• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện Kiều - [Nguyễn Du]

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Hoa Vo Khuyet
  started a topic Truyện Kiều - [Nguyễn Du]

  Truyện Kiều - [Nguyễn Du]

  Giới Thiệu tác giả và tác phẩm
  ...


  Mục lục

  * * * Đoạn 001 - Đoạn 002 - Đoạn 003 - Đoạn 004 - Đoạn 005

  . . . . Đoạn 006 - Đoạn 007 - Đoạn 008 - Đoạn 009 - Đoạn 010

  * * * Đoạn 011 - Đoạn 012 - Đoạn 013 - Đoạn 014 - Đoạn 015

  . . . . Đoạn 016 - Đoạn 017 - Đoạn 018 - Đoạn 019 - Đoạn 020

  * * * Đoạn 021 - Đoạn 022 - Đoạn 023 - Đoạn 024 - Đoạn 025

  . . . . Đoạn 026 - Đoạn 027 - Đoạn 028 - Đoạn 029 - Đoạn 030

  * * * Đoạn 031 - Đoạn 032 - Đoạn 033 - Đoạn 034 - Đoạn 035

  . . . . Đoạn 036 - Đoạn 037 - Đoạn 038 - Đoạn 039 - Đoạn 040

  * * * Đoạn 041 - Đoạn 042 - Đoạn 043 - Đoạn 044 - Đoạn 045

  . . . . Đoạn 046 - Đoạn 047 - Đoạn 048 - Đoạn 049 - Đoạn 050

  * * * Đoạn 051 - Đoạn 052 - Đoạn 053 - Đoạn 054 - Đoạn 055

  . . . . Đoạn 056 - Đoạn 057 - Đoạn 058 - Đoạn 059 - Đoạn 060

  * * * Đoạn 061 - Đoạn 062 - Đoạn 063 - Đoạn 064 - Đoạn 065

  . . . . Đoạn 066 - Đoạn 067 - Đoạn 068 - Đoạn 069 - Đoạn 070

  * * * Đoạn 071 - Đoạn 072 - Đoạn 073 - Đoạn 074 - Đoạn 075

  . . . . Đoạn 076 - Đoạn 077 - Đoạn 078 - Đoạn 079 - Đoạn 080

  * * * Đoạn 081 - Đoạn 082 - Đoạn 083 - Đoạn 084 - Đoạn 085

  . . . . Đoạn 086 - Đoạn 087 - Đoạn 088 - Đoạn 089 - Đoạn 090

  * * * Đoạn 091 - Đoạn 092 - Đoạn 093 - Đoạn 094 - Đoạn 095

  . . . . Đoạn 096 - Đoạn 097 - Đoạn 098 - Đoạn 099 - Đoạn 100

  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 08-02-2002, 06:04 PM.

 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 100


  Nàng càng e lệ ủ ê,
  Rỉ tai hỏi lại hoa t́ trước sau.  Hoa rằng:
  "Bà đă đến lâu,
  Nhón chân đứng nép độ đâu nửa giờ.
  Rành rành kẽ tóc chân tơ,
  Mấy lời nghe hết đă dư tỏ tường.

  Bao nhiêu đoạn khổ, t́nh thương,
  Nỗi ông vật vă, nỗi nàng thở than.
  Ngăn tôi đứng lại một bên,
  Chán tai rồi mới bước lên trên lầu."  Nghe thôi kinh hăi xiết đâu:
  "Đàn bà thế ấy thấy âu một người !
  ấy mới gan ấy mới tài,
  Nghĩ càng thêm nỗi sởn gai rụng rời !

  Người đâu sâu sắc nước đời,
  Mà chàng Thúc phải ra người bó tay !
  Thực tang bắt được dường này,
  Máu ghen ai cũng chau mày nghiến răng.

  Thế mà im chẳng đăi đằng,
  Chào mời vui vẻ nói năng dịu dàng !
  Giận dầu ra dạ thế thường,
  Cười này mới thực khôn lường hiểm sâu !

  Thân ta ta phải lo âu,
  Miệng hùm nọc rắn ở đâu chốn này !
  Ví chăng chắp cánh cao bay,
  Trèo cây lâu cũng có ngày bẻ hoa !

  Phận bèo bao quản nước sa,
  Lênh đênh đâu nữa cũng là lênh đênh.
  Chỉn e quê khách một ḿnh,
  Tay không chưa dễ t́m vành ấm no !"

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 099


  Cùng nhau kể lể sau xưa,
  Nói rồi lại nói, lời chưa hết lời.
  Mặt trông tay chẳng nỡ rời,
  Hoa t́ đă động tiếng người nẻo xa.  Nhận ngừng, nuốt tủi, đứng ra,
  Tiểu thư đâu đă rẽ hoa bước vào.
  Cười cười, nói nói ngọt ngào,
  Hỏi:
  "Chàng mới ở chốn nào lại chơi ?"  Dối quanh Sinh mới liệu lời:
  "T́m hoa quá bước, xem người viết kinh."  Khen rằng: "Bút pháp đă tinh,
  So vào với thiếp Lan Đ́nh nào thua !
  Tiếc thay lưu lạc giang hồ,
  Ngh́n vàng, thật cũng nên mua lấy tài !"  Thiền trà cạn nước hồng mai,
  Thong dong nối gót thư trai cùng về.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 098


  Nàng rằng:
  "Chiếc bách sóng đào,
  Nổi ch́m cũng mặc lúc nào rủi may !
  Chút thân quằn quại vũng lầy,
  Sống thừa c̣n tưởng đến rày nữa sao ?

  Cũng liều một giọt mưa rào,
  Mà cho thiên hạ trông vào cũng hay !
  Xót v́ cầm đă bén dây,
  Chẳng trăm năm cũng một ngày duyên ta.

