• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Truyện Kiều - [Nguyễn Du]

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Truyện Kiều - [Nguyễn Du]

  Giới Thiệu tác giả và tác phẩm
  ...


  Mục lục

  * * * Đoạn 001 - Đoạn 002 - Đoạn 003 - Đoạn 004 - Đoạn 005

  . . . . Đoạn 006 - Đoạn 007 - Đoạn 008 - Đoạn 009 - Đoạn 010

  * * * Đoạn 011 - Đoạn 012 - Đoạn 013 - Đoạn 014 - Đoạn 015

  . . . . Đoạn 016 - Đoạn 017 - Đoạn 018 - Đoạn 019 - Đoạn 020

  * * * Đoạn 021 - Đoạn 022 - Đoạn 023 - Đoạn 024 - Đoạn 025

  . . . . Đoạn 026 - Đoạn 027 - Đoạn 028 - Đoạn 029 - Đoạn 030

  * * * Đoạn 031 - Đoạn 032 - Đoạn 033 - Đoạn 034 - Đoạn 035

  . . . . Đoạn 036 - Đoạn 037 - Đoạn 038 - Đoạn 039 - Đoạn 040

  * * * Đoạn 041 - Đoạn 042 - Đoạn 043 - Đoạn 044 - Đoạn 045

  . . . . Đoạn 046 - Đoạn 047 - Đoạn 048 - Đoạn 049 - Đoạn 050

  * * * Đoạn 051 - Đoạn 052 - Đoạn 053 - Đoạn 054 - Đoạn 055

  . . . . Đoạn 056 - Đoạn 057 - Đoạn 058 - Đoạn 059 - Đoạn 060

  * * * Đoạn 061 - Đoạn 062 - Đoạn 063 - Đoạn 064 - Đoạn 065

  . . . . Đoạn 066 - Đoạn 067 - Đoạn 068 - Đoạn 069 - Đoạn 070

  * * * Đoạn 071 - Đoạn 072 - Đoạn 073 - Đoạn 074 - Đoạn 075

  . . . . Đoạn 076 - Đoạn 077 - Đoạn 078 - Đoạn 079 - Đoạn 080

  * * * Đoạn 081 - Đoạn 082 - Đoạn 083 - Đoạn 084 - Đoạn 085

  . . . . Đoạn 086 - Đoạn 087 - Đoạn 088 - Đoạn 089 - Đoạn 090

  * * * Đoạn 091 - Đoạn 092 - Đoạn 093 - Đoạn 094 - Đoạn 095

  . . . . Đoạn 096 - Đoạn 097 - Đoạn 098 - Đoạn 099 - Đoạn 100

  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 08-02-2002, 06:04 PM.
  花 無 缺

 • #2
  Đoạn 001

  Trăm năm trong cơi người ta,
  Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
  Trải qua một cuộc bể dâu ,
  Những điều trông thấy mà đau đớn ḷng.  Lạ ǵ bỉ sắc tư phong ,
  Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen.
  Cảo thơm lần giở trước đèn,
  Phong t́nh cổ lục c̣n truyền sử xanh .  Rằng năm Gia Tĩnh triều Minh,
  Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.

  Có nhà viên ngoại họ Vương,
  Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.
  Một trai con thứ rốt ḷng,
  Vương Quan là chữ, nối ḍng nho gia.  Đầu ḷng hai ả tố nga ,
  Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân.
  Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
  Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.  Vân xem trang trọng khác vời,
  Khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang.
  Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
  Mây thua nước tóc , tuyết nhường màu da.  - Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau Người có tài th́ thường gặp mệnh bạc, h́nh như Tài, mệnh ghét nhau, xung khắc với nhau, hễ được hơn cái này th́ phải kém cái kia

  - Bể dâu: Trong văn chương cổ của chúng ta thường dùng thành ngữ "băi bể nương dâu", hoặc nói tắt là "bể dâu" để chỉ những sự biến đổi thăng trầm của cuộc đời

  - Bỉ sắc tư phong: Cái kia kém th́ cái này hơn, nghĩa là: Được hơn điều này th́ bị kém điều kia

  - Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen:Tạo hoá ghen với người đàn bà đẹp, ư nói: Người đàn bà đẹp thường gặp cảnh ngộ không hay.

  - Cảo thơm : do chữ phương cảo, nghĩa là pho sách thơm pho sách hay.

  - Phong t́nh: Chỉ những chuyện ái t́nh trai gai

  - Sử xanh: Thời xưa, khi chưa có giấy, người ta chép sử bằng cách khắc chữ vào những thanh trúc, cật trúc màu xanh, nên gọi là thanh sử.

  - GiaTĩnh: Niên hiệu vua Thế Tông, nhà Minh (1522-1566).

  - Hai kinh: Tức Bắc Kinh và Nam Kinh (Trung Quốc).

  - Viên ngoại: Một chức quan giữ việc sổ sách tại các bộ, đặt ra từ thời Lục-triều. Về sau, "Viên ngoại" dần dần trở thành một hư hàm. Chữ "Viên ngoại" ở đây được dùng theo nghĩa này.

  - Chữ : Theo lễ nghi Trung Quốc xưa, người nào cũng có "danh" là tên chính, và "tự" là tên chữ ("Danh" đặt từ khi sinh ra, c̣n "tụ" th́ đến khi hai mươi tuổi mới dựa theo "danh" mà đặt ra).

  - Tố Nga: Chỉ người con gái đẹp.Tích La Công Viễn dẫn Đường Minh Hoàng lên cửa khuyết thành Chí Đại. Nơi đó có bảng đề Phủ Quảng Hàn Thanh Hư, bên dưới có vài chục cô tố nga múa hát.

  - Mai cốt cách, tuyết tinh thần:Thuư Kiều và Thuư Vân, mỗi người có một vẻ riêng ví như mai có "cốt cách" của mai, tuyết có "tinh thần" của tuyết. Cả câu muốn nói "nhị Kiều" cốt cách th́ thanh lịch như cây mai, c̣n tâm hồn th́ trắng trong như tuyết.
  Lấy từ lời chú trong Quảng Sự Loại: mai dĩ vận thắng, dĩ cách cao ( cây mai thắng về vận, cao về cách).
  Đường thi có câu :
  Hữu mai vô tuyết bất tinh thần
  có hoa mai mà gặp trời không có tuyết th́ cũng chẳng có tinh thần.

  - Khuôn trăng: Khuôn mặt đầy đặn, tṛn trĩnh, xinh xắn như mặt trăng. Nét ngài: nét lông mày.

  - Thốt: Tiếng cổ có nghĩa là nói.
  Hoa cười, ngọc thốt: cười tươi như hoa, nói đẹp như ngọc.
  Lấy từ Đông Châu Liệt Quốc : Tề Văn Khương mạo mỹ, tỷ hoa hoa giải ngữ, tỷ ngọc ngọc sinh hương
  (nàng Văn Khương nước Tề h́nh dung đẹp đẽ, nếu đem so với hoa th́ như là hoa biết nói, nếu đem so với ngọc th́ như là ngọc toát hương thơm.)
  Vua Đường Minh Hoàng khi thưởng ngoạn hoa sen trắng cũng có nói với tả hữu: khởi cập ngă giải ngữ hoa : Hoa sen kia há sánh kịp với bông hoa biết nói của ta đây (ư chỉ Dương Quư Phi).
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-26-2002, 02:40 PM.
  花 無 缺

  Comment


  • #3
   Đoạn 002


   Kiều càng sắc sảo, mặn mà,
   So bề tài, sắc, lại là phần hơn.
   Làn thu thủy , nét xuân sơn ,
   Hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh.   Một, hai nghiêng nước nghiêng thành
   Sắc đành đ̣i một, tài đành họa hai.
   Thông minh vốn sẵn tính trời,
   Pha nghề thi họa, đủ mùi ca ngâm.   Cung thương làu bậc ngũ âm ,

   Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương.
   Khúc nhà tay lựa nên chương,
   Một thiên bạc mệnh, lại càng năo nhân.   Phong lưu rất mực hồng quần,
   Xuân xanh sấp xỉ tới tuần cập kê .
   Êm đềm trướng rủ màn che ,
   Tường đông ong bướm đi về mặc ai.


   - Thu thuỷ: Nước mùa thu, Xuân sơn: Núi mùa xuân.
   Câu nói này ví mắt Kiều trong sáng như làn nước mùa thu, lông mày xinh đẹp như rặng núi mùa xuân.
   Trong truyện Tây Sương kí có câu :
   "Tha vọng xuyên liễu doanh doanh thu thủy,
   túc tổn liễu đạm đạm xuân sơn

   (người ấy trông mong ṃn mỏi cả nước mùa thu đầy đầy, buồn bă héo cả núi mùa xuân nhàn nhạt)

   - Một, hai nghiêng nước nghiêng thành :Bài ca của Lư Diên Niên, đời Hán, ca ngợi sắc đẹp của một mĩ nhân có câu:

   Nhất cố khuynh nhân thành
   Tái cố khuynh nhân quốc


   Nghĩa là:
   Quay lại nh́n một lần th́ làm nghiêng thành người
   Quay lại nh́n lần nữa th́ làm nghiêng nước người.

   Do đó, người sau thường dùng chữ nghiêng nước (khuynh quốc), nghiêng thành (khuynh thành) để chỉ sắc đẹp phi thường của người phụ nữ.
   Hai chữ một hai trong câu này dịch mấy chữ nhất cố, tái cố ở trên.

   - Sắc đành đ̣i một, tài đành họa hai: Câu này có nghĩa là về "sắc" th́ chỉ có một ḿnh Kiều là nhất, về "tài" th́ họa may ra th́ c̣n có người thứ hai nữa.

   - Cung, thương: Hai âm đứng đầu ngũ âm trong cung bậc nhạc cổ của Trung Quốc: Cung, thương giốc, truỷ, vũ.
   Làu bậc: Làu thông cung bậc.

   - Hồ cầm: Một loại đàn tỳ bà.
   Hồ cầm một trương: Một cây đàn hồ cầm.

   - Bạc mệnh: Tên bản đàn do Thuư Kiều sáng tác. "Bạc mệnh" nghĩa là số mệnh bạc bẽo, mỏng manh.
   Năo nhân: Làm cho người ta nghe mà năo ḷng.

