• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Kiếm phổ 005 - LONG PHỤNG KỲ DUYÊN

Collapse
This topic is closed.
X
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Kiếm phổ 005 - LONG PHỤNG KỲ DUYÊN

  Trăng chênh chếch thu tàn khô héo,
  Thạch Sơn Trang lửa réo tứ bề.
  Họa đâu ập xuống ai ơi,
  Gạch xiêu tường nát đầy trời oán than.
  Thạch Sơn chủ vốn hàng hào kiệt,
  Chốn giang hồ kiệt liệt hùng phong.
  Sơn trang một ngọn lửa hồng,
  Thanh danh mấy chốc như ḍng nước trôi.
  Mấy mươi mạng ôi thôi đà chết,
  C̣n ǵ đâu trăng chếch lệ sầu.
  Hung tin răi khắp vó câu,
  Trung nguyên rúng động nhuộm màu hoảng kinh.


  ----- oo0oo -----

 • #2
  Núi Thiếu Thất nhận tin cùng đến,
  Bao anh hùng cảm mến Thạch gia.
  Truy t́m hung thủ ác tà,
  Cùng nhau họp kế bàn ra tính vào.
  Văn đạo trưởng tài cao đức trọng,
  Phái Vơ Đang danh vọng lâu năm:

  “Trước cùng phương trượng Thiếu Lâm,
  Anh hào các phái, cùng t́m cho ra.
  Đă tiêu diệt Thạch gia tiệt dơi,
  Hẳn là người thuộc cơi tà môn,
  Phía Đông Bắc có Quỉ môn,
  Tây Nam th́ có Câu Hồn Quái Nhân.
  U Sơn động Ma Quân Bách Lộc,
  Đông hải th́ Vạn Độc Tiên Cô.
  Toàn phường xảo quyệt mưu mô,
  Bao năm gây hấn tính đồ Trung Nguyên.
  Đă ra tay tranh tiên theo vết,
  Cứ bất ngờ bắt hết không tha.”

  Hoa Sơn phái Thiết Phong Sa,
  Vuốt râu cười mỉm bước ra tự t́nh.

  “Văn đạo trưởng nhọc ḿnh công đạo,
  Tại hạ đây muội mạo lời quê.
  Vơ công họ Thạch một đời,
  Mấy người dám tính chuyện dời biển non.
  Cứ thiết nghĩ một đ̣n liên hợp,
  Bốn kẽ kia cùng chớp thời cơ.
  Một khi đă xuống quân cờ,
  Cả bàn xao động bất ngờ được chăng!
  Với tính lại khó khăn đường xá,
  Vào Trung Nguyên dể há im sao ?
  Ta nghi là tổ chức nào,
  Đánh đ̣n dằn mặt anh hào Trung Nguyên.”

  Phó Bang chủ Trúc Tiên Thần Cước,
  Lôi Đại Đồng danh vượt Cái Bang.
  Oàm ồm cất giọng rơ ràng,
  Mới nghe ai nấy ngỡ ngàng chết trân :

  “Thạch Sơn trang mươi hôm chưa cháy,
  Cái Bang đà nghe lấy hung tin.
  Truyền từ biên ải dặm ngh́n,
  Báo có tai họa th́nh ĺnh Thạch gia.
  Sợ tin nhảm bôn ba t́m hiểu,
  Không mọi người chế riễu Cái Bang,
  Ăn mày nói dóc làm càng.
  Nên Hoàng Bang chủ, Sơn trang ở chờ.
  Cái Bang giờ nhớn nhơ, nhớn nhác,
  Chưa biết người sống thác ra sao!”

  Quần hùng xúc động nghẹn ngào,
  Thần Long Cái Thế lẽ nào ra tro ?
  Niệm Phật hiệu Hư Vô phương trượng,
  Cúi nghiêng ḿnh trước tượng Thích Ca:

  “Cầu xin Đức Phật hiền ḥa,
  Từ bi cứu thế giang hồ b́nh an.
  Nay Ma đạo tung hoàng ngang dọc,
  Thủ đoạn nhiều ác độc lắm thay!
  Mạng người nào phải cỏ cây,
  Từ bi ban pháp diệt bầy quỷ ma!”

  Nam Cung Hiệp bước ra từ tốn:

  “Như biên thùy là chốn xa xôi,
  Tử Môn quan cách mấy đồi,
  Gần đây có kẻ vừa rồi xưng vương.
  Thân tại hạ dặm trường dọ thám,
  Suưt chôn ḿnh dưới đám cỏ tranh.
  Kẻ kia nào phải vô danh,
  Bảy hai tuyệt kỹ luyện thành mấy ai ?”

  “Nam Vô Phật, Thiện tai, nghiệt chướng,
  Có lẽ nào Vô Tướng thiền sư ?
  Tăng bào nhuộm máu đă dư,
  Xưa nay làm ác chẳng từ việc chi.
  Bảy năm trước nể v́ Bổn tự,
  Thạch Ứng Thiên báo sự t́nh riêng.
  Vô Tướng hăm hiếp cướp tiền,
  Nên người đă bắt trao liền Thiếu Lâm.
  Trên đường chuyển âm thầm bỏ trốn,
  Gă tuy tu tâm vốn tà ma.
  Sư phụ gă, Thiết đầu đà,
  Năm xưa nấu bếp, quét nhà ở đây.
  Dấu dă tâm lừa thầy phản bạn,
  Vào Tàng thư cướp cạn chân kinh.
  Cao bay xa chạy dặm ngh́n,
  Luyện công lập phái, tạo ngh́n chuyện nhơ.”

  Chuyện đă rơ ngù ngờ chưa quyết,
  Quần hùng c̣n măi miết tính suy.
  Kẽ khác chẳng ngại ngần ǵ,
  Tử môn độc đạo nhiều đi mấy về ?
  Địa thế đă chơi vơi hiểm trở,
  Vơ công kia mấy thuở có người,
  Bảy hai tuyệt kỹ dễ ngươi ?
  Tinh anh sao cứ chọn người hiểm gian.
  Thôi th́ chuyện quá quan gác lại,
  Tất cả cùng nhẫn nại chờ tin,
  Lui về nơi chốn định t́nh,
  Rèn quân luyện vơ, xuất binh hẹn ngày.


  ----- oo0oo -----

  Comment


  • #3
   Chớm thu sang trời mây ngan ngát,
   Bến sông Hoàn gió hát mênh mông.
   Thuyền ai cập bến xuôi ḍng,
   Trường An náo nhiệt, tường đông gọi mời.
   Thoáng đâu đây rạng ngời mắt ngọc,
   Túy Tiên Lầu giải nhọc đường xa.
   Giai nhân vẳng khúc tỳ bà,
   Tẩy trần hào kiệt dăm ba chén sầu.

   Hôm nay lạ người đâu đông thế,
   Đạo, Tục, Tăng xếp ghế ngồi quanh.
   Mặt màt ai nấy trắng xanh,
   Xác xơ như thể giao tranh mới về.
   Y trang rách tả tơi trong gió,
   Khí anh hùng bỏ xó rồi chăng ?
   Người buồn buồn cả nói năng,
   Tâm tư gởi chén rượu hăng men nồng.
   Vó ngựa đâu thẳng xong đến chốn,
   Mọi người nh́n _ A Tốn, Cái Bang.
   Nhao nhao đứng dậy vội vàng,
   Tranh nhau tiếng nói hỏi han đủ điều.

   Chuyện Thạch gia lửa thiêu năm trước,
   Hẹn hai thu đồng bước Tử Quan.
   Xa xôi cách trở dặm ngàn,
   Ngọn cờ chính nghĩa không màng hiểm nguy.
   Thiếu Lâm Tự ra uy minh chủ,
   Chưởng môn nhân hội đủ quần hùng.
   Kiếm, đao, người, ngựa trùng trùng,
   Hẹn phen quyết chiến truy lùng ác nhân.
   Vô Tướng chẳng ngại ngần nghênh tiếp,
   Kén tinh binh gởi thiếp Quỉ môn,
   Ma Vương Bách Lộc, Câu Hồn,
   Tiên Cô Vạn Độc cùng gom quân về.

   Bày gian kế giữa nơi hiểm trở,
   Đố rừng xanh chẳng hở lối ra.
   Quần hùng vùng vẩy xông pha,
   Thời may mưa lớn mới qua nạn này.
   Vừa thoát đă gặp ngay Vô Tướng,
   Hoan Lạc Vương - ngất ngưỡng trên cao.
   Toàn thân rực rỡ trường bào,
   Vân vê ria mép rượu đào nhâm nhi.
   Bốn bề cắm tinh kỳ sáng quắc,
   Thủ hạ gờm trợn mắt giương oai.
   Quần hùng căm tức sục sôi,
   Mệt nhoài vẫn muốn trị loài ác gian.

   Hư phương trượng nhẹ nhàng lên trước,
   Trách Hoan Lạc phạm ước vơ lâm.
   Bày mưu tính kế hại ngầm,
   Khuyên mau buông giáo khỏi lầm đường mê.

   Hoan Lạc vương ngời ngời sát khí,
   Gập ḿnh cười khoái chí gian manh.
   Đứng lên tuyên bố rành rành:

   “Vơ lâm nhất thống phải thành hôm nay!
   Hoặc tất cả phơi thây tại chốn,
   Hoặc qui hàng giải khốn cho xong.
   Các ngươi thoát nạn lửa hồng,
   Địa lôi dưới đất trông mong nỗi ǵ ?
   Chối một tiếng ta th́ phát hỏa,
   Thân ra tro nuôi cỏ vui a ?
   Chi bằng tất cả theo ta,
   Biên thùy một cơi lập ra riêng ḿnh.
   Ngày sau tất hiển vinh phú quí,
   C̣n hơn giờ phải thí mạng sao ?"

   Quần hùng tái mặt x́ xào,
   Những kẻ yếu vía nhao nhao đ̣i hàng.
   Lúc xuất chinh hiên ngang khí thế,
   Thấy sống chết rối thể tơ ṿ,
   B́nh thường khoác lác ba hoa,
   Gian nguy cúi mặt làm tṛ tiểu nhân.

   Hư phương trượng phi thân lên trước,
   Văn đạo trưởng tiếp bước liền bên.
   Cái Bang, Không Động, Hoa Sơn,
   Nhiều người phái khác không sờn ḷng son.
   Chí đă quyết dời non lấp bể,
   Thân ra tro chẳng thể đổi ḷng.
   Cùng nhau thét tiếng xung phong.
   Lạc Vương cả giận hỏa hồng phát ngay.
   Vài tiếng nổ lay nhay tắt ngỏm,
   Khói mịt trời cuốn trốn giao tranh.

   Hoan Lạc vương thoáng giật ḿnh
   Biết là có biến dơi nh́n xung quanh.
   Xa xa phía đầu ghành bên tả,
   Bóng người trên tuấn mă đang phi.
   Phóng theo rượt đuổi tức th́,
   Quyết tâm bắt kẻ làm ́ địa lôi.

   Không Động phái - Vương Thôi tiến đánh,
   Thất thương quyền uy mănh vô biên.
   Hoan Lạc bị cản tức điên,
   Giở ngay tuyệt học giáng liền mấy chiêu.
   Quyền Vương Thôi phiêu diêu trầm mạnh,
   Vô Niệm Chỉ sắc lạnh hơn dao.
   Lá thu nhuộm thắm máu đào,
   Bóng người gục xuống vẫn nhào hướng lên.

   Giáp lá cà hai bên la hét,
   Tiếng sắt khua thịt nát máu rơi.
   Ra đi những hẹn ngày về,
   Sa trường khốc liệt chôn đời hùng anh.

   Lôi Đại Đồng loanh quanh lui tới,
   Máu đầy người chẳng nới tay côn.
   Thiết Phong Sa dạ chẳng chồn,
   Múa tít bảo kiếm câu hồn vướng chân.
   Hà Thế Mỹ - Côn Luân danh phái,
   Thấy Quỉ Môn hăng hái cản đường.
   Tiên Cô Vạn Độc giương giương,
   Hằng Sơn - Tĩnh Tuệ đả thương tức th́.

   Thiên hạ đồn quả y đệ nhất
   Hoan Lạc vương không trật chút nào.
   Gặp rồi mới biết tài cao,
   Ra tay khiếp vía anh hào Trung Nguyên.
   Chiêu nối chiêu liên miên bất tận,
   Dồn Hư, Văn thế trận đường cùng.
   Đại Đồng say máu nổi xung,
   Xong vào những muốn chết cùng ác vương.
   Mặc chỉ, chưởng, đao, thương công kích,
   Chân Hoan Lạc ôm khít không buông.
   Khóc người máu lệ đổ tuôn,
   Anh hùng nuốt hận trời buồn thảm sâu.
   Hư, Văn đồng mau mau xuất chưởng,
   Thấy Hoan Lạc bị vướng khó xoay.
   “Bùm, Bùm “mấy tiếng ngây ngây,
   Bên kia lảo đảo bên này máu phun.

   Thiết Phong Sa đành dùng hạ sách,
   Tích Lịch Hỏa lách tách nổ vang.
   Rút lui tất cả vội vàng,
   Bảo toàn sinh mạng khỏi hang sói hùm.
   Quân Hoan Lạc khắp vùng truy đuổi,
   Khách anh hùng ngậm tủi nuốt cay.
   Nơi này ra sớm càng hay,
   Ngờ đâu trước mặt thấy ngay kẻ chờ.
   Quần hùng đă xác xơ cạn lực,
   Thấy Ma Vương Bách Lộc hoảng kinh.
   Thiết chưởng môn nắm sự t́nh,
   Gom người c̣n sước tiếp nghinh chiến liến.
   Mở đường máu trận tiền xông thẳng,
   Cố thoát ra rồi hẳn tính sau!
   Hư, Văn cố gượng nén đau,
   Xông lên mà máu cứ trào ngực sôi.

   Sống chết ngỡ nhập đôi ranh giới,
   Trời xanh thương lại nới đường ra.
   Mịt mù khói bụi chiều tà,
   Thần câu thấp thoáng xông pha thẳng vào.
   Người trên ngựa ào ào xuất thủ,
   Mọi người thấy đều nhủ: Thần Long!
   Tuy là niên kỹ bất đồng,
   Giáng Long thập bát chưởng phong một nền.

   Được trợ giúp trở nên vững dạ,
   Quần hùng cùng hối hả rút lui.
   Bốn phương tản mác ngược xuôi,
   Túy Tiên lầu gặp ngậm ngùi trao tin.
   Cách chưởng môn thương t́nh khá nặng,
   Bảo A Tốn truyền dặn môn đồ,
   Trải phen sinh tử thế cô
   Ai về phái nấy hợp đồ dựng xây.

   Tính tiền xong, chia tay hẹn ước
   Mong có ngày bắt được ác vương.
   Người đi gịng lệ đôi đường,
   Giọt sầu kẻ khuất, giọt thương thân ḿnh.

   Khuất góc lầu, lặng thinh nghiêng chén,
   Khách bến Hoái khẽ vén nón lên.
   Đàn đâu buông tiếng nhẹ tênh,
   Đưa người viễn xứ lênh đênh sông dài.


   ----- oo0oo -----

   Comment


   • #4
    Muôn hoa thắm ánh mai rực rỡ,
    Giọt sương trong bở ngỡ b́nh minh.
    Thuyền trôi xuôi mái tự t́nh,
    Một già một trẻ bên b́nh trà hương.
    Khói tỏa nhẹ khẽ vương mí mắt,
    Tiếng người già gay gắt dần lên.

    “Ứng Long con há đă quên,
    Thù nhà nợ nưóc đáp đền sao con ?
    Bao nhiêu mạng chết oan quan ải,
    Đă v́ ai có phải Thạch gia ?
    Nay con học thói đàn bà,
    Yếu mềm ḷng dạ, bôn ba ngại ngần!”

    Gă Ứng Long phân vân xao xuyến,
    Tay dâng trà quyến luyến ḷng đau:

    “Lời thầy con dám trái nào,
    Thạch gia năm trước nhuốm màu tóc tang.
    Giữa biển lửa muôn ngàn nguy hiểm,
    Thầy cơng con xông kiếm đường đi.
    Chân Thầy phỏng hết c̣n chi,
    Thần Long Cái Thế giảm uy lực nhiều.
    Chưa kịp thở tiếp chiêu hoàn thủ,
    Hoan Lạc vương đánh phủ đường ra.
    V́ ai Thầy đă xông pha,
    Hy sinh nội lực mới qua nạn này ?
    Sợ theo dơi rày đây mai đó,
    Ẩn tích danh truyền vơ cho con.
    Nay thầy sức khỏe héo hon,
    Giang hồ rộng bước chân con sao đành.”

    Hoàng bang chủ cất nhanh tiếng nói,
    Mặt nghiêm trang như gói biển ḷng:

    “Ứng Long con hăy nh́n sông,
    Thượng nguồn nước chảy theo ḍng ra khơi.
    Con cứ ngẫm cuộc đời cũng thế,
    Trải thác ghềnh th́ mới thành nhân.
    Biết con trong dạ phân vân,
    Những điều thầy dạy rất cần con nghe.
    Giang hồ vốn lắm phe nhiều phái,
    Người hiền nhiều ma quái ít đâu.
    Con nên lường trước tính sau,
    Kẻo không lạc lối mà đau ḷng thầy.
    Ân với oán trả vay vay trả,
    Đại trượng phu chí cả hùng oai,
    Vơ lâm huyết hải vừa rồi,
    Dă tâm Hoan Lạc đă ḷi đuôi ra.
    Vơ công y quả là ghê gớm,
    Tăng Nhập Thế con sớm t́m mau
    Người là Phật sống lộng trào,
    Cơ duyên nếu có con nào ngại chi.”