  Liệu bài mở cửa cho ra,
  ấy là t́nh nặng ấy là ân sâu !"


  Sinh rằng: "Riêng tưởng bấy lâu,
  Ḷng người nham hiểm biết đâu mà lường.
  Nữa khi giông tố phũ phàng,
  Thiệt riêng đấy cũng lại càng cực đây.

  Liệu mà xa chạy cao bay,
  Ái ân ta có ngần này mà thôi !
  Bâu giờ kẻ ngược người xuôi,
  Biết bao giờ lại nối lời nước non ?

  Dẫu rằng sông cạn đá ṃn,
  Con tằm đến thác cũng c̣n vương tơ !"

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 097


  Gác kinh viện sách đôi nơi,
  Trong gang tấc lại gấp mười quan san.
  Những là ngậm thở nuốt than,
  Tiểu thư phải buổi vấn an về nhà.  Thừa cơ, sinh mới lẻn ra,
  Xăm xăm đến mé vườn hoa với nàng.
  Sụt sùi giở nỗi đoạn trường,
  Giọt châu tầm tă đẫm tràng áo xanh:  "Đă cam chịu bạc với t́nh,
  Chúa xuân để tội một ḿnh cho hoa !
  Thấp cơ thua trí đàn bà,
  Trông vào đau ruột nói ra ngại lời.

  V́ ta cho lụy đến người,
  Cát lầm ngọc trắng, thiệt đời xuân xanh !
  Quản chi lên thác xuống ghềnh,
  Cũng toan sống thác với t́nh cho xong.

  Tông đường chút chửa cam ḷng,
  Nghiến răng bẻ một chữ đồng làm hai.
  Thẹn ḿnh đá nát vàng phai,
  Trăm thân dễ chuộc một lời được sao ?"

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 096


  Tiểu thư rằng:
  "Ư trong tờ,
  Rắp đem mệnh bạc xin nhờ cửa Không.
  Thôi th́ thôi cũng chiều ḷng,
  Cũng cho khỏi lụy trong ṿng bước ra.

  Sẵn Quan âm các vườn ta,
  Có cây trăm thước, có hoa bốn mùa.
  Có cổ thụ, có sơn hồ,
  Cho nàng ra đó giữ chùa chép kinh."  Tâng tâng trời mới b́nh minh,
  Hương hoa, ngũ cúng, sắm sanh lễ thường.
  Đưa nàng đến trước Phật đường,
  Tam qui, ngũ giới, cho nàng xuất gia.  Áo xanh đổi lấy cà sa,
  Pháp danh lại đổi tên ra Trạc Tuyền.
  Sớm khuya tính đủ dầu đèn,
  Xuân, Thu, cắt sẵn hai tên hương trà.


  Nàng từ lánh gót vườn hoa,
  Dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng.
  Nhân duyên đâu lại c̣n mong,
  Khỏi điều thẹn phấn, tủi hồng th́ thôi.


  Phật tiền thảm lấp sầu vùi,
  Ngày pho thủ tự, đêm nồi tâm hương.
  Cho hay giọt nước cành dương,
  Lửa ḷng tưới tắt mọi đường trần duyên.


  Nâu sồng từ trở màu thiền,
  Sân thu trăng đă vài phen đứng đầu,
  Quan pḥng, then nhặt, lưới mau,
  Nói lời trước mặt, rơi châu vắng người.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 08-02-2002, 05:50 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 095


  Sớm trưa hầu hạ đài doanh,
  Tiểu thư chạm mặt đè t́nh hỏi tra.
  Lựa lời nàng mới thưa qua:
  "Phải khi ḿnh lại xót xa nỗi ḿnh."  Tiểu thư hỏi lại Thúc sinh:
  "Cậy chàng tra lấy thực t́nh cho nao !"  Sinh đà rát ruột như bào,
  Nói ra chẳng tiện trông vào chẳng đang !
  Những e lại lụy đến nàng,
  Đánh liều mới sẽ lựa đường hỏi tra.  Cúi đầu quỳ trước sân hoa,
  Thân cung nàng mới thảo qua một tờ.
  Diện tiền tŕnh với Tiểu thư,
  Thoắt xem dường cũng ngẩn ngơ chút t́nh.  Liền tay trao lại Thúc sinh,
  Rằng:
  "Tài nên trọng mà t́nh nên thương !
  Ví chăng có số giàu sang,
  Giá này dẫu đúc nhà vàng cũng nên !

  Bể trần ch́m nổi thuyền quyên,
  Hữu tài thương nỗi vô duyên lạ đời !"  Sinh rằng: "Thật có như lời,
  Hồng nhan bạc mệnh một người nào vay !
  Ngh́n xưa âu cũng thế này,
  Từ bi âu liệu bớt tay mới vừa."

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 094


  Giọt rồng canh đă điểm ba,
  Tiểu thư nh́n mặt dường đà can tâm.
  Ḷng riêng khấp khởi mừng thầm:
  "Vui này đă bơ đau ngầm xưa nay."  Sinh th́ gan héo ruột đầy,
  Nỗi ḷng càng nghĩ càng cay đắng ḷng.
  Người vào chung gối loan pḥng,
  Nàng ra tựa bóng đèn chong canh dài.  Bây giờ mới rơ tăm hơi,
  Máu ghen đâu có lạ đời nhà ghen !
  Chước đâu rẽ thúy chia uyên,
  Ai ra đường nấy ai nh́n được ai.  Bây giờ một vực một trời,
  Hết điều khinh trọng hết lời thị phi.
  Nhẹ như bạc nặng như ch́,
  Gỡ cho ra nợ c̣n ǵ là duyên ?  Lỡ làng chút phận thuyền quyên,
  Bể sâu sóng cả có tuyền được vay ?
  Một ḿnh âm ỉ đêm chầy,
  Đĩa dầu vơi nước mắt đầy năm canh.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 093