   -Hồng quần: Cái quân màu hồng, hai chữ này được dùng để chỉ nữ giới.

   - Cặp kê: Đến tuổi cài trâm (Kê nghĩa là cài trâm). Theo lễ cổ Trung Quốc, con gái 15 tuổi đến th́ hứa gả chồng cho nên bắt đầu búi tóc cài trâm.

   - Tường đông: Bức tường ở phía đông. Thời xưa con gái thường ở nhà phía đông. Đây dùng chữ "tường đông" để chỉ chỗ có con gái đẹp ở.

   花 無 缺

   Comment


   • #4
    Đoạn 003


    Ngày xuân con én đưa thoi,
    Thiều quang chín chục đă ngoài sáu mươi.
    Cỏ non xanh tận chân trời,
    Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.    Thanh minh trong tiết tháng ba,
    Lễ là tảo mộ, hội là Đạp Thanh.
    Gần xa nô nức yến anh,
    Chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân.    Dập d́u tài tử, giai nhân,
    Ngựa xe như nước áo quần như nêm.
    Ngổn ngang g̣ đống kéo lên,
    Thoi vàng vó rắc tro tiền giấy bay.    Tà tà bóng ngả về tây,
    Chị em thơ thẩn dang tay ra về.
    Bước dần theo ngọn tiểu khê,
    Lần xem phong cảnh có bề thanh thanh.    Nao nao ḍng nước uốn quanh,
    Dịp cầu nho nhỏ cuối ghềnh bắc ngang.
    Sè sè nấm đất bên đàng,
    Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh.


    - Con én đưa thoi: Chim én bay đi bay lại như chiếc thoi đưa.

    - Thiều quang: ánh sáng tươi đẹp, chỉ tiết mùa xuân. Mùa xuân có 90 ngày (ba tháng), mà đă ngoài 60, tức là đă bước sang tháng ba.

    - Thanh minh: Là tiết đầu của mùa xuân nhằm vào đầu tháng ba.

    - Tảo mộ: Quét mồ. Theo tục cổ, đến tiết Thanh minh con cháu đi viếng và sửa sang lại phần mộ của cha mẹ tổ tiên.

    - Đạp thanh: Dẫm lên cỏ xanh, chỉ việc trai gái đi chơi xuân, dẫm lên cỏ xanh ngoài đồng, do đó mà gọi hội Thanh minh là hội Đạp thanh.

    - Yến anh: Chim yến (én), chim anh (có khi đọc là oanh), hai loài chim về mùa xuân, thường hay ríu rít từng đàn. Đây ví với cảnh những đoàn người rộng ràng đi chơi xuân.

    - Ngựa đi như nước: Ngựa xe qua lại như nước chảy, hết lớp này đến lớp khác.

    - áo quần như nêm: ư nói người đông đúc, chen chúc.

    - Ngổn ngang g̣ đống kéo lên: Những đoàn người ngổn ngang kéo nhau lên nơi g̣ đống.

    - Vàng - vó: Một loại vàng giấy, dùng trong việc đưa ma hoặc lễ hội.

    - Tiểu khê: Ng̣i nước nhỏ.

    花 無 缺

    Comment


    • #5
     Đoạn 004


     Rằng: "Sao trong tiết thanh minh,
     Mà đây hương khói vắng tanh thế mà?"


     Vương Quan mới dẫn gần xa:
     "Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi.
     Nổi danh tài sắc một th́,
     Xôn xao ngoài cửa hiếm ǵ yến anh.

     Kiếp hồng nhan có mong manh,
     Nửa chừng xuân thoắt găy cành thiên hương.
     Có người khách ở viễn phương,
     Xa nghe cũng nức tiếng nàng t́m chơi.

     Thuyền t́nh vừa ghé tới nơi,
     Th́ đà trâm gẫy b́nh rơi bao giờ.
     Buồng không lạnh ngắt như tờ,
     Dấu xe ngựa đă rêu lờ mờ xanh.

     Khóc than khôn xiết sự t́nh,
     Khéo vô duyên ấy là ḿnh với ta.
     Đă không duyên trước chăng mà,
     Th́ chi chút ước gọi là duyên sau.

     Sắm xanh nếp tử xe châu,
     Vùi nông một nấm mặc dầu cỏ hoa.
     Trải bao thỏ lặn ác tà,
     Ấy mồ vô chủ ai mà viếng thăm!"     - Ca nhi: Con hát.

     - Hồng nhan: Má hồng, chỉ người đẹp.

     - Cành thiên hương: Cành hoa thơm của trời, ví với người đẹp.

     - Trâm găy b́nh rơi: ư nói người đẹp đă chết.

     - Dấu xe ngựa: Dấu vết xe ngựa của những khách đến chơi bời trước đấy.

     - Nếp tử, xe châu: Quan tài bằng gỗ tử và xe đưa đám tang có rèm hạt châu. ư nói người khách mua quan tài và thuê xe tang chông cất Đạm Tiên một cách chu đáo.

     - Thỏ lặn, ác tà: Người xưa cho rằng trong mặt trăng có con thỏ giă thuốc, trong mặt trời có con quạ vàng ba chân.

     花 無 缺

     Comment


     • #6
      Đoạn 005


      Ḷng đâu sẵn mối thương tâm,

      Thoắt nghe Kiều đă đầm đầm châu sa.

      "Đau đớn thay phận đàn bà!
      Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung.
      Phũ phàng chi bấy hoá công,
      Ngày xanh ṃn mỏi má hồng phôi pha.


      Sống làm vợ khắp người ta,
      Khéo thay thác xuống làm ma không chồng.

      Nào người phượng chạ loan chung,
      Nào người tích lục tham hồng là ai ?

      Đă không kẻ đoái người hoài,
      Sẵn đây ta kiếm một vài nén hương.
      Gọi là gặp gỡ giữa đường,

      Họa là người dưới suối vàng biết cho."      Lầm rầm khấn khứa nhỏ to,
      Sụp ngồi vài gật trước mồ bước ra.
      Một vùng cỏ áy bóng tà,
      Gió hiu hiu thổi một vài bông lau.      Rút trâm sẵn giắt mái đầu,
      Vạch da cây vịnh bốn câu ba vần.
      Lại càng mê mẩn tâm thần
      Lại càng đứng lặng tần ngần chẳng ra.      Lại càng ủ dột nét hoa,
      Sầu tuôn đứt nối, châu sa vắn dài.      - Châu: Hạt ngọc châu, đây chỉ nước mắt.

      - Hoá công: Thợ tạo hoá, tức là trời.

      - Phượng: Chim phượng trống. Loan: Chim phượng mái.
      Trong văn cổ, loan phượng dùng để chỉ đôi lứa vợ chồng. ở đây chỉ những khách làng chơi đi lại, chung chạ ái ân với Đạm tiên, ngày trước.

      - Tiếc lục tham hồng: ư nói luyến tiếc, ham sắc đẹp của giai nhân.

      - Suối vàng: Do chữ Hoàng tuyền ở dưới đất có mạch suối, mà đất thuộc màu vàng, nên gọi là hoàng tuyền.

      - áy: Vàng úa.

      花 無 缺

      Comment


      • #7
       Đoạn 006


       Vân rằng:
       "Chị cũng nực cười,
       Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa."


       Rằng:"Hồng nhan tự thuở xưa,
       Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu ?
       Nỗi niềm tưởng đến mà đau,
       Thấy người nằm đó biết sau thế nào ?"


       Quan rằng: "Chị nói hay sao,
       Một lời là một vận vào khó nghe.
       Ở đây âm khí nặng nề,
       Bóng chiều đă ngả dậm về c̣n xa."


       Kiều rằng: "Những đấng tài hoa,
       Thác là thể phách, c̣n là tinh anh,
       Dễ hay t́nh lại gặp t́nh,
       Chờ xem ắt thấy hiển linh bây giờ."
       Một lời nói chửa kịp thưa,
       Phút đâu trận gió cuốn cờ đến ngay.
       Ào ào đổ lộc rung cây,
       Ở trong dường có hương bay ít nhiều.       Đè chừng ngọn gió lần theo,
       Dấu giày từng bước in rêu rành rành.       - Vận vào: ư nói lời nào cũng như ám chỉ vào ḿnh.

       - Âm khí: Cái khí cơi âm, cơi chết, ở đây chỉ không khí băi tha ma.

       - Thể: Thể xác (hữu h́nh). Phách: Chỉ những cái ǵ vô h́nh chỉ dựa vào thể xác mà tồn tại.

       - Hiển linh: Tỏ sự linh thiêng cho mọi người biết.

       花 無 缺

       Comment


       • #8
        Đoạn 007


        Mắt nh́n ai nấy đều kinh,
        Nàng rằng:
        "Này thực tinh thành chẳng xa.
        Hữu t́nh ta lại gặp ta,
        Chớ nề u hiển mới là chị em."
        Dùng dằng nửa ở nửa về,
        Nhạc vàng đâu đă tiếng nghe gần gần.
        Trông chừng thấy một văn nhân,
        Lỏng buông tay khấu bước lần dặm băng.        Đề huề lưng túi gió trăng,
        Sau chân theo một vài thằng con con.
        Tuyết in sắc ngựa câu gịn,
        Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.        Nẻo xa mới tỏ mặt người,
        Khách đà xuống ngựa tới nơi tự t́nh.
        Hài văn lần bước dặm xanh,
        Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.        Chàng Vương quen mặt ra chào,
        Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa.        - Tinh thành: Ḷng thành thuần khiết, ḷng chí thành.

        - U hiển: U là tối, chỉ cơi chết. Hiển là sáng rơ, chỉ cơi sống. ư nói: chớ nề kẻ sống, người chết, kẻ cơi âm , người cơi dương.

        - Tay khấu: Tay càm cương ngựa. ư nói, buông lỏng dây cương cho ngựa đi thong thả.

        - Dặm băng: Như nói dặm đường đi. Băng là lướt đi.

        - Lưng túi gió trăng: Tức là lưng túi thơ. Những nhà thơ thời xưa hay ngâm phong vịnh nguyệt, nên người ta gọi thơ là phong nguyệt (gió trăng).

        - Câu: con ngựa, non trẻ, xinh đẹp.

        - Tự t́nh: Chuyện tṛ, bày tỏ tâm t́nh.

