• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lục Vân Tiên - [Nguyễn Đ́nh Chiểu]

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • #41
  V́ Đau Buồn Nguyệt Nga Nhuốm Bệnh


  Nguyệt Nga nhuốm bệnh thở than,
  Năm canh lụy ngọc xốn xang ḷng vàng.
  Nhớ khi thề thốt giữa đàng,
  Chưa nguôi nỗi thảm, lại vương lấy sầu.
  Công đà chờ đợi bấy lâu,
  Thà không cho gặp buổi đầu thời thôi.
  Biết nhau chưa đặng mấy hồi,
  Kẻ c̣n người mất, trời ôi là trời !
  Thuở xưa giữ dạ ghi lời,
  Thương người quân tử biết đời nào phai ?
  Tiếc thay một dự anh tài,
  Việc văn, việc vơ nào ai dám b́ ?
  Thương v́ đèn sách ḷng ghi,
  Uổng công nào thấy tiếng ǵ là đâu !
  Thương v́ hai tám trên đầu,
  Người đời như bóng phù du lỡ làng.
  Thương v́ chẳng đặng hiển vang,
  Nước trôi sự nghiệp, hoa tàn công danh.
  Thương v́ đôi lứa chưa thành,
  Vùa hương bát nước ai dành ngày sau ?
  Năm canh chẳng ngớt giọt châu,
  Mặt nh́n bức tượng ruột đau như dần.
  Dương gian nay chẳng đặng gần,
  Âm cung biết có thành thân chăng là ?

  Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
  Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

  Comment


  • #42
   Kiều Công Khuyên Nhủ Con


   Kiều công thức dậy bước ra,
   Nghe con than khóc xót xa ḷng vàng.
   Khuyên rằng: "Con chớ cưu mang,
   "Gẫm trong c̣n mất là đường xưa nay.
   "Đàn cầm ai khéo dứt dây,
   "Chẳng qua con tạo đổi xây không thường."
   Nàng rằng: "Khôn xiết nỗi thương,
   "Khi không găy cánh giữa đường ai hay.
   "Nay đà loan phụng rẽ bầy,
   "Nệm nghiêng gối chích phận nầy đă cam.
   "Trăm năm thề chẳng ḷng phàm,
   "Sông Ngân đưa bạn cầu Lam rước người.
   "Thân con c̣n đứng giữa trời,
   "Xin thờ bức tượng trọn đời thời thôi."
   Kiều công trong dạ chẳng vui:
   "Con đành giữ tiết trọn đời hay sao?"
   Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
   Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

   Comment


   • #43
    Thái Sư Hỏi Vợ Cho Con, Bị Nguyệt Nga Từ Chối


    Có người sang cả ngôi cao,
    Thái sư chức trọng trong trào sắc phong.
    Nghe đồn con gái Kiều công,
    Nay mười sáu tuổi tơ hồng chưa vương.
    Thái sư dùng lễ vật sang,
    Mượn người mai chước kết đàng sui gia.
    Kiều công khôn ép Nguyệt Nga,
    Lễ nghi đưa lại về nhà Thái sư.
    Thái sư chẳng biết rộng suy,
    Đem ḷng oán hận sớm ghi vào ḷng.
    Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
    Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

    Comment


    • #44
     Hận Kiều Gia Thái Sư Đem Nguyệt Nga Cống Giặc


     Phút đâu giặc mọi làm hung,
     Lung lăng nết dữ binh nhung dấy loàn.
     Đánh vào tới ải đồng quan,
     Sở vương phán hỏi lưỡng ban quần thần.
     Sao cho vững nước an dân,
     Các quan ai biết mưu thần bày ra.
     Thái sư nhớ việc cừu nhà,
     Vội vàng qú xuống tâu qua ngai vàng:
     "Thủa xưa giặc mọi dấy loàn,.
     "V́ ham sắc tốt phá tàn Trung Hoa.
     "Muốn cho khỏi giặc Ô Qua,
     "Đưa con gái tốt giao ḥa thời xong.
     Nguyệt Nga là gái Kiều Công,
     "Tuổi vừa hai tám má hồng đương xinh."
     "Nàng đà có sắc khuynh thành,"
     "Lại thêm rất bậc tài t́nh hào hoa."
     "Đưa nàng về nước Ô Qua,"
     Phiên Vương ưng dạ ắt là băi binh,
     Sở Vương nghe tấu thuận t́nh,
     Châu phê dạy sứ ra dinh Đông Thành.
     Sắc phong Kiều lăo Thái khanh:
     "Việc trong nhà nước đă đành cậy ngươi.
     "Nguyệt Nga nàng ấy nên người,"
     Lựa ngày tháng chín, hai mươi cống Hồ."

     Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
     Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

     Comment


     • #45
      V́ Thủ Tiết Nguyệt Nga Định Quyên Sinh


      Kiều công Vâng lệnh nhà vua,
      Lẽ nào mà dám nói phô điều nào.
      Nguyệt Nga trong dạ như bào,
      Canh chầy chẳng ngủ những thao thức hoài.
      Thất t́nh trâm nọ biếng cài,
      Dựa mành bỏ xả tóc dài ngồi lo:
      "Chiêu Quân xưa cũng cống Hồ,
      "Bởi ngươi Diên Thọ họa đồ gây nên.
      "Hạnh Ngươn sau cũng khỏi miền,
      "Bởi chưng Lư Kỷ cựu hiềm c̣n ghi.
      "Hai nàng chẳng đă phải đi,
      "Một là ngay chúa, một v́ thảo cha.
      "Chiêu Quân nhảy xuống giang hà,
      "Thương vua nhà Hớn, vốn đà quyên sinh.
      "Hạnh Ngươn nhảy xuống Tŕ Linh,
      Thương người Lương Ngọc duyên lành phôi pha.
      Tới nay phận bạc là ta,
      "Nguyện cùng bức tượng trót đà chung thân.
      "T́nhphu phụ, nghĩa quân thần,
      Nghĩa xa cũng trọn, ơn gần cũng nên.
      Nghĩa t́nh nặng cả hai bên,
      "Nếu ngay cùng chúa lại quên ơn chồng.
      "Sao sao một thác thời xong,
      "Lấy ḿnh báo chúa, lấy ḷng sự phu."

