• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Chinh Phụ Ngâm - [Đoàn Thị Điểm]

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Chinh Phụ Ngâm - [Đoàn Thị Điểm]

  Giới thiệu

  + Đặng Trần Côn (1715 ? -1745)

  + Đoàn Thị Điểm (1705-1748)

  Mục lục

  * * * Phần 1

  * * * Phần 2

  * * * Phần 3

  * * * Phần 4

  * * * Phần 5

  * * * Phần 6

  * * * Phần 7

  * * * Phần 8

  * * * Phần 9
  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-25-2002, 05:38 PM.
  花 無 缺

 • #2
  Phần 1


  Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
  Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
  Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
  V́ ai gây dựng cho nên nỗi này ?  Trống Trường Thành lung lay bóng nguyệt,
  Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây
  Chín tầng gươm báu trao tay,
  Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.  Nước thanh b́nh ba trăm năm cũ.
  Áo nhung trao quan vũ từ đây.
  Sứ trời sớm giục đường mây,
  Phép công là trọng, niềm tây sá nào.  Đường rong ruổi lưng đeo cung tiễn,
  Buổi tiễn đưa ḷng bận thê noa
  Bóng cờ tiếng trống xa xa,
  Sầu lên ngọn ải oán ra cửa pḥng.  Chàng tuổi trẻ vốn ḍng hào kiệt,
  Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
  Thành liền mong tiến bệ rồng,
  Thước gươm đă quyết chẳng dong giặc trời  Chí làm trai dặm ngh́n da ngựa
  Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao
  Giă nhà đeo bức chiến bào,
  Thét roi cầu Vị ào ào gió thu.  Ng̣i đầu cầu nước trong như lọc,
  Đường bên cầu cỏ mọc c̣n non.
  Đưa chàng ḷng dặc dặc buồn,
  Bộ khôn bằng ngựa, thủy khôn bằng thuyền.  Nước có chảy mà phiền chẳng rửa,
  Cỏ có thơm mà dạ chẳng khuây.
  Nhủ rồi nhủ lại cầm tay,
  Bước đi một bước dây dây lại dừng.

  -Truân chuyên: gian nan khốn khó

  - Trường thành: Vạn Lí trường thành, do Tần Thuỷ Hoàng xây dựng.

  -Cam tuyền: Tên đất

  - Áo nhung: áo của quân nhân.

  -Niềm tây: Niềm riêng.

  -Thê noa: vợ con.

  - Thành liền: bởi chữ "liên thành" (những thành liền nhau). Điển tích: Nước Triệu có hai ḥn ngọc bích. Vua nước Tần viết thư xin đem năm thành tŕ đổi ngọc ấy. Về sau, vật ǵ quí báu gọi là có giá "liên thành".

  -Thiên kiêu: giặc trời Hán thư có câu "Hồ giả thiên chi kiêu tử" (giặc Hồ là đám con khó dạy của trời).

  -Da ngựa: bởi chữ "mă cách" (Mă: ngựa; cách: da). Điển tích: Đời Đông Hán; Mă Viện, tướng giỏi, từng nói: "Làm trai nên chết chốn sa trường biên ải, lấy da ngựa bọc thây chôn mới gọi là trai".

  -Thái Sơn, hồng mao: Tư Mă Thiên nói: "Người ta vẫn có cái chết, song có cái chết đáng nặng như núi Thái Sơn, có cái chết không đáng nhẹ như lông chim hồng". ư nói có sự đáng chết và không đáng chết.

  -Cầu vị (Vị kiều): Lí Bạch có câu thơ "Tuấn mă nhược phong phiêu, minh tiên xuất Vị kiều".
  (Ngựa giỏi đi nhanh như gió cuốn, thét roi ra lối cầu sông vị).

  Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-27-2002, 05:58 PM.
  花 無 缺

  Comment


  • #3
   Phần 2


   Ḷng thiếp tựa bóng trăng theo dơi,
   Dạ chàng xa t́m cơi Thiên San
   Múa gươm rượu tiễn chưa tàn,
   Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo.   Săn Lâu Lan, rằng theo Giới Tử,
   Tới Man Khê, bàn sự Phục Ba.
   Áo chàng đỏ tựa ráng pha,
   Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.   Tiếng nhạc ngựa lần chen tiếng trống,
   Giáp mặt rồi phút bỗng chia taỵ
   Hà Lương chia rẽ đường này,
   Bên đường, trông bóng cờ bay ngùi ngùi.   Quân trước đă gần ngoài doanh Liễu,
   Kỵ sau c̣n khuất nẻo Tràng Dương.
   Quân đưa chàng ruổi lên đường,
   Liễu dương biết thiếp đoạn trường này chăng ?   Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng,
   Hàng cờ bay trong bóng phất phơ.
   Dấu chàng theo lớp mây đưa,
   Thiếp nh́n rặng núi ngẩn ngơ nỗi nhà.

   -Thiên San :Có câu hát "Tướng quân tam tiễn định Thiên Sơn, tráng sĩ trường ca nhập Hán quan" (ba mũi tên của tướng quan lấy được núi Thiên Sơn, tráng sĩ hát dài mà kéo quân vào cửa ải Hán).

   -Gươm (Long Tuyền): Tên một thanh kiếm báu.

   -Giới Tử, Lâu Lan: Phó Giới Tử, tướng nhà Đường, dùng mưu giết chết vua đất Đại Uyển là Lâu Lan.

   -Man Khê, Phục Ba: Mă Viện, đời Đông Hán, lĩnh chức Phục Ba tướng quân, từng đánh dẹp bọn rợ ở Man Khê.

   -Hà Lương: (hà: sông, lương: cầu). Ngày xưa tiễn đưa nhau thường đến chốn "cầu sông".

   -Tế Liễu: Vua Hán Văn Đế đến doanh Tế Liễu là nơi đồn quân của tướng Chu á Phu để khao thưởng quân sĩ.

   -Tràng Dương: Tên đất (cũng là tên cung của nhà Tần).

   Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-27-2002, 06:01 PM.
   花 無 缺

   Comment


   • #4
    Phần 3    Chàng th́ đi cơi xa mưa gió,
    Thiếp th́ về buồng cũ gối chăn.
    Đoái trông theo đă cách ngăn,
    Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh.    Chốn Hàm Dương chàng c̣n ngoảnh lại,
    Bến Tiêu Tương thiếp hăy trông sang.
    Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
    Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.    Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
    Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
    Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
    Ḷng chàng ư thiếp ai sầu hơn ai ?    Chàng từ đi vào nơi gió cát,
    Đêm trăng này nghỉ mát phương nao ?
    Xưa nay chiến địa dường bao,
    Nội không muôn dặm xiết bao dăi dầu.    Hơi gió lạnh, người rầu mặt dạn,
    Ḍng nước sâu, ngựa nản chân bon.
    Ôm yên gối trống đă chồn,
    Nằm vùng cát trắng, ngủ cồn rêu xanh.    -Hàm Dương: Tên đất, tây kinh của nhà Tần.