  Tiểu thư vội thét:
  "Con Hoa!
  Khuyên chàng chẳng cạn th́ ta có đ̣n."  Sinh càng nát ruột tan hồn,
  Chén mời phải ngậm bồ ḥn ráo ngay.
  Tiểu thư cười nói tỉnh say,
  Chưa xong cuộc rượu lại bày tṛ chơi.  Rằng:
  "Hoa nô đủ mọi tài,
  Bản đàn thử dạo một bài chàng nghe."  Nàng đà tán hoán đê mê,
  Vâng lời ra trước b́nh the vặn đàn.
  Bốn dây như khóc như than,
  Khiến người trên tiệc cũng tan nát ḷng.  Cùng chung một tiếng tơ đồng,
  Người ngoài cười nụ người trong khóc thầm.
  Giọt châu lă chă khôn cầm,
  Cúi đầu chàng những gạt thầm giọt sương.  Tiểu thư lại thét lấy nàng:
  "Cuộc vui gảy khúc đoạn trường ấy chi ?
  Sao chẳng biết ư tứ ǵ ?
  Cho chàng buồn bă tội th́ tại ngươi."  Sinh càng thảm thiết bồi hồi,
  Vội vàng gượng nói gượng cười cho qua.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 092


  Sinh đà phách lạc hồn xiêu:
  "Thương ơi chẳng phải nàng Kiều ở đây ?
  Nhân làm sao đến thế này ?
  Thôi thôi ta đă mắc tay ai rồi !"  Sợ quen dám hở ra lời,
  Khôn ngăn giọt ngọc sụt sùi nhỏ sa.
  Tiểu thư trông mặt hỏi tra:
  "Mới về có việc chi mà động dong ?"  Sinh rằng: "Hiếu phục vừa xong,
  Suy ḷng trắc dĩ đau ḷng chung thiên."  Khen rằng: "Hiếu tử đă nên !"
  Tẩy trần mượn chén giải phiền đêm thu."  Vợ chồng chén tạc chén thù,
  Bắt nàng đứng chực tŕ hồ hai nơi.
  Bắt khoan bắt nhặt đến lời,
  Bắt qú tận mặt bắt mời tận tay.  Sinh càng như dại như ngây,
  Giọt dài giọt ngắn chén đầy chén vơi.
  Ngảnh đi chợt nói chợt cười,
  Cáo say chàng đă giạm bài lảng ra.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 08-02-2002, 05:39 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 091


  Tiểu thư đón cửa giă giề,
  Hàn huyên vừa cạn mọi bề gần xa.
  Nhà hương cao cuốn bức là,
  Pḥng trong truyền gọi nàng ra lạy mừng.  Bước ra một bước một dừng,
  Trông xa nàng đă tỏ chừng nẻo xa:
  "Phải rằng nắng quáng đèn ḷa,
  Rơ ràng ngồi đó chẳng là Thúc Sinh ?

  Bây giờ t́nh mới tỏ t́nh,
  Thôi thôi đă mắc vào vành chẳng sai.
  Chước đâu có chước lạ đời ?
  Người đâu mà lại có người tinh ma !

  Rơ ràng thật lứa đôi ta,
  Làm ra con ở chúa nhà đôi nơi.
  Bề ngoài thơn thớt nói cười,
  Mà trong nham hiểm giết người không dao.

  Bây giờ đất thấp trời cao,
  Ăn làm sao nói làm sao bây giờ ?"  Càng trông mặt càng ngẩn ngơ,
  Ruột tằm đ̣i đoạn như tơ rối bời.
  Sợ uy dám chẳng vâng lời,
  Cúi đầu nép xuống sân mai một chiều.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 090


  Lâm Truy chút nghĩa đèo bồng,
  Nước bèo để chữ tương phùng kiếp sau.
  Bốn phương mây trắng một màu,
  Trông vời cố quốc biết đâu là nhà.  Lần lần tháng trọn ngày qua,
  Nỗi gần nào biết đường xa thế này.
  Lâm Truy từ thuở uyên bay,
  Pḥng không thương kẻ tháng ngày chiếc thân.  Mày xanh trăng mới in ngần,
  Phần thừa hương cũ bội phần xót xa.
  Sen tàn cúc lại nở hoa,
  Sầu dài ngày ngắn đông đà sang xuân.  T́m đâu cho thấy cố nhân ?
  Lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương.
  Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương,
  Nhớ quê chàng lại t́m đường thăm quê.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 089


  Những là nương náu qua th́,
  Tiểu thư phải buổi mới về ninh gia.
  Mẹ con tṛ chuyện lân la,
  Phu nhân mới gọi nàng ra dạy lời:

  "Tiểu thư dưới trướng thiếu người,
  Cho về bên ấy theo đ̣i lầu trang."  Lănh lời nàng mới theo sang,
  Biết đâu địa ngục thiên đường là đâu.
  Sớm khuya khăn mặt lược đầu,
  Phận con hầu giữ con hầu dám sai.  Phải đêm êm ả chiều trời,
  Trúc tơ hỏi đến nghề chơi mọi ngày.
  Lănh lời nàng mới lựa dây,
  Nỉ non thánh thót dễ say ḷng người.  Tiểu thư xem cũng thương tài,
  Khuôn uy dường cũng bớt vài bốn phân.
  Cửa người đày đọa chút thân,
  Sớm năn nỉ bóng đêm ân hận ḷng.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 088


  Quản gia có một mụ nào,
  Thấy người thấy nết ra vào mà thương.
  Khi chè chén khi thuốc thang,
  Đem lời phương tiện mở đường hiếu sinh.  Dạy rằng:
  "May rủi đă đành,
  Liểu bồ giữ lấy phận ḿnh cho hay.
  Cũng là oan nghiệp chi đây,
  Sa cơ mới đến thế này chẳng dưng.