      Last edited by Tieu Dieu Khach; 07-29-2002, 08:33 PM.
      Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
      Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

      Comment


      • #46
       Nguyệt Nga Xin Cha Được Trả Nghĩa Đáp T́nh


       Kiều công nương gối đang lo,
       Nghe con than thở mấy câu thêm phiền.
       Kêu vào ngồi dựa trường tiền,
       Lấy lời dạy dỗ cho tuyền thân danh.
       "Chẳng hay là việc triều đ́nh,
       "Nào cha có muốn ép t́nh chi con?
       Nàng rằng: " C̣n kể chi con,
       "Bơ vơ chút phận mất c̣n quản bao.
       "Thương cha tuổi tác đă cao,
       "E khi ấm lạnh buổi nào biết đâu.
       "Tuổi già bóng xế nhành dâu,
       "Sớm xem tối xét ai hầu cho cha?"
       Công rằng chẳng xá việc nhà,
       "Hăy an dạ trẻ mà qua nước người.
       "Hôm nay đă tới mồng mười,
       "Khá toan sắm sửa hai mươi tống hành.
       Nàng rằng: " Việc ấy đă đành.
       "C̣n lo hai chữ ân t́nh cho xong.

       Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
       Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

       Comment


       • #47
        Nguyệt Nga Thăm Lục Ông, Cúng Vân Tiên


        "Con xin sang lạy Lục ông,"
        Làm chay bảy bữa trọn cùng Vân Tiên.
        "Ngỏ cho nhân nghĩa vẹn tuyền,
        "Pḥng sau xuống chốn huỳnh tuyền gặp nhau.
        Kiều công biết nghĩ trước sau,
        Dạy đem tiền bạc cấp hầu đưa đi.
        Lục ông ra trước một khi,
        Nguyệt Nga vào đặt lễ nghi sẵn sàng.
        Ngày lành giờ ngọ đăng đàn,
        Ăn chay nằm đất cho chàng Vân Tiên.
        Mở ra bức tượng treo lên,
        Trong nhà cho tới láng giềng đều thương.
        Nguyệt Nga cất tiếng khóc than:
        "Vân Tiên anh hỡi suối vàng có hay ?".
        Bảy ngày rồi việc làm chay,
        Lại đem tiền bạc tạ rày Lục ông:
        "Trông chồng mà chẳng thấy chồng,
        "Đă đành một chữ má hồng vô duyên.
        "Rày vua gả thiếp về Phiên,
        "Quyết ḷng xuống chốn cửu tuyền thấy nhau.
        "Chẳng chi cũng gọi là dâu,
        "Muốn lo việc nước, phải âu việc nhà.
        "Một ngày một bước một xa,
        "Của nầy để lại cho cha dưỡng già."
        Lạy rồi nước mắt nhỏ sa,
        Ngùi ngùi lạy tạ bước ra trở về.

        Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
        Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

        Comment


        • #48
         Thấy Thảm Cảnh, Các Quan Nhỏ Lệ


         Các quan xe giá bộn bề,
         Năm mươi thể nữ hầu kề chân tay.
         Hai mươi nay đă đến ngày,
         Các quan bảo hộ đưa ngay xuống thuyền.
         Nguyệt Nga vội khiến Kim Liên,
         Lên mời thân phụ xuống thuyền xem qua.
         Công rằng: "Thật dạ xót xa,
         Con đừng bịn rịn cho cha thảm sầu."
         Nàng rằng: "Non nước cao sâu,
         "Từ đây cách khỏi, khôn hầu thấy cha.
         "Thân con về nước Ô qua
         "Đă đă đành một nỗi làm ma đất người.
         "Hai phương nam bắc cách vời,
         "Chút xin gởi lại một lời làm khuây.
         "Hiu hiu gió thổi ngọn cây,
         "Ấy là hồn trẻ về rày thăm cha."
         Kiều công hạt lụy nhỏ sa,
         Các quan ai thấy cũng là t́nh thương.
         Chẳng qua việc ở quân vương,
         Cho nên phụ tử hai đường xa xuôi.
         Buồm trương, thuyền vội tách vời,
         Các quan đưa đón, ngùi ngùi đứng trông.

         Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
         Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

         Comment


         • #49
          Kiều Nguyệt Nga Tự Vẫn


          Mười ngày đă tới ải Đồng,
          Mênh mông biển rộng, đùng đùng sóng xao
          Đêm nay chẳng biết đêm nào,
          Bóng trăng vặc vặc, bóng sao mờ mờ.
          Trên trời lặng lẽ như tờ,
          Nguyệt Nga nhớ nỗi tóc tơ chẳng tṛn.
          Than rằng: "Nọ nước ḱa non,
          "Cảnh thời thấy đó, người c̣n về đâu?"
          Quân hầu đều ngủ đă lâu,
          Lén ra mở bức rèm châu một ḿnh:
          "Vắng người có bóng trăng thanh,
          "Trăm năm xin gởi chút t́nh lại đây.
          "Vân Tiên anh hỡi có hay,
          "Thiếp nguyền một tấm ḷng ngay với chàng.
          " Than rồi lấy tượng vai mang,
          Nhắm chừng nước chảy vội vàng nhảy ngay.

          Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
          Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

          Comment


          • #50
           Kim Liên Thay Nguyệt Nga Cống Ô Qua


           Kim Liên thức dậy mới hay,
           Cùng quân thể nữ một bài đều lo.
           Cùng nhau lặng chẳng dám hô,
           Thầm toan mưu kế chẳng cho lậu t́nh.
           Việc nầy là việc triều đ́nh,
           Đốc quan hay đặng ắt ḿnh thác oan.
           Muốn cho cẩn nhiệm trăm đàng,
           Kim Liên thế lấy làm nàng Nguyệt Nga.
           Trá hôn về nước Ô Qua,
           Ai mà vạch lá, ai mà t́m sâu?
           Tính rồi xong xả chước mầu,
           Phút nghe thuyền đă đến đầu Ải quan.
           Đốc quan xe giá sửa sang,
           Kiệu trương lọng phụng rước nàng về Phiên.
           Nào hay tỉ tất Kim Liên,
           Đặng làm Hoàng hậu nước Phiên một đời.

           Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
           Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

           Comment


           • #51
            Nguyệt Nga Được Phật Quan Âm Cứu


            Nguyệt Nga nhảy xuống giữa vời.
            Sóng thần đưa đẩy vào nơi băi rày.
            Bóng trăng vừa khuất ngọn cây,
            Nguyệt Nga hồn hăy chơi rày âm cung.
            Xiết bao sương tuyết đêm đông,
            Ḿnh nằm giữa băi lạnh lùng ai hay ?
            Quan âm thương đấng thảo ngay,
            Bèn đem nàng lại bỏ rày vườn hoa.
            Dặn rằng: " Nàng hỡi Nguyệt Nga!
            "T́m đường nương náu cho qua tháng ngày.
            "Đôi ba năm nữa gần đây,
            "Vợ chồng sao cũng sum vầy một nơi."
            Nguyệt Nga giây phút tỉnh hơi,
            Định hồn mới nghĩ mấy lời chiêm bao.
            Nên hư chưa biết làm sao,
            Bây giờ biết kiếm chốn nào dung thân?
            Một ḿnh luống những bâng khuâng,
            Phút đâu trời đă rạng hừng vừng đông.

            Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
            Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

            Comment


            • #52
             Bùi Ông Nhận Nguyệt Nga Làm Con Nuôi


             Một ḿnh mang bức tượng chồng,
             Xảy đâu lại gặp Bùi ông dạo vườn.
             Ông rằng: "Nàng ở hà phương?"
             "Việc chi mà tới trong vườn hoa ta?".
             Nàng rằng trận gió thổi qua,
             "Ch́m thuyền nên nỗi ḿnh ra thế nầy.
             "Tối tăm sẩy bước tới đây,
             "Xin soi xét tới thơ ngây lạc đường."
             Bùi ông đứng nhắm tướng nàng,
             Chẳng phen đài các cũng phường trâm anh.
             Đầu đuôi han hỏi sự t́nh,
             Nàng bèn lời thiệt việc ḿnh bày qua.
             Bùi ông mừng rước về nhà,
             Thay xiêm đổi áo nuôi mà làm con:
             "Ta cũng xinh một chồi non,
             "Tên là Bùi Kiệm hăy c̣n ở Kinh.
             "Trong nhà không gái hậu sinh,
             Ngày nay lại gặp minh linh phước trời.
             Nguyệt Nga ở đă an nơi,
             Đêm đêm nghĩ lượng việc đời gần xa."
             Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
             Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

             Comment


             • #53
              Thấy Nguyệt Nga Bùi Kiệm Sinh Tà Ư


              Một lo về nước Ô qua,
              E vua bắt tội cha già rất oan.
              Hai lo phận gái hồng nhan,
              Sợ khi bảo dưỡng mưu toan lẽ ǵ.
              Nguyệt Nga luống những sầu bi,
              Xảy đâu Bùi Kiệm tới khi về nhà.
              Từ ngày thấy mặt Nguyệt Nga,
              Đêm đêm trằn trọc pḥng hoa mấy lần.
              Thấy nàng thờ bức tượng nhân,
              Nghiệm trong tinh ư dần lân hỏi liền:
              "Tượng nầy sao giống Vân Tiên?
              "Bấy lâu thờ có linh thiêng điều ǵ?"
              Nàng rằng: "Làm phận nữ nhi,
              "Một câu chánh tiết phải ghi vào ḷng.
              "Trăm năm cho trọn đạo ṭng,
              "Sống sao thác vậy một chồng mà thôi."
              Kiệm rằng: " Nàng nói sai rồi,
              "Ai từng bán đắt mà ngồi chợ trưa?

              Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
              Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

              Comment


              • #54
               Bùi Kiệm Xúi Nguyệt Nga Tái Giá


               "Làm người trong cơi gió mưa,
               "Bảy mươi mấy mặt người xưa thế nào ?
               "Chúa xuân c̣n ở vườn đào,
               "Ong qua bướm lại biết bao nhiêu lần.
               "Chúa đông ra khỏi vườn xuân,
               "Hoa tàn nhụy rữa như rừng bỏ hoang.
               "Ở đời ai cậy giàu sang,"
               Ba xuân dẫu hết ngàn vàng khôn mua.
               "Hay chi như văi ở chùa,
               "Một căn cửa khép bốn mùa lạnh tanh.
               "Lênh đênh một chiếc thuyền t́nh,
               "Mười hai bến nước biết ḿnh vào đâu?"
               "Ai từng mặc áo không bâu,
               "Ăn cơm không đũa, ăn trầu không cau?
               "Nàng sao chẳng nghĩ trước sau,
               "Giữ ôm bức tượng bấy lâu thiệt ḿnh."
               Nàng rằng: " Xưa học sử kinh,
               "Làm thân con gái chữ trinh làm đầu.
               "Chẳng phen thói nước Trịnh đâu,
               "Hẹn người tới cửa vườn dâu tư t́nh."
               Kiệm rằng đă biết sử kinh,
               "Sao không soi xét để ḿnh ngồi không.
               Hồ Dương xưa mới góa chồng,
               "C̣n mơ nhan sắc Tống công cũng vừa.
               "Hạ Cơ lớn nhỏ cũng ưa,
               "Sớm đưa Doăn Phủ tối ngừa Trần quân.
               "Hán xưa Lũ hậu thanh xuân,
               "C̣n vừa Cao tổ mấy đành Dị Ky.
               Đường xưa Vơ hậu thiệt ǵ,
               "Di Tôn khi trẻ,Tam Tư lúc già.
               "Cứ trong sách vở nói ra,
               "Một đời sung sướng cũng qua một đời.
               "Chính chuyên làm sự đổi dời,
               "Lăng Vân trắc nết hết đời cũng ma.
               "Người ta chẳng lấy người ta,
               "Người ta đâu lấy những là tượng nhân?
               "Cho nên tiếc phận hồng nhan,
               "Học đ̣i Như Ư vẽ chàng Văn Quân."

               Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
               Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

               Comment


               • #55
                Bùi Ông Dụ Nguyệt Nga Ưng Bùi Kiệm


                Nguyệt Nga biết đứa tiểu nhân,
                Làm thinh toan chước thoát thân cho rồi.
                Bùi ông ngon ngọt trau dồi,
                Muốn nàng cho đặng sánh đôi con ḿnh.
                "Làm người chấp nhứt sao đành,
                "Hễ là lịch sự có kinh có quyền.
                "Tới đây duyên đă bén duyên,
                "Trăng thanh gió mát cắm thuyền chờ ai ?
                "Nhớ câu xuân bất tái lai,
                "Ngày nay hoa nở, e mai hoa tàn.
                "Làm chi thiệt mạng hồng nhan,
                "Năm canh gối phụng màn loan lạnh lùng.
                "Vọng Phu xưa cũng trông chồng,
                "Ngày xanh ṃn mỏi má hồng phôi pha.
                "Thôi thôi khuyên chớ thở ra,
                "Vầy cùng con lăo một nhà cho vui."
                Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                Comment


                • #56
                 Dùng Kế Hoăn Binh, Nguyệt Nga Trốn Thoát


                 Nguyệt Nga giả dạng mừng vui,
                 Thưa rằng: " Người có công nuôi bấy chầy.
                 "Hăy tua chậm chậm sẽ vầy nhân duyên.
                 "Tôi vào lạy tạ Vân Tiên,
                 "Chay đàn bảy bữa cho tuyền thỉ chung."
                 Cha con thấy nói mừng ḷng,
                 Dọn nhà sửa chỗ động pḥng cho xuê.
                 Chiếu hoa gối sách bộn bề,
                 Cỗ đồ bát bửu chỉnh tề chưng ra.
                 Xảy vừa tới lúc canh ba,
                 Nguyệt Nga lấy bút đề vài câu thơ.
                 Vai mang bức tượng kịp giờ ra đi.
                 Hai bên bờ bụi rậm ŕ,
                 Đêm khuya vắng vẻ gặp khi trăng lờ.
                 Lạ chừng đường sá bơ vơ,
                 Có bầy đom đóm sáng nhờ đi theo.
                 Qua truông rồi lại lên đèo,
                 Dế kêu dắng dỏi, sương gieo lạnh lùng.
                 Giày sành, đạp sỏi thẳng xông,
                 Vừa may trời đă vừng đông lố đầu.
                 Nguyệt Nga đi đặng hồi lâu,
                 T́m nơi bàn thạch ngơ hầu nghỉ chưng.
                 Người ngay trời phật cũng vưng,
                 Lăo bà chống gậy trong rừng bước ra.
                 Hỏi rằng: "Nàng phải Nguyệt Nga,
                 "Khá tua gắng gượng về nhà cùng ta.
                 "Khi khuya nằm thấy Phật Bà,
                 Người đà mách bảo nên già phải đi."
                 Nguyệt Nga bán tín bán nghi,
                 Đánh liều nhắm mắt theo đi về nhà.
                 Bước vào thấy những đàn bà,
                 Làm nghề bô vải lụa là mà thôi.
                 Nguyệt Nga đành dạ ở rồi,
                 Từ đây mới hết nổi trôi chốn nào.
                 Hỏi thăm qua chốn Ô Sào,
                 Quan san mấy dặm đi nào tới nơi.

                 Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                 Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                 Comment


                 • #57
                  Được Thuốc Thần Vân Tiên Sáng Mắt


                  Đoạn này tới thứ ra đời,
                  Vân Tiên thuở ấy ở nơi chùa chiền.
                  Nửa đêm nằm thấy ông tiên,
                  Đem cho chén thuốc mắt liền sáng ra.
                  Kể từ nhuốm bệnh đường xa,
                  Tháng ngày thấm thoát kể đà sáu năm.
                  Tuổi cha rày đă năm lăm,
                  Chạnh ḷng nhớ tới đầm đầm nhỏ sa.
                  Vân Tiên tính trở lại nhà,
                  Hớn Minh đưa khỏi năm ba dặm đường.
                  Tiên rằng: "Ta lại hồi hương,
                  "Ơn nhau sau gặp khoa trường sẽ hay."
                  Minh rằng: "Tôi vốn chẳng may,
                  "Ngày xưa mắc phải án đày trốn đi.
                  "Dám đâu bày mặt ra thi,
                  "Đă đành hai chữ qui y chùa này."
                  Tiên rằng: "Phước gặp khoa này."
                  "Sao sao cũng tính sum vầy cùng nhau.
                  "Mấy năm hẩm hút tương rau,
                  "Khó nghèo nỡ phụ, sang giầu đâu quên.
                  "Lúc hư c̣n có lúc nên,
                  "Khuyên người giữ dạ cho bền thảo ngay."
                  Hớn Minh trở lại am mây,
                  Vân Tiên về một tháng chầy tới nơi.
                  Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                  Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                  Comment


                  • #58
                   Vân Tiên Về Nhà Tế Mẹ,Thăm Cha


                   Lục ông nước mắt tuôn rơi,
                   Ai dè c̣n sống trên đời thấy cha.
                   Xóm giềng cô bác gần xa,
                   Đều mừng chạy tới chật nhà hỏi thăm.
                   Ông rằng: "Kể đă mấy năm,
                   "Con mang tật bệnh ăn nằm nơi nao?"
                   Thưa rằng: "Hoạn nạn xiết bao,
                   "Mẹ tôi phần mộ nơi nào viếng an?"
                   Đặt bày lễ vật nghiêm trang.
                   Đọc bài văn tế trước bàn minh sinh.
                   "Suối vàng hồn mẹ có linh,
                   "Chứng cho con trẻ ḷng thành ngày nay.
                   "Tưởng bể nguồn nước cội cây,
                   "Công sâu ngàn trượng, ngăi dày chín trăng.
                   "Suy trang nằm giá khóc măng,
                   "Hai mươi bốn thảo chẳng bằng người xưa."
                   Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                   Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                   Comment