    -Tiêu Tương: tên sông.


    Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-27-2002, 06:05 PM.
    花 無 缺

    Comment


    • #5


     Nay Hán xuống Bạch Thành đóng lại,
     Mai Hồ vào Thanh Hải ḍm qua.
     H́nh khe, thế núi gần xa,
     Dứt thôi lại nối, thấp đà lại cao.

     Sương đầu núi buổi chiều như giội,
     Nước ḷng khe nẻo suối c̣n sâu.
     Thương người áo giáp bấy lâu,
     Ḷng quê qua đó mặt sầu chẳng khuây.

     Trên trướng gấm thấu hay chăng nhẽ,
     Mặt chinh phu ai vẽ cho nên ?
     Tưởng chàng giong ruổi mấy niên,
     Chẳng nơi Hăn Hải th́ miền Tiêu Quan.

     Đă trắc trở đ̣i ngàn xà hổ,
     Lại lạnh lùng những chỗ sương phong.
     Lên cao trông thức mây lồng,
     Ḷng nào là chẳng động ḷng bi thương !

     Chàng từ sang Đông Nam khơi nẻo,
     Biết nay chàng tiến thảo nơi đâu ?
     Những người chinh chiến bấy lâu,
     Nhẹ xem tính mệnh như màu cỏ cây

     Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-27-2002, 06:07 PM.
     花 無 缺

     Comment


     • #6


      Nức hơi mạnh, ơn dày từ trước,
      Trải chốn nghèo, tuổi được bao nhiêu ?
      Non Kỳ quạnh quẽ trăng treo,
      Bến Ph́ gió thổi đ́u hiu mấy g̣.

      Hồn tử sĩ gió ù ù thổi,
      Mặt chinh phu trăng dơi dơi soi.
      Chinh phu tử sĩ mấy người,
      Nào ai mạc mặt, nào ai gọi hồn.

      Dấu binh lửa, nước non như cũ,
      Kẻ hành nhân qua đó chạnh thương.
      Phận trai già ruổi chiến trường,
      Chàng Siêu tóc đă điểm sương mới về.

      Tưởng chàng trải nhiều bề nắng nỏ,
      Ba thước gươm, một cỗ nhung yên.
      Xông pha gió băi trăng ngàn,
      Tên reo đầu ngựa, giáo dan mặt thành.

      Áng công danh trăm đường rộn ră,
      Những nhọc nhằn nào đă nghỉ ngơi.
      Nỗi ḷng biết ngỏ cùng ai,
      Thiếp trong cánh cửa, chàng ngoài chân mây


      Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-26-2002, 03:54 PM.
      花 無 缺

      Comment


      • #7


       Trong cửa này đă đành phận thiếp,
       Ngoài mây kia há kiếp chàng vay ?
       Những mong cá nước sum vầy,
       Nào ngờ đôi ngả nước mây cách vời.

       Thiếp chẳng tưởng ra người chinh phụ,
       Chàng há từng học lũ vương tôn.
       Cớ sao cách trở nước non,
       Khiến người thôi sớm thôi hôm những sầu.

       Khách phong lưu đương chừng niên thiếu,
       Sánh nhau cùng dan díu chữ duyên.
       Nỡ nào đôi lứa thiếu niên,
       Quan sơn để cách, hàn huyên bao đành.

       Thuở lâm hành oanh chưa bén liễu,
       Hỏi ngày về, ước nẻo quyên ca.
       Nay quyên đă giục, oanh già,
       Ư nhi lại gáy trước nhà líu lo.

       Thuở đăng đồ, mai chưa dạn gió,
       Hỏi ngày về, chỉ độ đào bông.
       Nay đào đă quyến gió Đông,
       Phù dung lại đă bên sông bơ sờ.


       Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-27-2002, 06:09 PM.
       花 無 缺

       Comment


       • #8

        Hẹn cùng ta: Lũng Tây nham ấy,
        Sớm đă trông, nào thấy hơi tăm ?
        Ngập ngừng, lá rụng cành trâm,
        Thôn trưa nghe dậy tiếng cầm lao xao.

        Hẹn nơi nao, Hán Dương cầu nọ,
        Chiều lại t́m, nào thấy tiêu hao ?
        Ngập ngừng gió thổi chéo bào,
        Băi hôm tuôn dẫy nước trào mênh mông

        Tin thường lại, người không thấy lại,
        Gốc hoa tàn đă trải rêu xanh.
        Rêu xanh mấy lớp chung quanh,
        Sân đi một bước, trăm t́nh ngẩn ngơ.

        Thư thường tới, người không thấy tới,
        Bức rèm thưa lần dăi bóng dương.
        Bóng dương mấy buổi xuyên ngang,
        Lời sao mười hẹn, chín thường đơn sai.

        Thử tính lại diễn khơi ngày ấy,
        Tiền sen này đă nẩy là ba.
        Xót người lần lữa ải xa,
        Xót người nương chốn Hoàng Hoa dặm dài.


        Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-26-2002, 04:11 PM.
        花 無 缺

        Comment


        • #9

         T́nh gia thất nào ai chẳng có,
         Ḱa lăo thân, khuê phụ nhớ thương.
         Mẹ già phơ phất mái sương,
         Con thơ măng sữa, vả đương phù tŕ.

         Ḷng lăo thân buồn khi tựa cửa,
         Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm.
         Ngọt bùi thiếp đă hiếu nam,
         Dạy con đèn sách thiếp làm phụ thân.

         Nay một thân nuôi già dạy trẻ,
         Nỗi quan hoài mang mể biết bao !
         Nhớ chàng trải mấy sương sao,
         Xuân từng đổi mới, Đông nào c̣n dư.

         Kể năm đă ba tư cách diễn,
         Mối sầu thêm ngh́n vạn ngổn ngang.
         Ước ǵ gần gũi tấc gang,
         Giải niềm cay đắng để chàng tỏ hay.

         Thoa cung Hán thuở ngày xuất giá,
         Gương lầu Tần dấu đă soi chung.
         Cậy ai mà gửi tới cùng,
         Để chàng thấu hết tấm ḷng tương tư.

         Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-26-2002, 04:14 PM.
         花 無 缺

         Comment


         • #10

          Nhẫn đeo tay mọi khi ngắm nghía,
          Ngọc cài đầu thuở bé vui chơi.
          Cậy ai mà gửi tới nơi,
          Để chàng trân trọng dấu người tương thân.

          Trải mấy xuân, tin đi tin lại,
          Tới xuân này tin hăy vắng không.
          Thấy nhàn, luống tưởng thư phong,
          Nghe hơi sương, sắm áo bông sẵn sàng.

