• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc-- Nguyễn Đ́nh Chiểu (182

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Giuộc-- Nguyễn Đ́nh Chiểu (182

  Hỡi ơi !
  Súng giặc đất rền,
  Ḷng dân trời tỏ.
  Mười năm công vỡ ruộng,

  xưa ắt c̣n danh nổi như phao,
  Một trận nghĩa đánh Tây,

  thân tuy mất tiếng vang như mơ.

  Nhớ linh xưa
  Côi cút làm ăn,
  Riêng lo nghèo khổ,
  Chưa quen cung ngựa đưa tới trường nhung
  Chỉn biết ruộng trâu ở theo làng hộ;
  Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy,

  tay vốn làm quen;
  Tập khiên, tập mác, tập giáo, tập cờ,

  mắt chưa từng ngó.
  Tiếng phong hạc phập phồng hơn mười tháng,

  trông tin quan như nắng hạn trông mưa.
  Mùi tinh chiên vấy vá đă ba năm,

  ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.
  Đêm thấy ḅng bong che trắng lớp,

  những muốn ăn gan;
  Ngày xem ống khói chạy đen x́,

  toan ra cắn cổ.
  Một mối xa thư đồ sộ,

  há để ai chém rắn đuổi hưu;
  Hai vầng nhật nguyệt chói ḷa,

  đâu dung lũ treo dê bán chó.
  Nào đợi ai đ̣i ai bắt,

  phen này xin ra sức đoạn ḱnh.
  Chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi,

  chuyến này dốc ra tay bộ hổ.

  Khá thương thay
  Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ,

  theo gịng ở lính diễn binh;
  Chẳng qua là dân ấp, dân làng,

  mến nghĩa làm quân chiêu mộ
  Mười tám ban vơ nghệ, nào đợi tập rèn;
  Chín chục trận binh thư, không chờ bài bố.
  Ngoài cật có một manh áo vải,

  nào đợi mang bao tấu, bao ng̣i,
  Trong tay dùng một ngọn tầm vông,

  chi nài sắm dao tu, nón gỗ.
  Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi,

  cũng đốt xong nhà dạy đạo kia;
  Gươm đeo dùng một ngọn dao phay,

  cũng chém đặng đầu quan hai nọ
  Chi nhọc quan Quản gióng trống ḱ trống giục,

  đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không.
  Mặc kệ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to,

  xô cửa xông vào, liều ḿnh như chẳng có.
  Kẻ đâm ngang, người chém dọc,

  làm cho mả tà, mả ái hồn kinh.
  Bọn hè trước, lũ ó sau,

  trối kệ tàu thiếc, tàu đồng súng nổ.
  Những lăm ḷng nghĩa sau dùng
  Đâu biết xác phàm vội bỏ.
  Một chắc sa trường rằng chữ hạnh,

  nào hay da ngựa bọc thây;
  Trăm năm âm phủ ấy chữ quy,

  xá đợi gươm hùm treo mộ
  Đoái sông Cần Giuộc,

  cỏ cây mấy dặm sầu giăng;
  Chẳng phải án cướp, án gian đày tới,

  mà vi binh đánh giặc cho cam tâm.
  Vốn không giữ thành, giữ lũy bỏ đi,

  mà hiệu lực theo quân cho đáng số.

  Nhưng nghĩ rằng
  Tấc đấc ngọn rau ơn chúa,

  tài bồi cho nước nhà ta
  Bát cơm manh áo ở đời,

  mắc mớ chi ông cha nó ?
  V́ ai khiến quan quân khó nhọc,

  ăn tuyết nằm sương ?
  V́ ai xui hào lũy tan hoang,

  xiêu mưa ngà gió ?
  Sống làm chi theo quân tả đạo,

  quẳng vùa hương, xô bàn độc

  nghĩ lại thêm buồn;
  Sống làm chi ở lính mả tà,

  chia rượu ngọt, gặm bánh ḿ,

  nghe càng thêm hổ.
  Thà thác mà đặng câu dịch khái,

  về sau tổ phụ cũng vinh,
  Hơn c̣n mà chịu chữ đầu Tây,

  ở với man di rất khổ.

  Ôi thôi thôi
  Chùa Lăo Ngộ năm canh ưng đóng lạnh,

  tấm ḷng son gửi lại bóng trăng rằm;
  Đồn Tây Dương một khắc đặng rửa hờn,

  tủi phận bạc trôi theo ḍng nước đổ.
  Đau đớn mấy, mẹ già ngồi khóc trẻ,

  ngọn đèn khuya leo lét trong lều,
  Năo nùng thay, vợ yếu chạy t́m chồng,

  con bóng xế vật vờ trước ngơ.

  Ôi !
  Một trận khói tan,
  Ngh́n năm tiết rỡ.
  Binh tướng nó hày đóng sông Bến Nghé,

  c̣n làm cho bốn phía mây đen.
  Ông cha ta c̣n ở đất Đồng Nai,

  ai cứu đặng một phường con đỏ.
  Thác mà trả nước non rồi nợ,

  danh thơm đồn sáu tỉnh cũng đều khen;
  Thác mà ưng đền miếu để thờ,

  tiếng hay trải muôn đời ai cũng mộ
  Sống đánh giặc, thác cũng đánh giặc,

  linh hồn theo giúp cơ binh

  muôn kiếp nguyện được trả thù kia
  Sống thờ vua, thác cũng thờ vua,

  lời dụ dạy đă rành rành

  một chữ ấm đủ đền công đó.
  Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo,

  thương v́ hai chữ thiên dân.
  Cây nhang nghĩa khí thắp nên thơm,

  cám bởi một câu vương thổ.

  Hỡi ơi !
  Có linh xin hưởng.
  Kiếp sau xin chớ làm người
  Làm cây thông đứng giữa trời mà reo.
Working...
X