        - Hài văn: Thứ giày thêu mà nho sĩ thời xưa thường dùng.

        - Dặm xanh: Dặm cỏ xanh.

        - Cây quỳnh, cành giao: Cây ngọc quỳnh và cây ngọc giao. ư nói vẻ khôi ngô tuấn tú của Kim Trọng như làm cho cả một vùng cũng hoá thành đẹp.

        Hai Kiều: Hai người con gái xinh đẹp, tức hai chị em Thuư Kiều.

        花 無 缺

        Comment


        • #9
         Đoạn 008


         Nguyên người quanh quất đâu xa,
         Họ Kim tên Trọng vốn nhà trâm anh.
         Nền phú hậu, bậc tài danh,
         Văn chương nết đất, thông minh tính trời.         Phong tư tài mạo tót vời,
         Vào trong phong nhă, ra ngoài hào hoa.
         Chung quanh vẫn đất nước nhà,
         Với Vương Quan trước vẫn là đồng thân.         Vẫn nghe thơm nức hương lân,

         Một nền Đồng Tước khoá xuân hai Kiều.
         Nước non cách mấy buồng thêu,
         Những là trộm nhớ thầm yêu chốc ṃng.         May thay giải cấu tương phùng,
         Gặp tuần đố lá thoả ḷng t́m hoa.
         Bóng hồng nhác thấy nẻo xa,
         Xuân lan thu cúc mặn mà cả hai.         Người quốc sắc, kẻ thiên tài,
         T́nh trong như đă, mặt ngoài c̣n e.
         Chập chờn cơn tỉnh cơn mê.
         Rốn ngồi chẳng tiện, dứt về chỉn khôn.         - Trâm anh: Trâm là cái trâm để cài búi tóc. Anh là cái dải mũ, hai thứ dùng trang sức cho cái mũ của người sĩ tử, quan chức. Nhà trâm anh: Chỉ những nhà thế tộc phong kiến, có người đỗ đạt, làm quan.

         - Phú hậu: Giàu có.

         - Nết đất: Theo lối nhà, theo ḍng dơi trong nhà, mạch đất đó có truyền thống văn chương.

         - Phong tư: Dáng điệu.

         - Tài mạo: Tài hoa và dung mạo.

         - Phong nhă: Phong lưu nho nhă. Hào hoa: Sang trọng phong cách có vẻ quí phái. Vào trong là ở trong nhà, Ra ngoài là ra giao thiệp với đời.

         - Đồng thân: Bạn cùng học.

         - Hương lân: Làng xóm, ư nói: Vẫn nghe tiếng khen đồn đại ở vùng lân cận.

         - Đồng tước: Đời tam quốc, Tào Tháo đào sông Chương Hà, bắt được đôi chim sẻ đồng, bèn cho xây ở gần đó một toà lâu đài, đặt tên là đài Đồng Tước (sẻ đồng), và định hễ đánh thắng Đông Ngô th́ bắt hai chị em Đại Kiều và Tiểu Kiều (là vợ Tôn sách và vợ Chu Du) đem về đấy để vui thú cảnh già. Khoá xuân ở đây là khoá kín tuổi xuân, tức cấm cung, tác giả mượn điển cũ để nói lóng rằng: nhà họ Vương có hai cô gái đẹp cấm cung.

         - Buồng thêu: Buồng người con gái.

         - Chốc ṃng: Tiếng cổ, nghĩa là bấy lâu, bấy nay.

         - Giải cấu tương phùng: Cuộc gặp gỡ t́nh cờ.

         - Đố lá: Hội đố lá, c̣n gọi là diệp hư, một tục chơi xuân có từ đời nhà Đường. Vào khoảng tháng ba, trai gái đi du xuân, bẻ một cành cây rồi đố nhau xem số lá chẵn hay lẻ để đoán việc may rủi. Đây là dịp để họ làm quen và t́m hiểu nhau.

         - Bóng hồng: Bóng người con gái. Phụ nữ Trung Quốc thời xưa hay mặc quần đỏ nên gọi là bóng hồng.

         - Xuân lan, thu cúc: Hai chị em Kiều, mỗi người có một vẻ đẹp riêng, ngựi như lan mùa xuân, người như cúc mùa thu.

         - Quốc sắc: Sắc đẹp nhất nước, chỉ Thuư Kiều.

         - Chỉn: Tiếng cổ. Chỉn khôn: chẳng xong, không xong.

         花 無 缺

         Comment


         • #10
          Đoạn 009


          Bóng tà như giục cơn buồn,
          Khách đà lên ngựa, người c̣n nghé theo.          Dưới cầu nước chảy trong veo,
          Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha.          Kiều từ trở gót trướng hoa,
          Mặt trời gác núi chiêng đà thu không.
          Mảnh trăng chênh chếch nḥm song,
          Vàng gieo ngấn nước, cây lồng bóng sân.          Hải đường lả ngọn đông lân,
          Giọt sương gieo nặng cành xuân la đà.
          Một ḿnh lặng ngắm bóng nga,
          Rộn đường gần với nỗi xa bời bời:

          "Người mà đến thế th́ thôi,
          Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi!
          Người đâu gặp gỡ làm chi,
          Trăm năm biết có duyên ǵ hay không?"
          - Vàng gieo ngấn nước: ánh trăng vàng dọi xuống ngấn nước.

          - Đông lân: Xóm bên đông, nơi có con gái đẹp ở, cũng giống nghĩa chữ "tường đông"
          Hải đường lả ngọn đông lân: Cây hải đường ở xóm đông ngả ngọn xuống.

          - Bóng nga: Bóng trăng.

          - Người mà: Chỉ Đạm Tiên.

          - Người đâu: Chỉ Kim Trọng.

          花 無 缺

          Comment


          • #11
           Đoạn 010


           Ngổn ngang trăm mối bên ḷng,
           Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính t́nh.
           Chênh chênh bóng nguyệt xế mành,
           Tựa nương bên triện một ḿnh thiu thiu.           Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,
           Có chiều phong vận, có chiều thanh tân.
           Sương in mặt, tuyết pha thân,
           Sen vàng lăng đăng như gần như xa.           Rước mừng đón hỏi ḍ la:
           "Đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây ?"           Thưa rằng: "Thanh khí xưa nay,
           Mới cùng nhau lúc ban ngày đă quên.
           Hàn gia ở mé tây thiên,
           Dưới ḍng nước chảy bên trên có cầu.

           Mấy ḷng hạ cố đến nhau,
           Mấy lời hạ tứ ném châu gieo vàng.
           Vâng tŕnh hội chủ xem tường,

           Mà xem trong sổ đoạn trường có tên.

           Âu đành quả kiếp nhân duyên,
           Cùng người một hội, một thuyền đâu xa.
           Này mười bài mới mới ra,
           Câu thần lại mượn bút hoa vẽ vời."


           - Triện: Lan can.

           - Phong vận: Yểu điệu.

           - Thanh tân: Thanh tú tưới tắn.

           - Sương in mặt, tuyết pha thân ư nói mặt và thân h́nh người tiểu kiều đó như có sương và tuyết in phủ lấy.

           -Sen vàng: Chỉ gót chân người đẹp. Đông Hôn Hầu, đời Tề (Nam Bắc Triều), rất yêu quí phi họ Phan, từng đúc hoa sen bằng vàng lát xuống nền nhà, để cho nàng đi lên rồi khen rằng: "Bộ bộ sinh liên hoa" (mỗi bước đi nở ra một hoa sen).

           - Lăng đăng: Tiếng cổ, có nghĩa là đi từ từ chậm chậm, chập chờn mờ tỏ.

           - Đào nguyên: Đời Tần có một người đánh cá chèo thuyền ngược theo một ḍng suối đi măi tới một khu rừng trồng toàn đào, thấy nơi đó có một cảnh sống tuyệt đẹp như nơi tiên ở. Người sau dùng chữ "nguồn đào" hay "động đào" để chỉ cảnh tiên.

           - Thanh khí: "Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu" (cùng một thứ tiếng th́ ứng với nhau, cùng một loại khí th́ t́m đến nhau).

           - Hàn gia: Hèn là nghèo, gia là mọn, nhà xoàng, lạnhlẽo, nói khiêm tốn.

           - Tây thiên: Phía trời đàng tây, hoặc cánh đồng phía tây.

           - Hạ cố: Trông xuống, chiếu cố đến nhau.

           - Hạ tứ: Ban xuống, ban cho. Cả câu: Hai bài thơ của Kiều lời đẹp ư hay, thật quư báu như là ném cho những hạt châu, gieo cho những thỏi vàng vậy.

           - Đoạn trường: Đứt ruột, chỉ sự đau đớn bi thương. Số đoạn trường: Sổ ghi tên những người phụ nữ bạc mệnh.

           - Quả kiếp nhân duyên: Quả là kết quả. Nhân là nguyên nhân, ư nói duyên (tốt). hay kiếp (xấu) cũng là có nhân với quả cả.

           Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-26-2002, 03:33 PM.
           花 無 缺

           Comment


           • #12
            Đoạn 011


            Kiều vâng lĩnh ư đề bài,

            Tay tiên một vẩy đủ mười khúc ngâm.            Xem thơ nức nở khen thầm:
            "Giá đành tú khẩu cẩm tâm khác thường
            Ví đem vào tập Đoạn Trường
            Th́ treo giải nhất chi nhường cho ai."            Thềm hoa khách đă trở hài,
            Nàng c̣n cầm lại một hai tự t́nh.
            Gió đâu sịch bức mành mành,
            Tỉnh ra mới biết rằng ḿnh chiêm bao.            Trông theo nào thấy đâu nào
            Hương thừa dường hăy ra vào đâu đây.
            Một ḿnh lưỡng lự canh chầy,
            Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.            Hoa trôi bèo dạt đă đành,
            Biết duyên ḿnh, biết phận ḿnh thế thôi !
            Nỗi riêng lớp lớp sóng dồi,
            Nghĩ đ̣i cơn lại sụt sùi đ̣i cơn.            -Tú khẩu, cẩm tâm: Miệng thêu, ḷng gấm. ư nói thơ Kiều làm rất hay.