          Gió tây nổi không đường hồng tiện,
          Xót cơi ngoài tuyết quyến mưa sa.
          Màn mưa trướng tuyết xông pha,
          Nghĩ thêm lạnh lẽo kẻ ra cơi ngoài.

          Đề chữ gấm, phong thôi lại mở,
          Gieo bói tiền tin dở c̣n ngờ.
          Trời hôm tựa bóng ngẩn ngơ,
          Trăng khuya nương gối bơ phờ tóc mai.

          Há như ai, hồn say bóng lẫn,
          Bỗng thơ thơ thẩn thẩn như không.
          Trâm cài, xiêm giắt thẹn thùng,
          Lệch làn tóc rối, lỏng ṿng lưng eo.


          Last edited by Hoa Vo Khuyet; 07-26-2002, 04:16 PM.
          花 無 缺

          Comment


          • #11
           Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,
           Ngồi rèm thưa rủ thác đ̣i phen.
           Ngoài rèm thước chẳng mách tin,
           Trong rèm dường đă có đèn biết chăng ?

           Đèn có biết, dường bằng chẳng biết,
           Ḷng thiếp riêng bi thiết mà thôi.
           Buồn rầu nói chẳng nên lời,
           Hoa đèn kia với bóng người khá thương !

           Gà eo óc gáy sương năm trống,
           Hoè phất phơ rủ bóng bốn bên.
           Khắc giờ đằng đẵng như niên,
           Mối sầu dằng dặc tựa miền bể xa.

           Hương gượng đốt, hồn đà mê mải,
           Gương gượng soi, lệ lại chứa chan.
           Sắt cầm gượng gảy ngón đàn,
           Dây uyên kinh đứt, phím loan ngại chùng.

           Ḷng này gửi gió đông có tiện,
           Ngh́n vàng xin gửi đến non Yên.
           Non Yên dù chẳng tới miền,
           Nhớ chàng thăm thẳm đường lên bằng trời.
           Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
           Phiến vân thiên thượng khứ du du
           Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
           Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

           Comment


           • #12
            Trời thăm thẳm xa vời khôn thấu,
            Nỗi nhớ chàng đau đáu nào xong.
            Cảnh buồn người thiết tha ḷng,
            Cành cây sương đượm, tiếng trùng mưa phun.

            Sương như búa bổ ṃn gốc liễu,
            Mưa dường cưa xẻ héo cành ngô.
            Giọt sương phủ bụi chim gù,
            Sâu tường kêu vẳng, chuông chùa nện khơi.

            Vài tiếng dế nguyệt soi trước ốc,
            Một hàng tiêu gió thốc ngoài hiên.
            Lá màn lay ngọn gió xuyên,
            Bóng hoa theo bóng nguyệt lên trước rèm.

            Hoa giăi nguyệt, nguyệt in một tấm,
            Nguyệt lồng hoa, hoa thắm từng bông.
            Nguyệt hoa, hoa nguyệt trùng trùng,
            Trước hoa, dưới nguyệt, trong ḷng xiết đau.

            Đâu xiết kể, muôn sầu ngh́n năo,
            Từ nữ công, phụ xảo đều nguôi.
            Biếng cầm kim, biếng đưa thoi,
            Oanh đôi thẹn dệt, bướm đôi ngại thùa.

            Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
            Phiến vân thiên thượng khứ du du
            Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
            Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

            Comment


            • #13
             Mặt biếng tô, miệng càng biếng nói,
             Sớm lại chiều, ḍi dơi nương song.
             Nương song luống ngẩn ngơ ḷng,
             Vắng chàng điểm phấn trang hồng với ai ?

             Biếng trang điểm, ḷng người sầu tủi,
             Xót nỗi chàng, ngoài cơi Giang Lăng.
             Khác ǵ ả Chức, chị Hằng,
             Bến Ngân sùi sụt, cung trăng chốc ṃng.


             Sầu ôm nặng, hăy chồng làm gối,
             Buồn chứa đầy, hăy thổi làm cơm.
             Mượn hoa, mượn rượu giải buồn,
             Sầu làm rượu nhạt, muộn làm hoa ôi.

             Gơ sanh ngọc mấy hồi không tiếng,
             Ôm đàn tranh mấy phím rời tay.
             Xót người hành dịch bấy nay,
             Dặm xa mong mỏi hết đầy lại vơi.

             Ca quyên ghẹo, làm rơi nước mắt,
             Trống tiều khua, như rứt buồng gan.
             Vơ vàng đổi khác dung nhan,
             Khuê ly mới biết tân toan dường này.

             Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
             Phiến vân thiên thượng khứ du du
             Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
             Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

             Comment


             • #14
              Nếm chua cay tấm ḷng mới tỏ,
              Chua cay này, há có v́ ai ?
              V́ chàng lệ thiếp nhỏ đôi,
              V́ chàng thân thiếp lẻ loi một bề.

              Thân thiếp chẳng gần kề dưới trướng,
              Lệ thiếp nào chút vướng bên khăn.
              Duy c̣n hồn mộng được gần,
              Đêm đêm thường đến Giang Tân t́m người.

              T́m chàng thuở Dương Đài lối cũ,
              Gặp chàng nơi Tương Phố bến xưa.
              Sum vầy mấy lúc t́nh cờ,
              Chẳng qua trên gối một giờ mộng Xuân.

              Giận thiếp thân lại không bằng mộng,
              Được gần chàng bến Lũng, thành Quan.
              Khi mơ những tiếc khi tàn,
              T́nh trong giấc mộng, muôn vàn cũng không !

              Duy có một tấm ḷng chẳng dứt,
              Vốn theo chàng giờ khắc nào nguôi.
              Ḷng theo nhưng chửa thấy người,
              Lên cao mấy lúc trông vời bánh xe.

              Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
              Phiến vân thiên thượng khứ du du
              Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
              Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

              Comment


              • #15
               Trông bến Nam, băi che mặt nước,
               Cỏ biếc um, dâu mướt ngàn xanh.
               Nhà thôn mấy xóm chông chênh,
               Một đàn c̣ đậu trước ghềnh chiều hôm.

               Trông đường Bắc, đôi cḥm quán khách,
               Mây rà cây xanh ngất núi non.
               Lúa thành thoi thóp bên cồn,
               Nghe thôi ngọc địch véo von bên lầu.

               Non Đông thấy lá hầu chất đống,
               Trĩ xập xoè, mai cũng bẻ bai.
               Khói mù nghi ngút ngàn khơi,
               Con chim bạt gió lạc loài kêu thương.

               Lũng Tây thấy nước dường uốn khúc,
               Nhạn liệng không, sóng giục thuyền câu.
               Ngàn thông chen chúc cḥm lau,
               Cách duềnh thấp thoáng người đâu đi về.