    Thạch Ứng Long phục qú xuống lạy,
    Hoàng bang chủ đỡ dậy nói thêm:

    “Tâm tư con sáng dạ mềm,
    Con đi một bước ngày đêm thầy chờ.
    Huyết cừu nặng phải lo báo trước,
    Gậy trúc đây, tín ước Cái Bang.
    Khó khăn cứ đến Tổng đàn,
    Vật là chí bảo người mang là thầy”

    Thuyền chuyển hướng mũi quay sát bến,
    Mặt trời cao nước lớn lên cao.
    Hành trang xếp, ngấn lệ trào,
    Mũi thuyền chiến mă nôn nao hí lồng.
    Kẻ lên bờ người trông theo măi,
    Ngựa thẳng cương đầu ngoái quay nh́n.

    Trăm năm sáng măi chữ t́nh,
    Lọ là máu thịt, nhục vinh thói đời.


    ----- oo0oo -----

    Comment


    • #5
     Tiết nguyên tiêu đất trời rộn ră,
     Nhân gian nhàn thong thả chơi xuân.
     Ứng Long ruỗi ngựa bâng khuâng,
     Nh́n người trẩy hội ngập ngừng tiến theo.
     Hai bên đường đèn treo hoa kết,
     Trẻ rong chơi vui Tết cười vang.
     Trai thanh gái tú rộn ràng,
     Dập d́u ḥ hẹn Tràng An thái b́nh.

     Khách hàng hương vào Linh Sơn tự,
     Lộc đầu năm t́nh tứ trao nhau.
     Ứng Long thơ thẩn ra vào,
     Biết Tăng Nhập Thế vị nào cầu đây ?
     Nhớ "cơ duyên" lời thầy đă dặn,
     Lể Phật Tổ rồi gắng t́m xem.
     Người đi phút chốc đông thêm,
     Khói hương nghi ngút chuông rền ngân xa.

     Bóng giai nhân thướt tha hướng lễ,
     Vén tay ngà khẽ với dâng hương.
     Ứng Long tráng bước nhường đường,
     Nhẹ nhàng trong gió nghe dường tiếng oanh.
     Khẽ đáp lễ loanh quanh quay bước,
     Thạch Ứng Long t́m đến thiền pḥng
     Gặp hỏi phương trượng biết không ?
     Thoắt cười bảo chuyện viễn vông tầm xàm.
     Như chợt nhớ lấy làm ngạo nghễ,
     Linh Sơn sư kể ân đức ḿnh
     Huyên thuyên đủ chuyện linh tinh,
     Đúc kết Phật sống là ḿnh không sai.

     Thạch Ứng Long chướng tai gai mắt,
     Vội giă từ quay phắt đi mau.
     Thương cho kẻ khoát tăng bào,
     Hám danh lải nhải cứ gào vọng theo.

     Ra khỏi chùa nhẹ gieo chiếc lá,
     Hồn miên mang tuấn mă đi bên.
     Bóng hồng thấp thoáng phía trên,
     Như người vừa gặp đang lên kiệu về.
     Mắt Ứng Long bỗng ngời khi thấy,
     Cả đám đông vây lấy kiệu hoa.
     Nhớ người giọng nói hiền ḥa,
     Vút lên yên ngựa đến lo sự t́nh.

     Kẻ chận đường nghinh nghinh đón kiệu,
     Cười nham nhở ra hiệu lâu la.
     Đánh phu khiêng kiệu chạy xa,
     Lần khần toan tính hái hoa giữa đường.
     Trông gă th́ mắt lương ti hí,
     Mới thành niên tà khí hăi hùng.
     Con quan Thái úy triều trung,
     Ăn chơi khét tiếng khắp vùng Tràng An.

     Thiếu nữ nhẹ vén màn cất tiếng,
     Giọng oanh ngân xao xuyến ḷng người.
     Xuân th́ phơi phới xinh tươi,
     Khuynh thành chẳng tiếc nụ cười giai nhân.

     “Giữa ban ngày phân vân không biết,
     Sao công tử chặn riết đường đi ?
     Thiếp đây đâu đă làm ǵ,
     Mong người mở lối xin ghi ân này!”

     Cao công tử như ngây như dại,
     Mặt đờ đẩn môi lại rung rung.
     Giai nhân chẳng chút ngại ngùng,
     Thướt tha như thể phù dung phải hờn.
     Như bàng hoàng sau cơn tỉnh mộng,
     Cao công tử hét giọng cà lâm:

     “Mau..mau giữ lại hỏi thăm,
     Đưa về phủ trướng đừng làm ầm lên”

     Bọn thủ hạ bốn bên nhào nháo,
     Người đứng xem chạy tháo sợ phiền.
     Giáng Long chưa xuất oai thiên,
     Bên đường một bóng thanh niên nhảy vào.
     Thân vạm vỡ to cao đen đúa,
     Quyền giáng ra như búa phá sơn.
     Côn đồ nhảy dạt chờn vờn,
     Gă Cao công tử tiến lên nh́n nh́n:

     “Ngươi là giống Hắc tinh đâu tới,
     Gặp thiếu gia quấy rối làm càn.
     Biết điều qú lạy cầu van,
     Cao hứng ta sẽ chẳng màng tính đâu.”

     Gă thanh niên lắc đầu tiến đánh,
     Miệng hét to chẳng tránh một ai.
     Thường nhân nắm đấm dẫu dài,
     Đâu bằng cao thủ hất vai xuất đ̣n.
     Cao công tử xoay tṛn người lại,
     Ḿnh nhấc lên chân ngoái tung ra.
     Tội người chất phác thật thà,
     Trúng liên hoàn cước văng xa mấy ṿng.
     Đang say máu cố ḷng truy sát,
     Ưng trảo xuất bóp nát yết hầu.
     Móng ưng vừa tới bỗng đâu,
     Như đụng tường sắt lộn nhào cỏ tranh.

     Cao công tử đảo nhanh tṛng mắt,
     Mặt phừng phừng vội hất thân lên.
     Thấy người đang đứng phía trên,
     Giai nhân bên cạnh trên nền thềm râm.
     Tướng thư sinh da ngâm mắt sáng,
     Mày lưỡi kiếm bật dáng hùng phong,
     Chẳng buồn nh́n bọn cuồng ngông,
     Đỡ kẻ thoát chết bóng hồng cùng lo.

     Tức ói máu, hét to quát mắng,
     Cao công tử hiếu thắng xuất chiêu.
     Bọn thủ hạ cũng cố liều,
     Có đứa về phủ chạy kêu thêm người.

     Thạch Ứng Long khẽ cười hoàn thủ,
     Tướng thư sinh lực phủ đá tan.
     Ra tay trị kẽ ương gàn,
     Dùng Trật đả cốt tiếng than ầm trời.
     Giáng long chưởng hướng về công tử,
     Rồng giỡn mây mới thử ba thành.
     Họ Cao luưnh quưnh loanh quanh,
     Tránh th́ không được phải đành hoàn chiêu.
     Bùm một tiếng như diều lạc gió
     Lảo đảo xoay may có bàn tay,
     Từ sau chộp đến đứng ngay.
     Thêm người xuất hiện thân gầy mặt che.

     Người che mặt tóc hoe cháy nắng,
     Ứng Long dường gặp hắn ở đâu.
     Chưa nhớ người đó đánh nhầu,
     Bộ pháp không khác Tôn hầu vương xưa.
     Ứng Long kíp pḥng ngừa từ trước,
     Vừa tung chưởng thân lướt sát bên.
     Bỗng dưng khỉ ngă lăn kềnh,
     Xà quyền từ dưới móc lên đáng gờm.
     Thạch Ứng Long vội khom ḿnh lại,
     Rồng vốn thiêng nào ngại rắn kia.
     Trên quật xuống ngỡ đá ĺa,
     Âm ḱnh thần tốc hai tia lửa hồng
     Xẹt từ dưới thẳng xông đến mắt.
     Vội biến chiêu gạt phắt tránh ḿnh.
     Bốn quyền tấn tới “binh, binh”,
     Hai bên rúng động thân h́nh đảo chao.

     Người che mặt liếc Cao công tử,
     Đang ngắm nh́n thiếu nữ say mê.
     Ra hiệu bảo hắn rút về,
     Xoay lưng mất dạng bốn bề tự lui.
     Cao công tử lui cui quay bước,
     Ḷng hậm hực cứ ngước nh́n ai.
     Thủ hạ chẳng dám dông dài,
     Đưa chủ, mở lối đẩy vai từ từ.

     Thạch Ứng Long trầm tư suy nghĩ,
     Thạch Sơn quyền vốn chỉ truyền riêng.
     Bao đời họ Thạch hùng thiêng
     Giang hồ nể trọng bởi quyền ḱ tinh.
     Người che mặt in h́nh quen lắm,
     Quyền xuất ra như gấm thêu hoa.
     Vơ công ấy hẳn Thạch gia,
     Vậy là ai, vậy ai là người kia ?

     Giọng oanh ngân nhẹ chia suy tưởng,
     Hương lài lan vương vướng mơ hồ:

     “Giữa nơi xa lạ thành đô,
     Đa tạ công tử , thấy nguy giúp vào.”

     Gă đen đúa vái chào họ Thạch,
     Giọng rền rền một mạch thẳng ngay:

     “Xin người nhận một lạy này,
     Cái mạng Hắc Hổ từ nay giao người,
     Suưt tí nữa chết tươi tại chổ,
     Thân chẳng lo sợ khổ mẹ già.
     Đầu năm gánh gáng củi xa,
     Tràng An quỷ quái suưt ra thân tàn.
     May có người hiên ngang cái thế,
     Vơ công cao giúp với mới xong.
     Không chê xin hăy bắng ḷng,
     Nhận Hổ đệ tử không mong ǵ bằng!”

     Thạch Ứng Long vội ngăn chuyện lạy,
     Đỡ Hắc Hổ đứng dậy chân t́nh:

     “Giữa đường gặp chuyện bất b́nh,
     Ra tay tương trợ thường t́nh mà thôi.
     Hắc Hổ huynh vừa rồi cũng đă,
     Đâu tiếc thân cản phá xàm nhân.”

     Nghe qua thiếu nữ ngại ngần,
     Đôi môi hàm tiếu ân cần mời ngay:

     “Thiếp hành hương nơi đây xứ lạ,
     Chút rượu nhạt mong tạ ḷng ai
     Biểu cô nhà ở phía ngoài,
     Túy Tiên Lầu đó mời hai vị cùng!”

     Gặp Hắc Hổ, Ứng Long cảm mến,
     Theo giai nhân cùng đến tửu lầu.
     Tuấn mă như đợi đă lâu,
     Dậm chân thúc giục ngẩng đầu hí vang.
     Gánh củi to chất ngang lưng ngựa,
     Hắc Hổ cười mặt tựa trẻ thơ.
     Đôi câu chuyện phím bâng quơ,
     Tường đông liễu rủ lơ thơ bên cầu.


     ----- oo0oo -----

     Comment


     • #6
      Trăng muôn thuở nhiệm mầu huyền diệu,
      Sáng nhân gian cung điệu hữu t́nh.
      Cảnh xinh người lại càng xinh,
      Men nồng ư hợp, mụi huynh chuyện tṛ.
      Gă Hắc Hổ ḷ ḍ đi nghĩ,
      Vui quá chén thỏa ư ước ao.
      T́nh huynh đệ, nghĩa vườn đào,
      Quyết ḷng sinh tử có nhau không sờn.

      Gió xuân nhẹ khẽ vờn hoa lá,
      Thi Vân Phụng nấn ná cung đàn.
      Ứng Long nghe đổi rất quen,
      Tâm hồn dào dạt vượt ngàn trùng dương.
      Trầm như lời yêu thương của biển,
      Sóng ŕ rào quyến luyến bờ xa.
      Vút lên theo bóng trăng ngà,
      Hải âu gọi bạn lượn là bên nhau.

      Thi Vân Phụng nghiêng đầu nhoẻn miệng,
      Đàn đă dứt tiếng quyện đâu đây.

      “Khúc quê nào dám rằng hay,
      Tấc ḷng nên mới so dây tặng người.
      Long huynh sao kém vui đến thế,
      Có ǵ mà măi với đăm chiêu ?”

      Thoáng nh́n nét mặt diễm kiều,
      Ứng Long nhừa nhựa mấy lời hỏi han:

      “Huynh nhớ rơ tiếng đàn khi năy,
      Lầu Túy Tiên ai găy qua rồi.
      Nghe gần như lại xa xôi,
      Tràng An muội đến phải hồi chớm thu ?”

      Nh́n Ứng Long gật gù cười nói,
      Tay gơ nhịp đầu gối dựa tường.
      Người say tính nết dở ương,
      Vân Phụng cười mỉm tỏ tường đôi câu:

      “Quê muội ở nơi đầu sóng gió,
      Ngoài biển đông đây đó dặm ngàn.
      Hè rồi có chuyến thuyền sang,
      Ngao du với mẹ Tràng An đôi lần.
      Muội hiện giờ phân vân không biết,
      Sao mẹ lại biền biệt chưa về.
      Muội t́m khắp cả sơn khê,
      Biểu cô dậy cứ tạm thời ở đây.
      Những điều này huynh hay rồi đó,
      Cón điều chi chưa rơ ngần ngờ ?”

      Ứng Long ậm ự vu vơ,
      Men nồng chếnh choáng tỉnh mơ hàm hồ:

      “Thế ai bảo thành đô xa lạ ?
      Muội giấu huynh giấu cả vơ công.
      Ban ngày đứng giữa đám đông,
      Tỉnh như chim sáo, má hồng mấy ai!
      Đừng tưởng huynh dông dài say xỉn,
      Huynh tuy say mà tỉnh hơn à!”

      Dốc bầu xiêu vẹo ê a,
      Với thêm bầu nữa khề khà nâng ly.
      Thi Vân Phụng vội gh́ tay lại,
      Sợ người say chẳng ngại tị hiềm.
      Ôn tồn lời nói trang nghiêm:

      “Say rồi, huynh hăy tự kiềm ḿnh đi,
      Pḥng huynh nghĩ muội th́ sắp sẵn,
      Có chuyện ǵ mai hẵn tính sau!”

      Ứng Long say quá càu nhàu,
      Tay với bầu rượu tay lau trán ḿnh.
      Cầm bầu rượu làm thinh toan giấu,
      Tay Ứng Long đă bấu bờ vai.
      Giật bầu chệnh choạng ngă dài,
      Mặt kề sát mặt hương lài nhẹ lan.
      Men nồng thấm, hôn hàng mi nhỏ,
      Môi gắn môi như ngơ lời yêu.
      Cố gh́ vóc ngọc diễm kiều,
      Mặc nàng xô đẩy vẫn liều nhào ôm.

      Như trời giáng buồn nôn mơ tỉnh,
      Hai cái tát máu rịn khóe môi.
      Vân Phụng bỏ chạy vào rồi,
      Không gian tiếng nấc từng hồi bưng bưng.
      Ứng Long nôn chẳng dừng như thể
      Lộn ruột gan để dễ thở ra.
      Ngoẹo đầu nằm gục sàn nhà,
      Đất trời quay cuộn, tiếng gà sang canh.

      Giọt châu lăn thấm vành mi lệ,
      Bôn ba nhiều ai dễ lần khân!
      T́nh trong dẫu ư trung nhân,
      Mượn chi men rượu ngại ngần mai sau.
      Chiếc hôn đầu t́nh đau muôn thuở,
      Ngọt vành môi bỡ ngỡ, rồi đây
      Hải hồ cách trở Đông Tây,
      Chánh, tà đôi nẻo t́nh này đành quên.
      Ḷng trỉu nặng buồn tênh trở bước,
      Thi Vân Phụng khẽ ngước nh́n trăng.
      Sóng ḷng dâng măi khôn ngăn,
      Tâm t́nh đành gởi bóng Hằng nhẹ vơi.


      ----- oo0oo -----

      Comment


      • #7
       Gió xuân mát mặt trời thẳng rọi,
       Tiếng người đi tiếng gọi nhao nhao.
       Mơ màng tỉnh giấc lao xao,
       Ứng Long nhướng mắt cồn cào ruột gan.
       Đầu đau nhức như ngàn búa bổ,
       Miệng đắng khô rát cổ, cố nh́n.
       Khuê pḥng nho nhỏ xinh xinh,
       Hương lài thoang thoảng sao ḿnh ở đây!
       Gượng đứng dậy chống tay lảo đảo,
       Cứ chập chờn mộng ảo quẩn quanh.
       Căn đầu cố nhớ ngọn nghành,
       Ra ngoài t́m nước theo hành lan đi.

       “Long đại ca dậy khi nào vậy ?
       Tiểu đệ chờ đă mấy giờ rồi.
       Đêm qua say quá đi thôi,
       Đệ đi lấy nước hăy ngồi chờ đây!”

       Nh́n Hắc Hổ loay hoay bưng nước,
       Ráng gượng cười tiến trước hỏi han.

       “Đại ca đầu nhức mơ màng,
       Đêm qua có chuyện quấy càng ǵ không ?
       À! Phụng muội sau đâu chẳng thấy,
       Sáng đến giờ muội ấy đi đâu ?”

       Hắc Hổ đưa nước găi đầu,
       Mặt như ông Táo nhổ râu cười cười:

       “Đêm hôm qua hơn mười cân rượu,
       Đệ say vùi người lú cả ra.
       Thoáng nghe đàn hát ngân nga,
       Thẳng thừng một giấc đâu mà biết chi.
       Sớm tinh sương vừa khi mở mắt,
       Thi tỷ tỷ đă ngoắt kêu liền.
       Bảo rằng tỷ có việc riêng,
       Ra đi nhắn lại hữu duyên tương phùng”.