            - Đ̣i cơn: Nhiều cơn.
            花 無 缺

            Comment


            • #13
             Đoạn 012


             Giọng Kiều rền rĩ trướng loan,

             Nhà Huyên chợt tỉnh hỏi: "Cơn cớ ǵ ?
             Cớ sao trằn trọc canh khuya,
             Màu hoa lê hăy đầm đ́a giọt mưa ?"             Thưa rằng: "Chút phận ngây thơ,
             Dưỡng sinh đôi nợ tóc tơ chưa đền.
             Buổi ngày chơi mả Đạm Tiên,
             Nhắp đi thoắt thấy ứng liền chiêm bao.

             Đoạn trường là số thế nào,
             Bài ra thế ấy, vịnh vào thế kia.
             Cứ trong mộng triệu mà suy,
             Phận con thôi có ra ǵ mai sau !"             Dạy rằng: "Mộng huyễn cứ đâu,
             Bỗng không mua năo chuốc sầu nghĩ nao."             Vâng lời khuyên giải thấp cao,
             Chưa xong điều nghĩ đă dào
             mạch Tương.
             Ngoài song thỏ thẻ oanh vàng,
             Nách tường bông liễu bay ngang trước mành.             Hiên tà gác bóng chênh chênh,
             Nỗi riêng, riêng trạnh tấc riêng một ḿnh.
             Cho hay là giống hữu t́nh,
             Đố ai gỡ mối tơ mành cho xong.
             -Trướng loan: Màn có thêu chim loan.

             -Nhà huyên: chỉ vào bà mẹ. Huyên là cây hoa hiên, theo thuyết cổ, có tính chất làm quên sự lo phiền.

             - Hoa lê: Ví với người đẹp, giọt mưa ví với giọt nước mắt.

             - Dưỡng sinh: Nuôi dưỡng và sinh ra, chỉ công ơn cha mẹ.

             - Mộng triệu: Điều thấy trong mộng.

             - MạchTương: Ḍng nước mắt.
             Tương là tên một con sông ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) chảy vào hồ Động Đ́nh. Ngày xưa, vua Thuấn đi tuần thú, chết ở phương xa, hai người vợ vua là Nga Hoàng và Nữ Anh đi t́m, đến ngồi trên bờ sông Tương, khóc rất thảm thiết, nước mắt vẩy ra những khóm trúc xung quanh, làm cho trúc đó hoá thành những điểm lốm đốm. Về sau, các nhà văn thường dùng chữ mạch Tương, giọt Tương để chỉ nước mắt phụ nữ.

             -Tơ mành: Sợi tơ mong manh. Hai chữ này chỉ chung Kiều và Kim Trọng để kết thúc đoạn nói về Kim Trọng.
             花 無 缺

             Comment


             • #14
              Đoạn 013


              Chàng Kim từ lại thư song,
              Nỗi nàng canh cánh bên ḷng biếng khuây.
              Sầu đong càng lắc càng đầy,
              Ba thu dồn lại một ngày dài ghê.              Mây Tần khóa kín song the,
              Bụi hồng lẽo đẽo đi về chiêm bao.
              Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao,
              Mặt mơ tưởng mặt, ḷng ngao ngán ḷng.              Buồng văn hơi giá như đồng,
              Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan.
              Mành Tương phất phất gió đàn,
              Hương gây mùi nhớ, trà khan giọng t́nh.
              Ví chăng duyên nợ ba sinh,
              Th́ chi đem thói khuynh thành trêu ngươi.
              Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,
              Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi.              Một vùng cỏ mọc xanh ŕ,
              Nước ngâm trong vắt, thấy ǵ nữa đâu !
              Gió chiều như gợi cơn sầu,
              Vi lô hiu hắt như màu khảy trêu.              Nghề riêng nhớ ít tưởng nhiều,

              Xăm xăm dè nẻo Lam Kiều lần sang.              -Thư song: Chỗ cửa sổ pḥng đọc sách.

              -Biếng khuây: Không khuây, không khuây.

              -Sầu đong càng lắc càng đầy: ư nói mối sầu tương tư, càng ngày càng chồng chất lên măi.

              -Mây Tần khóa kín song the: Câu này ư nói: Mây che kín cửa sổ pḥng Kiều.

              - Tuần trăng khuyết: Khuyết hết cả một tuần trăng (cứ mỗi ḱ trăng tṛn, gọi là một tuần trăng). Chỉ thời gian suốt cả tháng.

              -Đĩa dầu hao: Đĩa dầu hao cạn (v́ đèn bị thắp khuya).

              -Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan.: ư cả câu: Bút để lâu không viết đến ngọn bị khô đi, đàn để lâu không gẩy đến dây bị chùng lại. ư nói Kim Trọng buồn trong tương tư, bỏ cả việc học hành và gẩy đàn.

              - Màch Tương: Mành làm bằng trúc núi Tương.

              -Ba sinh: Do chữ Tam sinh, nghĩa là ba kiếp luân chuyển: "Quá khứ", "hiện tại" và "vị lai" của con người.

              - Kỳ ngộ: Sự gặp gỡ ḱ lạ.

              - Vi lô: Cây lau, cây sậy.

              -Lam Kiều: Vùng đất thuộc Lam Điền, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Bùi Hàng, đời Đường, khi thi hỏng về, gặp Vân Kiều tặng bài thơ, có câu:
              "Lam Kiều tiện thị thần tiên quật, hà tất khi (ḱ) khu thướng ngọc kinh"
              (cầu Lam là cái tổ tiên đó, hà tất phải vất vả lên đế đô để thi cử làm ǵ).
              Về sau, Hàng đi qua một nơi, gọi là Lam Kiều, khát nước, vào xin nước một nhà bà lăo gần đấy thấy Vân Anh, (em Vân Kiều), cháu gái bà, người tuyệt đẹp, Hàng ngỏ ư cầu hôn, bà lăo bảo: Bà cần dùng cối ngọc và chày ngọc để giă thuốc huyền sương (thứ thuốc tiên), nếu có những thứ ấy làm sính lễ sẽ gả con cho. Hàng về t́m được cối và chày ngọc đưa đến, lại ở đấy giă thuốc cho bà lăo một trăm ngày, rồi lấy Vân Anh và sau hai vợ chồng cùng lên cơi tiên. ở đây, Lam Kiều chỉ chỗ nhà ở của Kiều.

              花 無 缺

              Comment


              • #15
               Đoạn 014


               Thâm nghiêm kín cổng cao tường,


               Cạn ḍng lá thắm dứt đường chim xanh.

               Lơ thơ tơ liễu buông mành,
               Con oanh học nói trên cành mỉa mai.               Mấy lần cửa đóng then cài,
               Đầy thềm hoa rụng, biết người ở đâu ?
               Tần ngần đứng suốt giờ lâu,
               Dạo quanh chợt thấy mái sau có nhà.               Là nhà Ngô Việt thương gia,
               Buồng không để đó người xa chưa về.
               Lấy điều du học hỏi thuê,
               Túi đàn cặp sách đề huề dọn sang.               Có cây, có đá sẵn sàng,
               Có hiên Lăm Thúy, nét vàng chưa phai.
               Mừng thầm chốn ấy chữ bài,
               Ba sinh âu hẳn duyên trời chi đây.               Song hồ nửa khép cánh mây,
               Tường đông ghé mắt ngày ngày hằng trông.
               Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,
               Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra
               .               - Lá thắm: Do chữ Hồng diệp. Vu Hựu, đời Đường, một hôm đi chơi, bắt được chiếc lá đỏ trôi trên ng̣i nước từ cung vua chảy ra. Trên lá có đề một bài thơ, Vu Hựu bèn để lại hai câu thơ vào chiếc lá đỏ khác, rồi đem thả nơi đầu ng̣i nước, cho trôi vào cung vua. Hàn thị, người cung nữ thả lá đỏ khi trước, lại bắt được lá đỏ của Vu Hựu. Về sau, nhờ dịp vua phóng thích cung nữ, Vu Hựu lấy được Hàn thị.

               -Chim xanh: Người ta thường gọi sứ giả đưa tin là "chim xanh" (thanh điểu). Câu này ư nói: Khó thông tin tức mối manh với Thuư Kiều.

               -Ngô Việt thương gia: Nhà đi buôn ở nước Ngô, nước Việt (đi buôn xa, nay Ngô, mai Việt).

               - Đá: Đây chỉ núi giả (ta thường gọi là núi non bộ ) do những tảng đá xếp thành.

               - Lăm Thuư: tên cái hiên của nhà Ngô Việt thương gia. V́ có chữ Thuư trùng với một chữ trong tên Kiều nên Kim Trọng mới mừng thầm là có duyên số tiên định.

               - Bài: Bày ra, xếp đặt sẵn, do chữ "an bài".

               - Song hồ: Cửa sổ dán giấy. Cành mây: Cánh cửa sổ.

               -.Tấc gang đồng tỏa nguyên phong,
               Tuyệt mù nào thấy bóng hồng vào ra.

               ư nói: Cửa động bị khoá, cửa nguồn bị ngăn, cho nên tuy nhà Kiều gần có gang tấc, mà vẫn là xa xôi cách trở.

               花 無 缺

               Comment


               • #16
                Đoạn 015


                Nhẫn từ quán khách lân la,
                Tuần trăng thấm thoắt nay đà thèm hai.                Cách tường phải buổi êm trời,
                Dưới đào dường có bóng người thướt tha.                Buông cầm xốc áo vội ra,
                Hương c̣n thơm nức, người đà vắng tanh.
                Lần theo tường gấm dạo quanh,
                Trên đào nhác thấy một cành kim thoa.                Giơ tay với lấy về nhà:
                “Này trong khuê các đâu mà đến đây ?
                Ngẫm âu người ấy báu này,
                Chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm !"                Liền tay ngắm nghía biếng nằm,
                Hăy c̣n thoang thoảng hương trầm chưa phai.
                Tan sương đă thấy bóng người,
                Quanh tường ra ư t́m ṭi ngẩn ngơ.


                -Nhẫn từ: Kể từ khi (tiếng cổ).

                - Tường gấm: Do chữ cẩm tường, bức tường gạch có vẽ hoa như gấm (một cách tô điểm vǎn hoa).

                - Kim thoa: Cái thoa gài tóc bằng vàng.

                -Khuê các: Buồng lầu, nơi ở của con gái nhà sang trọng.

                Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-27-2002, 02:56 PM.
                花 無 缺

                Comment


                • #17
                 Đoạn 016


                 Sinh đà có ư đợi chờ,
                 Cách tường lên tiếng xa đưa ướm ḷng:
                 "Thoa này bắt được hư không,
                 Biết đâu Hợp Phố mà mong châu về ?"

                 Tiếng Kiều nghe lọt bên kia:
                 "Ơn ḷng quân tử sá ǵ của rơi,
                 Chiếc thoa nào của mấy mươi,
                 Mà ḷng trọng nghĩa khinh tài xiết bao!"

                 Sinh rằng: "Lân lư ra vào,
                 Gần đây nào phải người nào xa xôi.
                 Được rày nhờ chút thơm rơi,
                 Kể đà thiểu năo ḷng người bấy nay !

                 Bấy lâu mới được một ngày,
                 Dừng chân gạn chút niềm tây gọi là."

                 Vội về thêm lấy của nhà,
                 Xuyến vàng đôi chiếc, khăn là một vuông.
                 Thang mây rón bước ngọn tường,
                 Phải người hôm nọ rơ ràng chẳng nhe ?                 - Hư không: Bỗng không, tự nhiên.

                 - Hợp phố: Tên một quận, trước thuộc Giao châu, nay thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Theo Hán sử: Nguyên xưa, ven bể quận Hợp Phố có loại trai sinh ra một loại ngọc quư, nhưng v́ bọn quan tước tham nhũng, bắt nhân dân đi ṃ ngọc cho chúng, dân t́nh khổ cực, nên ngọc trai biến đi nơi khác hết. Về sau, có vị quan thanh liêm là Mạnh Thường đến nhận chức, cải cách, chính sự, băi lệnh ṃ ngọc, th́ ngọc trai lại dần dần trở về. Do đó, người ta thường nói "Châu về Hợp Phố" (Hợp Phố châu hoàn), để chỉ những trường hợp vật báu đă bị mất lại trở về với chủ cũ.

                 - Lân lí: Nguyên nghĩa là xóm và làng, đây dùng như nhgiă bà con láng giềng.

                 - Niềm tây: Nỗi ḷng, chút tâm sự riêng.

                 - Thang mây: Do chữ vân thê, nguyên là một khí

                 - Người hôm nọ: Người gặp gỡ hôm đi thanh minh.

                 Chăng nhe: (từ cổ) phải chăng là.

                 花 無 缺

                 Comment


                 • #18
                  Đoạn 017


                  Sượng sùng giữ ư rụt rè,
                  Kẻ nh́n rơ mặt, người e cúi đầu.                  Rằng:
                  "Từ ngẫu nhĩ gặp nhau,
                  Thầm trông trộm nhớ bấy lâu đă chồn.
                  Xương mai tính đă rũ ṃn,
                  Lần lừa ai biết hăy c̣n hôm nay !

                  Tháng tṛn như gửi cung mây,

                  Trần trần một phận ấp cây đă liều.
                  Tiện đây xin một hai điều,
                  Đài gương soi đến dấu bèo cho chăng ?"


                  Ngại ngần nàng mới thưa rằng:
                  "Thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong,
                  Dù khi lá thắm chỉ hồng,
                  Nên chăng th́ cũng tại ḷng mẹ cha.

                  Nặng ḷng xót liễu v́ hoa,
                  Trẻ thơ đă biết đâu mà dám thưa !"                  Sinh rằng: "Rày gió mai mưa,
                  Ngày xuân đă dễ t́nh cờ mấy khi.
                  Dù chăng xét tấm t́nh si,
                  Thiệt đây mà có ích ǵ đến ai ?

                  Chút chi gắn bó một hai,
                  Cho đành rồi sẽ liệu bài mối manh.
                  Khuôn thiên dù phụ tấc thành,
                  Cũng liều bỏ quá xuân xanh một đời.

                  Lượng xuân dù quyết hẹp ḥi,
                  Công đeo đuổi chẳng thiệt tḥi lắm ru ?"                  -Kẻ: Chỉ Kim Trọng.
                  Người: Chỉ Kiều, Kim Trọng nh́n tỏ mặt Kiều, mà Kiều th́ e thẹn cúi đầu.

                  - Ngẫu nhĩ: T́nh cờ, cũng như "ngẫu nhiên".

                  - Chồn: Mệt mỏi, ư nói sốt ruột lắm.

                  -Xương mai: Xương vóc gầy. Cây mai, thân và cành nhỏ bé, nên người ta thường gọi những người xương vóc gầy là mai cốt (xương mai).

                  -Rũ ṃn: Gầy ṃn, ư nói tương tư mà gầy ṃn đi.

                  -Tháng tṛn như gởi cung mây,
                  Trần trần một phận ấp cây đă liều!

                  ư nói suốt tháng tâm thần như gửi ở cung trăng.

                  - Đài gương: Giá cao, trên mặt chiếc gương lớn và hộp đựng đồ trang sức của phụ nữ. Trong văn cổ, thường mượn chữ đài gương để chỉ người phụ nữ.

                  -Dấu bèo: ư nói thân phận hèn mọn như cánh bèo trôi nổi mặt nước. ở đây là lời Kim Trọng tự nói khiêm.

                  - Băng tuyết: ư nói trong sạch, thanh bạch.

                  -Chất hằng: Một thể chất lúc nào cũng như thế.

                  -Phỉ phong: Hai thứ rau, người ta dùng lá và củ nấu canh hoặc muối dưa làm món ăn hàng ngày. ư cả câu: Gia đ́nh vốn thanh bạch, mà tư chất th́ cũng b́nh thường, không có tài sắc ǵ, lời Kiều tự khiêm (Bốn chữ trên nói gia đ́nh, bốn chữ dưới nói bản thân).

                  -Chỉ hồng: Do chữ xích thằng (sợi dây đỏ) theo sách Tục U quái lục: V́ Cố, người đời Đường, đi cầu hôn, vào nghỉ quán trọn, gặp một ông già ngồi dưới bóng trăng, mở cái túi vải, đang kiểm sổ sách. Vi Cố hỏi, ông già trả lời: Đây là sổ sách hôn nhân, và chiếc túi vải này dùng đựng những dây đỏ (xích thằng) dùng để buộc chân đôi vợ chồng. Do điển này mà có những danh từ: "chỉ hồng", "tơ hồng" để chỉ việc nhân duyên vợ chồng, và "Nguyệt lăo" (ông già dưới trăng), "Trăng già", "ông Tơ", để chỉ người làm mối mai. Tục xưa: khi cưới vợ, thường làm lễ Tơ hồng, tức là tế ông Nguyệt lăo xe dây đỏ đó.

                  - Dù chăng: Dù chẳng, nếu không.

                  -Khuôn thiên: Khuôn tạo hóa, chỉ trời. Khuôn do chữ quân, tức là cái khuôn dùng để nặn đồ gốm. Người xưa ví tạo hoá đúc nặn ra muôn vật như cái khuôn nặn ra các đồ gốm, nên gọi Tạo hoá là Hồng quân, Thiên quân, (khuôn trời).

                  -Tấc thành: Tấc ḷng chân thành, thành thực.

                  -Lượng xuân: Nguyên nghĩa là tấm ḷng tốt đẹp như mùa xuân. C̣n có thể giải là tấm ḷng của người phụ nữ trẻ tuổi, xinh đẹp.


                  花 無 缺

                  Comment


                  • #19
                   Đoạn 018


                   Lặng nghe lời nói như ru,
                   Chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng.


                   Rằng:
                   ""Trong buổi mới lạ lùng,
                   Nể ḷng có lẽ cầm ḷng cho đang !
                   Đă ḷng quân tử đa mang,
                   Một lời vàng tạc đá vàng thủy chung."


                   Được lời như cởi tấm ḷng,
                   Giở kim thoa với khăn hồng trao tay.


                   Rằng: "Trăm năm cũng từ đây,
                   Của tin gọi một chút này làm ghi."


                   Sẵn tay bả quạt hoa qú,
                   Với cành thoa ấy tức th́ đổi trao.
                   Một lời gắn bó tất giao,
                   Mái sau dường có xôn xao tiếng người.


                   Vội vàng lá rụng hoa rơi,
                   Chàng về viện sách, nàng dời lầu trang.
                   Từ phen đá biết tuổi vàng,
                   T́nh càng thấm thía, dạ càng ngẩn ngơ.                   Sông Tương một dải nông sờ,
                   Bên trông đầu nọ, bên chờ cuối kia.
                   Một tường tuyết trở sương che,
                   Tin Xuân đâu dễ đi về cho năng.                   -Chiều xuân: Như nói tứ xuân (Xuân tứ).

                   -Nét thu: Nét thu ba, nét sóng thu, tức con mắt.

                   -Đá vàng: Do chữ kim thạch. Kim đây là loài đồng, chỉ chuông đồng, vạc đồng; thạch là đá, chỉ bia đá. Thời xưa, những việc lớn, những công đức hay châm ngôn, thường được người ta khắc vào chuông đồng, bia đá, để lưu truyền thiên cổ. Do đó, người ta thường dùng danh từ kim thạch để chỉ cái ǵ có tính cách vĩnh cửu bền vững, không thay đổi được, như ghi tạc vào vàng đá. Đây nói: Kiều nhận lời gắn bó với Kim Trọng, và xin ghi tạc lời đó, như ghi tạc vào vàng đá.

                   - Bả: Bản Trương Vĩnh Kư chú Bả là cầm.

                   -Quạt hoa qú: Chiếc quạt bằng lá qú vẽ hoa.

                   - Tất giao: Sơn và keo, chỉ t́nh nghĩa gắn bó bền chặt với nhau như hai chất keo và sơn.

                   -Lầu trang: Lầu trang điểm, chỉ dùng lầu ở của phụ nữ.

                   - Đá biết tuổi vàng: Muốn xem vàng bao nhiêu tuổi, xấu tốt thế nào, người ta thường dùng thứ đá cuội đen để thử, gọi là ḥn đá thử vàng. Qua sự trao đổi, Kim-Kiều đă hiểu biết và yêu nhau, như đá biết rơ tuổi vàng.