               Trông bốn bề chân trời mặt đất,
               Lên xuống lầu thấm thoát đ̣i phen.
               Lớp mây ngừng mắt ngại nh́n,
               Biết đâu chinh chiến là miền Ngọc Quan ?

               Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
               Phiến vân thiên thượng khứ du du
               Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
               Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

               Comment


               • #16
                Gậy rút đất dễ khôn học chước,
                Khăn gieo cầu nào được thấy tiên.
                Ḷng này hóa đá cũng nên,
                E không lệ ngọc mà lên trông lầu.

                Lúc ngoảnh lại ngắm màu dương liễu,
                Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong.
                Chẳng hay muôn dặm ruổi giong,
                Ḷng chàng có cũng như ḷng thiếp chăng ?

                Ḷng chàng ví cũng bằng như thế,
                Ḷng thiếp đâu dám nghĩ gần xa.
                Hướng dương ḷng thiếp như hoa,
                Ḷng chàng lẩn thẩn e tà bóng dương.

                Bóng dương để hoa vàng chẳng đoái,
                Hoa để vàng bởi tại bóng dương.
                Hoa vàng hoa rụng quanh tường,
                Trải xem hoa rụng đêm sương mấy lần.

                Chồi lan nọ trước sân đă hái,
                Ngọn tần kia bên băi đưa hương.
                Sửa xiêm dạo bước tiền đường,
                Ngửa trông xem vẻ thiên chương thẩn thờ.
                Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                Phiến vân thiên thượng khứ du du
                Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                Comment


                • #17
                 Bóng Ngân Hà khi mờ khi tỏ,
                 Độ Khuê Triền buổi có buổi không.
                 Thức mây đ̣i lúc nhạt nồng,
                 Chuôi sao Bắc Đẩu thôi Đông lại Đoài.

                 Mặt trăng tỏ thường soi bên gối,
                 Bừng mắt trông sương gội cành ngô.
                 Lạnh lùng thay bấy chiều thu,
                 Gió may hiu hắt trên đầu tường vôi.

                 Một năm một nhạt mùi son phấn,
                 Trượng phu c̣n thơ thẩn miền khơi.
                 Xưa sao h́nh ảnh chẳng rời,
                 Bây giờ nỡ để cách vời Sâm Thương.

                 Chàng ruổi ngựa dặm trường mây phủ,
                 Thiếp dạo hài lầu cũ rêu in.
                 Gió Xuân ngày một vắng tin,
                 Khá thương lỡ hết mấy phen lương th́.

                 Xảy nhớ khi cành Diêu đóa Ngụy,
                 Trước gió xuân vàng tía sánh nhau.
                 Nọ th́ ả Chức chàng Ngâu,
                 Tới trăng thu lại bắc cầu sang sông.
                 Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                 Phiến vân thiên thượng khứ du du
                 Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                 Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                 Comment


                 • #18

                  Thương một kẻ pḥng không luống giữ,
                  Thời tiết lành lầm lỡ đ̣i nau.
                  Thoi đưa ngày tháng ruổi mau,
                  Người đời thấm thoắt qua màu xuân xanh.

                  Xuân thu để giận quanh ở dạ,
                  Hợp ly đành buồn quá khi vui.
                  Oán sầu nhiều nỗi tơi bời,
                  Vóc bồ liễu dễ ép nài chiều xuân.

                  Ḱa Văn Quân mỹ miều thuở trước,
                  E đến khi đầu bạc mà thương.
                  Mặt hoa nọ gă Phan Lang,
                  Sợ khi mái tóc pha sương cũng ngừng.

                  Nghĩ nhan sắc đương chừng hoa nở,
                  Tiếc quang âm lần lữa gieo qua.
                  Nghĩ mệnh bạc, tiếc niên hoa,
                  Gái tơ mấy chốc xảy ra nạ gịng.

                  Gác nguyệt nọ mơ màng vẻ mặt,
                  Lầu hoa kia phảng phất hơi hương.
                  Trách trời sao để lỡ làng,
                  Thiếp rầu thiếp lại rầu chàng chẳng quên.
                  Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                  Phiến vân thiên thượng khứ du du
                  Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                  Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                  Comment


                  • #19
                   Chàng chẳng thấy chim uyên ở nội,
                   Cũng dập d́u, chẳng vội phân trương.
                   Chẳng xem chim yến trên rường,
                   Bạc đầu không nỡ đôi đường rẽ nhau.

                   Ḱa loài sâu đôi đầu cùng sánh,
                   Nọ loài chim chắp cánh cùng bay.
                   Liễu, sen là thức cỏ cây,
                   Đôi hoa cùng sánh, đôi dây cùng liền.

                   Ấy loài vật t́nh duyên c̣n thế,
                   Sao kiếp người nỡ để đấy đây ?
                   Thiếp xin muôn kiếp sau này,
                   Như chim liền cánh, như cây liền cành.

                   Đành muôn kiếp chữ t́nh đă vậy,
                   Theo kiếp này hơn thấy kiếp sau.
                   Thiếp xin chàng chớ bạc đầu,
                   Thiếp th́ giữ măi lấy màu trẻ trung.

                   Xin làm bóng theo cùng chàng vậy,
                   Chàng đi đâu cũng thấy thiếp bên.
                   Chàng nương vầng nhật, thiếp nguyền,
                   Mọi bề trung hiều thiếp xin vẹn tṛn.
                   Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                   Phiến vân thiên thượng khứ du du
                   Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                   Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                   Comment


                   • #20
                    Ḷng hứa quốc tựa son ngăn ngắt,
                    Sức tư dân dường sắt tri tri.
                    Máu Thuyền Vu, quắc Nhục Chi,
                    Ấy th́ bữa uống, ấy th́ bữa ăn.

                    Mũi đ̣ng vác đ̣i lần hăm hở,
                    Đă ḷng trời ǵn giữ người trung.
                    Hộ chàng trăm trận nên công,
                    Buông tên ải Bắc, treo cung non Đoài.

                    Bóng kỳ xí giă ngoài quan ải,
                    Tiếng khải ca trở lại Thần Kinh.
                    Đỉnh non khắc đá đề danh,
                    Triều thiên vào trước cung đ́nh dâng công.

                    Nước duềnh Hán việc đ̣ng rửa sạch,
                    Khúc nhạc từ réo rắt lừng khen.
                    Tài so Tần, Hoắc vẹn tuyền,
                    Tên ghi gác Khói, tượng truyền đài Lân.