       Thạch Ứng Long như bừng tỉnh nhớ,
       Chuyện lần khần, thân ngớ, đầu quay.
       Chỉ phương trời mọc hỏi ngay:

       “Nàng đi có phải hướng này đúng không ?
       Đệ nói mau cứ ḷng ṿng măi,
       Sao cứ cười tinh quái thế kia ?”

       Nghe la hết dám tía lia:

       “Đại ca với tỷ hồi khuya giận à ?
       Đệ chỉ mới đưa ra tới ngơ,
       Đă quay vào đâu nhớ hướng nao.”

       Ứng Long trong dạ nôn nao,
       Hối thúc Hắc Hổ mau mau lên đường.
       Ra hậu viên thả cương tuấn mă,
       Gặp biểu cô Vân Phụng giă từ.
       Tràng An đất của vô tư,
       Ngựa xe náo nhiệt, tiếng cười đẩy đưa.

       Trời gần chiều lưa thưa quán vắng,
       Rừng xa xa dăi nắng vắt ngang.
       Chia tay rớm lệ tuôn hàng,
       Ứng Long cất tiếng, giọng khàn hẳn đi:

       “Hắc Hổ đệ đừng bi lụy thế,
       Đệ tạm thời về với mẫu thân.
       Làm con chữ Hiếu thật cần,
       Nay mai có dịp ḿnh gần nhau hơn.:

       “Đại ca đi thân đơn bóng chiếc,
       Đường chập chùng đệ biết sao đây!
       Mong sao sớm sẽ có ngày,
       Trùng phùng thỏa chí sum vầy đệ huynh.”

       Mắt bịn rịn cùng nh́n giây lát,
       T́nh đệ huynh ôm sát chặt nhau.
       Kẻ quay lưng cố chạy nhào,
       Người lên yên ngựa ào ào ra roi.

       Thạch Ứng Long bồi hồi ruỗi ngựa,
       Mới một ngày mà tựa mấy năm.
       Nhớ ai như nhớ t́nh thâm,
       Tiếng nàng lẩn quẩn th́ thầm bên tai.

       Bỗng Ứng Long nhếch vai đứng lại,
       Nơi đầu đường một mái tóc hoe.
       Quay lưng mà mặt vẫn che,
       Hoàng hôn buông phủ nhập nḥe không gian.
       Nh́n vào người chắn ngang che lối,
       Thạch Ứng Long mở mối hoài nghi:

       “Các hạ danh tánh là chi ?
       Chuyện cũ nên bỏ đường đi xin nhường!”

       Người tóc hoe buông cương chậm răi,
       Dáng phong trần từng trải biển non:

       “Khen cho kẻ lụy phấn son,
       Thù nhà chưa trả mỏi ṃn giai nhân.
       Bước chân đi không cân không nhắc,
       Sống làm chi hổ mặt tổ tiên.”

       Ứng Long biến sắc liền liền,
       Nghe như sét đánh, xuống yên cúi ḿnh:

       “Lời tiền bối hậu sinh nghe rơ,
       Trong nhất thời người bỏ quá cho.
       Hậu sinh trong dạ đang lo,
       T́m người khắp chốn, chuyến đ̣ biệt tăm”

       Người tóc hoe trầm ngâm thư thả,
       Nh́n trăng lên như nhả từng câu:

       “Ba năm huyết lệ âu sầu,
       Ba năm cay đắng phủ màu thời gian.
       Ḷng cứ ngỡ đời tàn ngơ hẹp,
       Chí cầu sinh đă xếp qua bên.
       Huyết cừu hai chữ đặt trên,
       Đành lưu mạng sống mà quên nhục buồn.
       Gặp được ngươi trào tuôn nước mắt,
       Mộng trùng hưng rạng mặt Thạch gia.
       Nào đâu tửu sắc dần dà,
       Anh hùng khí đoản chẳng ra thể ǵ!”

       Mặt Ứng Long xanh ŕ tàu lá,
       Đầu quay cuồng biền hỏa năm xưa.
       Họa kia ai biết mà ngừa,
       Hung tàn ngọn lửa có chừa một ai.
       Mắt chứng kiến cả hai thúc thúc,
       Thân cháy đen nằm gục dưới thềm.
       Nhớ thân phụ càng khổ thêm,
       Xông pha mở lối giữa đêm hỏa hồng.
       Hoan Lạc vương chỉ trông chờ thế,
       Cho loạn tiễn bắn tới không thôi.
       Chở che gia quyến từng hồi,
       Đầy người tên cắm, ngă rồi vẫn che.
       Ứng Long bị cây đè gần đấy,
       Hoàng Bang chủ trông thấy cơng ra.
       Suốt đời nhớ măi mắt cha,
       Ngàn điều hy vọng gởi qua mắt người.

       Thạch Ứng Long không ngơi nghĩ ngợi,
       Người tóc hoe như đợi đă xong.
       Buông ngay tiếng nói cơi ḷng,
       Giọng trầm xa vắng mênh mông bến bờ.

       “Ngươi thoát chết là nhờ phúc phận,
       Gặp cơ duyên học đấng hùng tài.
       Từ đây c̣n lắm ương tai,
       Thân ngươi đă lộ ra ngoài biên cương.
       Sẽ có kẻ dặm trường theo đuổi,
       Ngươi cẩn trọng với mỗi bước đi.
       Giờ c̣n thắc mắc điều ǵ,
       Nếu biết ta sẽ giài nghi vấn liền.”

       Thạch Ứng Long nhắm nghiền đôi mắt,
       Phục bên đường hướng mặt lạy ngay.

       “Nhục tử lạy một lạy này,
       Đứa con bất hiếu tội tày non cao.
       Cha c̣n sống con nào có biết,
       Măi nhởn nhơ ḷng siết hải kinh.
       Xin cha cứ trị tội t́nh,
       Cho con nhẹ bước tội khinh thị người”

       “Ta đâu phải cha ngươi mà lạy,
       Có chuyện ǵ đứng dậy nói mau.”

       Ngực sôi nước mắt tuôn trào,
       Ứng Long ḷng những muốn gào “Cha ơi!”
       Người tóc hoe buông lời nói tiếp,
       Giọng muôn trùng ḥa nhịp không gian.

       “Ai người hạc nội mây ngàn,
       Mà ngươi t́m kiếm hỏi han chuyện ǵ.
       C̣n như ta đáng chi mà hỏi,
       Quỉ Diện Sầu tên nói ai nghe.”

       Ứng Long nh́n mái tóc hoe,
       Là cha sao nỡ khắt khe với ḿnh!
       Ngàn khổ đau vóc h́nh dẫu khác,
       T́nh phụ tử cảm giác vẹn nguyên.

       “Dạ thưa sư phụ dạy khuyên,
       Giang hồ cách trở cơ duyên cầu t́m.
       Vị Phật sống ḥa khiêm bác ái,
       Người chỉ đường lẽ phải lần ra.
       Trước khi muốn động can qua,
       Phải gặp người trước kẻo sa lầm đường.
       Đất trời rộng muôn phương cầu kiến,
       Vó câu đàng mang tiếng ruỗi rong.”

       Quỉ Diện Sầu ngắm trăng trong,
       Thở dài như cơi mênh mông trở về:

       “Giang hồ đồn chỉ lời truyền thuyết,
       Ngươi thử t́m hỏi Thiết Phong Sa.
       Kiến văn quảng bác chắc là,
       Biết đường chỉ rơ t́m ra vị này.
       Núi Hoa Sơn phía Tây đi thẳng,
       Ngươi cẩn thận hẳn đặng b́nh an.”

       Ứng Long đứng lặng ngỡ ngàng
       Thấy người quất ngựa chẳng màng t́nh thân.
       Ứng Long vội nhớm chân toan đuổi,
       Quỉ Diện Sầu đă phủi tay ngưng.
       Từ từ trên ngựa xoay lưng,
       Tấm màn che mặt từ từ kéo lên.
       Ứng Long vội quanh bên nhắm mắt,
       Dưới trăng ngà khuôn mặt cháy đen.
       Dẫu cho từng trải lắm phen,
       Mấy ai không hoảng dưới đèn thấy ma.

       Lạc ngựa đă văng xa đường vắng,
       Ứng Long c̣n ngơ ngẩn trông theo.
       Bóng người thấp thoáng trên đèo,
       Gió ngàn xào xạt trút gieo nổi sầu.


       ----- oo0oo -----
       { c̣n tiếp ... }

       Comment


       • #8
        Hơn một tháng vó câu rong ruỗi ,
        Đến Hoa Sơn vào buổi b́nh minh .
        Ứng Long dưới núi đứng nh́n ,
        Bốn bề thoáng đăng cảnh xinh lạ thường .
        Bước xuống yên , buông cương thong thả ,
        Với cành cao hái lá cầm tay .
        Đang đi giật thót tránh ngay ,
        Kiếm quang loang loáng phủ đầy bốn bên .
        Vội tung ḿnh nhảy lên né tránh ,
        Người truy kích vừa đánh vừa la :

        - “ Ngươi quân dọ thám đâu ra ?
        Mau mau khai báo chớ ba hoa nhiều “

        Thạch Ứng Long xuất chiêu hoàn thủ ,
        Dùng tay áo cuốn phủ kiếm quang .
        Mũi kiếm biến hóa vội vàng ,
        Chưa kịp đă bị kẹp ngang tức th́ .
        Cười trong bụng bị nghi do thám ,
        Sợ lớn chuyện không dám ra oai .
        Người kia giật kiếm la hoài ,
        Nh́n lại thiếu nữ mới ngoài tṛn trăng .
        Nét mũi thẳng hàm răng như ngọc ,
        Mắt đen tṛn búi tóc Na Tra .

        Ứng Long cười thả kiếm ra ,
        Mở lời chưa kịp tránh xa ngay liền .
        Cô nàng nọ xiên xiên nhát kiếm ,
        Cố bất ngờ để chiếm thượng phong .
        Không may gặp phải Ứng Long ,
        Mới ba nhát kiếm móng rồng kẹp ngay .
        Cố giật kiếm đỏ gây cả mặt ,
        Ứng Long buông nhảy phắt ra sau.
        Mỉm cười tay chắp lại chào ,
        Cô nàng hậm hực toan lao đâm bừa .
        Một giọng nói kịp vừa ngăn lại :

        -“ Triều My con , sao dại vậy con ,
        Thiếu hiệp đây đă nhẹ đ̣n .
        Con mau xin lỗi cho tṛn chữ nhân “

        Nàng Triều My ngại ngần tiến thoái ,
        Nguưt Ứng Long quay nói người kia :

        - “ Tên này lấp ló từ khuya ,
        Đại sư ca thấy phân chia cản đường .
        Gă thắng con giương giương tự đắc ,
        Cha không mau mà bắt hắn đi ! “

        Người kia mắt sáng lạ ḱ ,
        Tướng tuy nho nhă , uy nghi hơn người .
        Nh́n Ứng Long tươi cười toan hỏi ,
        Bỗng giật ḿnh nh́n đổi vội reo :

        - “ Năm trước giữa đám hùm beo
        Sinh mạng lâm cảnh ngặt nghèo ngỡ xong .
        Đúng thiếu hiệp , đúng ân công ,
        Xin nhận một lạy của đồng vơ lâm ! “

        Ứng Long hoảng vội ngăn nói nhỏ :

        - “ Xin lên nhà để tỏ chuyện riêng ,
        Nơi đây ngại phải lụy phiền ,
        Văn bối theo bước mong Tiên sinh cùng !“ .

        Thiết Phong Sa ung dung quay gót ,
        NhàTiên sinh nằm lọt hàng cây .
        Ứng Long tiếp bước loay hoay ,
        Triều My nhí nhảnh khẽ quay ra cười .
        Đường lên núi vài mươi người gác ,
        Thấy Tiên sinh khép nép đứng chào .
        Đường lên khúc khuỷu càng cao ,
        Mặt nàng họ Thiết diễn bao là tṛ .

        Ứng Long đành giả vờ không biết ,
        Lo tránh cây mải miết tới nơi .
        Trầm hương đường sảnh đă khơi ,
        Một đôi câu đối sáng ngời điểm tô

        “Nhất cần thế thượng vô nan sự,
        Bách nhẫn đường trung hữu thái hoà “

        Ứng Long thầm đọc ngâm nga ,
        Triều My khẽ nguưt pha trà bưng lên .

        Tươi cười bước đến bên đưa mắt
        Thiết Phong Sa toan nhắc nghĩa ân .
        Ứng Long phục lạy sát gần ,
        Tiên Sinh luưnh quưnh tay chân cuống cuồng .

        _ “ Văn bối tên Ứng Long họ Thạch ,
        Xin cúi đầu thay mặt toàn trang .
        Đa tạ chuyện Tử Môn Quan ,
        Tiên sinh v́ nghĩa chẳng màng hiểm nguy ! “

        Thiết Phong Sa vội gh́ đỡ dậy ,
        Tiên sinh cười ôm lấy Ứng Long :

        - “ Trời cao có mắt có ḷng ,
        Không nỡ tuyệt tự giống gịng hùng anh .
        Thạch tam kiệt oai danh lừng lẫy ,
        Tiểu điệt đây con của vị nào ?”

        Nhớ cha ḷng bỗng nghẹn ngào ,
        Thấy người đầm ấm giận sao thân ḿnh :

        - “ Thưa phụ thân là huynh trưởng cả ,
        Húy Ứng Thiên danh đă tàn tro .
        Thù riêng các vị phải lo ,
        Ḷng bao hoảng sợ đắn đo đến giờ . “

        Thiết Phong Sa bất ngờ như thể ,
        T́m được kim giữa biển cười vang :
        - “ Thạch thế huynh dưới suối vàng ,
        Biết chăng ḷng đệ vui mừng khôn khuây !
        Ân với oán trả vây thường thế ,
        Tiểu hiền điệt đừng để bận ḷng .
        Năm xưa dù cách núi sông ,
        Ta cùng gia phụ bạn đồng tử sanh .
        Tử Môn Quan chuyện đành phải vậy ,
        Tiếng cho người chỉ đậy riêng tư .
        Để Hoan Lạc thế lực dư ,
        Trung nguyên nhuộm máu gấp mười ải kia “

        Lời Tiên sinh nhẹ chia tâm nợ ,
        Mới gặp người mà ngỡ cố tri .
        Ứng Long bộc bạch nghĩ suy ,
        Sảnh đường c̣n mỗi Triều My đứng hầu .

        “ Họa năm xưa v́ đâu mà có ,
        Tiểu điệt nghĩ chẳng rơ nguồn cơn .
        Huyết thù chất chứa căm hờn ,
        Tiên sinh có biết thiệt hơn đâu là ? “

        Thiết Phong Sa châm trà tằng hắng ,
        Mắt mơ màng xa vắng mông lung :

        - “ Việc này xét nghĩ tận cùng ,
        Con người thích tự đóng khung cho ḿnh .
        Hai lăm năm chuyện t́nh dang dỡ ,
        Giữa thư sinh Tư Mă Ngọc Hoan .
        Người mà thiên hạ ví von ,
        Thần đồng giữa chốn văn chương bấy giờ .
        Cùng Thanh Lạc tiểu thơ họ Thạch ,
        Mối nhân duyên ngăn cách v́ đâu ? “

        Thiếp Phong Sa khẽ lắc đầu ,
        Tiên sinh chậm răi vuốt râu trải ḷng .

        -“ Do Ngọc Hoan cuồng ngông tự đại ,
        Tính trăng hoa chẳng ngại tiếng tăm .
        Thương em đau khổ âm thầm ,
        Thạch huynh cố chấp nhất tâm ngăn đường .
        Mối chân t́nh ngàn thương vạn nhớ ,
        Gă Ngọc Hoan kiếm cớ t́m gần .
        Mặc lời hứa hẹn thành nhân ,
        Thạch huynh đuổi thẳng chẳng cần xét suy .
        Mang tự ái bỏ đi biền biệt ,
        Thạch cô nương da diết sầu đau .
        Thương cho một kiếp má đào ,
        Giờ hấp hối vẫn th́ thào tên ai !

        Chung t́nh thay vẫn hoài trông ngóng
        Họ Tư Mă chết sống t́m về .
        Khóc cầu nước mắt không ngơi ,
        Xin một lần gặp rồi thề sẽ đi .
        Thạch thế huynh sầu ly , cố chấp ,
        Không cho dù người hấp hối van .
        Hồn trinh nhập cửa thiên đàng ,
        Để muôn oán hận mênh mang cơi đời .
        Kể từ đấy chân trời vô hướng ,
        Ngọc Hoan thành Vô Tướng thiền sư .
        Hận thù ung đúc nết hư ,
        Chung t́nh danh vẫn chung người năm xưa . “

        Thạch Ứng Long không ngờ sự thể ,
        Lại rắc rối dây rễ chất chồng .
        Triều My má đỏ hồng hồng ,
        Nhắc cha khẽ liếc Ứng Long mở lời :

        - “ Đă xế trưa xin mời dùng bữa ,
        Có chuyện ǵ lát nữa bàn sau !

        Tiên Sinh toan lấy rượu đào ,
        Triều My liếng thoáng chạy vào giành cha .
        Dùng xong bữa dăm ba chén rượu ,
        Thạch Ứng Long tranh thủ hỏi ngay .
        Giương đôi mắt thỏ thơ ngây ,
        Triều My châm rượu cho đầy , lóng nghe .