  ở đây tai vách mạch rừng,
  Thấy ai người cũ cũng đừng nh́n chi.
  Kẻo khi sấm sét bất kỳ,
  Con ong cái kiến kêu ǵ được oan ?"  Nàng càng giọt ngọc như chan,
  Nỗi ḷng luống những bàng hoàng niềm tây:
  "Phong trần kiếp chịu đă đầy,
  Lầm than lại có thứ này bằng hai.

  Phận sao bạc chẳng vừa thôi,
  Khăng khăng buộc măi lấy người hồng nhan.
  Đă đành túc trái tiền oan,
  Cũng liều ngọc nát hoa tàn mà chi."

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 087


  Bất t́nh nổi trận mây mưa,
  Mắng rằng:
  "Những giống bơ thờ quên thân !
  Con này chẳng phải thiện nhân,
  Chẳng phường trốn chúa th́ quân lộn chồng.

  Ra tuồng mèo mả gà đồng,
  Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào.
  Đă đem ḿnh bán cửa tao,
  Lại c̣n khủng khỉnh làm cao thế này.

  Nào là gia pháp nọ bay !
  Hăy cho ba chục biết tay một lần."  A hoàn trên dưới dạ rân,
  Dẫu rằng trăm miệng khôn phân lẽ nào.
  Trúc côn ra sức đập vào,
  Thịt nào chẳng nát gan nào chẳng kinh.  Xót thay đào lư một cành,
  Một phen mưa gió tan tành một phen.  Hoa nô truyền dạy đổi tên,
  Buồng the dạy ép vào phiên thị t́.
  Ra vào theo lũ thanh y,
  Dăi dầu tóc rối da ch́ quản bao.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 086


  Nước trôi hoa rụng đă yên,
  Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian.  Khuyển Ưng đă đắt mưu gian,
  Vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền.
  Buồm cao lèo thẳng cánh xuyền,
  Đè chừng huyện Tích băng miền vượt sang.  Dở đ̣ lên trước sảnh đường,
  Khuyển Ưng hai đứa nộp nàng dâng công.
  Vực nàng tạm xuống môn pḥng,
  Hăy c̣n thiêm thiếp giấc nồng chưa phai.  Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai,
  Cửa nhà đâu mất lâu đài nào đây ?
  Bàng hoàng dở tỉnh dở say,
  Sảnh đường mắng tiếng đ̣i ngay lên hầu.  A hoàn liền xuống giục mau,
  Hăi hùng nàng mới theo sau một người.
  Ngước trông ṭa rộng dăy dài,
  "Thiên Quan Trủng Tể" có bài treo trên.  Ban ngày sáp thắp hai bên,
  Giữa đường thất bảo ngồi trên một bà.
  Gạn gùng ngọn hỏi ngành tra,
  Sự ḿnh nàng phải cứ mà gửi thưa.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 085


  Đạo nhân phục trước tĩnh đàn,
  Xuất thần giây phút chưa tàn nén hương.  Trở về minh bạch nói tường:
  "Mặt nàng chẳng thấy việc nàng đă tra.
  Người này nặng nghiệp oan gia,
  C̣n nhiều nợ lắm sao đà thoát cho !

  Mệnh cung đang mắc nạn to,
  Một năm nữa mới thăm ḍ được tin.
  Hai bên giáp mặt chiền chiền,
  Muốn nh́n mà chẳng dám nh́n lạ thay !"  Nghe lời nói lạ dường này,
  Sự nàng đă thế lời thầy dám tin !
  Chẳng qua đồng cốt quàng xiên,
  Người đâu mà lại thấy trên cơi trần ?  Tiếc hoa những ngậm ngùi xuân,
  Thân này dễ lại mấy lần gặp tiên.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 084


  Bước vào chốn cũ lầu thơ,
  Tro than một đống nắng mưa bốn tường.
  Sang nhà cha tới trung đường,
  Linh sàng bài vị thờ nàng ở trên.


  Hỡi ôi nói hết sự duyên,
  Tơ t́nh đứt ruột lửa phiền cháy gan !


  Gieo ḿnh vật vă khóc than:
  "Con người thế ấy thác oan thế nàỵ
  Chắc rằng mai trúc lại vầy,
  Ai hay vĩnh quyết là ngày đưa nhau !

  Thương càng nghĩ nghĩ càng đau,
  Dễ ai rấp thảm quạt sầu cho khuây."


  Gần miền nghe có một thầy,
  Phi phù trí quỷ cao tay thông huyền.
  Trên tam đảo dưới cửu tuyền,
  T́m đâu th́ cũng biết tin rơ ràng.  Sắm sanh lễ vật rước sang,
  Xin t́m cho thấy mặt nàng hỏi han.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 08-02-2002, 05:17 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 084


  Tôi đ̣i phách lạc hồn bay,
  Pha càn bụi cỏ gốc cây ẩn ḿnh.
  Thúc ông nhà cũng gần quanh,
  Chợt trông ngọn lửa thất kinh rụng rời.  Tớ thầy chạy thẳng đến nơi,
  Tơi bời tưới lửa t́m người lao xao.
  Gió cao ngọn lửa càng cao,
  Tôi đ̣i t́m đủ nàng nào thấy đâu !  Hớt hơ hớt hải nh́n nhau,
  Giếng sâu bụi rậm trước sau t́m quàng.
  Chạy vào chốn cũ pḥng hương,
  Trong tro thấy một đống xương cháy tàn.  Ngay t́nh ai biết mưu gian,
  Hẳn nàng thôi lại có bàn rằng ai !
  Thúc ông sùi sụt ngắn dài,
  Nghĩ con vắng vẻ thương người nết na.  Di hài nhặt sắp về nhà,
  Nào là khâm liệm nào là tang trai.
  Lễ thường đă đủ một hai,
  Lục tŕnh chàng cũng đến nơi bấy giờ.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 08-02-2002, 05:16 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 082