                    Nền huân tướng đai cân rạng vẻ,
                    Chữ đồng hưu bia để ngh́n đông.
                    Ơn trên tử ấm thê phong,
                    Hiển vinh thiếp cũng đượm chung hương trời.
                    Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                    Phiến vân thiên thượng khứ du du
                    Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                    Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                    Comment


                    • #21
                     Thiếp chẳng dại như người Tô Phụ,
                     Chàng hẳn không kém lũ Lạc Dương.
                     Khi về chẳng quả ấn vàng,
                     Trên khung cửi dám dẫy duồng làm cao.

                     Xin v́ chàng xếp bào cởi giáp,
                     Xin v́ chàng giũ lớp phong sương.
                     V́ chàng tay chuốc chén vàng,
                     V́ chàng điểm phấn đeo hương năo nùng.

                     Giở khăn lệ, chàng trông từng tấm,
                     Đọc thơ sầu, chàng thẩm từng câu.
                     Câu vui đổi với câu sầu,
                     Rượu khà cùng kể trước sau mọi lời.

                     Sẽ rót vơi lần lần từng chén,
                     Sẽ ca dần ren rén đ̣i liên.
                     Liên ngâm đối ẩm đ̣i phen,
                     Cùng chàng lại kết mối duyên đến già.

                     Cho bơ lúc xa sầu, cách nhớ,
                     Giữ ǵn nhau vui thuở thanh b́nh.
                     Ngâm nga mong gửi chữ t́nh,
                     Dường này âu hẳn tài lành trượng phu !

                     Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                     Phiến vân thiên thượng khứ du du
                     Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                     Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                     Comment


                     • #22
                      CHINH PHỤ NGÂM

                      Nguyên tác : Đặng Trần Côn


                      Thiên địa phong trần
                      Hồng nhan đa truân
                      Du du bỉ thương hề, thuỳ tạo nhân
                      Cổ bề thanh động Trường Thành nguyệt
                      Phong hoả ảnh chiếu Cam Tuyền vân
                      Cửu trùng án kiếm khởi đương tịch
                      Bán dạ phi hịch truyền tướng quân
                      Thanh b́nh tam bách niên thiên hạ
                      Tùng thử nhung y thuộc vũ thần
                      Sứ tinh thiêm môn thôi hiểu phát
                      Hành nhân trọng pháp khinh li biệt
                      Cung tiễn hề tại yêu
                      Thê noa hề biệt khuyết

                      Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                      Phiến vân thiên thượng khứ du du
                      Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                      Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                      Comment


                      • #23

                       Liệp hiệp tinh ḱ xuất tái sầu
                       Huyên huyên tiêu cổ từ gia oán
                       Hữu oán hề phân huề
                       Hữu sầu hề khế khoát

                       Lương nhân nhị thập Ngô môn hào
                       Đầu bút nghiên hề sự cung đao
                       Dục bả liên thành hiến minh thánh
                       Nguyện tương xích kiếm trảm thiên kiêu

                       Trượng phu thiên lí chí mă cách
                       Thái sơn nhất trịch khinh hồng mao
                       Tiện từ khuê khổn tùng chinh chiến
                       Tây phong minh tiên xuất Vị kiều

                       Vị kiều đầu thanh thuỷ câu
                       Thanh thuỷ biên thanh thảo đồ
                       Tống quân xứ hề tâm du du
                       Quân đăng đồ hề thiếp hận bất như câu
                       Quân lâm lưu hề thiếp hận bất như châu
                       Thanh thanh lưu thuỷ bất tẩy thiếp tâm sầu
                       Thanh thanh phương thảo bất vong thiếp tâm ưu
                       Ngữ phục ngữ hề chấp quân thủ
                       Bộ nhất bộ hề phan quân nhu
                       Thiếp tâm tuỳ quân tự minh nguyệt
                       Quân tâm vạn lí Thiên Sơn tiễn
                       Trịch li bôi hề vũ Long Tuyền
                       Hoàn chinh sáo hề chỉ hổ huyệt

                       Vân tùng Giới Tử liệp Lâu Lan
                       Tiếng hướng Man Khê đàm Mă Viện

                       Quân phi trang phục hồng như hà
                       Quân kị kiêu mă bạch như tuyết
                       Kiêu mă hề loan linh
                       Chinh cổ hề nhân hành
                       Tu du trung hề đối diện
                       Khoảnh khắc lí hề phân tŕnh
                       Phân tŕnh hề hà lương
                       Bồi hồi hề lộ bàng
                       Lộ bàng nhất vọng bái ương ương
                       Tiền quân bắc Tế Liễu
                       Hậu kị tây Trường Dương

                       Kị quân tương ủng quân lâm tái
                       Dương liễu na tri thiếp đoạn trường
                       Khứ khứ lạc mai thanh tiệm viễn
                       Hành hành chinh bái sắc hà mang
                       Vọng vân khứ hề lang biệt thiếp
                       Vọng sơn qui hề thiếp tư lang

                       Lang khứ tŕnh hề mông vũ ngoại
                       Thiếp qui xứ hề tạc dạ pḥng
                       Qui khứ lưỡng hồi cố
                       Vân thanh dữ sơn thương
                       Lang cố thiếp hề Hàm Dương
                       Thiếp cố lang hề Tiêu Tương.

                       Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                       Phiến vân thiên thượng khứ du du
                       Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                       Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                       Comment


                       • #24
                        Tiêu Tương yên cách Hàm Dương thụ
                        Hàm Dương thụ cách Tiêu Tương giang.

                        Tương cố bất tương kiến
                        Thanh thanh mạch thượng tang
                        Mạch thượng tang, mạch thượng tang
                        Thiếp ư quân tâm thuỳ đoản trường?

                        Tự tùng biệt hậu phong sa lũng
                        Minh nguyệt tri quân hà xứ túc
                        Cổ lai chinh chiến trường
                        Vạn lí vô nhân ốc
                        Phong khẩn khẩn đả đắc nhân nhan tụy
                        Thuỷ thâm thâm khiếp đắc mă đề xúc
                        Thú phu chẩm cổ ngọa long sa
                        Chiến sĩ băo yên miên hổ lục
                        Kim triêu Hán hạ Bạch Đăng thành
                        Minh nhật Hồ Khuy Thanh Hải khúc
                        Thanh Hải khúc, thanh sơn cao phục đê
                        Thanh sơn tiền, thanh khê đoạn phục tục
                        Thanh sơn thượng, tuyết mông đầu
                        Thanh khê hạ, thuỷ một phúc
                        Khả liên đa thiểu thiết y nhân
                        Từ qui đương thử sầu nhan xúc

                        Cẩm trướng quân vương tri dă vô
                        Gian nan thuỳ vị hoạ chinh phu

                        Liệu tưởng lương nhân kinh lịch xứ
                        Tiêu Quan giác, hăn hải ngung
                        Sương thôn, vũ điếm, hổ lạc, xà khu
                        Phong xan, lộ túc, tuyết hĩnh, băng tu