                   • #59
                    Vân Tiên Thưa Chuyện Cùng Kiều Công


                    Vân Tiên nước mắt như mưa,
                    Tế rồi hỏi việc khi xưa ở nhà.
                    Ông rằng: "Có nàng Nguyệt Nga,
                    "Bạc tiền đem giúp cửa nhà mới xuê.
                    "Nhờ nàng nên mới ra bề,
                    "Chẳng th́ khó đói bỏ quê hư rồi."
                    Vân Tiên nghe nói hỡi ôi!
                    Chạnh ḷng nghĩ lại một hồi giây lâu.
                    Hỏi rằng: "Nàng ấy ở đâu?
                    "Đặng con đến đó đáp câu ân t́nh."
                    Lục ông thuật việc triều đ́nh,
                    Đầu đuôi chuyện văn tỏ t́nh cùng Tiên:
                    "Kiều công rày ở Tây Xuyên,
                    "Cũng v́ mắc nịnh biếm quyền đuổi ra."
                    Tiên rằng: "Cám nghĩa Nguyệt Nga,
                    "Tôi xin qua đó thăm cha nàng cùng."
                    Tây Xuyên ngàn dặm thẳng xông,
                    Đến nơi ra mắt, Kiều Công khóc liền:
                    "Nguyệt Nga rày ở Tây Phiên,
                    "Biết sao cho đặng đoàn viên cùng chàng.
                    "Mấy thu Hồ Việt đôi phang,
                    "Chẳng qua máy tạo én nhàn rẽ nhau.
                    "Thấy chàng dạ lại thêm đau,
                    "Đất trời bao nỡ chia bâu cho đành?
                    "Hẹp ḥi đặng chút nữ sinh,
                    "Trông cho chồi quế trổ nhành mẫu đơn."
                    Nói rồi lụy nhỏ đ̣i cơn,
                    "Cùng nhau một sự oán hờn nên gây.
                    "Thôi con ở lại bên này,
                    "Hôm mai thấy mặt cho khuây ḷng già."

                    Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                    Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                    Comment


                    • #60
                     Vân Tiên Đỗ Trạng Nguyên


                     Vân Tiên từ ấy lân la,
                     Ôn nhuần kinh sử chờ khoa ứng kỳ.
                     Năm sau lệnh mở khoa thi,
                     Vân Tiên vào tạ xin đi tựu trường.
                     Trở về thưa với xuân đường,
                     Kinh sư ngàn đặm một đường thẳng ra.
                     Vân Tiên dự trúng khôi khoa,
                     Đương trong nhâm tí thiệt là năm nay,
                     Nhớ lời thầy nói thật hay :
                     "Bắc phương gặp chuột con rày nên danh."
                     Vân Tiên vào tạ triều đ́nh,
                     Lệnh ban y măo cho vinh về nhà.
                     Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                     Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                     Comment


                     • #61
                      Vân Tiên Xin Hớn Minh Làm Phó Tướng


                      Xảy nghe tin giặc Ô Qua,
                      Phủ vây quan ải binh ba bốn ngàn.
                      Sở vương phán trước ngai vàng,
                      Chỉ sai quốc trạng dẹp loàn bầy ong.
                      Trạng nguyên tâu trước bệ rồng :
                      "Xin dâng một tướng anh hùng đề binh.
                      "Có người họ Hớn tên Minh,
                      "Sức đương Hạng Vơ mạnh ḱnh Trương Phi.
                      "Ngày xưa mắc án đày di,
                      "Phải về nương náu từ bi ẩn ḿnh."
                      Sở vương phán trước triều d́nh,
                      Chỉ sai tha tội Hớn Minh đ̣i về.
                      Sắc phong phó tướng b́nh di.
                      Tiên, Minh, tương hội xiết ǵ mừng vui.
                      Nhất thinh phấn phát oai lôi,
                      Tiên phuông hậu tập trống hồi tấn binh.
                      Quan sơn ngàn dặm đăng tŕnh,
                      Lănh cờ b́nh tặc phá thành Ô qua,
                      Làm trai ơn nước nợ nhà,
                      Thảo cha ngay chúa mới là tài danh.

                      Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                      Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                      Comment


                      • #62
                       Vân Tiên, Hớn Minh Phá Giặc


                       Phút đâu binh đáo quan thành,
                       Ô qua xem thấy thối binh di đồn.
                       Tướng phiên hai gă đường đường,
                       Một chàng Hỏa Hổ, một chàng Thần Long.
                       Lại thêm Cốt Đột nguyên nhung,
                       Mắt hùm râu đỏ, tướng hung lạ lùng.
                       Hớn Minh ra sức tiên phong,
                       Đánh chàng Hỏa Hổ, Thần Long một hồi.
                       Hớn Minh chùy giáng dường lôi ,
                       Hai chàng đều bị một hồi mạng vong.
                       Nguyên nhung Cốt Đột nổi xung,
                       Hai tay xách búa đánh cùng Hớn Minh.
                       Hớn Minh sức chẳng dám ḱnh,
                       Thấy chàng hóa phép thoát ḿnh trở lui.
                       Vân Tiên đầu đội kim khôi,
                       Tay cầm siêu bạc ḿnh ngồi ngựa ô.
                       Một ḿnh lướt trận xông vô.
                       Thấy ngươi Cốt Đột biến hô yêu tà.
                       Vội vàng trở ngựa lui ra,
                       Truyền đem máu chó đều thoa ngọn cờ.
                       Ba quân gươm giáo đều dơ,
                       Yêu ma xem thấy một giờ vỡ tan,
                       Phép tà Cốt Đột hết phương,
                       Phừng phừng nổi giận đánh chàng Vân Tiên.
                       Trung, tiền, tả, hữu lưỡng biên,
                       Trạng nguyên, Cốt Đột đánh liên tối ngày.
                       Sa cơ Cốt Đột chạy ngay,
                       Vân Tiên giục ngựa băng ngàn đuổi theo.
                       Đuổi qua mới đặng bảy đèo,
                       Khá thương Cốt Đột vận nghèo nài bao.
                       Chạy ngang qua núi Ô sào,
                       Phút đâu con ngựa sa hào, thương ôi!
                       Vân Tiên chém Cốt Đột rồi,
                       Đầu treo cổ ngựa phản hồi bổn quân.
                       Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                       Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                       Comment