        - “ Đêm hỏa hoạn cây đè suưt chết ,
        Nhờ ân sư quên hết hiểm nguy ,
        Xông pha biển lửa không th́ ,
        Thân này tro bụi c̣n ǵ oán ân … “

        Thiết Phong Sa phân vân ngắt hỏi :

        - “ Người mà ta mong mỏi rất lâu ,
        Thần Long Cái Thế Hoàng Khâu .
        Ân sư có phải đứng đầu Cái Bang ?”

        Thạch Ứng Long vội vàng thuật lại ,
        Chuyện ba năm bên mái chèo khua .

        Sự đời vốn dĩ hơn thua ,
        Trớ trêu số mệnh măi đùa thế nhân .
        Nhớ bạn xưa tần ngần thương cảm ,
        Mến phục người chẳng hám lợi danh .
        Tiếp nghe hỏi đến thanh danh ,
        Vị Tăng Nhập Thế , Tiên sinh như cười
        Triều My liếc thấy người đỏ mắt,
        Hướng xa xa ngẩng mặt lời buông :

        - “ Thiếu Lâm tự cổ luôn luôn ,
        Là sao Bắc Đẩu gốc nguồn tinh hoa ,
        Huyết sử vẫn chưa nḥa tâm khảm
        Sự thật họ sao lăng quên mau !
        Ngàn năm cứ măi tự hào ,
        Những sự việc khác cố đào vùi đi .

        Mấy mươi nay ai ghi chuyện cũ ?
        Thiết đầu công vần vũ giương oai .
        Từ anh nấu bếp lạc loài ,
        Bị bao ức chế , tự trồi vươn lên .
        Ngày thi vơ từ trên đến dưới ,
        Kẻ bị thương kẻ ói máu tươi .
        La Hán trận thoát mấy người ?
        Đầu đà ra khỏi c̣n cười như trêu .

        Xuống chân núi hiu hiu tự đắc ,
        Thấy người theo trợn mắt ra tay .
        Móng nhọn trị vỏ quít dầy ,
        Đầu đà như thể con xoay quay tṛn .
        Nh́n người kia trông c̣n rất trẻ ,
        Khoác tăng bào thoát vẻ siêu nhiên .
        Trên môi nở nụ cười hiền ,
        Đầu đà thấy mặt phục liền xinh tha .
        Sư Viên Tiếu ngâm nga câu kệ ,
        Đầu đà nghe đảnh lễ ghi ḷng .
        Trước khi viễn xứ ruỗi rong ,
        Chân kinh hoàn trả nhẹ ḷng ra đi .

        Về đến chùa kẻ nghi người hoặc ,
        Không nói ra th́ thọt kháu nhau .
        Ngỡ kẻ phản nghịch tẩu đào ,
        Học tṛ Viên Tiếu mới trao kinh về .
        Có biết đâu bao đời phái đó ,
        Sớm giác ngộ mới có vị này .
        Thiên tài vơ học ai hay ,
        Thanh danh phủi bỏ cỡi mây hồng trần .

        Chuyện Viên Tiếu dần dần quên lăng ,
        Sợ người đời nhạo báng chuyện xưa .
        Rằng Thiếu Lâm lực có thừa ,
        Để gă đầu bếp đẩy đưa đường cùng .
        Đến trụ tŕ nổi xung mà chết ,
        Luật đổi nghiêm tránh vết về sau .
        Mong thời gian sớm thay màu ,
        Đầu Đà , Viên Tiếu lẫn vào lăng quên .

        Và từ đó trở nên truyền thuyết ,
        Vị Phật sống tha thiết trần gian .
        Giang hồ ẩn hiện vô vàn ,
        Gọi Tăng Nhập Thế mây ngàn biết đâu !

        Hiền điệt lại muốn cầu vị ấy ,
        Cả Hoàng huynh lừng lẫy một thời .
        Giang hồ mạt vận ai ơi !
        Thần Long Cái Thế tin lời truyền nhân . “

        Nh́n Tiên Sinh đỏ ngần đôi mắt ,
        Dạ Ứng Long se thắt niềm tin .
        Triều My khả ái nh́n nh́n ,
        Buông ra câu nói th́nh ĺnh ngây thơ :

        - “ Ổng c̣n sống đến giờ bao tuổi ?
        Sao ḿnh không may rủi mà t́m .
        Thiếu Lâm tuy cố lặng im ,
        Biết đâu ổng lại như chim t́m về ! “

        Thạch Ứng Long nghe lời nàng nói ,
        Tuy buồn cười le lói hướng ra .
        Cười lớn nhất Thiết Phong Sa ,
        Nh́n lên câu đối ngâm nga gật gù .

        ooo0ooo

        Comment


        • #9
         ooo0ooo


         Sáng tinh mơ sương mù giăng khắp ,
         Nàng Triều My lập cập tiễn chân .
         Tiên sinh c̣n chút phân vân ,
         Không giải thích được ân cần hỏi han .

         -“ Như tiểu điệt thân mang vơ học ,
         Giáng Long chưởng ngang dọc Trung nguyên .
         Chưởng pháp trầm mạnh diệu huyền ,
         Xưa nay chưa có thiếu niên luyện thành ? “

         Thạch Ứng Long cũng đành ngớ ngẩn ,
         Chỉ biết ḿnh cần mẩn chuyên tâm .
         Cả sư phụ cũng lạ thầm ,
         Cho là thiên số phước ngầm mà thôi .

         Triều My đứng mím đôi môi nhỏ ,
         Đưa một vật rồi bỏ chạy ngay .
         Ứng Long bối rối cầm tay
         Tiên sinh cười lớn hẹn ngày gặp nhau .

         Hướng Thiếu Lâm ruỗi mau vó ngựa ,
         Chuyện ngày qua chất chứa buồn vui .
         Nghĩ gia cảnh luống ngậm ngùi ,
         Chớm t́nh man mác không nguôi nhớ người .
         Nghĩ Triều My buồn cười trong dạ ,
         Tính khí nàng mới lạ làm sao !
         Lúc ương bướng , lúc ngọt ngào ,
         Chuyện ǵ cũng thích nhảy vào lo toan .
         Hơn tháng nữa Hoa Sơn đại hội ,
         Nên cảnh giác với mọi người đi .
         Tuần tra nghiêm ngặt cực ḱ ,
         Nghe báo chàng đến , tức th́ giành đi .

         Đang măi mê cuồng quay suy nghĩ ,
         Nghe tiếng hét ầm ĩ bên tai .
         Quất ngựa phóng những bước dài ,
         Lưng chừng thấp thoáng bóng ai quay cuồng .
         Giữa đám đông chẳng tuồng sợ hải ,
         Thân to lớn quyền măi tung ra .
         Ứng Long miệng khẽ kêu “ A “
         V́ đâu Hắc Hổ đi xa phương này ?

         Càng ngạc nhiên đủ đầy đ̣n thế ,
         Chiêu nối chiêu khống chế cường nhân .
         Ứng Long chưa vội lại gần ,
         Từ xa quan sát phân vân trong ḷng .

         Quyền Hắc Hổ ḷng ṿng luẩn quẩn ,
         Tuy giản đơn cứ quấn đối phương .
         Đám kia như bọn cướp đường ,
         Nhắm bề ăn chắc ,đao thương chém nhầu .
         Thấy Hắc Hổ quay đầu như chạy ,
         Một vài tên đâm bậy xông bừa .
         Hữu quyền thành trảo móc đưa ,
         Chộp tên đầu sỏ mới vừa xông vô .

         Ít phút trước hàm hồ la hét ,
         Giờ cả bọn không rét mà run .
         Hắc Hổ đắc chí không cùng ,
         Giở tên mới bắt hất tung té nhào .
         Cả bọn sợ nhao nhao né trốn ,
         Hắc Hổ cười vang chốn núi non .
         Giật ḿnh nh́n phía đường ṃn ,
         Há hóc cả miệng xoe tṛn mắt ra :

         - “ Thạch đại ca ! đại ca khỏe chứ !
         Tiểu đệ liều tứ xứ t́m huynh .
         Đại ca sao cứ đứng nh́n ,
         Đại ca người lớn vô t́nh thế sao ! “

         Nghe lời trách nao nao khó xử ,
         Cố nghiêm mặt làm dữ vài câu :

         - “ Mẹ già , đệ bỏ đi đâu ?
         Để người ngóng đợi , lệ sầu âu lo .
         Đại ca đă không cho từ trước ,
         Bây giờ đệ lại bước đến đến đây ? “

         Hắc Hổ đầu găi liền tay ,
         Mặt mày bí xị giải bày cho xong :

         - “ Ngày chia tay nóng ḷng gặp lại ,
         Gia mẫu biết đệ ngại người buồn .
         Nên người cứ phải khuyên luôn :
         “ C̣n có cḥm xóm cội nguồn xung quanh ,
         Thân làm trai tung hoành chí cả ,
         Măi quẩn quanh , mẹ há vui sao ? “
         Ngẫm lời đầy những ước ao ,
         Yên ḷng cất bước đệ nào ngờ đâu ! “

         Thạch Ứng Long nghiêng đầu như mỉm ,
         Nh́n Hắc Hổ tủm tỉm hỏi thêm :

         - “ Đại ca xem đệ như em ,
         Cuộc chiến khi năy đứng xem thấy ḱ .
         Nếu không hỏi hiềm nghi sinh măi ,
         Vơ công kia có phải Thiếu Lâm ?
         Khen cho đệ tính âm trầm ,
         Đến đại ca cũng phải nhầm cao nhân ! “

         Bị nghi ngờ thất thần luưnh quưnh ,
         Đứng găi đầu đính chính liên miên .

         - “ Đại ca nghĩ vậy mà phiền ,
         Đệ đâu biết chuyện đảo điên ḷng người .
         Sáng hôm đi tiếng cười đâu vọng ,
         Đệ hiếu ḱ đứng ngóng xa xa .
         Trên đường một lăo trọc già ,
         Tay xách cái bị miệng ca rầm trời .
         Áo cà sa tả tơi nhàu bẩn ,
         Thấy bụng phệ đệ ngẩn đứng nh́n .
         Dừng lại lăo bặt nín thinh ,
         Cái miệng tiêu tiếu thân h́nh tṛn quay .
         Đệ ôm bụng cười ngay tức khắc ,
         Lăo cũng cười sằng sặc y chang .
         Thừa lúc đệ chẳng ngó ngàng ,
         Lăo ném cục đá bay ngay u đầu .

         Bị đau quá rượt nhầu toan đánh ,
         Lăo cà tàng cứ lánh thân đi .
         Nhanh chân đệ đuổi tức th́ ,
         Cách có ba bước mà gh́ không xong .
         Chạy từ lúc hừng đông đến xế ,
         Cũng ba bước chẳng với được gần .
         Lả người run cả tay chân ,
         Lăn kềnh ra thở không cần đuổi theo .

         Lăo trọc già cũng neo lại đó ,
         Ném cho đệ cả giỏ đồ ăn .
         Vừa xong chưa kịp nói năng ,
         Dính thêm cục đá to bằng cái tô
         Đồ thầy tu hàm hồ hàm chướng
         Đệ tức ḿnh cố rướn hết người
         Nh́n lăo mới thật trêu ngươi ,
         Vừa chạy vừa hát tiếng cười không thôi .
         Đệ toan dừng cho rồi không đuổi ,
         Tiếng vo ve như muỗi bên tai .

         - “ Hít mạnh th́ phải thở dài ,
         Theo nhịp ta đếm làm hoài khỏe ra “

         Trước mặt lăo trọc c̣n ca ,
         Đệ theo lời dẫn hít hà ngu ngơ .
         Chỉ vài lần không ngờ công hiệu ,
         Người phấn chấn đang yếu khỏe dần .
         Vừa hít thở cố nhanh chân ,
         Mà sao lăo trọc chẳng gần tí nao .

         Trời chiều thắp ngàn sao chót vót ,
         Đệ dừng chân lăo tót lên cây .
         Ăn xong mệt mỏi ngủ ngay ,
         Mơ màng giọng nói ban ngày vang vang
         Biết người giúp vội vàng ngồi dậy ,
         Hít thở như lúc chạy đều đều .
         B́nh minh lăo trọc đến khều ,
         Tu hành chẳng chút biết điều thị phi .

         Miệng cứ cười tay th́ nhá đánh ,
         Đệ ỷ sức chẳng tránh nhào vô .
         Mặc đấm đá , mặc phát rồ ,
         Cà sa của lăo cơ hồ có ma .
         Không đụng được lăo ta c̣n tát ,
         Đệ nổi điên la hét quay cuồng .
         Tức cái tay lăo khẽ buông ,
         Rơ ràng trông thấy mà luồn không qua .
         Quần đến trưa mặt đà nhức nhối ,
         Mệt đứt hơi ḷng rối chán chê .
         Lăn kềnh tranh thủ nghĩ ngơi ,
         Bên tai văng vẳng những lời chỉ răn :

         - “ Đừng ỷ sức nghĩ rằng ḿnh mạnh ,
         Dùng đủ lực đừng đánh vội vàng
         Ra tay hít thở đàng hoàng ,
         Lực mà có mạnh người càng tĩnh tâm .”

         Ghét lăo trọc hâm hâm dở dở ,
         Đệ đánh trước lăo đỡ coi sao .
         Ngờ đâu đấm đá ào ào ,
         Lăo lại quay phắt tăng bào cuốn ngay .
         Hể lao vào đụng ngay tay lăo ,
         Chộp cổ đệ quăng tháo ngă dài .
         Trăm lần không một chút sai ,
         Ê ẩm gần chết cố hoài không xong .
         Thấy trời tối dẹp ḷng hiếu thắng ,
         Đệ nghĩ ngơi ngồi gắng tĩnh tâm .
         Lăo trọc ca hát vang ầm ,
         Bực ḿnh kiếm chổ lăo nằm phá luôn .

         Lần này lăo như tuồng quỷ dữ ,
         Đánh như gió thân cứ chập chờn .
         Ăn đ̣n ngàn cái có hơn ,
         Đệ ngă bất tỉnh chờn vờ bóng ma .
         Sáng mở mắt lăo ta đâu mất ,
         Sau trận đ̣n ḿnh nhấc không lên .
         Giận lăo nhớ măi không quên ,
         Mỗi thế lăo đánh trở nên quen dần .
         Đêm tĩnh tọa lần lần hiện rơ ,
         Sáng luyện lại chẳng bỏ ngày nào .
         Hai chiêu khi năy tiếp nhau ,
         Mới chút mà bọn thổ hào chạy ngay . “

         Nghe Hắc Hổ ḷng đầy cảm mến ,
         Thạch Ứng Long bước đến ôm chầm :

         - “ Mừng đệ duyên phúc trăm năm ,
         Đại ca xin lỗi trách nhầm cho ai .
         Người đệ gặp tất ngài Phật sống ,
         Đại ca đang trông ngóng cầu t́m .
         Tính người trào lộng ḥa khiêm ,
         Đệ đừng thù hận mà thêm tội t́nh ! “

         Hắc Hổ cười như kinh ngạc lắm ,
         Giận lăo trọc đ̣n thấm thân ê .
         Những muốn chửi cho đă đời ,
         Nghe lời đành nhịn kiếm lời lăng ra :

         - “ Có người nhớ đại ca thăm hỏi ,
         Bảo đệ t́m gặp nói giùm cho .
         Người ấy ḷng cứ âu lo ,
         Sợ ai bị ốm dặn ḍ đệ trông ! “

         Thạch Ứng Long sóng ḷng xao xuyến ,
         Giọng nhát gừng từng tiếng hỏi thăm :

         - “ Tiểu đệ đừng có nghịch ngầm
         Là ai không nói cứ châm chọc hoài “

         Mặt Hắc Hổ ḱ khôi tinh quái ,
         Đứng ỏng ẹo giả gái cười trêu .
         Ứng Long không dám nói nhiếu ,
         Lành lạnh nét mặt ra điều nghiêm trang .
         Thấy được thế lại càng tấn tới ,
         Hắc Hổ vờ như bới tóc lên
         Mặt mày đen đúa nghênh nghênh ,
         Làm tṛ thỏa thích lăn khềnh cười no .
         Thạch Ứng Long quát to mấy tiếng

         -“ Ở đâu “ _ Hắc Hổ điếng cả hồn

         _” Dạ ,đại ca Hạnh Hoa thôn “

         Biết là lở miệng bồn chồn nín thinh .
         Thạch Ứng Long trợn nh́n hỏi lẹ :

         - “ Đă đi chung sao rẽ đến đây ?
         Chuyện ǵ đệ phải nói ngay ,
         Cứ dấu , cứ giỡn lỡ may gặp thù ! “

         Bị chặn đầu nghe hù tái mặt ,
         Bỗng giật ḿnh biến sắc vội la :

         - “ Không xong , không xong đại ca !
         Mau mau đi đến Hạnh Hoa tức th́ “

         Miệng th́ nói tay gh́ tuấn mă ,
         Ngựa một con đèo cả hai người .
         Hắc Hổ kể lể không ngơi ,
         Vó câu sải mạnh cùng lời hoảng lo :

         - “ Mươi ngày trước qua đ̣ sông vắng ,
         Không tiền trả bị mắng quá chừng .
         Đang hồi lửa giận bưng bưng ,
         Tính phá cho hả bỗng dưng ai khều .
         Ngoái đầu lại người kêu Thi tỷ ,
         Đưa tiền đệ trả thí cho xong .
         Hỏi han tṛ chuyện ḷng ṿng ,
         Tỷ nói có việc muốn đồng hành đi .
         Không nói ra đệ th́ cũng biết ,
         Chắc nhớ huynh mới thiệt muốn t́m .
         Có điều Thi tỷ trang nghiêm
         Đệ không dám giỡn lặng im lên đường .