                        Đăng cao vọng vân sắc
                        An đắc bất sinh sầu
                        Tự tùng biệt hậu đông nam kiếu
                        Đông nam tri quân chiến hà đạo
                        Cổ lai chinh chiến nhân
                        Tính mệnh khinh như thảo
                        Phong nhận hạ, ôn ôn hiệp khoáng chủ ân thâm.
                        Thời khắc trung, lịch lịch hoành qua tráng sĩ yểu

                        Ḱ sơn cựu trủng nguyệt mang mang
                        Ph́ Thuỷ tân phần phong niểu niểu

                        Phong niểu niểu không xuy tử sĩ hồn
                        Nguyệt mang mang tằng chiếu chinh phu mạo
                        Chinh phu mạo, thuỳ đan thanh
                        Tử sĩ hồn, thuỳ ai điếu

                        Khả liên tranh đấu cựu sơn xuyên
                        Hành nhân quá thử t́nh đa thiểu
                        Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hoàn
                        Ban Siêu qui thời mấn dĩ ban
                        Liệu tưởng lương nhân tŕ sính ngoại
                        Tam xích kiếm, nhất nhung yên

                        Thu phong sa thảo, minh nguyệt quan sơn
                        Mă đầu minh đích, thành thượng duyên can
                        Công danh bách mang lí
                        Lao khổ vị ưng nhàn
                        Lao dữ nhàn hề thuỳ dữ ngôn
                        Quân tại thiên nhai, thiếp ỷ môn
                        ỷ môn cố thiếp kim sinh phận
                        Thiên nhai khởi quân b́nh sinh hồn
                        Tự tín tương tuỳ ngư thuỷ bạn
                        Na kham trong cách thuỷ vân thôn
                        Thiếp thân bất tưởng vi chinh phụ
                        Quân thân khởi học vi vương tôn

                        Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                        Phiến vân thiên thượng khứ du du
                        Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                        Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                        Comment


                        • #25
                         Hà sự giang nam dữ giang bắc
                         Linh nhân sầu hiểu hựu sầu hôn
                         Nhất cá thị phong lưu thiếu niên khách
                         Nhất cá thị phong lưu thiếu niên hôn
                         Khả liên lưỡng niên thiếu
                         Thiên lí các hàn huyên
                         ức tích dữ quân tương biệt thời
                         Liễu điều do vị chuyển hoàng li
                         Vấn quân hà nhật qui
                         Quân ước đỗ quyên đề
                         Đỗ quyên dĩ trục hoàng li lăo
                         Thanh liễu lâu tiền ngữ ư nhi.

                         ức tích dữ quân tương biệt trung
                         Tuyết mai do vị thức đông phong
                         Vẩn quân hà nhật qui
                         Quân chỉ đào hoa hồng
                         Đào hoa dĩ trục đông phong khứ
                         Lăo mai giang thượng hựu phù dung
                         Dữ ngă ước hà xứ, năi ước Lũng Tây sầm
                         Nhật trung hề bất lai, truỵ diệp đâu ngă trâm
                         Trữ lập không thế khấp, hoang thôn huyên
                         mộ cầm
                         Dữ quân ước hà sở, năi ước Hán Dương kiều
                         Nhật văn hề bất lai, cốc phong xuy ngă bào
                         Trữ lập không thế khấp, hàn giang khởi mộ trào
                         Tích niên kí tín khuyến quân hồi
                         Kim niên kí tín khuyến quân lai
                         Tín lai nhân vị lai
                         Dương hoa linh lạc uỷ thương đài
                         Thương đài thương đài hựu thương đài
                         Nhất bộ nhàn đ́nh bách cảm thôi

                         Tích niên kí thư đính thiếp ḱ
                         Kim niên hồi thư đính thiếp qui

                         Thư qui nhân vị qui
                         Sa song tịch mịch chuyển tà huy
                         Tà huy tà huy hựu tà huy
                         Thập ước giai ḱ cửu độ vi
                         Thí tương khứ nhật tùng đầu sổ
                         Bất giác hà tiền dĩ tam chú
                         Tối khổ thị liên niên tử tái nhân
                         Tối khổ thị thiên lí hoàng hoa thú
                         Tử tái nhân thuỳ vô đường thượng thân
                         Hoàng hoa thú thuỳ vô khuê trung phụ
                         Hữu thân an khả tạm tương li
                         Hữu phụ an khả cửu tương phụ

                         Quân hữu lăo thân mấn như sương
                         Quân hữu anh nhi niên thả nhụ
                         Lăo thân hề ỷ môn
                         Anh nhi hề đăi bộ
                         Cung thân thực hề thiếp vi nam
                         Khóa tử thư hề thiếp vi phụ

                         Cung thân khoá tử thử nhất thân
                         Thương thiếp tư quân kim kỉ độ
                         Tư quân tích niên hề dĩ quá
                         Tư quân kim niên hề hựu mộ
                         Quân yêm lưu nhị niên tam niên cánh tứ niên
                         Thiếp t́nh hoài bách lũ thiên lũ hoàn vạn lũ
                         An đắc tại quân biên
                         Tố thiếp trung trường khổ
                         Thiếp hữu Hán cung thoa
                         Tằng thị giá thời tương tống lai
                         Bằng thuỳ kí quân tử, biểu thiếp tương tư hoài
                         Thiếp hữu Tần lâu kính
                         Tằng dữ quân sơ tương đối ảnh
                         Bằng thùy kí quân tử, chiếu thiếp kim cô lánh
                         Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                         Phiến vân thiên thượng khứ du du
                         Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                         Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                         Comment