  Nàng từ chiếc bóng song the,
  Đường kia nỗi nọ như chia mối sầu.
  Bóng đâu đă xế ngang đầu,
  Biết đâu ấm lạnh biết đâu ngọt bùi.  Tóc thề đă chấm ngang vai,
  Nào lời non nước nào lời sắt son.
  Sắn b́m chút phận cỏn con,
  Khuôn duyên biết có vuông tṛn cho chăng ?  Thân sao nhiều nỗi bất bằng,
  Liều như cung Quảng ả Hằng nghĩ nao !
  Đêm thu gió lọt song đào,
  Nửa vành trăng khuyết ba sao giữa trời.  Nén hương đến trước Thiên đài,
  Nỗi ḷng khấn chửa cạn lời vân vân.  Dưới hoa dậy lũ ác nhân,
  ầm ầm khốc quỷ kinh thần mọc ra !
  Đầy sân gươm tuốt sáng ḷa,
  Thất kinh nàng chửa biết là làm sao.  Thuốc mê đâu đă tưới vào,
  Mơ màng như giấc chiêm bao biết ǵ !
  Vực ngay lên ngựa tức th́,
  Pḥng đào viện sách bốn bề lửa dong.  Sẵn thây vô chủ bên sông,
  Đem vào để đó lận ṣng ai hay ?
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 08-02-2002, 05:15 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 081


  Roi câu vừa gióng dặm trường,
  Xe hương nàng cũng thuận đường quy ninh.
  Thưa nhà huyên hết mọi t́nh,
  Nỗi chàng ở bạc nỗi ḿnh chịu đen.  Nghĩ rằng:
  "Ngứa ghẻ hờn ghen,
  Xấu chàng mà có ai khen chi ḿnh !
  Vậy nên ngảnh mặt làm thinh,
  Mưu cao vốn đă rắp ranh những ngày.

  Lâm Truy đường bộ tháng chầy,
  Mà đường hải đạo sang ngay th́ gần.
  Dọn thuyền lựa mặt gia nhân,
  Hăy đem dây xích buộc chân nàng về.

  Làm cho cho mệt cho mê,
  Làm cho đau đớn ê chề cho coi !
  Trước cho bơ ghét những người,
  Sau cho để một tṛ cười về sau !"  Phu nhân khen chước rất mầu,
  Chiều con mới dạy mặc dầu ra tay.
  Sửa sang buồm gió lèo mây,
  Khuyển Ưng lại chọn một bầy côn quang.  Dặn ḍ hết các mọi đường,
  Thuận phong một lá vượt sang biển Tề.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:27 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 080


  Thấy lời thủng thỉnh như chơi,
  Thuận lời chàng cũng nói xuôi đỡ đ̣n.
  Những là cười cợt phấn son,
  Đèn khuya chung bóng trăng tṛn sánh vai.


  Thú quê thuần hức bén mùi,
  Giếng vàng đă rụng một vài lá ngô.
  Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ,
  Một màu quan tái mấy mùa gió trăng.


  T́nh riêng chưa dám rỉ răng,
  Tiểu thư trước đă liệu chừng nhủ qua:


  "Cách năm mây bạc xa xa,
  "Lâm Truy cũng phải tính mà thần hôn."

  Được lời như mở tấc son,
  Vó câu thẳng ruổi nước non quê người.


  Long lanh đáy nước in trời,
  Thành xây khói biếc non phơi bóng vàng.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:26 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 079


  Đêm ngày ḷng những dặn ḷng,
  Sinh đà về đến lầu hồng xuống yên.


  Lời tan hợp nỗi hàn huyên,
  Chữ t́nh càng mặn chữ duyên càng nồng.
  Tẩy trần vui chén thong dong,
  Nỗi ḷng ai ở trong ḷng mà ra.


  Chàng về xem ư tứ nhà,
  Sự ḿnh cũng rắp lân la giăi bàỵ
  Mấy phen cười nói tỉnh say,
  Tóc tơ bất động mảy may sự t́nh.


  Nghĩ đà bưng kín miệng b́nh,
  Nào ai có khảo mà ḿnh lại xưng ?
  Những là e ấp dùng dằng,
  Rút dây sợ nữa động rừng lại thôi.


  Có khi vui chuyện mua cười,
  Tiểu thư lại giở những lời đâu đâu.


  Rằng:
  "Trong ngọc đá vàng thau,
  Mười phần ta đă tin nhau cả mười.
  Khen cho những miệng dông dài,
  Bướm ong lại đặt những lời nọ kia.

  Thiếp dù vụng chẳng hay suy,
  Đă dơ bụng nghĩ lại bia miệng cười !"
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:24 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 078


  Nỗi ḷng kín chẳng ai hay,
  Ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài.
  Tuần sau bỗng thấy hai người,
  Mách tin ấy cũng liệu bài tâng công.  Tiểu thư nổi giận đùng đùng:
  "Gớm tay thêu dệt ra ḷng trêu ngươi !
  Chồng tao nào phải như ai,
  Điều này hẳn miệng những người thị phi !"  Vội vàng xuống lệnh ra uy,
  Đứa th́ vả miệng đứa th́ bẻ răng.
  Trong ngoài kín mít như bưng,
  Nào ai c̣n dám nói năng một lời !  Buồng đào khuya sớm thảnh thơi,
  Ra vào một mực nói cười như không.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:23 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 077


  Từ nghe vườn mới thêm hoa,
  Miệng người đă lắm tin nhà th́ không.
  Lửa tâm càng dập càng nồng,
  Trách người đen bạc ra ḷng trăng hoa:  "Ví bằng thú thật cùng ta,
  Cũng dong kẻ dưới mới là lượng trên.
  Dại chi chẳng giữ lấy nền,
  Tốt chi mà rước tiếng ghen vào ḿnh ?