         Hạnh Hoa thôn tinh sương ban sáng ,
         Đang nằm ngủ mang máng ai lây
         Nói có người đợi ở đây ,
         Ngỡ lăo đầu trọc , ra bầy kiến hôi . “
         Chưa dứt chuyện đến đồi Hoa Hạnh ,
         Thôn trang nghèo hẻo lánh vắng hoe .
         Nhà tranh cất thấp lè tè ,
         Vài tiếng chó sủa rụt rè nín thinh .

         ---- ooo0ooo-----
         Last edited by Kiếm Phổ; 01-27-2003, 02:47 AM.

         Comment


         • #10
          ooo0ooo

          Thạch Ứng Long đứng nh́n tứ phía ,
          Hắc Hổ như thấm thía chuyện khờ .
          Giận ḿnh sao cứ ngu ngơ ,
          Giờ nơi quán trọ ơ hờ vắng tanh .
          Hỏi chủ quán đồng thanh không biết
          Thi Vân Phụng mất biệt khi nào ,
          Chỉ ngỡ quanh quẩn nhà sau ,
          Đâu ngờ pḥng trống cửa vào đóng im.

          Hắc Hổ tức măi t́m chẳng thấy ,
          Đá ngả bàn núm lấy chủ gia .
          Hành hung làm dữ hét la ,
          Tội người chân chất xin tha không ngừng .
          Ứng Long vội quát ngưng tay lại ,
          Kéo Hắc Hổ lên mái nhà trông .
          Khói bay bên dăy đồi đông
          H́nh như thấp thoáng áo hồng bay bay .
          Ứng Long xuống nhảy ngay lên ngựa ,
          Nhắm hướng xông quên phứa chàng đen .
          Hắc Hổ chỉ biết vội vàng ,
          Co chân phóng cẳng theo làn bụi kia .

          Đến chân đồi vội lia đôi mắt ,
          Thấy nhóm người mặc sắc phục xanh .
          Giương oai diễu vơ ṿng quanh ,
          Ứng Long xua ngựa , vọt nhành cây cao .
          Nh́n vào giữa hai màu hồng tím ,
          Hai giải lụa như kiếm thẳng tung .
          Đụng nhau chát chúa bùng bùng
          Đầy trời hoa tím khắp vùng tả tơi .

          Thạch Ứng Long ngời ngời đôi mắt ,
          Nhín chăm chăm khuôn mặt diễm kiều .
          Sóng ḷng dào dạt t́nh yêu ,
          C̣n đang mê măi bị khều sau lưng .
          Hắc Hổ đến ngập ngừng hỏi ư ,
          Muốn xông vào sợ bị nghe la .
          Ứng Long quan sát gần xa ,
          Ra hiệu Hắc Hổ cố mà đợi thêm .

          Ở phía dưới êm đềm cất tiếng ,
          Giọng Vân Phụng xao xuyến ḷng người .
          Nàng áo tím ngoại đôi mươi ,
          Trừng Vân Phụng những nuốt tươi hả ḷng

          - “ Tiểu muội lỡ cuồng ngông hoàn thủ ,
          Xin tỷ đừng ấp ủ thù riêng .
          Chuyện đến tai mẹ mà phiền ,
          Mọi người với tỷ ra thuyền về đi ! “

          Nàng áo tím xanh ŕ nét mặt ,
          Gườm Vân Phụng cười hắt nói ngay :

          -“ Lời ngươi nói mới rơ hay ,
          Ḷng dạ gian xảo mưu đầy tính toan .
          Ngôi giáo chủ chu toàn mai hậu ,
          Ngươi yên ḷng nên hối ta đi .
          Mẹ sinh ta có tội ǵ ,
          Ta là chị lớn khinh khi không nh́n ?
          Chuyện lớn nhỏ đều tin ngươi cả ,
          Đến vơ công cũng ngă riêng tư .
          Hận này ta chất đă dư ,
          Hôm nay dứt khoát một người sống thôi ! “

          Thi Vân Phụng hỡi ơi ứa lệ ,
          Nàng không ngờ sự thể xảy ra .
          Nghĩ tính chị chẳng xấu xa ,
          Điên cuồng quyền lực để ma ám hồn .

          - “ Tiểu muội nhỏ đâu khôn trước được ,
          Lời mẹ dạy khuôn thước làm theo .
          Ngôi cao đâu dám leo trèo ,
          B́nh an thủ phận dám đèo bồng chi .
          Ơn sinh thành đển gh́ bao dứt ,
          Tỷ sao nở hậm hực trách người .”

          Nàng áo tím lớn tiếng cười ,
          Đay nghiến trỏ mặt hầm hừ hét vang :

          - “ Bởi có ngươi ta mang tiếng dở ,
          Danh Song Phụng chỉ ở ngươi thôi .
          Tuyết Phụng ta ngỡ chết rồi ,
          Khắp Đông Hải ai cũng bồi ngươi lên .
          Kể cả mẹ người trên thiên vị ,
          Bao vinh hoa phú quí dành riêng .
          Gần đây đă nhận lễ tiền ,
          Ngươi cùng Hoan Lạc kết duyên Châu Trần .
          T́nh thương đặt bàn cân đo đếm ,
          Th́ ta đành chịu kém quang minh .”

          Dứt lời Tuyết Phụng nhấc ḿnh ,
          Đám người bốn phía th́nh ĺnh ra tay .
          Ứng Long bịt mũi ngay lao xuống ,
          Bốn bề khói độc cuốn khắp nơi .
          Quát một tiếng mắt sáng ngời ,
          Giáng Long chưởng quật bốn bề tản ra .
          Hắc Hổ toan xông pha thỏa chí ,
          Mới nhào ra vô ư ngă lăn .
          Trong làn khói có tiếng gằn ,
          Bóng người trúng chưởng thẳng văng ra ngoài .
          Thạch Ứng Long cố nhoài thân đỡ ,
          Người trong tay bở ngỡ tâm tư .
          Thi Vân Phụng khẽ ậm ừ ,
          Vành môi rỉ máu nụ cười héo khô .

          Tuyết Phụng như phát rồ chỉ trỏ ,
          T́nh máu mủ ngỡ bỏ mất rồi .
          Ứng Long máu nóng sục sôi ,
          Đặt Vân Phụng xuống ra oai tức th́ .
          Giáng Long chưởng một khi thịnh nộ ,
          Như rồng gầm lồ lộ trên không .
          Đám người không dám cuồng ngông ,
          Nháo nhào tứ phía , móng rồng ra tay .
          Tuyết Phụng bị tóm ngay tại chổ ,
          Trừng Ứng Long muốn nổ mắt ra .
          Sau lưng khẽ tiếng rên la :

          - “ Long huynh xin hăy bỏ qua cho người ,
          Huynh nói tỷ cho vài viên thuốc
          Hắc Hổ đă nằm suốt năy giờ ,
          Nhanh lên đừng có chần chờ ,
          Độc trùng tàn phá không ngờ được đâu ! “

          Vân Phụng nói vài câu bất tỉnh ,
          Nàng Tuyết Phụng khinh khỉnh nhếch môi :

          -“ Các hạ buông ta lẹ coi ,
          Làm ǵ cứ phải săm soi nh́n nh́n.”

          Vưà đưa thuốc xoay ḿnh đà bước ,
          Bỗng dừng lại quay ngược nói liền :

          - “ Chuyện này ta chẳng để yên ,
          Các hạ tự chuốc chuyện phiền vào thân .
          Giáng Long chưởng mấy lần ra mặt ,
          Các hạ tất tên Thạch Ứng Long .
          Từ đây các hạ đừng mong ,
          Yên b́nh rong ruỗi núi sông thẳng đường ! “

          Thạch Ứng Long giương giương đôi mắt ,
          Nh́n người đi thắc mắc không cùng .
          Vừa cứu người , nghĩ lung tung ,
          Chị em máu mủ sát lùng nhau chi !

          Thạch Ứng Long nh́n Thi Vân Phụng ,
          Muốn đở dậy lúng túng làm sao .
          Hắc Hổ cất tiếng th́ thào ,
          Cố đứng dậy bỗng nôn ào máu đen .
          Thạch Ứng Long vội vàng bước tới ,
          Mùi nồng nặc hôi thối bốc quanh .
          Đỡ Hắc Hổ rồi quay nhanh ,
          Huưt sáo gọi ngựa đứng canh hai người .

          Trong phút chốc vó câu dồn dập ,
          Bờm hất tung như chấp cánh bay .
          Hắc Hổ lảo đảo giống say ,
          C̣n Thi Vân Phụng mặt mày tím thâm .
          Thạch Ứng Long than thầm trong bụng ,
          Cuối xuống bồng Vân Phụng lên yên .
          Hạnh Hoa Thôn thẳng về liền ,
          Hắc Hổ gượng bước ngại phiền đại ca .

          ----ooo0ooo-----

          Comment


          • #11
           ooo0ooo

           Gió vi vu trăng tà soi bóng ,
           Mặt hồ chao gợn sóng nhấp nhô .
           Ba đêm Vân Phụng cơ hồ ,
           Sinh mạng thần chết vập vồ mang đi .
           Thạch Ứng Long kiên tŕ từng phút ,
           Dùng chân lực tống chất độc ra .

           Nội thương kia mới phiền hà ,
           Chưởng pháp thâm nhập như là đă lâu .
           Thạch Ứng Long đỉnh đầu bốc khói ,
           Thi Vân Phụng ọe ói máu tươi .
           Hắc Hổ đang đợi mừng cười ,
           Biết là sắp khỏi đứng ngồi không yên .

           Thạch Ứng Long xoay nghiêng đứng dậy ,
           Mặt lợt lạt môi máy tính kêu .
           Khuỵu chân Hắc Hổ vội d́u
           Đưa về pḥng nghĩ , xiêu xiêu trăng tàn .
           Thi Vân Phụng mơ màng thiêm thiếp ,
           Mất hai hôm mới tiếp đứng lên .
           Hắc Hổ sắc thuốc thường bên ,
           Ứng Long thưa gặp trở nên ngại ngần .

           Sáng hôm sau giai nhân t́m đến ,
           Hắc Hổ cười lơ đễnh lăng ra .
           Vụng về tay với mời trà ,
           Hỏi thăm sức khỏe qua loa khẽ nh́n .
           Thi Vân Phụng in h́nh không biết ,
           Giọng oanh ngân tha thiết tạ ḷng :

           -“ Đa tạ huynh đă cố công ,
           Không th́ muội đă vào ṿng trầm luân ! “

           Nh́n Vân Phụng ngập ngừng cất tiếng ,
           Tay cầm trà húng hiếng khẽ ho .

           -“ Phụng muội ! Huynh rất đắn đo ,
           Lầu Túy Tiên cứ măi lo muội buồn .
           Từ ngày ấy ḷng luôn dằn vặt ,
           Muốn xin lỗi mà ngặt biết đâu .
           Bây giờ gặp tỏ đôi câu ,
           Chuyện cũ mong muội đừng sầu trách nhau ! “

           Thi Vân Phụng má đào hửng đỏ ,
           Thoáng nét hờn , nói nhỏ bâng quơ :

           - “ Tại huynh đó … để bây giờ ,
           Thôi đừng nhắc nữa , muội về liền đây .”

           Thi Vân Phụng khẽ xoay như bước ,
           Nhanh chân hơn đến trước gh́ vai .
           Ngất ngây ngan ngát hương lài ,
           Bờ môi chín mộng mày ngài đắm say .
           Ṿng tay siết cho đầy nổi nhớ ,
           Đất trời chao nhịp thở ḥa chung .
           Phút giây mà ngỡ vô cùng ,
           Hắc Hổ kéo cửa sượng sùng nhe răng .
           Tay che mặt như rằng chưa thấy ,
           Bước thụt lui lẹ đẩy cửa vào .
           Mỉm cười bốn mắt nh́n nhau ,
           Tát yêu như nhắc ngày nào lần khân .

           Tay trong tay ân cần mở cửa ,
           Kiếm Hắc Hổ dùng bữa cơm trưa .
           Đắm ch́m trong bể say sưa ,
           Ngọt ngào khóe mắt đong đưa trao t́nh .
           Bỗng Hắc Hổ th́nh ĺnh vụt hỏi ,
           Tay găi đầu tay gối lên bàn :

           -“ Hôm trước trúng độc mê mang .
           Tiểu đệ c̣n nhớ cô nàng kia la
           Tỷ với Ả cùng là tỷ muội ,
           Sao Ả lại lạnh nguội vậy ḱa .
           Cái ǵ giáo chủ tía lia ,
           Cái ǵ Hoan Lạc nọ kia lễ tiền? “

           Nghe Hắc Hổ huyên thuyên hỏi chuyện ,
           Sợ Vân Phụng không tiện giải bày .
           Ứng Long đưa mắt nhắc ngay ,
           Vân Phụng trông thấy khẽ quay hướng nh́n .

           - “ Có nhiều chuyện biết huynh đều biết ,
           Huynh lại tránh mấy việc c̣n ngờ .
           Muội sao giữ măi thờ ơ ,
           Hắc đệ muốn rơ bây giờ hăy nghe .
           Đông Hải trước lắm phe nhiều phái ,
           Luôn tranh giành sống mái với nhau .
           Tài nguyên biển cả dồi dào ,
           Cái lợi trước mắt làm đau t́nh người .
           Nội tổ gia một thời oanh liệt ,
           Phục nhân tâm kiến thiết biển Đông .
           Mấy đời lừng lẫy vơ công ,
           Dẫu danh Vạn Độc mà ḷng chính môn .

           Đến gia mẫu v́ chôn thù hận ,
           Với cố nhân nên giận rẽ đường .
           Tính người thay đổi thất thường ,
           Tiên phụ mất sớm lại vương hận thù .
           Đại tỷ sớm hấp thu tính mẹ ,
           Nên cứ thường hạnh họe ghanh đua .
           Chuyện nghe cứ ngỡ như đùa ,
           Chị em mà mải hơn thua không ngừng .

           Đă lâu chưa trùng phùng gia mẫu ,
           Chuyện Hoan Lạc chắc ngẫu hứng thôi .
           Tuổi ông ta đáng cha rồi ,
           Mẹ nào mà nỡ ép bồi duyên con .”

           Miệng nói thế héo hon ḷng dạ .
           Thấy Vân Phụng mắt đă lệ nḥa ,
           Hắc Hổ kiếm chuyện qua loa .
           Ứng Long đở lấy mặt hoa vỗ về .
           Nép ṿng lồng nấc lời nói tiếp :

           -“ Huynh mau tính không kịp bây giờ !
           Tháng trước muội bắt được thơ ,
           Báo Hoan Lạc sẽ bất ngờ xua quân .
           T́nh mẫu tử ngập ngừng muốn dấu ,
           Đạo tổ tiên không thể quấy càng .”

           Ứng Long suy tính miên mang ,
           Hoa Sơn Hắc Hổ vội vàng đưa tin
           Ứng Long tiếp hành tŕnh Thiếu thất ,
           Cùng Vân Phụng t́m Phật sống cầu
           Song hành ruỗi bước vó câu ,
           Đường xa như thể nhiệm mầu ngắn đi .

           ooo0ooo
           Last edited by Kiếm Phổ; 01-27-2003, 04:25 AM.

           Comment


           • #12
            ooo0ooo

            Ngựa xuống đèo đang phi dừng vó ,
            Đường độc đạo đă có kẻ ngăn .
            Bên tả nét mặt nhăn nhăn ,
            Lạnh lùng sát khí đằng đằng tỏa ra .
            Bên hữu đứng sáng ḷa đôi kích ,
            Thân bất động không nhích đôi tay .
            Lướt nh́n thế trận đă bày ,
            Sau lưng bốn kẻ đứng vây chốt đường .

            Thạch Ứng Long buông cương cất tiếng ,
            Mắt không ngừng di chuyển tính toan :

            - “ Nơi đây hiểm trở núi non ,
            Các vị nhường lối xin hoàn lễ sau ! “
            Người cầm kích cau cau nét mặt :

            - “ Ngươi có phải là Thạch Ứng Long ? “

            Hỏi xong khẽ liếc bóng hồng ,
            Có phần cung kính lấy ḷng giai nhân .
            Thi Vân Phụng phân vân trong dạ ,
            Hoan Lạc vương tất đă xuất quan .

            -“ Muội đang có việc vội vàng ,
            Tả hữu sứ giả cản ngang ư ǵ ? “

            Tả sứ giả lầm ĺ tiến trước :

            - “Thi cô nương tránh bước giùm cho! “

            Lạnh lùng ngẩng mặt khẽ ho
            Quát một tiếng “ giết “ tay khoa tung liền .
            Tả hữu sứ luân phiên công kích ,
            Đă cẩu bổng quay tít tiếp nhanh
            Giải lụa Vân Phụng đồng thanh ,
            Bốn người sau đón vây thành hai phe .

            Thạch Ứng Long từng nghe Hoan Lạc ,
            Dưới trướng có Tả , Hữu ḱ tài
            Tiếng đồn quả thật không sai ,
            Ứng Long sơ sẩy bờ vai trúng đ̣n .
            Cất tiếng hú đầu non phụng gáy ,
            Giáng Long xuất rồng vẫy biển trào .
            Cân bằng thế trận quần nhau ,
            Thế liên hợp vẫn ào ào trên chân .