                   - Sông Tương: Hai câu này lấy ư ở bài thơ trong T́nh sử:

                   " Quân tại Tương giang đầu,
                   Thiếp tại Tương giang vĩ,
                   Tương tư bất tương kiến,
                   Đồng ẩm Tương giang thuỷ"


                   Dịch nghĩa:

                   Chàng ở đầu sông Tương,
                   Thiếp ở cuối sông Tương,
                   Nhớ nhau mà chẳng thấy nhau,
                   Cùng uống nước sông Tương.

                   -Tuyết trở sương che: ư nói bức tường của nhà Kiều với nhà Kim Trọng như có tuyết sương ngăn trở, che khuất khiến cho hai người gặp gỡ trao đổi tin tức
                   Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-27-2002, 03:36 PM.
                   花 無 缺

                   Comment


                   • #20
                    Đoạn 019


                    Lần lần ngày gió đêm trăng,
                    Thưa hồng rậm lục đă chừng xuân qua.
                    Ngày vừa sinh nhật ngoại gia,
                    Trên hai đường, dưới nữa là hai em.                    Tưng bừng sắm sửa áo xiêm,
                    Biện dâng một lễ xa đem tấc thành.
                    Nhà lan thanh vắng một ḿnh,
                    Gẫm cơ hội ngộ đă đành hôm nay.                    Th́ trân thức thức sẵn bày,
                    Gót sen thoăn thoắt dạo ngay mé tường.
                    Cách hoa sẽ đặng tiếng vàng,
                    Dưới hoa đă thấy có chàng đứng trông.                    Trách ḷng hờ hững với ḷng,
                    Lửa hương chốc để lạnh lùng bấy lâu.
                    Những là đắp nhớ đổi sầu,
                    Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm.                    Nàng rằng:
                    "Gió bắt mưa cầm,
                    Đă cam tệ với tri âm bấy chầy.
                    Vắng nhà được buổi hôm nay,
                    Lấy ḷng gọi chút sang đây tạ ḷng !"                    -Thưa hồng rậm lục: Màu đỏ ít đi, màu xanh rậm thêm, tức là mùa xuân sắp qua, mùa hạ sắp tới.

                    -Hai đường: Do chữ song đường (xuân đường và huyền đường) chỉ cha mẹ.

                    - Nhà lan: Do chữ lan thất.

                    - Th́ trân: Những thức ăn quư đương mùa. Thuư Kiều mang sang để tiếp Kim Trọng. Chú ư, "sẵn bày" ở đây không phải là bày biện ra bàn ở nhà Kiều.

                    -Lửa hương: Hai chữ này thường dùng để chỉ t́nh duyên vợ chồng.

                    - Hoa râm: Hoa cây râm, sắc trắng, ví mái tóc lốm đốm bạc trông như những chẫm hoa râm.

                    - Tri âm: Hiểu biết tiếng đàn. Đời Xuân Thu, Bá Nha, một người giỏi đàn, Chung Tử Kỳ, một người giỏi nghe đàn, đều nổi tiếng, cùng làm bạn với nhau. Tử Kỳ hiểu được tâm hồn bạn trong tiếng đàn, khi Bá Nha gẩy đàn, như núi Thái - Sơn", khi Bá Nha nghĩ đến ḍng chảy (lưu thuỷ), th́ Tử Kỳ khen: "Tiếng đàn cuồn cuộn như sông Giang, sông Hà". Sau Tử Kỳ chết, Bá Nha đứt dây, đập đàn ra, và than rằng: "Trong thiên hạ không c̣n ai là tri âm (người hiểu biết tiếng đàn của ḿnh) nữa". Về sau, tri âm dùng để chỉ bạn thân, tri kỷ, hoặc bạn t́nh.                    花 無 缺

                    Comment


                    • #21
                     Đoạn 020


                     Lần theo núi giả đi ṿng,
                     Cuối tường dường có nẻo thông mới rào.
                     Xắn tay mở khóa động đào,

                     Rẽ mây trông tỏ lối vào Thiên Thai.


                     Mặt nh́n mặt càng thêm tươi,
                     Bên lời vạn phúc, bên lời hàn huyên.
                     Sánh vai về chốn thư hiên,
                     Góp lời phong nguyệt nặng nguyền non sông.


                     Trên yên bút giá thi đồng,
                     Đạm thanh một bức tranh tùng treo trên.
                     Phong sương được vẻ thiên nhiên,
                     Mặt khen nét bút càng nh́n càng tươi.


                     Sinh rằng:
                     "Phác họa vừa rồi,
                     Phẩm đề xin một vài lời thêm hoa."


                     Tay tiên gió táp mưa sa,
                     Khoảng trên dừng bút thảo và bốn câu.


                     Khen:
                     "Tài nhả ngọc phun châu,
                     Nàng Ban ả Tạcũng đâu thế này !
                     Kiếp tu xưa ví chưa dày,
                     Phúc nào đổi được giá này cho ngang !"
                     - Núi giả: Chữ Hán là giả sơn, tức là núi non bộ.

                     - Động đào: Tức động Đào nguyên.

                     -Thiên thai: Tên một núi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tương truyền đời Hán, Lưu Thần và Nguyễn Triệu lên núi Thiên Thai hái thuốc gặp tiên nữ rồi cùng nhau kết duyên ở đấy.

                     - Vạn phúc: Lời chào hỏi chúc mừng khi gặp nhau. Hàn thuyên: lạnh ấm, lời hỏi thăm sức khỏe.

                     - Phong nguyệt: Lời thơ trăng gió vui chơi. Non sông: Lấy núi sông mà nguyền ước (sông cạn, núi ṃn, lời thề cũng không thay đổi).

                     -Yên: Bàn sách,
                     Bút giá: Cái giá để gác bút.
                     Thi đồng: Cái ống đựng thơ.

                     -Đạm thanh: Màu xanh nhạt, chỉ màu bức tranh cây thông của Kim Trọng.

                     -Phong sương: Gió và sương. Bức tranh cây thông vẽ rất tự nhiên như có đượm cả phong sương.

                     - Phẩm đề: Đề lợi vịnh bức tranh.
                     Thêm hoa: Thêm vẻ đẹp. ư nói bức tranh mới vẽ xong, xin đề mấy vần thơ cho tăng thêm vẻ đẹp.

                     -Tay tiên: Bàn tay người đẹp, người tiên.

                     - Nhả ngọc phun châu: Tài xuất khẩu thành thơ hay, như nhả ra ngọc, phun ra châu.

                     - Nàng Ban: Nàng Ban Chiêu, đời Đông Hán. Nàng học rộng tài cao, được vua Hán vời đến giúp soạn sách.

                     - ả Tạ: Nàng Tạ Đạo Uẩn, đời Tấn, là người thông minh, có học thức.

                     花 無 缺

                     Comment


                     • #22
                      Đoạn 021


                      Nàng rằng:
                      "Trộm liếc dung quang,
                      Chẳng sân ngọc bội, cũng phường kim môn.
                      Nghĩ ḿnh phận mỏng cánh chuồn,
                      Khuôn xanh biết có vuông tṛn mà hay ?

                      Nhớ từ năm hăy thơ ngây,
                      Có người tướng sĩ đoán ngay một lời:
                      Anh hoa phát tiết ra ngoài,
                      Ngh́n thu bạc mệnh một đời tài hoa.

                      Trông người lại ngắm đến ta,
                      Một dày một mỏng biết là có nên ?"


                      Sinh rằng: "Giải cấu là duyên,
                      Xưa nay nhân định thắng nhiên cũng nhiều.
                      Ví dù giải kết đến điều,
                      Th́ đem vàng đá mà liều với thân."


                      Đủ điều trung khúc ân cần,
                      Ḷng xuân phơi phới chén xuân tàng tàng.
                      Ngày vui ngắn chẳng đầy gang,
                      Trông ra ác đă ngậm gương non đoài.                      Vắng nhà chẳng tiện ngồi dai,
                      Giă chàng, nàng mới kíp dời song sa.

                      花 無 缺

                      Comment


                      • #23
                       Đoạn 022


                       Đến nhà vừa thấy tin nhà,
                       Hai thân c̣n dở tiệc hoa chưa về.                       Cửa ngoài vội rủ rèm the,
                       Xăm xăm băng lối vườn khuya một ḿnh.
                       Nhặt thưa gương rọi đầu cành,
                       Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu.                       Sinh vừa tựa án thiu thiu,
                       Dở chiều như tỉnh, dở chiều như mê.
                       Tiếng sen sẽ động giấc ḥe,
                       Bóng trăng đă xế, hoa lê lại gần.                       Bâng khuâng đỉnh Giáp non Thần,
                       C̣n ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng.                       Nàng rằng:
                       "Khoảng vắng đêm trường,
                       V́ hoa nên phải đánh đường t́m hoa.
                       Bây giờ rơ mặt đôi ta,
                       Biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao."


                       Vội mừng làm lễ rước vào,
                       Đài sen nối sáp, song đào thêm hương.
                       Tiên thề cùng thảo một chương,
                       Tóc mây một món dao vàng chia đôi.                       Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
                       Đinh ninh hai mặt một lời song song.
                       Tóc tơ căn vặn tấc ḷng,
                       Trăm năm tạc một chữ đồng đến xương.                       Chén hà sánh giọng quỳnh tương,
                       Dải là hương lộn b́nh gương bóng lồng.

                       花 無 缺

                       Comment


                       • #24
                        Đoạn 023


                        Sinh rằng:
                        "Gió mát trăng trong,
                        Bấy lâu nay một chút ḷng chưa cam.
                        Chày sương chưa nện cầu Lam,
                        Sợ lần khân quá ra sàm sỡ chăng ?"


                        Nàng rằng: "Hồng diệp xích thằng,
                        Một lời cũng đă tiếng rằng tương tri.
                        Đừng điều nguyệt nọ hoa kia,
                        Ngoài ra ai lại tiếc ǵ với ai."


                        Rằng: "Nghe nổi tiếng cầm đài,
                        Nước non luống những lắng tai Chung Kỳ."


                        Thưa rằng:
                        "Tiện ky~ sá chi,
                        Đă ḷng dạy đến, dạy th́ phải vâng."


                        Hiên sau treo sẵn cầm trăng,
                        Vội vàng Sinh đă tay nâng ngang mày.