                         • #26
                          Thiếp hữu câu chỉ ngân, thủ trung thời tương thân
                          Bằng thuỳ kí quân tử, vi vật ngụ ân cần
                          Thiếp hữu tao đầu ngọc anh nhi niên sở lộng
                          Bằng thuỳ kí quân tử, tha hương hạnh trân trọng
                          Tích niên âm tín hữu lai th́
                          Kim niên âm hi tín diệc hi
                          Kiến nhạn uổng nhiên tư tái bạch
                          Văn sương mạn tự chế miên y
                          Tây phong dục kí vô hồng tiện
                          Thiên ngoại liên y tuyết vũ thuỳ
                          Tuyết hàn hề hổ trướng, vũ lănh hề lang vi
                          Hàn lănh ban ban khổ, thiên ngoại khả liên y
                          Cẩm tự đề thi phong cánh triển
                          Kim tiền vấn bốc tín hoàn nghi
                          Kỉ độ hoàng hôn thời, trùng hiên nhân độc lập
                          Kỉ hồi minh nguyệt dạ, đan chẩm mấn tà khi
                          Bất quan trầm dữ tỉnh, hôn hôn nhân tự tuư
                          Bất quan ngu dữ nọa, vơng vơng ư như si
                          Trâm tà uỷ kháo bồng vô nại
                          Quần thoái nhu yêu sấu bất chi
                          Trú trầm trầm, ngọ viện hành như trụy
                          Tịch âm âm, tương liêm quyển hựu thuỳ
                          Liêm ngoại khuy, nhật xuất chi đầu vô thước báo
                          Liêm trung toạ, dạ lai tâm sự chỉ đăng tri
                          Đăng tri nhược vô tri, thiếp tâm chỉ tự bi
                          Bi hựu bi hề cánh vô ngôn
                          Đăng hoa nhân ảnh tổng kham liên
                          Y ốc kê thanh thổng ngũ dạ
                          Phi phất hoè âm độ bát chuyên
                          Sầu như hải
                          Khắc như niên
                          Cưỡng nhiên hương, hoa hồn dục tiêu đàn trụ hạ
                          Cưỡng lâm kính, ngọc trợ không trụy lăng hoa tiền
                          Cưỡng viện cầm, chỉ hạ kinh đ́nh loan phượng trụ
                          Cưỡng cổ sắt, khúc trung sầu yết uyên ương huyền
                          Thử ư xuân phong nhược khẳng truyền
                          Thiên kim tá lực kí Yên nhiên
                          Yên nhiên vị dị truyền
                          ức quân thiều thiều hề lộ như thiên
                          Thiên viễn vị dị thông
                          ức quân du du hề tứ hà cùng
                          Sầu nhân xứ, thương tâm hung
                          Thụ diệp thanh sương lí, cung thanh tế vũ trung
                          Sương phủ tàn hề dương liễu
                          Vũ cứ tổn hề ngô đồng
                          Điểu phản cao thung, lộ hạ đê tùng
                          Hàn viên hậu trùng, viễn tự thời chung.

                          Tất suất sổ thanh nguyệt
                          Ba tiêu nhất viện phong
                          Phong liệt chỉ song xuyên trướng khích
                          Nguyệt di hoa ảnh thượng liêm lung
                          Hoa tiền nguyệt chiếu nguyệt tự bạch
                          Nguyệt hạ hoa khai hoa tự hồng
                          Nguyệt hoa hoa nguyệt hề ảnh trùng trùng
                          Hoa tiền nguyệt hạ hề tâm xung xung

                          Thiên ban lăn
                          Vạn sư dung
                          Dung nữ công, cẩm trục sỉ phao oanh đối ngẫu
                          Dung phụ xảo, kim châm tu thích điệp thư hùng
                          Dung trang, sầu kiểm không thi phấn
                          Dung ngữ, chung triêu muộn ỷ song
                          ỷ song ỷ song phục ỷ song
                          Lang quân khứ hề, thuỳ vi dung
                          Thuỳ vi dung hề, tâm bàn hoàn
                          Lang quân khứ hề, cách trùng quan

                          Hà thí Thiên đế tôn, lănh lạc lập Ngân chử
                          Hà thí Hằng Nga phụ, thê lương tọa Quảng Hàn
                          Tá sầu hề vi chẩm, chử muộn hề vi xan
                          Dục tương tửu chế sầu, sầu trọng tửu vô lực
                          Dục tương hoa giải muộn, muộn áp hoa vô nhan
                          Sầu muộn tổng vi sầu muộn ngộ
                          Muộn sầu hoá tác cửu tuyền than.
                          Thí quỳnh sinh hề bất thành hưởng
                          Băo ngân tranh hề bất nhẫn đàn
                          Tư viễn tái hề hành lộ nan
                          Niệm chinh phụ hề nang thác đan
                          Quyên thanh đề lạc quan t́nh lệ
                          Tiểu cổ xao tàn đái bại can
                          Bất thăng tiều tụy h́nh hài nhuyễn
                          Thuỷ giác khuê li tư vị toan
                          Tư vị toan hề cánh tân toan
                          Tân toan đoan đích vị lương nhân
                          Vị lương nhân hề song thiếp lệ
                          Vị lương nhân hề chích thiếp thân

                          Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                          Phiến vân thiên thượng khứ du du
                          Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                          Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                          Comment


                          • #27
                           Thiếp thân bất đáo quân chinh trướng
                           Thiếp lệ bất đáo quân chinh cân
                           Duy hữu mộng hồn vô bất đáo
                           Tầm quân dạ dạ đáo Giang Tân
                           Tầm quân hề Dương Đài lộ
                           Hội quân hề Tương Giang tân
                           Kí đắc kỉ phiên hoan hội xứ
                           Vô phi nhất chẩm mộng trung xuân
                           Thử thân phản hận bất như mộng
                           Lũng thuỷ Đồng Quan dữ tử thân
                           Mộng khứ mỗi tăng kinh cánh đoạn
                           Mộng hồi hựu ố huyễn phi chân
                           Duy hữu thốn tâm chân bất đoạn
                           Vị thường khoảnh khắc thiểu li quân
                           Tâm bất li quân vị kiến quân
                           Đăng cao kỉ độ vọng chinh luân
                           Vọng quân hà sở kiến, giang biên măn bạch tần
                           Yên thảo phi thanh lũ, Tần tang nhiễm lục vân
                           Nam lai tỉnh ấp bán phong trần
                           Lạc nhật b́nh sa nhạn nhất quần

                           Vọng quân hà sở kiến, dịch lộ đoản trường đ́nh
                           Vân gian Ngô thụ bích, thiên tế Thục sơn thanh
                           Bắc lai hoà thử bán hoang thành
                           Vi vũ giang lâu địch nhất thanh
                           Vọng quân hà sở kiến, không sơn diệp tố đôi
                           Tự phi song bạch trĩ, tự vũ măn giang mai
                           Đông khứ phong yên thảm bất khai
                           Tây phong linh lạc điểu thanh ai

                           Vọng quân hà sở kiến, hà thuỷ khúc như câu
                           Trường không sô điểm nhạn, viễn phố nhất
                           qui châu
                           Tây khứ tùng thu tiếp đoạn vu
                           Hành nhân vi một cách thương châu
                           Vọng tận thiên đầu hựu địa đầu
                           Kỉ nhật đăng lâu hựu há lâu
                           Đống vân trở tận tương tư nhăn
                           Hà xứ Ngọc Quan chinh chiến khu
                           Hận vô Trường Pḥng súc địa thuật
                           Hận vô tiên tử trịch cân phù
                           Hữu tâm thành hoá thạch
                           Vô lệ khả đăng lâu
                           Hồi thủ trường đê dương liễu sắc
                           Hối giao phu tế mịch phong hầu
                           Bất thức li gia thiên lí ngoại
                           Quân tâm hữu tự thiếp tâm phầu
                           Quân tâm thảng dữ thiếp tâm tự
                           Thiếp diệc ư quân hà oán vưu