            Hoàng hôn phủ nhạt dần ánh sáng ,
            Tiếng vỗ tay như táng thưởng riêng .
            Nh́n ra biến sắc liền liền ,
            Chính người khét tiếng đảo điên giang hồ .
            Trường bào sáng điểm tô uy vũ ,
            Mắt ngời ngời mặt phủ tuyết sương .
            Tả Hữu sứ lui nhường đường ,
            Cả bốn hộ pháp đao thương rút về .
            Hoan Lạc vương buông lời bóng bẩy ,
            Nh́n Vân Phụng như xoáy tâm tư :

            -“ Bổn vương đem mộng mơ người ,
            T́m nàng khắp chốn chân trời dỏi trông .
            Nay gặp lại trời Đông Những muốn ,
            Sớm bái đường kẻo muộn xuân qua ! “

            Thi Vân Phụng mặt hoa thành khẩn ,
            Chắp hai tay mắt ngẩng như cầu :

            - “ Chuyện này Vân Phụng biết đâu ,
            Người là cha chú xin hồi ư kia ! “

            Hoa Lạc vương lia lia tia mắt ,
            Buông lời nói se thắt tim ai .

            - “ Mẹ nàng sắp sẵn mối mai ,
            Ngày giờ chọn sẵn , chỉ ngoài tháng hơn .
            Nay Trung nguyên bổn vương thân xuất ,
            Quà cưới nàng khúc khải hoàn ca ! “

            Dứt lời đưa mắt liếc qua ,
            Tứ đại hộ phái giăn ra vây liền .
            Hoan Lạc vương đảo nghiêng tṛng mắt ,
            Nh́n Ứng long sằng sặc cười to :

            - “ Cổ nhân nói quả không ngoa ,
            Rau nào sâu nấy một ḷ rập khuân .
            Lăo Ứng Thiên đóng tuồng quân tử ,
            Sống trên đời nói chữ dạy khôn .
            Ra tro ngỡ tiệt tử tôn ,
            Nào ngờ sót lại oan hồn này đây .
            Bổn vương sẽ ra tay phổ độ ,
            Ngươi gặp lăo , hỏi hộ : khôn chưa ? “

            Huyết hận tràn khóe mắt mờ ,
            Kẻ thù trước mặt những vơ nuốt vào .
            Thạch Ứng Long ngẩng cao người dậy ,
            Trỏ Hoan Lạc cười kháy đáp lời :

            - “ Dă thú mà đội lốt người ,
            Tội ngươi chồng chất lưới trời khó dung .
            Hôm nay dẫu lực cùng cũng quyết ,
            Lóc tim ngươi uống huyết thỏa ḷng “

            Chẳng màng nh́n tới Ứng Long ,
            Hoan Lạc khẽ liếc bóng hồng xét suy .
            Thấy Vân Phụng bờ mi đẫm lệ ,
            Mặét cương quyết như đợi chết chung .
            Sát khí bốc dậy đùng đùng ,
            Tự cao trổi máu gian hùng trỏ ngang :

            - “ Bổn vương chẳng vội vàng xuất thủ ,
            Bởi nể v́ nương tử bổn vương .
            Ngươi nghe cho rơ mà lường ,
            Mười chiêu tránh được nhường đường sống ngay . “

            Miệng vưa nói hai tay đan chéo ,
            Ḿnh nhấc lên xeo xéo đánh ra .
            Ứng Long nh́n thấy mắt hoa ,
            Thiên thủ thần chưởng nhẩn nha chập chờn .
            Vội quay phắt dậm chân vận lực ,
            Mười hai thành chưởng xuất lở non .
            Hoan Lạc thấy chỉ xoay tṛn ,
            Tay áo gạt chưởng tiếp hoàn thủ nhanh .
            Giáng long chưởng tung hoành ngang dọc ,
            Gặp Thiên thủ phủ bọc bao trùm .
            Không gian nḥe nhạt chiều hôm ,
            Hết chiêu thứ chín tiếng “ Bùm “ vang vang .


            Thi Vân Phụng ngỡ ngàng chết đứng ,
            Vực sâu kia đang hứng Ứng Long .
            Chàng đi thiếp cũng một ḷng ,
            Hất ḿnh tung lụa cho đồng tử sinh .
            Hoan Lạc vương lao ḿnh chợt cản ,
            Bóng người đà thấp thoáng vực sâu .
            Hoan Lạc trợn mắt quay đầu ,
            Đá tứ hộ pháp lộn nhào ngă lăn .
            Mặt lạng lùng giọng gằn đứng hét ,

            - “ Hăy đốt đuốc t́m xác về mau ! “

            Gió đèo xào xạt lao xao ,
            Chập chờn ánh lửa nhói đau nhân t́nh

            ----ooo0ooo-----

            Comment


            • #13
             ooo0ooo

             Hạ đă sang b́nh minh gay gắt ,
             Thi Vân Phụng nhướng mắt nh́n trời .
             Quay cuồng nửa tỉnh nửa mê ,
             Thân đau như thể rụng rời cả ra .
             Ngỡ ḿnh đă ra ma muốn khóc ,
             Nhớ Ứng Long cố ngốc đầu lên .
             Đong đưa thân thể bồng bềnh ,
             Ra nhờ giải lụa vắt trên cây tùng .
             Khi tung lụa tính cùng nhau chết ,
             Trời thương người chung thủy khéo thay !

             Vân Phụng cố với cành cây ,
             Không tới chỉ thấy một thây bên cành .
             Đang hoảng hốt loanh quanh cố víu ,
             Tiếng ai cười tiêu tiếu vang vang .
             Ngoái nh́n cất tiếng vội vàng :

             - " Mong lăo tiền bối lên mang xuống giùm ! "

             Người dưới đất bên lùm cây mát ,
             Cười không ngơi phác phác chỉ lên :

             -" Vui quá hai đứa bập bênh ,
             Tṛ chơi này lạ ta lên liền liền ."

             Thi Vân Phụng nhắm nghiền đôi mắt ,
             Dở khóc cười bụng thắt từng cơn .
             Tiếng cười bổng sát gần hơn ,
             Vân Phụng mở mắt chờn vờn bóng ai .

             Đầu trọc lóc mày dài trắng toát ,
             Thân mập mạp chót vót đong đưa .
             Vân Phụng cất tiếng cầu thưa ,
             Tiếng cầu vừa dứt là vừa rớt ngay .
             Như vô h́nh có tay đón đở ,
             Xuống nhẹ nhàng đứng thở dốc ra .
             Người kia mặc áo cà sa ,
             Vân Phụng loáng thoáng biết là Tiếu Tăng .

             Nh́n Ứng Long khôn ngăn nước mắt ,
             Mặt tím bầm như tắt thở rồi .
             Đến bên quị xuống gục đầu ,
             Rung rung tiếng nấc từng hồi rung .
             Vị sư già cười đong đưa bụng ,
             Đang sầu nảo Vân Phụng bực ḿnh :

             - " Thấy chết mà cứ đứng nh́n ,
             Vui ǵ cười măi , nín thinh cho nhờ ! "

             Vị sư già hờ hờ tiếng tới ,
             Túm Ứng Long xách giở tính đi .
             Vân Phụng ngăn cản tức th́ ,
             Sư già cười lớn tay gh́ Ứng Long .

             -" Thấy ngươi khóc đau ḷng quá đổi ,
             Ta đem chôn để khỏi sầu thương .
             Sao c̣n đứng đó cản đường ,
             Ta nh́n th́ bảo dở ương tính người .
             Vừa dứt lời bỗng cười trào lộng ,
             Trút Ứng Long chân chổng lên trời .
             Xách đi không nói thêm lời ,
             Đau ḷng Vân Phụng theo kề kéo tay .

             Vị sư già xách thây bỏ chạy ,
             Vân Phụng rượt chưởng xoáy tung theo .
             Nhẹ nhàng theo gió đưa vèo ,
             Sư già cười lớn lướt theo đường tṛn .
             Chưởng Vân Phụng không c̣n chính xác ,
             Chạy ṿng ṿng cỏ nát cả ra .
             Như vui vừa chạy vừa la ,
             Vân Phụng đứng thở , sư già đứng luôn .

             Miệng th́ cười tay buông họ Thạch ,
             Nh́n Vân Phụng khanh khách ngoắc tay ,
             Ră rời phải ráng tới ngay ,
             Không tin vào mắt đứng ngây cả người .
             Ngực Ứng Long tựa như hô hấp ,
             Máu bầm trào dính khắp cả thân .
             Vừa lao thương cảm tần ngần ,
             Sư già đổi giọng đến gần nói vui :

             - " Nó c̣n sống mày đui không thấy ,
             Hay là mày muốn lấy chồng thêm !
             Muốn th́ cứ việc xử êm ,
             Đánh nó một chưởng tao đem chôn liền .
             C̣n như không th́ nghiêng đầu lại ,
             Mở miệng nó thổi đại vài hơi .
             Ngồi đó cứ khóc hời hời ,
             Khi cạn nước mắt là đời nó tiêu ! "

             Thi Vân Phụng theo điều người chỉ ,
             Cứ tuần tự vận khí thổi vào .
             Mặt trời đứng bóng trên cao ,
             Sư già lên tiếng bảo mau thôi dừng .
             Thi Vân Phụng ḷng mừng khấp khởi ,
             Thấy Ứng Long đă thở nhẹ nhàng .
             Hướng người qú lạy vội vàng ,
             Sư già không tránh vang vang tiếng cười :

             - " Thôi theo ta nghĩ ngơi chút ít ,
             C̣n qú đó thút thít làm chi ! "

             Sư già xách Ứng Long đi ,
             Vân Phụng lẻo đẻo nhu ḿ bước theo .
             Bên ḍng suối trong veo nho nhỏ ,
             Một túp lều hoa cỏ thanh thanh ,
             Sư già tiếp bước nhanh nhanh
             Vân Phụng nghĩ mệt rảo quanh ngắm nh́n .
             Nghe tiếng cười giật ḿnh quay lại ,
             Tiếng sư già bảo hái trái cây
             Ăn xong dặn phải nghĩ ngay .
             Vân Phụng mệt mỏi nằm quay thiếp liền .

             Vừa tỉnh giấc vội nghiêng ḿnh dậy ,
             Bóng trời chiều bao lấy không gian .
             Chuông chùa xa vọng mênh mang ,
             Tâm hồn thư thả nhẹ nhàng bước ra .
             Ngồi trước lều sư già nhắm mắt ,
             Ứng Long ngồi trước mặt ở trần .
             Dấu tay in khắp toàn thân ,
             Một màu bầm tím rần rần nổi lên .

             Thi Vân Phụng đứng bên coi ngó ,
             Mặt Ứng Long xanh đỏ thất thường .
             Vừa chừng tàn nữa nén hương ,
             Sư già vổ chưởng vào sườn Ứng Long .
             Máu bầm phun mùi nồng nặc bốc ,
             Thấy ai đau mà khóc trong tim.
             Vân Phụng nước mắt cố ḱm ,
             Tâm tư cầu khẩn nổi niềm khôn vơi .

             Ba hôm liền không rời nữa bước ,
             Cả tiếng cười hài hước im ru .
             Sáng nay trời lại mù mù ,
             Vân Phụng dưới suối ngù ngừ trời mưa .
             Đang giặt đồ tính trưa đem hóng ,
             Nghe tiếng cười người nóng cả lên .
             Dưới suối hai bóng in trên ,
             Bỏ đồ quay chạy lệ lèn khóe môi .

             Thạch Ứng Long đang ngồi dựa đá ,
             Mặt xanh xao muốn ngă xiêu xiêu .
             Sư già háy mắt như trêu ,
             Để mặc bọn trẻ về lều nghỉ ngơi .

             Mắt nh́n mắt nghẹn lời không nói ,
             Tay nắm tay trân trối ngỡ chừng
             Ứng Long nhoẻn miệng rưng rưng ,
             Vân Phụng tíu tít vui mừng kề nhau .
             Trời làm giông mưa rào nhẹ đổ ,
             D́u Ứng Long về chổ lều tranh .
             Sư già ra đón nói nhanh ,
             Miệng cười tay trỏ be sành phía trong :

             - " Có cái hộp màu hồng nằm đó ,
             Cô nương nào chắc có tính toan .
             Tặng cho Trật đả cốt hoàn ,
             Ngươi lấy nó uông chu toàn phần xương .
             Ta bây giờ lên đường kiếm thuốc ,
             Sáng mai về trị nốt cho mau ."

             Sư già bước đội mưa rào ,
             Tiếng ca trào lộng vọng vào tai ai :

             - " Trật đả cốt tṛn dài ngắn ngắn ,
             Hủ giấm chua đăng đắng vui ghê … "

             Mưa rào như cuốn lấy lời ,
             Vân Phụng đỏ mặt mắt dời tránh xa .
             Thạch Ứng Long nhớ ra vật ấy ,
             Của Triều My áy náy khẽ kêu .
             Mải mê đứng phủi vách lều ,
             Vờ như không biết cứ khều dần lên .
             Thạch Ứng Long giả rên thành tiếng ,
             Mặt đau đớn răng nghiếng mặt nhăn .
             Vân Phụng vội chạy lấy khăn ,
             Đến bên chậm trán hỏi han bệnh t́nh .
             Thạch Ứng Long nín thinh thiêm thiếp ,
             Cầm tay nàng giử riết không buôn
             Giật ra sợ động vết thương ,
             Ngồi bên suy nghĩ vướng vương tơ ḷng .
             Chợp một giấc Ứng Long hé mắt ,
             Lén ngắm nh́n khuôn mặt người yêu .
             Hàng mi vút nét diễm kiều ,
             Tóc dài óng mượt xỏa đều bờ vai .
             Bỗng Vân Phụng rút tay nh́n thấy ,
             Ứng Long liền đâu đấy kể ra .
             Chuyện ḿnh gặp Thiết Phong Sa ,
             Giả tảng Vân Phụng liếc qua cười cười :

             - " Ai đâu biết ḷng người mà nói ,
             Để muội đi ra suối lấy đồ .
             Vết thương lâu mới kịp khô ,
             Huynh mau uống thuốc Thiết cô nương ḱa "


             Thi Vân Phụng trao th́a đưa nước ,
             Xong mỉm cười quay bước lâng lâng .
             Ứng Long nhắm mắt dưỡng thần ,
             Bỗng nghe tiếng hét rần rần cả lên .
             Cố gượng dậy đau rền cả ngực ,
             Thấy Vân Phụng chạy ngược ôm tay .
             Ứng Long hận chẳng được bay ,
             Sợ có người lạ cố xoay ra nh́n .

             Một con cua in h́nh c̣n sống ,
             Càng quặp chặt trên lóng ngón tay .
             Vân Phụng la hét loay hoay ,
             Cố gở càng chặt mặt mày tái xanh .
             Ứng Long gượng nói nhanh chỉ bảo :

             - " Muội lấy đá đập tháo nó ra ! "
             Ứng Long thở dốc khề khà ,
             Nghe dứt tiếng hét ngă ra tức th́ .

             Mưa nhẹ rơi chiều đi hoang vắng ,
             Khói bay bay ngày ngắn lùi dần .
             Ứng Long đưa mắt bâng khuâng ,
             Nh́n tay Vân Phụng ngại ngần hỏi han
             Đang nướng cua trông làn khói nhỏ ,
             Ngón tay đau xưng đỏ gác bên :

             - " Thấy cua là sợ cho nên ,
             Muội lấy cây đập đem lên bỏ thùng .
             Thường nghe nói cua dùng rất tốt ,
             Xương bị thương các khớp mau lành .
             Con thứ năm nó chạy nhanh ,
             Muội đập tưởng chết nó hoành cắn ngay .
             Đau quá luưnh quưnh cũng may ,
             Nghe tiếng huynh nói đập ngay gỡ liền ."

             Chuông chùa đâu liên miên bất tận ,
             Vọng ngân nga như quấn ḷng nhau .
             Ứng Long đôi mắt đỏ au ,
             Cố nhai thật kỹ ngọt ngào t́nh ai .

             ooo0ooo

             Comment


             • #14
              ooo0ooo

              Bảy ngày đem mệt nhoài thao thức ,
              Thi Vân Phụng bức rứt trông ra .
              Trước lều chỉ bóng sư già ,
              Đang ngồi thiền định cỏ hoa ngát nồng .
              Bảy ngày trước Ứng Long vừa bớt ,
              Cầu sư già chỉ bước đường đi .
              Người cười ra dáng nghĩ suy ,
              Bỗng nhiên hỏi : " Mày tên ǵ nói mau ? "

              Nghe tiếng thưa ngẩng cao nét mặt ,
              Như vui mừng sằng sặc cười to :

              - " Thiện duyên đưa khách qua đ̣ ,
              Cơ duyên đă có c̣n lo chi nhiều .
              Rồng là giống của siêu tưởng tượng ,
              Vật linh thiêng ma chướng phải kinh .
              Hữu h́nh mà lại Vô h́nh
              Vô h́nh mà lại Hữu t́nh thế gian .
              Rồng biến hóa vô vàn muôn khúc ,
              Khi ẩn hiện khí ngút trời xanh .
              Tên mày như thế đă đành ,
              Vơ công cũng lại rành rành trùng tên .

              Đă như thế đứng lên suy nghĩ ,
              Kể từ đây mày chỉ là rồng .
              Có , không , không , có , có , không
              Vô thức hội tụ vơ công ấy mà ! "

              Sư già cười dắt ra bờ suối ,
              Nh́n tảng đá đứng cuối ḿnh chào .
              Ứng Long bước đến ngồi vào ,
              Khẩu quyết vận khí lào xào bên tai .
              Hai ngày đầu húp vài miếng cháo ,
              Ngồi giữa trời quần áo xác xơ .
              Kể từ khi đó đến giờ ,
              Bất kể mưa nắng trơ trơ im ĺm .

