• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện dự thi 7 - QUỶ THỦ --- loại bỏ

Collapse
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • Truyện dự thi 7 - QUỶ THỦ --- loại bỏ

    Quỷ Thủ
Working...
X