                        Nàng rằng:
                        "Nghề mọn riêng tay,
                        Làm chi cho bận ḷng này lắm thân."

                        花 無 缺

                        Comment


                        • #25
                         Đoạn 024


                         So dần dây vũ dây văn,
                         Bốn dây to nhỏ theo vần cung thương.                         Khúc đâu Hán Sở chiến trường,
                         Nghe ra tiếng sắt, tiếng vàng chen nhau.                         Khúc đâu Tư mă Phượng cầu,
                         Nghe ra như oán như sầu phải chăng !                         Kê Khang này khúc Quảng lăng,
                         Một rằng lưu thủy, hai rằng hành vân.                         Quá quan này khúc Chiêu Quân,
                         Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia.                         Trong như tiếng hạc bay qua,
                         Đục như tiếng suối mới sa nửa vời.                         Tiếng khoan như gió thoảng ngoài,
                         Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa.                         Ngọn đèn khi tỏ khi mờ,
                         Khiến người ngồi đó cũng ngơ ngẩn sầu.
                         Khi tựa gối, khi cúi đầu,
                         Khi ṿ chín khúc, khi chau đôi mày.
                         花 無 缺

                         Comment


                         • #26
                          Đoạn 025


                          Rằng:
                          "Hay th́ thật là hay,
                          Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào !
                          Lựa chi những bậc tiêu tao,
                          Dột ḷng ḿnh cũng nao nao ḷng người."


                          Rằng: "Quen mất nết đi rồi,
                          Tẻ vui, thôi cũng tính trời biết sao !
                          Lời vàng vâng lĩnh ư cao,
                          Họa dần dần bớt chút nào được không ?"


                          Hoa hương càng tỏ thức hồng,
                          Đầu mày cuối mắt càng nồng tấm yêu.
                          Sóng t́nh dường đă xiêu xiêu,
                          Xem trong âu yếm có chiều lả lơi.

                          花 無 缺

                          Comment


                          • #27
                           Đoạn 026


                           Thưa rằng:
                           "Đừng lấy làm chơi,
                           Dẽ cho thưa hết một lời đă nao !
                           Vẻ chi một đóa yêu đào,
                           Vườn hồng chi dám ngăn rào chim xanh.

                           Đă cho vào bậc bố kinh,
                           Đạo ṭng phu lấy chữ trinh làm đầu.
                           Ra tuồng trên Bộc trong dâu,
                           Th́ con người ấy ai cầu làm chi !

                           Phải điều ăn xổi ở th́,
                           Tiết trăm năm nỡ bỏ đi một ngày !
                           Ngẫm duyên kỳ ngộ xưa nay,
                           Lứa đôi ai lại đẹp tày Thôi Trương.

                           Mây mưa đánh đổ đá vàng,
                           Quá chiều nên đă chán chường yến anh.
                           Trong khi chắp cánh liền cành,
                           Mà ḷng rẻ rúng đă dành một bên.

                           Mái tây để lạnh hương nguyền,
                           Cho duyên đằm thắm ra duyên bẽ bàng.
                           Gieo thoi trước chẳng giữ giàng,
                           Để sau nên thẹn cùng chàng bởi ai ?

                           Vội chi liễu ép hoa nài,
                           C̣n thân ắt lại đền bồi có khi !"

                           花 無 缺

                           Comment


                           • #28
                            Đoạn 027


                            Thấy lời đoan chính dễ nghe,
                            Chàng càng thêm nể thêm v́ mười phân.                            Bóng tàu vừa lạt vẻ ngân,
                            Tin đâu đă đến cửa ngăn gọi vào.
                            Nàng th́ vội trở buồng thêu,
                            Sinh th́ dạo gót sân đào vội ra.                            Cửa sài vừa ngỏ then hoa,
                            Gia đồng vào gởi thư nhà mới sang.
                            Đem tin thúc phụ từ đường,
                            Bơ vơ lữ thấn tha hương đề huề.                            Liêu Dương cách trở sơn khê,
                            Xuân đường kíp gọi sinh về hộ tang.
                            Mảng tin xiết nỗi kinh hoàng,
                            Băng ḿnh lẻn trước đài trang tự t́nh.                            Gót đầu mọi nỗi đinh ninh,
                            Nỗi nhà tang tóc, nỗi ḿnh xa xôi:
                            “Sự đâu chưa kịp đôi hồi,
                            Duyên đâu chưa kịp một lời trao tơ,

                            Trăng thề c̣n đó trơ trơ,
                            Dám xa xôi mặt mà thưa thớt ḷng.
                            Ngoài ngh́n dặm, chốc ba đông,
                            Mối sầu khi gỡ cho xong c̣n chầy !

                            Ǵn vàng giữ ngọc cho hay,
                            Cho đành ḷng kẻ chân mây cuối trời."

                            花 無 缺

                            Comment


                            • #29
                             Đoạn 028


                             Tai nghe ruột rối bời bời,
                             Ngập ngừng nàng mới giăi lời trước sau:

                             "Ông tơ ghét bỏ chi nhau,
                             Chưa vui sum họp đă sầu chia phôi.
                             Cùng nhau trót đă nặng lời,
                             Dẫu thay mái tóc dám dời ḷng tơ !

                             Quản bao tháng đợi năm chờ,
                             Nghĩ người ăn gió nằm mưa xót thầm.
                             Đă nguyền hai chữ đồng tâm,
                             Trăm năm thề chẳng ôm cầm thuyền ai.

                             C̣n non c̣n nước c̣n dài,
                             C̣n về c̣n nhớ đến người hôm nay !"                             Dùng dằng chưa nỡ rời tay,
                             Vầng đông trông đă đứng ngay nóc nhà.
                             Ngại ngùng một bước một xa,
                             Một lời trân trọng châu sa mấy hàng.                             Buộc yên quảy gánh vội vàng,
                             Mối sầu xẻ nửa bước đàng chia hai.
                             Buồn trông phong cảnh quê người,
                             Đầu cành quyên nhặt, cuối trời nhạn thưa.

                             花 無 缺

                             Comment


                             • #30
                              Đoạn 029


                              Năo người cữ gió tuần mưa,
                              Một ngày nặng gánh tương tư một ngày.
                              Nàng c̣n đứng tựa hiên tây,
                              Chín hồi vấn vít như vầy mối tơ.                              Trông chừng khói ngất song thưa,
                              Hoa trôi trác thắm, liễu xơ xác vàng.
                              Tần ngần dạo gót lầu trang,
                              Một đoàn mừng thọ ngoại hương mới về,                              Hàn huyên chưa kịp dă dề,
                              Sai nha bỗng thấy bốn bề xôn xao.
                              Người nách thước, kẻ tay dao;
                              Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi.                              Già giang một lăo một trai,
                              Một dây vô lại buộc hai thâm t́nh.
                              Đầy nhà vang tiếng ruồi xanh,
                              Rụng rời khung dệt, tan tành gói may.                              Đồ tế nhuyễn, của riêng tây,
                              Sạch sành sanh vét cho đầy túi tham.
                              Điều đâu bay buộc ai làm ?
                              Này ai đang dậm, giật giàm bỗng dưng ?                              Hỏi ra sau mới biết rằng:
                              Phải tên xưng xuất là thằng bán tơ.

                              花 無 缺

                              Comment


                              • #31
                               Đoạn 030


                               Một nhà hoảng hốt ngẩn ngơ,
                               Tiếng oan dậy đất, án ngờ ḷa mây.                               Hạ từ van vỉ suốt ngày,
                               Điếc tai lân tuất, phũ tay tồi tàn.
                               Rường cao rút ngược dây oan,
                               Dẫu là đá cũng nát gan, lọ người.                               Mặt trông đau đớn rụng rời,
                               Oan này c̣n một kêu trời, nhưng xa.
                               Một ngày lạ thói sai nha,
                               Làm cho khốc hại chẳng qua v́ tiền.                               Sao cho cốt nhục vẹn tuyền,
                               Trong khi ngộ biến ṭng quyền biết sao ?
                               Duyên hội ngộ, đức cù lao,
                               Bên t́nh bên hiếu, bên nào nặng hơn ?                               Để lời thệ hải minh sơn,
                               Làm con trước phải đền ơn sinh thành.
                               Quyết t́nh nàng mới hạ t́nh:
                               « Dẽ cho để thiếp bán ḿnh chuộc cha !"

                               花 無 缺

                               Comment


                               • #32
                                Đoạn 031


                                Họ Chung có kẻ lại già,
                                Cũng trong nha dịch lại là từ tâm.
                                Thấy nàng hiếu trọng t́nh thâm,
                                V́ nàng nghĩ cũng thương thầm xót vay.                                Tính bài lót đó luồn đây,
                                Có ba trăm lạng việc này mới xuôi.                                Hăy về tạm phó giam ngoài,
                                Dặn nàng qui liệu trong đôi ba ngày.                                Thương t́nh con trẻ thơ ngây,
                                Gặp cơn vạ gió tai bay bất kỳ!
                                Đau ḷng tử biệt sinh ly,
                                Thân c̣n chẳng tiếc, tiếc ǵ đến duyên !                                Hạt mưa sá nghĩ phận hèn,
                                Liều đem tấc cỏ quyết đền ba xuân.
                                Sự ḷng ngỏ với băng nhân,
                                Tin sương đồn đại xa gần xôn xao.

                                花 無 缺

                                Comment


                                • #33
                                 Đoạn 032


                                 Gần miền có một mụ nào,
                                 Đưa người viễn khách t́m vào vấn danh.                                 Hỏi tên rằng: "Mă Giám sinh."
                                 Hỏi quê, rằng: "Huyện Lâm Thanh cũng gần."                                 Quá niên trạc ngoại tứ tuần,
                                 Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao.
                                 Trước thầy sau tớ xôn xao,
                                 Nhà băng đưa mối rước vào lầu trang.                                 Ghế trên ngồi tót sỗ sàng,
                                 Buồng trong mối đă giục nàng kíp ra.                                 Nỗi ḿnh thêm tức nỗi nhà,
                                 Thềm hoa một bước, lệ hoa mấy hàng !
                                 Ngại ngùng giợn gió e sương,
                                 Nh́n hoa bóng thẹn, trông gương mặt dày.                                 Mối càng vén tóc bắt tay,
                                 Nét buồn như cúc, điệu gầy như mai.
                                 Đắn đo cân sắc cân tài,
                                 Ép cung cầm nguyệt, thử bài quạt thơ.