              Xót người yêu muốn t́m cách gọi ,
              Sợ Sư già đành gói niềm riêng .
              Chập chờn vào giấc muộn phiền ,
              Tiếng gà vọng gáy đâu miền xa xôi .

              Trời vừa sáng từng hồi tiếng hú ,
              Như long trời đất lở tung lên .
              Bốn bề đáy vực rền rền ,
              Vân Phụng vội bước đến bên Sư già .
              Dưới nắng sớm nh́n hoa cả mắt ,
              Thạch Ứng Long tên đặt đúng người ,
              Đá bụi bay mịt cả trời ,
              Giáng Long rồng vẩy biển khơi sóng tràn .
              Thân ảnh tựa muôn ngàn bóng ảo ,
              Chiêu nối chiêu kỳ xảo tuyệt tinh .
              Vô h́nh như lại hữu h́nh ,
              Thạch sơn quyền ẩn mạnh ngh́n lần xưa .

              Vân Phụng nh́n như chưa từng thấy ,
              Giọt lệ mừng tràn khóe mắt nhung .
              Tiếng cười vang cả không trung ,
              Hoà vớt tiếng hú trùng trùng đan nhau .
              Thạch Ứng Long nghe mau thu chưởng ,
              Vút ḿnh đến đầu hướng phục qú .
              Tám lạy như đợi xét suy ,
              Sư già không tránh cười h́ nói ngay :

              - " Con nhỏ này bao ngày ngóng đợi ,
              Mày lại muốn làm đệ tử ta .
              Tất cạo đầu khoát cà sa ,
              Lăo khật khùng biết rầy rà sao đang ."

              Vân Phụng nghe vội vàng nói lăng ,
              Liếc Ứng Long bẽn lẽn hỏi thăm :

              - " Ai người dở dở hâm hâm
              Xin Sư cho biết an tâm tấc ḷng ! "

              - " Lăo khật khùng ở Đông hải đó ,
              Cố của mày mặt có dâu rê .
              Dạy mày toàn chuyện ngược đời ,
              Từ trên lộn xuống lấy lời cao siêu .
              Lăo đánh cờ thua nhiều nổi cáu ,
              Hẹn mười năm lếu láo luyện cờ .
              Biền biệt từ đó đến giờ ,
              Sao mày giả bộ ngu ngơ hỏi ḍ ? "

              Thi Vân Phụng không ngờ ra vậy ,
              Không chuyện ǵ che đậy được sư .
              Vân Phụng từ lúc lên mười ,
              Một lần gặp Tổ được người thương yêu .
              Bắt Vân Phụng học nhiều khẩu quyết ,
              Người ôm cờ mải miết tính toan .
              Vơ công Vân Phụng hoàn toàn ,
              Là do người dạy ngỡ tṛn hoá vuông .
              Ra lúc dạy người luôn miệng nhắc ,
              Mắt nh́n cờ trật lất đầu đuôi .
              Sư già bỗng lại cười vui ,
              Vang vang tiếng nói hai người lắng tai :

              - " Biển rộng nhờ sông dài luôn chảy ,
              Ao tù động bởi măi lặng yên .
              Vơ công vốn dĩ diệu huyền ,
              Nhất tâm chiêm nghiệm triền miên không cùng .
              Phải hoà với muôn trùng mà sống ,
              Rèn chữ Tâm không động ḷng tà .
              Cây khô rồi sẽ nở hoa ,
              Thiên nhiên rồi sẽ tự ḥa vào tâm "

              Cả Long , Phụng âm thầm ghi nhớ ,
              Sư già cười lại mở miệng trêu .
              " Ta thấy bây thật thương yêu ,
              Không mau mà cưới để ch́u nhau hơn !
              Lăo khật khùng nguồn cơn biết rơ ,
              Đám cưới bây không bỏ qua đâu .
              Ứng Long mày hăy ngẩng đầu !
              Chút quà ta tặng mau thâu nhật này ! "

              Áo cà sa tung bay phần phật ,
              Ứng Long vội lật đật ghi ḷng .
              Bóng nhà sư tựa mênh mông ,
              Thiên thủ thần chưởng cuốn lồng không gian .
              Chưởng biến hóa như ngàn tay vẩy ,
              Thân chập chờn khi đẩy khi đưa .
              Năm phần Hoan Lạc không vừa ,
              Bóng người mất hút vẫn chưa tỉnh hồn .

              Thạch Ứng Long bồn chồn trong dạ ,
              Vị sư già người đă biến đi .
              Ân đức đành khắc cốt ghi ,
              Vân Phụng bước đến cùng qú nh́n lên .

              Ooo0ooo

              Comment


              • #15
               oo0ooo

               Đường Hạnh Hoa gập ghềnh cùng bước ,
               Tay trong tay hồn vượt trùng dương .
               Bên nhau mơ mộng uyên ương ,
               Vân Phụng khẽ liếc người thương mỉm cười .
               Ở vực sâu thêm mười hôm nữa ,
               Hai tâm hồn bén lửa t́nh yêu .
               Vơ công Vân Phụng tiến nhiều ,
               Nghe lời Sư nói ngộ điều chưa thông .

               Riêng Ứng Long như rồng thỏa chí ,
               Luyện miệt mài chăm chỉ không ngơi .
               Tiếng Sư cứ măi vọng lời ,
               Tâm luôn chiêm nghiệm mặc thời gian trôi .
               Nhớ đến Sư bồi hồi thơ thẩn ,
               Vị Phật sống hiện ẩn trần gian .
               Có lần nghe vậy cười tràn :

               -“ Ta là hạt bụi thế gian thôi mà !
               Cứ gọi lăo trọc già là được ,
               Danh tự chỉ như nước qua cầu . “

               Người c̣n chỉ rơ nông sâu ,
               Chuyện Giáng Long chưởng sao mau luyện thành .
               Theo lời người một cành hai lá ,
               Thạch Sơn Quyền có đă lâu rồi .
               Giáng Long biến thể nhân đôi ,
               Một vị kiệt xuất nghiệm hồi năm xưa .
               Thạch Ứng Long tuổi vưà lên bảy ,
               Quyền gia truyền hết thẩy thuộc làu .
               Giáng long v́ thế luyện mau ,
               Hoang đường cứ nghĩ sắc màu hiển linh .

               Gió thổi mạnh vội nh́n hỏi ư ,
               Trời sắp mưa bốn phía trống không .
               Xa xa cách mấy cánh đồng ,
               Như có ngôi miếu vội cùng lướt đi .


               Sấm sét cứ ầm ́ giật măi ,
               Trời tối sầm chớp nháy không thôi .

               Thi Tuyết Phụng thoáng ngập ngừng ,
               Bước vào trong miếu bỗng dưng giật ḿnh .
               Bốn đại hán vây nh́n trân trối ,
               Bỗng thấy tên đầu hói kêu lên :

               “À , con này tưởng đă quên ,
               Chính v́ nó ḿnh mới nên sự này .
               Bởi v́ nó mệt thây bị đuổi ,
               Thân thấm đ̣n nghe chửi liên miên .”

               Một tên phụ họa ngay liền ,
               Tia mắt dục vọng láo liên thèm thuồng :

               “ Bây giờ cứ lột truồng ra đă ,
               Bắt cô Ả hầu hạ đền bù .
               Cô nàng ánh mắt hồ thu ,
               Ngực cao da trắng tha hồ mà vui ! “

               Tên râu xồm đen thui đứng ngắm ,
               Như chợt nhớ tằng hắng kêu ngay :

               “ Khoan khoan chớ vội ra tay ,
               Chị của chủ mẫu đừng day làm càng ! “

               Tên răng vẩu ngắt ngang tiếng tới ,
               Thi Tuyết Phụng chới với hoảng lo .

               “ Hôm nay gặp của trời cho ,
               Xong cuộc chôn xác đắn đo nổi ǵ . “

               Thi Tuyết Phụng chỉ v́ ghen ghét ,
               Gặp Hoan Lạc trót trét báo tin .
               Ứng Long ,Vân Phụng tự t́nh ,
               Hoan Lạc tức tốc tự ḿnh đến xem .
               Tứ hộ pháp gặp đâm trời tối ,
               Lại ỷ y phách lối vơ công .
               Để cho Vân Phụng thoát ṿng ,
               Rớt xuống vực thẳm nên đồng bị la .

               Tứ hộ pháp đầy ra làm lính ,
               Hận Tuyết Phụng gặp quyết trả thù .
               Bốn tên thu hẹp từ từ ,
               Tuyết Phụng biến sắc tung người xuất chiêu .
               Tên mắt hí ra chiều thích thú ,
               Chụp Tuyết Phụng cười rú đè lăn .
               Gă đầu hói bước lẹ chân ,
               Tay th́ xé áo tay lần vào trong .

               Mặc Tuyết Phụng vẩy vùng la khóc ,
               Cả bốn tên xé toạc cả ra .
               Động đào chưa mở ra ma ,
               Ứng Long lướt đến chẳng tha tên nào .
               Giáng Long chưởng giờ nào đă khác ,
               Rồng thêm cánh tan xác bốn bên .
               Vân Phụng đă đở chị lên ,
               Tuyết Phụng khóc ngất quị trên vai nàng .

               Như chưa hết bàng hoàng tha thiết ,
               Tuyết Phụng cứ ôm riết không buông .
               Vân Phụng nước mắt cũng tuôn ,
               Chân t́nh máu mủ vui buồn có nhau .

               Ooo0ooo

               Comment


               • #16
                Ooo0ooo

                Trời mấy hôm sậm màu ủ dột ,
                Nay nắng tràn tươi tốt cỏ hoa .
                Lạc ngựa nhẹ lướt đường xa ,
                Mang theo tiếng hát lời ca yêu đời .
                Đang ca hát bỗng dời mắt hỏi ,
                Đôi môi xinh cười nói rộn ràng :

                “ Hắc Hổ ! ngươi cứ vội vàng ,
                Thừ người ra đó chắc đang nghĩ ǵ ?
                Chuyện đại ca với Thi tỷ tỷ ,
                Giờ ở đâu theo ư của ngươi ? “

                Hắc Hổ nhăn nhó cười cười ,
                Găi đầu chỉ trỏ từ từ nói ra :

                “ Ta với Thạch đại ca hẹn ước ,
                Hạnh hoa thôn ai trước ở chờ .
                Hơn tháng từ đó đến giờ ,
                Ngươi đà biết rơ c̣n vờ hỏi thăm .”

                Nàng Triều My lầm bầm liếc mắt ,
                Mũi hếch lên đóng mặt ngầu ngầu :

                “ Bổn cô nương có nghe đâu ,
                Nh́n ngươi là biết cái đầu chí không !
                Này , này hỏi thật ḷng đấy nhé ,
                Ngươi nói nhăng ta sẽ đi riêng .
                Thi tỷ đẹp mà có hiền ,
                Có hay bắt nạt kiềng riềng đại ca ? “

                “ B́nh thường thôi , thế mới bền ,
                Không thích làm dáng chẳng kênh kiệu nhiều .
                Không phải chút là kêu inh ỏi ,
                Nhảy như khỉ làm giỏi ta đây .”

                Triều My tức mặt đỏ gây ,
                Bỉu môi như nhớ cười quay nh́n nh́n :

                “Đở hơn Hắc tinh tinh đen đúa ,
                Đầu chí rận tua tủa bồm xồm .
                Tía lia liếng thoắng cái mồm ,
                Mèo quàu ba miếng lén ḍm của ai ! “

                Như đắc ư cười hoài không ngớt ,
                Hắc Hổ đợi vừa bớt tiếng cười .

                “ Khỉ này là khỉ đười ươi ,
                C̣n hơn khỉ đột gấp mười lần kia ,
                Miệng th́ như cái nia sàn gạo ,
                Mặt th́ như ông Táo hỏa ḷ .”

                Nhớ đến ḿnh bịt miệng ho ,
                Triều My sặc sụa cười cho thỏa ḷng .
                Hắc Hổ vội ḷng ṿng lăng chuyện ,
                Tay gải đầu nhép miệng nói ngay :

                “Triều My này ngươi có hay ,
                Nam Cung đại hiệp gần đây chết rồi .
                Hoan Lạc vương tức hồi năm trước ,
                Đại hiệp đà theo bước hắn ta .
                Nên khi vừa động can qua ,
                Hoan Lạc kiếm đến tận nhà giết luôn . “

                Triều My nghe mặt buồn gật gật ,
                Khóe mắt đỏ như nấc xoay lưng :

                “ Ngày ngươi đến , cha ta mừng ,
                Bồ câu liên lạc không ngừng tung đi .
                Thúc nhận tin cũng th́ tắt thở ,
                May người nhà xoay sở được nơi .”

                Hắc Hổ cất tiếng rời rời ,
                Sợ Triều My khóc tiếp lời nói thêm :

                “ Các môn phái rút êm chờ đợi ,
                Họp Hoa Sơn để dể tính bàn .
                Nhớ đại ca ta vội vàng ,
                Mọi người tiếp sẽ đến làng Hạnh Hoa .
                Triều My bỗng cười oà bắt bẻ ,
                Mi ngấn lệ rỏ vẻ nghịch ngầm :

                -“ Ngươi mới thiệt dở thiệt hâm ,
                Thôn mà ngươi lại nói lầm làng sao ? “

                Hắc Hổ cười ngẩng cao nét mặt ,
                Giả cười khóc lau mắt để trêu .
                Triều My nguưt nhỏ khẽ kêu ,
                Trong rừng đang có tiếng người cải nhau .


                -“ Hai mấy năm mái đầu đă bạc ,
                Bà hận ta làm ác không ngưng .
                Bây giờ c̣n kịp hăy dừng ,
                Đừng v́ thù hận quay lưng chính ḿnh ! “

                - “ Ngươi là đồ vô t́nh bạc nghĩa ,
                Giờ ngươi đă thấm thía chuyện chưa ?
                Hận ta nói hết sao vừa ,
                Tấm ḷng ta đă bị lừa v́ ngươi .
                Mối t́nh đầu khi mười sáu tuổi ,
                Ngươi thế phiệt ta cũng gia phong .
                Cớ ǵ ngươi lại đổi ḷng ,
                Theo h́nh bóng khác thay ḍng đời ta ?”

                - “ Ta đă nói vói bà ngày ấy ,
                Chỉ xem bà em gái mà thôi .
                Ư trung nhân ta có rồi ,
                Tính bà quá quắt cứ đ̣i cưới nhau “

                - “ Xem như em mà sao ngươi lại ,
                Cứ quấn quít mồm rải hoa ngôn .
                Ta như bị hốt mất hồn .
                Niềm tin cứ măi chặt chôn tim này “

                - “ Bởi tuổi trẻ tính hay bồng bột ,
                May mà ta giữ được trắng trong .
                Bà rồi cũng đă có chồng ,
                Chuyện xưa sao cứ viễn vông đến giờ ! “

                - “ Ta khi ấy tiểu thơ đài các ,
                Toàn Đông hải đă chắc niềm tin .
                Ta ngươi một chuyến thuyền t́nh ,
                Nào ngờ thiệp cưới tên ḿnh có đâu !
                Mất hai năm ta thâu ḿnh lại ,
                Bởi gặp ai cũng ngại hỏi thăm .
                Tan rồi giấc mộng trăm năm ,
                Có lần ta đă tự trầm ḿnh đi .
                Chồng của ta cũng v́ đă biết ,
                Chuyện này mà tha thiết can ngăn .
                Không được , buồn cả uống ăn ,
                Đau khổ mà chết ta tăng hận thù .”

                Lén ŕnh nghe cùng đu cây ngóng ,
                Phía trong rừng hai bóng đứng yên .
                Hắc Hổ nhận được cố kiềm ,
                Người tóc hoe đă tự t́m Ứng Long .

                Hắc Hổ biết người không chịu nhận ,
                Sợ Ứng Long lận đận đường đi .
                Hôm trước nghe kể nay suy ,
                Lờ mờ hiểu chuyện thầm th́ kề tai .
                Nh́n thiếu phụ giống ai đôi mắt ,
                Tuy lớn tuổi nhan sắc c̣n xuân .
                Hắc Hổ thắc mắc ngập ngùng ,
                Nhớ Thi Vân Phụng chợt bừng tỉnh ngay .

                Bỗng tiếng cười tràn đầy khắp chốn ,
                Người lố nhố đứng bốn bên rồi .
                Triều My tim đập không thôi ,
                Sợ bị phát hiện cố ngồi cho yên .

                Một thân ảnh xuyên xuyên lướt tới ,
                Khoác trường bào phất phới cười to .
                Hắc Hổ ḷng bắc đầu lo ,
                Tâm tư rối thể tơ ṿ ngồi xem .

                Hoan Lạc vương bước thêm một bước ,
                Nhín thiếu phụ như trước chưa từng :

                - “ Tiên cô tính toán quá chứng ,
                Cố nhân gặp lại chắc mừng lắm a ?
                Bổn vương ngở một nhà trao lễ ,
                Hẹn người xưa dâu rễ t́nh nhân ! “

                Tiên cô như đứng thất thần ,
                Chưa hiểu hết chuyện tính lần hỏi han .
                Hoan Lạc vương ngắt ngang nói tiếp :

                - “ Tiên cô sao lại bịp chuyện này ,
                Bây giờ gặp mặt nơi đây ,
                Quân t́nh ai lộ tiếp tay địch thù ?
                Bổn vương đă dự trù bí mật ,
                Ngở nhạc mẫu mới thật trao tin .
                Xuất quân th́ bất th́nh ĺnh ,
                Đến đâ cũng chỉ đứng nh́n nhà không ! “
                Nh́n Tiên cô ḷng ṿng ấp úng ,
                Hoan lạc vương trừng đúng người bên :

                - " Thạch ứng Thiên , trước ngươi hên ,
                Lửa hồng thoát nạn phải nên biết điều .
                Đă không trốn lại liều ra mặt ,
                Chịu làm tay sai vặt Cao gia .
                T́nh xưa chấp nối mặn mà ,
                Bổn vương nguyện ư hai ma một mồ .”