  Lại c̣n bưng bít giấu quanh,
  Làm chi những thói trẻ ranh nực cười !
  Tính rằng cách mặt khuất lời,
  Giấu ta ta cũng liệu bài giấu cho !

  Lo ǵ việc ấy mà lo,
  Kiến trong miệng chén có ḅ đi đâu ?
  Làm cho nh́n chẳng được nhau,
  Làm cho đầy đọa cất đầu chẳng lên !

  Làm cho trông thấy nhăn tiền,
  Cho người thăm ván bán thuyền biết tay."
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:22 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 076


  Người lên ngựa kẻ chia bào,
  Rừng phong thu đă nhuốm màu quan san.
  Dặm hồng bụi cuốn chinh an,
  Trông người đă khuất mấy ngàn dâu xanh.


  Người về chiếc bóng năm canh,
  Kẻ đi muôn dặm một ḿnh xa xôi.
  Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
  Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.


  Kể chi những nỗi dọc đường,
  Buồn trong này nỗi chủ trương ở nhà.  Vốn ḍng họ Hoạn danh gia,
  Con quan Lại bộ tên là Hoạn thư.
  Duyên Đằng thuận nẻo gió đưa,
  Cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.  Ở ăn th́ nết cũng hay,
  Nói điều ràng buộc th́ tay cũng già.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:21 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 075


  Nghe lời khuyên nhủ thong dong,
  Đành ḷng sinh mới quyết ḷng hồi trang.
  Rạng ra gửi đến xuân đường,
  Thúc ông cũng vội giục chàng ninh gia.  Tiễn đưa một chén quan hà,
  Xuân đ́nh thoắt đă dạo ra cao đ́nh.
  Sông Tần một dải xanh xanh,
  Loi thoi bờ liễu mấy cành Dương quan.  Cầm tay dài ngắn thở than,
  Chia phôi ngừng chén hợp tan nghẹn lời.  Nàng rằng:
  "Non nước xa khơi,
  Sao cho trong ấm th́ ngoài mới êm.
  Dễ ḷa yếm thắm trôn kim,
  Làm chi bưng mắt bắt chim khó ḷng !

  Đôi ta chút nghĩa đèo ḅng,
  Đến nhà trước liệu nói ṣng cho minh.
  Dù khi sóng gió bất t́nh,
  Lớn ra uy lớn tôi đành phận tôi.

  Hơn điều giấu ngược giấu xuôi.
  Lại mang những việc tày trời đến sau.
  Thương nhau xin nhớ lời nhau,
  Năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy !

  Chén đưa nhớ bữa hôm nay,
  Chén mừng xin đợi ngày này năm sau !"
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:19 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 074


  Mảng vui rượu sớm cờ trưa,
  Đào đà phai thắm sen vừa nẩy xanh.
  Trướng hồ vắng vẻ đêm thanh,
  E t́nh nàng mới bày t́nh riêng chung:  "Phận bồ từ vẹn chữ ṭng,
  Đổi thay nhạn yến đă ḥng đầy niên.
  Tin nhà ngày một vắng tin,
  Mặn t́nh cát lũy lạt t́nh tào khang.

  Nghĩ ra thật cũng nên đường,
  Tăm hơi ai dễ giữ giàng cho ta ?
  Trộm nghe kẻ lớn trong nhà,
  ở vào khuôn phép nói ra mối giường.

  E thay những dạ phi thường,
  Dễ ḍ rốn bể khôn lường đáy sông !
  Mà ta suốt một năm ṛng,
  Thế nào cũng chẳng dấu xong được nào.

  Bấy chầy chưa tỏ tiêu hao,
  Hoặc là trong có làm sao chăng là ?
  Xin chàng liệu kíp lại nhà,
  Trước người đẹp ư sau ta biết t́nh.

  Đêm ngày giữ mực giấu quanh,
  Rày lần mai lữa như h́nh chưa thông."
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:18 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 073


  Nàng vâng cất bút tay đề,
  Tiên hoa tŕnh trước án phê xem tường.  Khen rằng:
  "Giá lợp Thịnh Đường !
  Tài này sắc ấy ngh́n vàng chưa cân !
  Thật là tài tử giai nhân,
  Châu Trần c̣n có Châu Trần nào hơn !

  Thôi đừng rước dữ cưu hờn,
  Làm chi lỡ nhịp cho đ̣n ngang cung.
  Đă đưa đến trước cửa công,
  Ngoài th́ là lư song trong là t́nh.

  Dâu con trong đạo gia đ́nh,
  Thôi th́ dẹp nỗi bất b́nh là xong."  Kíp truyền sắm sửa lễ công,
  Kiệu hoa cất gió đuốc hồng ruổi sao.
  Bày hàng cổ xúy xôn xao,
  Song song đưa tới trướng đào sánh đôi.


