• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Kiếm phổ 006 - TIÊU T̀NH KIẾM

Collapse
This topic is closed.
X
X
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts
Working...
X