                                 Mặn nồng một vẻ một ưa,
                                 Bằng ḷng khách mới tùy cơ dặt d́u.

                                 花 無 缺

                                 Comment


                                 • #34
                                  Đoạn 033


                                  Rằng: "Mua ngọc đến Lam Kiều,
                                  Sính nghi xin dạy bao nhiêu cho tường ?"                                  Mối rằng: "Đáng giá ngh́n vàng,
                                  Gấp nhà nhờ lượng người thương dám nài."                                  C̣ kè bớt một thêm hai,
                                  Giờ lâu ngă giá vâng ngoài bốn trăm.
                                  Một lời thuyền đă êm giầm,
                                  Hăy đưa canh thiếp trước cầm làm ghi.                                  Định ngày nạp thái vu qui,
                                  Tiền lưng đă sẵn việc ǵ chẳng xong !                                  Một lời cậy với Chung công,
                                  Khất từ tạm lĩnh Vương ông về nhà.
                                  Thương t́nh con trẻ cha già,
                                  Nh́n nàng ông những máu sa ruột dàu:                                  "Nuôi con những ước về sau,
                                  Trao tơ phải lứa, gieo cầu đáng nơi.
                                  Trời làm chi cực bấy trời,
                                  Này ai vu thác cho người hợp tan !

                                  Búa ŕu bao quản thân tàn,
                                  Nỡ đầy đọa trẻ, càng oan khốc già.
                                  Một lần sau trước cũng là,
                                  Thôi th́ mặt khuất chẳng thà ḷng đau !"
                                  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-28-2002, 12:36 PM.
                                  花 無 缺

                                  Comment


                                  • #35
                                   Đoạn 034


                                   Theo lời càng chảy ḍng châu,
                                   Liều ḿnh ông rắp gieo đầu tường vôi.


                                   Vội vàng kẻ giữ người coi,
                                   Nhỏ to nàng lại t́m lời khuyên can:

                                   "Vẻ chi một mảnh hồng nhan,
                                   Tóc tơ chưa chút đền ơn sinh thành.
                                   Dâng thư đă thẹn nàng Oanh,
                                   Lại thua ả Lư bán ḿnh hay sao ?

                                   Cỗi xuân tuổi hạc càng cao,
                                   Một cây gánh vác biết bao nhiêu cành.
                                   Ḷng tơ dù chẳng dứt t́nh,
                                   Gió mưa âu hẳn tan tành nưóc non.

                                   Thà rằng liều một thân con,
                                   Hoa dù ră cánh, lá c̣n xanh cây.
                                   Phận sao đành vậy cũng vầy,
                                   Cầm như chẳng đỗ những ngày c̣n xanh.

                                   Cũng đừng tính quẩn lo quanh,
                                   Tan nhà là một thiệt ḿnh là hai."


                                   Phải lời ông cũng êm tai,
                                   Nh́n nhau giọt ngắn giọt dài ngổn ngang.

                                   花 無 缺

                                   Comment


                                   • #36
                                    Đoạn 035


                                    Mái ngoài họ Mă vừa sang,
                                    Tờ hoa đă kư, cân vàng mới trao.
                                    Trăng già độc địa làm sao ?
                                    Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên.                                    Trong tay đă sẵn đồng tiền,
                                    Dầu ḷng đổi trắng thay đen khó ǵ !                                    Họ Chung ra sức giúp v́,
                                    Lễ tâm đă đặt, tụng kỳ cũng xong.
                                    Việc nhà đă tạm thong dong,
                                    Tinh kỳ giục giă đă mong độ về.                                    Một ḿnh nàng ngọn đèn khuya,
                                    Áo dầm giọt lệ, tóc xe mối sầu.

                                    "Phận dầu, dầu vậy cũng dầu,
                                    Xót ḷng đeo đẳng bấy lâu một lời !
                                    Công tŕnh kể xiết mấy mươi.
                                    V́ ta khăng khít, cho người dở dang.

                                    Thề hoa chưa ráo chén vàng,
                                    Lỗi thề thôi đă phụ phàng với hoa.
                                    Trời Liêu non nước bao xa.
                                    Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi.

                                    Biết bao duyên nợ thề bồi.
                                    Kiếp này thôi thế th́ thôi c̣n ǵ.
                                    Tái sinh chưa dứt hương thề.
                                    Làm thân trâu ngựa đền ngh́ trúc mai.

                                    Nợ t́nh chưa trả cho ai,
                                    Khối t́nh mang xuống tuyền đài chưa tan."

                                    花 無 缺

                                    Comment


                                    • #37
                                     Đoạn 036


                                     Nỗi riêng, riêng những bàn hoàn,
                                     Dầu chong trắng đĩa, lệ tràn thấm khăn.
                                     Thúy Vân chợt tỉnh giấc xuân,
                                     Dưới đèn ghé đến ân cần hỏi han.

                                     "Cơ trời dâu bể đa đoan,
                                     Một nhà để chị riêng oan một ḿnh,
                                     Cớ chi ngồi nhẫn tàn canh,
                                     Nỗi riêng c̣n mắc mối t́nh chi đây ?"                                     花 無 缺

                                     Comment


                                     • #38
                                      Đoạn 037


                                      Rằng:
                                      "Ḷng đương thổn thức đầy,
                                      Tơ duyên c̣n vướng mối này chưa xong.
                                      Hở môi ra cũng thẹn thùng,
                                      Để ḷng th́ phụ tấm ḷng với ai !

                                      Cậy em, em có chịu lời,
                                      Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.
                                      Giữa đường đứt gánh tương tư,
                                      Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.

                                      Kể từ khi gặp chàng Kim,
                                      Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.
                                      Sự đâu sóng gió bất kỳ,
                                      Hiếu t́nh khôn lẽ hai bề vẹn haị

                                      Ngày xuân em hăy c̣n dài,
                                      Xót t́nh máu mủ, thay lời nước non.
                                      Chị dù thịt nát xương ṃn,
                                      Ngậm cười chín suối hăy c̣n thơm lây.

                                      Chiếc thoa với bức tờ mây,
                                      Duyên này th́ giữ vật này của chung.
                                      Dù em nên vợ nên chồng,
                                      Xót người mệnh bạc, ắt ḷng chẳng quên.

                                      Mất người c̣n chút của tin,
                                      Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.
                                      Mai sao dầu có bao giờ.
                                      Đốt ḷ hương ấy, so tơ phím này.

                                      Trông ra ngọn cỏ lá cây,
                                      Thấy hiu hiu gió th́ hay chị về.
                                      Hồn c̣n mang nặng lời thề,
                                      Nát thân bồ liễu, đền ngh́ trúc mai;

                                      Dạ đài cách mặt, khuất lời,
                                      Rảy xin giọt nước cho người thác oan.
                                      Bây giờ trâm gẫy gương tan,
                                      Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân,

                                      Trăm ngh́n gửi lạy t́nh quân,
                                      Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi.
                                      Phận sao phận bạc như vôi,
                                      Đă đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.

                                      Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!
                                      Thôi thôi thiếp đă phụ chàng từ đây !"

                                      花 無 缺

                                      Comment


                                      • #39
                                       Đoạn 038


                                       Cạn lời phách tán hồn bay,
                                       Một hơi lặng ngắt, đôi tay giá đồng.
                                       Xuân huyên chợt tỉnh giất nồng,
                                       Một nhà tấp nập kẻ trong người ngoài.                                       Kẻ thang người thuốc bời bời,
                                       Mới dầu cơn vựng, chưa phai giọt hồng.                                       Hỏi:
                                       "Sao ra sự lạ lùng ?"
                                       Kiều càng nức nở mở không ra lời.
                                       Nỗi nàng Vân mới rỉ tai:
                                       "Chiếc thoa này với tờ bồi ở đây !"                                       -- "Này cha làm lỗi duyên mày,
                                       Thôi th́ nỗi ấy sau này đă em.
                                       V́ ai rụng cải rơi kim,
                                       Để con bèo nổi mây ch́m v́ aỉ

                                       Lời con dặn lại một hai,
                                       Dẫu ṃn bia đá dám sai tấc vàng !"                                       Lạy thôi nàng mới thưa chiềng:
                                       "Nhờ cha trả được nghĩa chàng cho xuôi.
                                       Sá chi thân phận tôi đ̣i,
                                       Dẫu rằng xương trắng quê người quản đâu !"
                                       花 無 缺

                                       Comment


                                       • #40
                                        Đoạn 039


                                        Xiết bao kể nỗi thảm sầu !
                                        Khắc canh đă giục nam lâu mấy hồi.
                                        Kiệu hoa đâu đă đến ngoài,
                                        Quản huyền đâu đă giục người sinh ly.                                        Đau ḷng kẻ ở người đi,
                                        Lệ rơi thấm đá tơ chia rũ tằm.
                                        Trời hôm mây kéo tối rầm,
                                        Dầu dầu ngọn cỏ đầm đầm cành sương.                                        Rước nàng về đến trú phường,
                                        Bốn bề xuân tỏa một nàng ở trong.
                                        Ngập ngừng thẹn lục e hồng,
                                        Nghĩ ḷng lại xót xa ḷng đ̣i phen.                                        Phẩm tiên rơi đến tay hèn,
                                        Hoài công nắng giữ mưa ǵn với ai !

                                        "Biết thân đến bước lạc loài,
                                        Nhị đào thà bẻ cho người t́nh chung.
                                        V́ ai ngăn đón gió đông,
                                        Thiệt ḷng khi ở, đau ḷng khi đi.

                                        Trùng phùng dầu họa có khi,
                                        Thân này thôi có c̣n ǵ mà mong.
                                        Đă sinh ra số long đong,
                                        C̣n mang lấy kiếp má hồng được sao ?"                                        Trên yên sẵn có con dao,
                                        Giấu cầm nàng đă gói vào chéo khăn.
                                        "Pḥng khi nước đă đến chân,
                                        Dao này th́ liệu với thân sau này."                                        Đêm thu một khắc một chầy,
                                        Bâng khuâng như tỉnh như say một ḿnh.
                                        花 無 缺

                                        Comment

                                        Working...
                                        X