  Thương v́ hạnh trọng v́ tài,
  Thúc ông thôi cũng dẹp lời phong ba.
  Huệ lan sực nức một nhà,
  Từng cay đắng lại mặn mà hơn xưa.
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:16 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 072


  Phủ đường nghe thoảng vào tai,
  Động ḷng lại gạn đến lời riêng tây.
  Sụt sùi chàng mới thưa ngay,
  Đầu đuôi kể lại sự ngày cầu thân:  "Nàng đà tính hết xa gần,
  Từ xưa nàng đă biết thân có rày !
  Tại tôi hứng lấy một tay,
  Để nàng cho đến nỗi này v́ tôi."  Nghe lời nói cũng thương lời,
  Dẹp uy mới dạy cho bài giải vi.
  Rằng:
  "Như hẳn có thế th́,
  Trăng hoa song cũng thị phi biết điều."  Sinh rằng: "Chút phận bọt bèo,
  Theo đ̣i vả cũng ít nhiều bút nghiên."  Cười rằng: "Đă thế th́ nên !
  Mộc già hăy thử một thiên tŕnh nghề."
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:13 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 071


  Nàng rằng:
  "Đă quyết một bề,
  Nhện này vương lấy tơ kia mấy lần !
  Đục trong thân cũng là thân,
  Yếu thơ vâng chịu trước sân lôi đ́nh !"  Dạy rằng: « Cứ phép gia h́nh ! »
  Ba cây chập lại một cành mẫu đơn.
  Phận đành chi dám kêu oan,
  Đào hoen quẹn má liễu tan tác mày.  Một sân lầm cát đă đầy,
  Gương lờ nước thủy mai gầy vóc sương.
  Nghĩ t́nh chàng Thúc mà thương,
  Nẻo xa trông thấy ḷng càng xót xa.  Khóc rằng:
  "Oan khốc v́ ta !
  Có nghe lời trước chẳng đà lụy sau.
  Cạn ḷng chẳng biết nghĩ sâu,
  Để ai trăng tủi hoa sầu v́ ai ?"
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:10 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 070


  Thấy lời sắt đá tri tri,
  Sốt gan ông mới cáo qú cửa công.
  Đất bằng nổi sóng đùng đùng,
  Phủ đường sai lá phiếu hồng thôi tra.  Cùng nhau theo gót sai nha,
  Song song vào trước sân hoa lạy qú.
  Trông lên mặt sắt đen ś,
  Lập nghiêm trước đă ra uy nặng lời:  "Gă kia dại nết chơi bời,
  Mà con người thế là người đong đưa.
  Tuồng chi hoa thải hương thừa,
  Mượn màu son phấn đánh lừa con đen.

  Suy trong t́nh trạng nguyên đơn,
  Bề nào th́ cũng chưa yên bề nào.
  Phép công chiếu án luận vào.
  Có hai đường ấy muốn sao mặc ḿnh:

  Một là cứ phép gia h́nh,
  Hai là lại cứ lầu xanh phó về."
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-31-2002, 04:08 PM.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 069


  Một nhà sum họp trúc mai,
  Càng sâu nghĩa bể càng dài t́nh sông.
  Hương càng đượm lửa càng nồng,
  Càng sôi vẻ ngọc càng lồng màu sen.


  Nửa năm hơi tiếng vừa quen,
  Sân ngô cành biếc đă chen lá vàng.
  Giậu thu vừa nảy gị sương,
  Gối yên đă thấy xuân đường đến nơi.


  Phong lôi nổi trận bời bời,
  Nặng ḷng ăm ắp tính bài phân chia.
  Quyết ngay biện bạch một bề,
  Dạy cho má phấn lại về lầu xanh.  Thấy lời nghiêm huấn rành rành,
  Đánh liều Sinh mới lấy t́nh nài kêu.  Rằng:
  "Con biết tội đă nhiều,
  Dẫu rằng sấm sét búa ŕu cũng cam.
  Trót v́ tay đă nhúng chàm,
  Dại rồi c̣n biết khôn làm sao đây.

  Cùng nhau vả tiếng một ngày,
  Ôm cầm ai nỡ dứt dây cho đành.
  Lượng trên quyết chẳng thương t́nh,
  Bạc đen thôi có tiếc ḿnh làm chi."

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 068


  Sinh rằng:
  "Hay nói đè chừng !
  Ḷng đây ḷng đấy chưa từng hay sao ?
  Đường xa chớ ngại Ngô Lào,
  Trăm điều hăy cứ trông vào một ta.

  Đă gần chi có điều xa ?
  Đá vàng đă quyết phong ba cũng liều."


  Cùng nhau căn dặn đến điều,
  Chỉ non thề bể nặng gieo đến lời.
  Nỉ non đêm ngắn t́nh dài,
  Ngoài hiên thỏ đă non đoài ngậm gương.


  Mượn điều trúc viện thừa lương,
  Rước về hăy tạm giấu nàng một nơi.
  Chiến ḥa sắp sẵn hai bài,
  Cậy tay thầy thợ mượn người ḍ la.


  Bắn tin đến mặt Tú bà,
  Thua cơ mụ cũng cầu ḥa dám sao.
  Rơ ràng của dẫn tay trao,
  Hoàn lương một thiếp thân vào cửa công.


  Công tư đôi lẽ đều xong,
  Gót tiên phút đă thoát ṿng trần ai.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 067


  Nàng rằng:
  "Muôn đội ơn ḷng.
  Chút e bên thú bên ṭng dễ đâu.
  B́nh Khang nấn ná bấy lâu,
  Yêu hoa yêu được một màu điểm trang.

  Rồi ra lạt phấn phai hương,
  Ḷng kia giữ được thường thường măi chăng ?
  Vả trong thềm quế cung trăng,
  Chủ trương đành đă chị Hằng ở trong.

  Bấy lâu khăng khít dải đồng,
  Thêm người người cũng chia ḷng riêng tây.
  Vẻ chi chút phận bèo mây,
  Làm cho bể ái khi đầy khi vơi.

  Trăm điều ngang ngửa v́ tôi,
  Thân sau ai chịu tội trời ấy cho ?
  Như chàng có vững tay co,
  Mười phần cũng đắp điếm cho một vài.

  Thế trong dầu lớn hơn ngoài,
  Trươc hàm sư tử gửi người đằng la.
  Cúi đầu luồn xuống mái nhà,
  Giấm chua lại tội băng ba lửa nồng.