                       • #63
                        Bị Lạc, Vân Tiên Hỏi Thăm Bà Lăo


                        Ôi thôi bốn phía đều rừng,
                        Trời đà tối mịt lạc chừng gần xa.
                        Một ḿnh lạc nẻo vào ra,
                        Lần theo đàng núi phút đà tam canh.
                        Một ḿnh trong chốn non xanh,
                        Không ai mà hỏi lộ tŕnh trở ra.
                        Đoạn này tới thứ Nguyệt Nga,
                        Ở đây tính đă hơn ba năm rồi.
                        Đêm khuya chong ngọn đèn ngồi.
                        "Chẳng hay trong dạ bồi hồi việc chi,
                        "Quan Âm thuở trước nói chi,
                        "Éo le phỉnh thiếp ḷng ghi nhớ hoài.
                        "Đă đành đá nát vàng phai,
                        "Đă đành xuống chốn dạ đài gặp nhau?"
                        Khôn trông mồng bảy đêm thu,
                        Khôn trông bầy quạ đội đầu đưa sao.
                        Phải chi hỏi đặng Nam Tào,
                        Đêm nay cho đến đêm nào gặp nhau
                        Nguyệt Nga gượng giải cơn sầu,
                        Xảy nghe nhạc ngựa ở đâu tới nhà.
                        Kêu rằng: "Ai ở trong nhà,
                        "Đường về quan ải chỉ ra cho cùng."
                        Nguyệt Nga ngồi sợ hăi hùng,
                        Vân Tiên xuống ngựa thẳng xông bước vào.
                        Lăo bà lật đật hỏi chào:
                        "Ở đâu mà tới rừng cao một ḿnh?"
                        Vân Tiên mới nói sự t́nh:
                        "Tôi là quốc trạng trào đ́nh sai ra.
                        "Đem binh giẹp giặc Ô qua,
                        "Lạc đường đến hỏi thăm nhà bà đây."
                        Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                        Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                        Comment


                        • #64
                         Vân Tiên Trùng Phùng Cùng Nguyệt Nga


                         Lăo bà nghe nói sợ thay:
                         "Xin ông chớ chấp tôi nay mụ già."
                         Vân Tiên ngồi nhắm Nguyệt Nga,
                         Lại xem bức tượng ḷng đà sinh nghi.
                         Hỏi rằng: "Bức ấy tượng chi,
                         "Khen ai khéo vẽ dung nghi giống ḿnh.
                         "Đầu đuôi chưa rơ sự t́nh,
                         "Lăo bà khá nói tính danh cho tường.
                         Lăo bà chẳng dám lời gian:
                         "Tượng nầy vốn thiệt chồng nàng ngồi đây."
                         Tiên rằng nàng xích lại đây,
                         "Nói trong tên họ tượng nầy ta nghe."
                         Nguyệt Nga ḷng rất kiên dè,
                         Mặt thời giống mặt c̣n e lạ người.
                         Ngồi che tay áo hổ ngươi,
                         Vân Tiên thấy vậy mỉm cười một khi.
                         Rằng sao nàng chẳng nói đi,
                         "Hay là ta hỏi động chi chăng là?"
                         Nguyệt Nga khép nép thưa qua:
                         "Người trong bức tượng tên là Vân Tiên.
                         "Chàng đà về chốn cửu tuyền.
                         "Thiếp lăm trọn đạo lánh miền gió trăng."
                         Vân Tiên nghe nói hỏi phăng:
                         "Chồng là tên ấy vợ là tên chi?"
                         Nàng bèn tỏ thiệt một khi,
                         Vân Tiên vội vă xuống qú ṿng tay,
                         Thưa rằng: "May gặp nàng đây,
                         "Xin đền ba lạy sẽ bày nguồn cơn.
                         "Để lời thệ hải minh sơn,
                         "Mang ơn trước phải đền ơn cho rồi.
                         "Vân Tiên vốn thiệt là tôi,
                         "Gặp nhau nay đă phỉ rồi ước mơ."
                         Nguyệt Nga bảng lảng bơ lơ,
                         Nửa tin rằng bạn nửa ngờ rằng ai.
                         Thưa rằng: "Đă thiệt tên ngài,
                         "Khúc nôi xin cứ đầu bài phân qua."
                         Vân Tiên dẫn tích xưa ra,
                         Nguyệt Nga khi ấy khóc oà như mưa.
                         Ân t́nh càng kể càng ưa,
                         Mảng c̣n bịn rịn trời vừa sáng ngay.

                         Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                         Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                         Comment


                         • #65
                          Hớn Minh Đem Quân Đón Vân Tiên


                          Xảy nghe quân ó vang dầy,
                          Bốn bề rừng bụi khắp bày can qua.
                          Vân Tiên lên ngựa trở ra,
                          Thấy cờ đề chữ hiệu là Hớn Minh
                          Hớn Minh khi ấy dừng binh,
                          Anh em mừng rỡ tỏ t́nh cùng nhau.
                          Minh rằng: "Tẩu tẩu ở đâu,
                          "Cho em ra mắt chị dâu thế nào?
                          Vân Tiên đem Hớn Minh vào?,
                          Nguyệt Nga đứng dậy miệng chào có duyên.
                          Minh rằng: "Tưởng chị ở Phiên,
                          "Quyết đem binh mă qua miền Ô Qua.
                          "May đâu sum hiệp một nhà."
                          "Giặc đà an giặc, khải ca hồi trào."
                          Tiên rằng: "Nàng tính thế nào?"
                          Nàng rằng: "Anh hăy về trào tâu lên.
                          "Ngỏ nhờ lượng cả bề trên,
                          "Lệnh tha tội trước mới nên về nhà.
                          " Trạng nguyên từ giă lăo bà,
                          Dặn ḍ gởi lại Nguyệt Nga ít ngày:
                          "Ta về đem bức tượng nầy,
                          "Tâu cho khỏi tội rước ngay về nhà."
                          Tiên, Minh trở ngựa đều ra,
                          Đem binh trở lại triều ca đề huề.
                          Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                          Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                          Comment