                Thạch Ứng Thiên cơ hồ nổi giận ,
                BởI mặt che khó nhận nghĩ suy :

                - “Đă đến đây , ra tay đi !
                Ngươi đồ cầm thú biết chi nói nhiều .”

                Hoan Lạc vương ra chiều suy nghĩ ,
                Cất tiếng cười quỉ mị nói thêm :

                - “ Th́ ra ngươi muốn chết êm ,
                Trước khi nhắm mắt nói thêm ngươi tường .
                Nhớ năm trước v́ thương Thanh Lạc ,
                Ngươi trách ta phụ bạc em ḿnh .
                Con người sống có nhục vinh ,
                Ngươi cứ đầy đọa tội t́nh không ngơi .

                Ta cầu khẩn ngàn lời tạ lổi ,
                Bỏ thể diện để đổi tấm ḷng .
                Một ngươi không , hai ngươi không ,
                Nàng chết ta phải cửa không mà vào .
                Mươi năm trước không sao nguôi nhớ ,
                Kiếm cảnh xưa để ngở t́nh ai .
                Pḥng nàng thấy mái tóc dài ,
                Nh́n ngở người cũ đầu thai mới về .
                Con gái ngươi buông lời xỉ vả ,
                Ngươi không xét mà đă bắt ta .
                Vô Tướng ngày ấy ra ma ,
                Bây giờ Hoan Lạc thân đà vang danh !”

                ....

                Comment


                • #17
                 Vừa dứt lời phóng nhanh xuất chưởng ,
                 Nhắm hai người chia hướng thẳng tung .
                 Ứng Thiên biết mạng đă cùng ,
                 Múa quyền đở chưởng lùng bùng tránh bên .
                 Tiên Cô cố nhảy lên đón đỡ ,
                 Lực chưởng mạnh bật ngữa về sau .
                 Hoan lạc khẽ đảo mắt mau ,
                 Trên cây hai bóng nhảy ào đứng quanh .

                 Trông Hắc Hổ tập tành học vơ ,
                 C̣n Triều My tuổi nhỏ xinh xinh .
                 Hoan Lạc cười khảy đứng nh́n ,
                 Quát lớn như muốn làm kinh sợ liền :

                 - “ Hai ngươi nhỏ lại điên muốn chết ,
                 Cha bây đâu không lết đến đây ? “

                 Dứt lời có tiếng hỏi ngay :

                 - “ Ngọc Hoan lâu gặp dạo này khỏe không ? “

                 Nghe tiếng nói vững ḷng vững dạ ,
                 Triều My biết cha đă đến rồi .
                 Quần hùng vây kín phía ngoài ,
                 Hoan Lạc đảo mắt cười thôi là cười .

                 Hư phương trượng tiến người lên trước ,
                 Niệm Phật hiệu mắt ngước đăm đăm :

                 - “ Lâu nay kiếp nạn vơ lâm ,
                 Một tay thí chủ ngấm ngầm hại nhân .
                 Dă tâm lớn oán ân moi móc ,
                 Đă ra tay tàn độc không cùng .
                 Tội t́nh trời đất khó dung ,
                 Mau mau sám hối cửa Không trở về .
                 Để hôm nay máu rơi thịt nát ,
                 Người với người tàn sát lẫn nhau .
                 Chi bằng xếp kiếm buông đao ,
                 Tạo điều nhân đức phúc nào phúc hơn ! “

                 Hoan Lạc vương xanh rờn đôi mắt ,
                 Trỏ Hư Vô sằng sặc gian manh :

                 - “ Lăo trọc đứng nói loanh quanh ,
                 Hay là lăo chắc đă giành phần hơn ?
                 Chỉ có máu rửa hờn ta được ,
                 Chỉ có máu một bước thăng hương .
                 Hôm nay ta dọn sẵn đường ,
                 Tất cả chuẩn bị Diêm vương về chầu ! “

                 Dứt lời pháo liên châu phóng thẳng ,
                 Quần hùng đứng ngơ ngẩn chết trân .
                 Phía Tây th́ có Câu Hồn ,
                 Giương oai diễu vơ , cầm côn đứng nh́n .
                 Quân Quỉ Môn thùng th́nh mặt Bắc ,
                 Đứng lăm le nét mặt đằng đằng .
                 Tả , Hữu sứ đứng nhăn nhăn ,
                 Phía Đông trấn giử mạnh bằng ba quân .
                 Trông phía Nam kẽ lừng danh tiếng ,
                 Hiệu Ma Quân đứng nghiến răng chờ .

                 Quần hùng lâm thế bơ vơ ,
                 Vây người những tưởng bây giờ bị vây .
                 Hoan Lạc quả cao tay dự tính ,
                 Chuyến này như nhất định thành công .
                 Nh́n quanh thấy đă bằng ḷng ,
                 Hét một tiếng “ giết “ thẳng xông lên liền .

                 Hoan Lạc nhắm Ứng Thiên tung chưởng ,
                 Quyết giết chết khỏi vướng về sau .
                 Tiên Cô vội họp sức vào ,
                 “ Bùm , bùm “ , hai bóng chồng nhau văng dài .
                 Ác vương quyết đại khai sát giới ,
                 Nhắm Triều My chiêu thế thẳng tung .
                 Tiên Sinh đầu óc lùng bùng ,
                 Đứng xa không thể đở giùm cho con .

                 Tiếng chưởng đụng lở non sập núi ,
                 Bóng người văng ọe ói máu tươi .
                 Hoan Lạc kinh ngạc cả người ,
                 Nh́n thấy Hắc Hổ gượng cười đứng lên .
                 Hư , Văn chớp nhảy lên xuất thủ ,
                 Triều My hoảng ru rú lui về .
                 Ngoài kia chuyển động bốn bề ,
                 Hai bên giáp chiến đầy trời tiếng la .

                 Câu Hồn , Thiết Phong Sa quyết đấu ,
                 Côn kiếm loáng trao đổi trăm chiêu .
                 Quỉ Môn thân ảnh phiêu diêu ,
                 Cùng Hà Thế Mỹ quyết liều hơn thua .
                 Ma Quân xông như đùa chém giết ,
                 Tĩnh Tuệ ngăn cản riết đường đi .
                 Tả Hữu sứ tiến lầm ĺ ,
                 Ra tay máu đổ quả y hung thần .
                 Quần hùng đă có phần yếu thế ,
                 Cứ kéo dài họa dễ ai ngăn ?
                 Hắc Hổ cùng với Hư ,Văn
                 Cả ba cố sức nh́ nhằng ác vương .
                 Hoan Lạc tức trăm đường Hắc Hổ ,
                 Chỉ ba chiêu cản trở vướng tay .
                 Những toan đập chưởng chết ngay ,
                 Hư , Văn tập kích phải xoay đở liền .

                 Tiếng ai hú triền miên bất tận
                 Bóng một người giữa trận xong vô .
                 Xuất chiêu như thể rồng vồ ,
                 Cái Bang đệ tử đồng ồ cả lên .
                 Các trưởng lăo đứng bên rơi lệ ,
                 Mừng Thần Long Cái Thế giương oai .
                 Hoàng Khâu thoáng chút bồi hồi ,
                 Nhắm Tả Hữu sứ chưởng bồi lở non .

                 Ở phía Nam một đoàn người tiến ,
                 Hai sắc màu hồng tím thướt tha
                 Đông Hải song Phụng xông pha ,
                 Đở ngay Tĩnh Tuệ bị Ma Quân bồi .

                 Khắp vùng nổi vang trời tiếng hú ,
                 Ḥa cùng với tiếng hét ác vương .
                 Tạo nên khốc liệt sa trường ,
                 Bóng người sà xuống đă vươn tay liền .
                 Đở Hư , Văn đang nghiêng sắp đổ ,
                 Tay th́ kéo Hắc Hổ lực tàn .
                 Hoan Lạc trông thấy cười vang ,
                 Mắt hằn sát khí ngang tàng ra tay .

                 Bốn chưởng đụng lung lay trời đất ,
                 Hai thân h́nh cùng nhấc bổng lên .
                 Xiên xiên tung chưởng chéo bên ,
                 Thiên thủ thần chưởng rền rền bưng bưng
                 Cùng giăn ra như ngưng ḍ xét ,
                 Tuy ngạc nhiên Hoan Lạc bỗng cười .
                 Ứng Long miệng rỉ máu tươi ,
                 Mới luyện đâu thể bằng người công phu .

                 Trong giây phút đầu ù tai rát ,
                 Tiếng Sư già như sát bên tai .
                 Ứng Long ưỡn ngực vương vai,
                 Vô thức hội tụ , thân nhoài xuất chiêu .

                 Nh́n Ứng Long như liều cùng chết ,
                 Hoan Lạc cười nhênh nhếch đánh nhanh .
                 Ngờ đâu như thể rồng xanh ,
                 Thân h́nh ẩn hiện tung hoành dọc ngang .
                 Hoan lạc vương bàng hoàng chú ư ,
                 Lần lưọt xuất tuyệt kỹ vơ công .
                 Ngàn chiêu sức vẫn giữ đồng
                 Lần đầu cảm giác trong ḷng hoảng lo .
                 Chiêu cuối cùng đắn đo tung hết ,
                 Chưởng xuất ra y hệt ngàn tay .
                 Đất trời như thể lung lay ,
                 Bên kia ói máu bên này ngă lăn .

                 Hoan Lạc nằm nghiến răng trơ tráo ,
                 Như không tin miệng máu tuôn tràn.
                 Xung quanh thế trận đă tan ,
                 Kẻ th́ bỏ trốn kẻ hàng van xin .
                 Thạch Ứng Long thân h́nh muốn quị ,
                 Nh́n qua bên thấy Quỉ Diện Sầu .
                 Lê chân cố đến quên đau ,
                 Vân Phụng trông thấy đến mau d́u cùng .

                 Bỗng Hoan Lạc bật tung ḿnh dậy
                 Triều My thấy không kịp la lên ,
                 Hoan Lạc lao đến phía trên
                 Nửa chừng khựng lại ngả khềnh quay ra .
                 Triều My đứng lập ca lập cập ,
                 Rút kiếm ra nét mặt tái xanh .
                 Tiên sinh bước đến dổ dành ,
                 Vân Phụng cảm kích chân thành tạ ơn .

                 Ứng Thiên _ Quỉ Diện Sầu mở mắt ,
                 Góp tàn hơi nh́n mặt Ứng Long ,
                 Lệ rơi như đă bằng ḷng ,
                 Thở nấc về cơi hư không vĩnh hằng .
                 Vân Phụng mắt khôn ngăn đổ lệ ,
                 Tiên Cô cười như muốn nói ra .
                 Ứng Long đau khổ quay qua .
                 Nắm tay Long Phụng thiết tha hắt lời :

                 - “ Ngươi .. phải .. tốt ..suốt đời .. với nó “

                 Măn nguyện nh́n Long Phụng bên nhau .
                 Cả hai cùng quị khóc ào ,
                 Bên cha bên mẹ đều vào thiên thu .

                 ooo0ooo

                 Comment


                 • #18
                  Túy Tiên Lầu người người tụ hội ,
                  Đèn hoa giăng khắp mọi nẻo đường.
                  Vơ lâm hết sự nhiễu nhương
                  Ba năm sóng lặng , bốn phương thái b́nh .

                  Nay ngày tốt họp t́nh phu phụ ,
                  Khách giang hồ đông đủ dự mừng .
                  Vân Phụng sánh bước Ứng Long ,
                  Tâm hồn bay bổng thỏa ḷng bên nhau .
                  Bên đàng trai Hoàng Khâu bang chủ ,
                  Đứng chủ hôn cầm rượu mọc mời .
                  Tiên sinh , đàng gái khéo lời ,
                  Cùng phu nhân tiếp đuề huề vui chung .

                  Hắc Hổ chạy lung tung nhiều chuyện ,
                  Đụng Triều My nhoẻn miệng cười cười .
                  Nh́n nàng khẻ bảo : “Đười ươi “
                  Triều My nhướng mắt : “Đồ lười Hắc tinh ! “

                  Thi Tuyết Phụng một ḿnh đứng ngắm ,
                  Ḷng miên man suy ngẫm chuyện qua ,
                  Chị em vui vẽ một nhà ,
                  Vân Phụng nay đă đi xa theo chồng .
                  Thương em cứ một ḷng giúp chị
                  Dù Tuyết Phụng năn nỉ trao ngôi .
                  Nh́n em có cặp có đôi ,
                  Cầu mong hạnh phúc , bồi hồi ngẫm thân .

                  Bỗng tiếng cười xa gần vọng lại ,
                  Mọi người nghe tiếng cải liên miên :

                  - “ Lăo trọc già bảo ta điên
                  Mà có cháu cố ngoan hiền dễ thương
                  Để cái thằng dở ương chó mực ,
                  Của nhà lăo ăn chực ở chờ .”

                  Tiếng cười trào lộng hờ hờ ,
                  Như cố ư chọc , bâng quơ tiếp lời :

                  “ Lăo khật khùng râu dê thườn thượt ,
                  Già cái đầu chỉ được cải nhay .
                  Lúc nào lăo cũng đ̣i hay ,
                  Đông hải nhiều muối không bày bán đi ! “

                  - “Lăo trù ta chỉ v́ ghét hả ?
                  Ta có tóc lăo chả cọng nào .
                  Lêu lêu đầu trọc làm cao ,
                  Thấy ta có tóc nói vào nói ra ! “

                  Mọi người nh́n xa xa hai bóng ,
                  Đang cải nhau thấp thoáng đến ngay .
                  Một người đầu trọc tṛn quay .
                  Cà sa nhàu bẩn , cười đầy không gian .
                  Người kia tướng cà tàng tóc bạc ,
                  Hàm râu dài giống tạc râu dê .
                  Xoay qua xoay lại tranh lời ,
                  Cả hai niên kỷ tuổi đời cả trăm .

                  Vừa thấy mặt , Thiếu Lâm phương trượng ,
                  Vội chấp tay ḿnh cúi lại chào :

                  - “ Một lần gặp măi ước ao
                  Nhớ sư thúc tổ ngày nào bảo ban .
                  Nơi cổ tự muôn vàn mong đợi ,
                  Mong người về chỉ bể nông sâu ! “

                  Vạn Độc lăo tổ lắc đầu ,
                  Nghe Hư Vô nói vểnh râu gạt liền :

                  - “Thôi đi nha đừng điên mời lăo ,
                  Hay là muốn đảo lộn cả lên ?
                  Trên như dưới , dưới như trên ?
                  Trọc già ngay cả cái tên không c̣n ! “

                  Người kế tiếp ra Hoàng bang chủ ,
                  Lời nói ra ấp ủ thành tâm :

                  - “Ơn người trợ giúp âm thầm ,
                  Văn bối khắc cốt ghi tâm lời người . “

                  Lăo Tổ vẫn tranh lời nói tiếp ,
                  Vị sư già không kịp cản ngăn .
                  Vểnh râu quay mặt nhăn nhăn ,
                  Liếc Hoàng Bang chủ cười gằn bỉu môi .

                  - “ Ra là ăn mày hôi đứng đó ,
                  Thích ơn nghĩa bỏ xó khách già .
                  Ghế th́ không chịu đem ra ,
                  Cứ đứng mà nói …thôi ta đi về ! “

                  Sư già cười đở lời Bang chủ ,
                  C̣n lăo tổ mặt đủ giận hờn .
                  Vân Phụng , Tuyết Phụng van lơn ,
                  Lảo tổ giận lẫy chờn vờn đ̣i đi .

                  Mặt khả ái Triều My tiến tới ,
                  Nh́n lăo tổ tay với nắm râu .

                  - “ Trời ơi ! Râu trắng một màu
                  Ông lăo quả đẹp từ đầu đến chân ! “

                  Lăo tổ khoái ân cần quay hỏi ,
                  Mặt như hoa xởi lởi cười cười :

                  - “ Bé con mày có thật lời ,
                  Gặp ta lăo trọc râu dê nhạo hoài !? “

                  Nh́n khuôn mặt ḱ khôi chờ đợi ,
                  Triều My cười kéo ghế ấn vai .
                  Hắc Hổ nhăn mặt ngáp dài ,
                  Lăo tổ trông thấy ném vài miếng xương .

                  Móc miệng ra trăm đường tức tối ,
                  Trừng lăo tổ hét nói vang vang :

                  - “ Già mà chẳng chút đàng hoàng ,
                  Y như con nít làng àng tới lui . “

                  Mọi người nghe thấy vui nhưng ngại ,
                  Lăo tổ th́ khoan khoái trong ḷng :

                  - “ Trăm năm trước ta bồng bông ,
                  Bây giờ ta vẫn bồng bông thôi mà ! “

                  Mọi người nghe cùng cười vui vẽ ,
                  Niềm hạnh phúc san sẽ trao nhau .
                  Trăng thanh ngan ngát sắc màu ,
                  Động pḥng hoa chúc , đêm nào bằng đêm !

                                            Cuối năm Nhâm Ngọ


                  -----Hết

                  Comment

                  Working...
                  X