  ở trên c̣n có nhà thông,
  Lượng trên trông xuống biết ḷng có thương?
  Sá chi liễu ngơ hoa tường ?
  Lầu xanh lại bỏ ra phường lâu xanh.

  Lại càng dơ dáng dại h́nh,
  Đành thân phận thiếp ngại danh giá chàng.
  Thương sao cho vẹn th́ thương.
  Tính sao cho trọn mọi đường xin vâng."

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 066


  Rằng:
  "Sao nói lạ lùng thay !
  Cành kia chẳng phải cội này mà ra ?"


  Nàng càng ủ đột thu ba,
  Đoạn trường lúc ấy nghĩ mà buồn tênh:

  "Thiếp như hoa đă ĺa cành,
  Chàng như con bướm lượn vành mà chơi.
  Chúa xuân đành đă có nơi,
  Vắn ngày thôi chớ dài lời làm chi."


  Sinh rằng: "Từ thuở tương tri,
  Tấm riêng riêng những nặng v́ nước non.
  Trăm năm tính cuộc vuông tṛn,
  Phải ḍ cho đến ngọn nguồn lạch sông."


  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 065


  Thúc sinh quen thói bốc rời,
  Trăm ngh́n đổ một trận cười như không.
  Mụ càng tô lục chuốt hồng,
  Máu tham hễ thấy hơi đồng th́ mê.  Dưới trăng quyên đă gọi hè,
  Đầu tường lửa lựu lập loè đâm bông.  Buồng the phải buổi thong dong,
  Thang lan rủ bức trướng hồng tẩm hoa.
  Rơ ràng trong ngọc trắng ngà !
  Dày dày sẵn đúc một ṭa thiên nhiên.


  Sinh càng tỏ nét càng khen,
  Ngụ t́nh tay thảo một thiên luật Đường.


  Nàng rằng:
  "Vâng biết ḷng chàng.
  Lời lời châu ngọc hàng hàng gấm thêu.
  Hay hèn lẽ cũng nối điêu,
  Nỗi quê nghĩ một hai điều ngang ngang.

  Ḷng c̣n gửi áng mây Vàng.
  Họa vần xin hăy chịu chàng hôm nay."

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 064


  Khách du bỗng có một người,
  Kỳ Tâm họ Thúc cũng ṇi thư hương.
  Vốn người huyện Tích châu Thường,
  Theo nghiêm đường mở ngôi hàng Lâm Truy.  Hoa khôi mộ tiếng Kiều nhi,
  Thiếp hồng t́m đến hương khuê gửi vào.
  Trướng tô giáp mặt hoa đào,
  Vẻ nào chẳng mặn nét nào chăng ưa ?  Hải đường mơn mởn cành tơ,
  Ngày xuân càng gió càng mưa càng nồng.
  Nguyệt hoa hoa nguyệt năo nùng,
  Đêm xuân ai dễ cầm ḷng được chăng ?  Lạ ǵ thanh khí lẽ hằng,
  Một dây một buộc ai giằng cho ra.
  Sớm đào tối mận lân la,
  Trước c̣n trăng gió sau ra đá vàng.  Dịp đâu may mắn lạ dường,
  Lại vừa gặp khoảng xuân đường lại quê.
  Sinh càng một tỉnh mười mê,
  Ngày xuân lắm lúc đi về với xuân.  Khi gió gác khi trăng sân,
  Bầu tiên chuốc rượu câu thần nối thơ.
  Khi hương sớm khi trà trưa,
  Bàn vây điểm nước đường tơ họa đàn.  Miệt mài trong cuộc truy hoan,
  Càng quen thuộc nết càng dan díu t́nh.
  Lạ cho cái sóng khuynh thành,
  Làm cho đổ quán xiêu đ́nh như chơi.

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 063


  Khi về hỏi liễu Chương đài,
  Cành xuân đă bẻ cho người chuyền tay.
  T́nh sâu mong trả nghĩa dày,
  Hoa kia đă chắp cành này cho chưa ?


  Mối t́nh đ̣i đoạn ṿ tơ,
  Giấc hương quan luống những mơ canh dài.
  Song sa ṿ vơ phương trời,
  Nay hoàng hôn đă lại mai hôn hoàng.


  Lần lần thỏ bạc ác vàng,
  Xót người trong hội đoạn trường đ̣i cơn !
  Đă cho lấy chữ hồng nhan,
  Làm cho, cho hại, cho tàn, cho cân !


  Đă đày vào kiếp phong trần,
  Sao cho sỉ nhục một lần mới thôi !

  Leave a comment:


 • Hoa Vo Khuyet
  replied
  Đoạn 062


  Đôi phen gió tựa, hoa kề,
  Nửa rèm tuyết ngậm, bốn bề trăng thâu.
  Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
  Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ !  Đ̣i phen nét vẽ, câu thơ,
  Cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa,
  Vui là vui gượng kẻo là,
  Ai tri âm đó, mặn mà với ai ?  Thờ ơ gió trúc, mưa mai,
  Ngẩn ngơ trăm nỗi, giùi mài một thân.
  Ôm ḷng đ̣i đoạn xa gần,
  Chẳng ṿ mà rối, chẳng dần mà đau !  Nhớ ơn chín chữ cao sâu,
  Một ngày một ngả bóng dâu tà tà.
  Dặm ngàn, nước thẳm, non xa,
  Nghĩ đâu thân phận con ra thế này !  Sân ḥe đôi chút thơ ngây
  Trân cam, ai kẻ đỡ thay việc ḿnh ?
  Nhớ lời nguyện ước ba sinh,
  Xa xôi ai có thấu t́nh chăng ai ?

  Leave a comment:

Working...
X