                          • #66
                           Cửu Trùng Hiểu Thấu Mọi Lẽ


                           Sở vương nghe Trạng nguyên về,
                           Sai quân tiếp rước vào kề bên ngai.
                           Sở vương bước xuống kim giai,
                           Tay bưng chén rượu thưởng ngài Trạng nguyên.
                           Phán rằng: "Trẫm sợ nước Phiên,
                           "Có người Cốt Đột phép tiên lạ lùng.
                           "Nay đà trừ Cốt Đột xong,
                           "Thiệt trời sinh Trạng giúp trong nước nhà.
                           "Phải chi trước có Trạng ra,
                           "Làm chi nên nỗi Nguyệt Nga cống Hồ."
                           Lệnh truyên mở yến trào đô,
                           Rày mừng trừ đặng giặc Ô qua rồi.
                           Trạng nguyên qú tấu một hồi.
                           Nguyệt Nga các việc khúc nôi rơ ràng.
                           Sở vương nghe tấu ngỡ ngàng,
                           Phán rằng: "Trẫm tưởng rằng nàng ở Phiên.
                           "Chẳng ngờ nàng với Trạng nguyên,
                           "Cùng nhau trước có nhân duyên thuở đầu."
                           Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                           Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                           Comment


                           • #67
                            Minh Quân Phán Xét Mọi Điều


                            Thái sư trước bệ qú tâu:
                            "Ô Qua dấy động qua mâu cũng v́.
                            "Trá hôn oán ấy nên gây,
                            "Nguyệt Nga nàng thiệt tội th́ khi quân."
                            Trạng nguyên mặt đỏ phừng phừng,
                            Bèn đem bức tượng làm bằng.
                            Sở vương xem tượng phán rằng;
                            "Nguyệt Nga trinh tiết ví bằng người xưa,
                            "Thái sư trước chẳng lo lừa,
                            "Thiếu chi dân thứ phải đưa tới nàng.
                            "Dầu cho nhật nguyệt rơ ràng,
                            "Khôn soi chậu úp cũng mang tiếng đời.
                            "Ngay gian sao cũng có trời,
                            "Việc nầy v́ trẫm nghe lời nên oan,
                            Trạng nguyên tâu trước trào đàng.
                            "Thái sư trữ dưỡng tôi gian trong nhà.
                            "Trịnh Hâm là đứa gian tà,
                            "Hại tôi buổi trước cũng đà ghe phen."
                            Sở vương phán trươc bệ tiền:
                            "Những ngờ tướng ngỏ tôi hiền mà thôi.
                            "Vậy cũng đạo chúa ngăi tôi,
                            "Thái sư ư muốn cướp ngôi chín trùng.
                            "Hán xưa có gă Đổng Công,
                            "Nuôi thằng Lữ Bố cướp ḍng nhà Lưu.
                            "Đời xưa tôi nịnh biết bao,
                            "Thái sư nay cũng khác nào thời xưa.
                            "Thấy người trung chính chẳng ưa,
                            "Rấp ranh kế độc lập lừa mưu sâu.
                            "Trịnh Hâm tội đáng chém đầu,
                            "Ấy là mới hết người sau gian tà."
                            Sở vương phán trước trào ca,
                            Thái sư cách chức về nhà làm dân,
                            Trịnh Hâm là đứa bạo thần,
                            Giao cho quốc trạng xử phân pháp h́nh.
                            Nguyệt Nga là gái tiết trinh,
                            Sắc phong quận chúa hiển vinh rỡ ràng.
                            Kiều công xưa mắc tội oan,
                            Trẫm cho phục chức làm quan đông thành.
                            Trạng nguyên dẹp giặc đă thành,
                            Kiệu trương tán phụng cho đành vinh hoa
                            Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                            Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                            Comment


                            • #68
                             Vân Tiên Bỏ Qua Thù Xưa


                             Băi chầu chư tướng trở ra,
                             Trạng nguyên mời hết đều qua dinh ngồi.
                             Họ Vương, họ Hớn, họ Bùi,
                             Cùng nhau uống rượu, đều vui, đều cười.
                             Trạng nguyên mới hỏi một lời:
                             "Trịnh Hâm tội ác các người tính sao?"
                             Truyền quân dẫn Trịnh Hâm vào,
                             Mặt nh́n khắp hết miệng chào các anh,
                             Minh rằng: "Ai mượn kêu anh?
                             "Trước đà đem thói chẳng lành thời thôi.
                             "Kéo ra chém quách cho rồi,
                             "Để chi gai mắt đứng ngồi căm gan."
                             Trực rằng: "Minh nóng nói ngang,
                             "Giết ruồi đâu xứng gươm vàng làm chi.
                             "Xưa nay mấy đứa vô ngh́,
                             "Dầu cho có sống làm ǵ nên thân?"
                             Hâm rằng: "Nhờ lượng cố nhân,
                             "Vốn em mới dại một lần xin dung.
                             Trạng rằng: "Hễ đứng anh hùng,
                             "Nào ai có giết đứa cùng làm chi.
                             "Thôi thôi ta cũng rộng suy,
                             "Truyền quân mở trói đuổi đi cho rồi.
                             Hâm rằng: "Khỏi giết rất vui,"
                             Vội vàng cúi lạy chân lui ra về.
                             C̣n ngươi Bùi Kiệm máu dê,
                             Ngồi chai bề mặt như về thịt trâu.
                             Hớn Minh, Tử Trực vào tâu,
                             Xin đưa quốc trạng kịp chầu vinh qui.
                             Một người Bùi Kiệm chẳng đi,
                             Trong ḷng hổ thẹn ḿnh v́ máu dê.
                             Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                             Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                             Comment