                           Thiếp tâm như hoa thường hướng dương
                           Chỉ phạ quân tâm như lưu quang
                           Lưu quang nhất khứ bất phục chiếu
                           Hoa vị lưu quang hoàng hựu hoàng
                           Hoàng hoa cánh hướng thuỳ biên tiếu
                           Lưu quang bất khẳng nhất hồi chiếu
                           Hoàng hoa khước vị lưu quang lăo
                           Hoàng hoa lăo hề lạc măn tường
                           Hoa lạc như kim cánh kỉ sương

                           Đ́nh lan hề dĩ trích
                           Giang tầm hề hựu phương
                           Nhiếp y bộ tiền đường
                           Ngưỡng mục quan thiên chương
                           Hà thuỷ phân minh diệt
                           Khuê triền sạ hiện tàng
                           Tiêm vân thời phảng phất
                           Bắc đầu hốt đê ngang

                           Nguyệt chiếu hề ngă sàng, phong xuy hề ngă tường
                           Ngọc nhan tuỳ thân tước, trượng phu do tha phương
                           Tích vi h́nh dữ ảnh, kim vi Sâm dữ Thương
                           Quân biên vân ủng Thanh phiêu kị
                           Thiếp xứ đài sinh Hưởng điệp lang
                           Lang nội xuân phong nhật tương yết
                           Khả liên ngộ tận lương thời tiết
                           Lương thời tiết, Diêu hoàng Nguỵ tử giá đông phong
                           Lương thời tiết, Chức Nữ Ngưu Lang hội minh nguyệt
                           Khả liên uổng thủ nhất không pḥng
                           Niên niên ngộ tận lương thời tiết
                           Lương thời tiết hề cấp như thoa
                           Nhân thế thanh xuân dung dị quá
                           huống phục thị xuân tứ vị tiêu thu hận tục
                           Huống phục thị hợp hoan cánh thiểu biệt sầu đa

                           Biệt sầu thu hận lưỡng tương ma
                           Bồi liễu thanh thanh năng kỉ hà
                           Không thán tích lăng tư ta
                           Chỉ khủng bạch đáo Văn Quân đầu, không thán tích
                           Chỉ khủng hoa đáo Phan lang mấn, lăng tư ta
                           Thán tích hà dĩ vi
                           Nhan sắc do kiều như nộn hoa
                           Tư ta hà dĩ vi
                           Quang âm nhất trịch vô hồi quá
                           Tư mệnh bạc, tích niên hoa
                           Ti ti thiếu phụ cơ thành bà

                           Xuân các trùng hoài bồi tiếu kiểm
                           Hoa lâu thượng kí giải hương la
                           Hận thiên bất dữ nhân phương tiện
                           Để sự đáo kim thành khảm kha
                           Khảm kha khảm kha nại nhược hà
                           Vị thiếp ta hề vị quân ta
                           Quân bất kiến dă ngoại song uyên ương
                           Cam tâm bất nhẫn lưỡng phân trương.

                           Hựu bất kiến lương đầu song yến yến
                           Bạch đầu hà tằng vong khiển quyển

                           Khiêm dă vô t́nh tỉ dực tương tuỳ quá nhất sinh
                           Cung dă vô tri tịnh khu đáo lăo bất tương li
                           Lộ liễu tằng truyền liên lí xứ
                           Tŕ liên diệc hữu tịnh đầu th́
                           Hà nhân sinh chi tương viễn
                           Ta vật loại chi như ti
                           An đắc tại thiên vi tỉ dực điểu
                           Tại địa vi liên lí chi
                           Ninh cam tử tương biệt, bất nhẫn sinh tương li
                           Tuy nhiên tử tương kiến, hạt nhược sinh tương tuỳ
                           An đắc quân vô lăo nhật, thiếp thường thiếu niên th́
                           Nguyện vi ảnh hề tuỳ quân biên
                           Quân hữu hành hề ảnh bất viễn
                           Quân y quang hề thiếp sở nguyện
                           Nguyện quân hứa quốc tâm như đan
                           Nguyện quân tí dân lực như thiết

                           Cơ lai thôn hạ Nhục Chi đầu
                           Khát lai ẩm hạ Thiền Vu huyết
                           Hà hạnh Ḱ môn phong nhận trung
                           Lăo thiên trước ư hộ anh hùng
                           Hộ anh hùng, bách chiến công
                           Trường khu tứ mă tĩnh quan đông
                           Quan đông quan bắc hưu truyền tiễn
                           Sơn vĩ sơn đầu tảo quải cung
                           Tiệp sắc tinh ḱ từ tái nguyệt.

                           Khải ca tướng sĩ bối biên phong
                           Lặc công hề Yên Nhiên thạch
                           Hiến quắc hề Vị Ương cung
                           Vị Ương cung hề hướng thiên triều
                           Văn Ngân hà hề tẩy cung đao
                           Từ nhân san hạ b́nh Hoài tụng
                           Nhạc phủ ca truyền nhập Hán dao
                           Lăng Yên các hề Tần Thúc Bảo
                           Ḱ Lâm đài hề Hoắc Phiêu Diêu
                           Thiên đường địa cửu mao tư khoán(92)
                           Tử ấm thê phong phúc lộc tiêu
                           Hữu sầu hề thử nhật, đắc ư hề lai th́

                           Thiếp phi Tô gia si tâm phụ
                           Quân diệc Lạc Dương hảo nam nhi
                           Qui lai thảng bội hoàng kim ấn
                           Khẳng học đương niên bất hạ ki
                           Nguyện vị quân hề giải chinh y
                           Nguyện vị quân hề phủng hà chi
                           Vị quân sơ trất vân hoàn kháo
                           Vị quân trang điểm ngọc cơ chi
                           Thu quân khán hề cựu lệ cân
                           Thoại quân thính hề cựu t́nh từ
                           Cựu t́nh từ hề hoán tân liên

                           Giảng tân thoại hề tửu bôi tiền
                           Thiển chước hề mạn ngạn
                           Đê xướng hề liên liên
                           Chước phụ chước hề bồ đào tửu
                           Xướng phục xướng hề tử lưu thiên
                           Chước cửu uẩn, xướng song liên
                           Dữ quân chỉnh đốn cựu nhân duyên
                           Giao cảnh thành song đáo lăo thiên
                           Thường liễu công danh li biệt nhật
                           Tương liên tương thủ thái b́nh niên
                           Thái b́nh niên nguyện tuế trí
                           Nhược nhiên thử hậu thiếp hà lệ
                           Tương hội tương ḱ tương kí ngôn
                           Ta hồ trượng phu đương như thị                           Đặng Trần Côn
                           Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                           Phiến vân thiên thượng khứ du du
                           Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                           Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                           Comment

                           Working...
                           X