• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Forum

Collapse
Địa điểm Topics Số chiêu thức Xuất chiêu cuối cùng
Tiềm Long Tháp
các cuộc thi sáng tác & phiên dịch truyện vơ hiệp ...
Topics: 51 Số chiêu thức: 401
Xuất chiêu cuối cùng: Tuyển tập những câu hát yêu thích..
51 401
Sub-Forums:
Hàn Yên Các
Giá lạnh cơi ḷng băng tuyết điểm
Duyên t́nh sương khói gởi vào thư
Topics: 588 Số chiêu thức: 8,427
Xuất chiêu cuối cùng: Tự t́nh cùng hoa..
588 8,427
Tri_A^m
Tự t́nh cùng hoa..
Tri_A^m viết
Thủy Vân Lâu
Vân đậu măn sơn vô điểu tước
Thủy thanh duyên giăn hữu sinh hoàng
Topics: 348 Số chiêu thức: 8,976
Xuất chiêu cuối cùng: Thi Tiên- Lư Bạch
348 8,976
Tri_A^m
Thi Tiên- Lư Bạch
Tri_A^m viết
Sub-Forums:
Việt Thi Vân Các (180/4,073)
Liên Hoa Hội (11/383)
Thần Phong Viện (79/1,225)
Working...
X