                             • #69
                              Trời Xanh Có Mắt


                              Trạng mguyên xe giá chỉnh tề,
                              Sai quân hộ vệ rước về Nguyệt Nga.
                              Bạc vàng đem tạ lăo bà,
                              Nguyệt Nga từ tạ thẳng qua Đông Thành.
                              Vơng điều, gươm bạc, lọng xanh,
                              Trạng nguyên, Tử trực, Hớn Minh lên đàng.
                              Trịnh Hâm về tới Hàn Giang,
                              Sóng thần nổi dậy thuyền chàng ch́m ngay.
                              Trịnh Hâm bị cá nuốt rày,
                              Thiệt trời báo ứng lẽ nầy rất ưng.
                              Thấy vầy nên dửng dừng dưng,
                              Làm người ai nấy th́ đừng bất nhân.
                              Tiểu đồng trước giữ mộ phần,
                              Ngày qua tháng lại đă gần ba năm.
                              Của đi khuyên giáo mấy năm,
                              Tính đem hài cốt về thăm quê nhà.
                              Hiềm chưa thuê đặng người ta,
                              C̣n đương thơ thẩn vào ra Đại Đề.
                              Trạng nguyên khi ấy đi về,
                              Truyền quân bày tiệc, lo bề tế riêng:
                              "Tiểu đồng hồn bậu có thiêng,
                              "Thảo t́nh thầy tớ ḷng thiềng ngày nay."
                              Đọc văn nhớ tới châu mày,
                              Đôi hàng lụy ngọc tuôn ngay ṛng ṛng.
                              Người ngay Trời Phật động ḷng,
                              Phút đâu ngó thấy tiểu đồng đến coi.
                              Trạng nguyên c̣n hăy sụt sùi,
                              Ngó lên bài vị lại xui ḷng phiền.
                              Tiểu đồng nhắm ngửa nh́n nghiêng:
                              "Ông nầy sao giống Vân Tiên cũng kỳ ?
                              "Ông nào mất xuống âm ti,
                              "Ông nào c̣n sống nay th́ làm quan?"
                              Trạng nguyên khi ấy hỏi chàng:
                              "Phải ngươi đồng tử mắc nàn chốn ni?"
                              Mấy năm tớ mới gặp thầy,
                              Cùng nhau kể nỗi đắng cay từ ngằn.
                              "Ai dè c̣n thấy bổn quan,
                              "Ba năm ǵn giữ mồ hoang đă rồi."
                              Trạng nguyên khi ấy mừng vui,
                              Đoạn thôi xe giá ra về,
                              Tớ thầy sum hiệp tại nơi đại đề.
                              Tuần dư phút đă gần kề Hàn Giang.
                              Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                              Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                              Comment


                              • #70
                               Mẹ Con Thể Loan Đổ Thừa Cho Vơ Công


                               Vơ Công từ xuống xuối vàng,
                               Thể Loan cùng mụ Quỳnh Trang đeo sầu.
                               Mẹ con những mảng lo âu,
                               Nghe Vân Tiên sống gặp chầu công danh.
                               Cùng ta xưa có ân t́nh,
                               Phải ra đón rước lộ tŕnh họa may.
                               Loan rằng: "Ḿnh ở chẳng hay,
                               "E người c̣n nhớ những ngày trong hang."
                               Trang rằng: "Con có hồng nhan,
                               "Cho chàng thấy mặt thời chàng cũng ưa. "
                               Ví dầu c̣n nhớ tích xưa,
                               "Mẹ con ta lại đổ thừa Vơ Công,"
                               Cùng nhau bàn luận đă xong.
                               Soi gương đánh phấn ra pḥng rước duyên.
                               Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                               Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                               Comment


                               • #71
                                Mẹ Con Thể Loan Trơ Trẽn Đón Vân Tiên


                                Nay đà tới thứ Trạng nguyên,
                                Hàn giang đă tới bỗng liền đóng quân.
                                Bạc vàng, châu báu, áo quần,
                                Trạng nguyên đem tạ đáp ơn ngư, tiều,
                                Ngư, tiều nay đặng danh biêu,
                                Ơn ra một buổi của nhiều trăm xe.
                                Trạng nguyên chưa kịp trở về,
                                Thấy Quỳnh Trang đă đứng kề trong quân.
                                Trang rằng: "Tưởng chữ hôn nhân,
                                "Mẹ con tôi đến lễ mừng Trạng nguyên.
                                "Vơ Công đă xuống huỳnh tuyền,
                                "Xin thương lấy chút thuyền quyên phận nầy."
                                Trạng rằng: "Bưng bát nước đầy,
                                "Đổ ngay xuống đất hốt rày sao xong.
                                "Oan gia nợ ấy trả xong.
                                "Thiếu chi nên nỗi mà mong tới đ̣i."
                                Hớn Minh, Tử Trực đứng coi,
                                Cười rằng: "Hoa khéo làm mồi trêu ong.
                                Khen cho ḷng chẳng thẹn ḷng,
                                "C̣n mang mặt đến đèo ḅng nỗi chi?
                                "Ca ca sao chẳng chịu đi.
                                "Về cho tẩu tẩu để khi xách giày."
                                Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                                Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                                Comment


                                • #72
                                 Gieo Nhân Gặp Quả


                                 Mẹ con đứng thẹn thuồng thay,
                                 Vội vàng cúi lạy chân rày trở ra.
                                 Trở về chưa kịp tới nhà,
                                 Thấy hai con cọp chạy ra đón đàng.
                                 Thảy đều bắt mẹ con nàng,
                                 Đem vào lại bỏ trong hang Thương Ṭng.
                                 Bốn bề đá lấp bịt bùng,
                                 Mẹ con than khóc khôn trông ra rồi.
                                 Trời kia quả báo mấy hồi,
                                 Tiếc công son điểm phấn dồi bấy lâu.
                                 Làm người cho biết ngăi sâu,
                                 Gặp cơn hoạn nạn cùng nhau cho tṛn.
                                 Đừng đừng theo thói mẹ con,
                                 Thác đà mất kiếp, tiếng c̣n bia danh.
                                 Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                                 Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                                 Comment


                                 • #73
                                  Ca Khúc Khải Hoàn


                                  Trạng nguyên về đến Đông Thành,
                                  Lục ông trước đă xây dinh ở làng.
                                  Bày ra sáu lễ sẵn sàng,
                                  Các quan đi họ cưới nàng Nguyệt Nga.
                                  Sui gia đă xứng sui gia,
                                  Rày mừng hai họ một nhà thành thân.
                                  Trăm năm biết mấy tinh thần,
                                  Sinh con sau nối gót lân đời đời.
                                  Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
                                  Yên ba thâm xứ hữu ngư châu ....

                                  Comment

                                  Working...
                                  X