• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Trung Đường _ Lưu Vũ Tích

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Trung Đường _ Lưu Vũ Tích

  Lưu Vũ Tích
  722 – 842  Tự là Mộng Đắc , người huyện Bành Thành ( tỉnh Giang Tô ). Trong thời Trinh Nguyên , đời Đường Đức Tông , thi đậu tiến sĩ và khoa bác học hoằng từ .Ban đầu trông coi việc thư kư cho Đỗ Hựu , sau vào làm giám quan ngự sử . Khi Vương Thúc Vân cầm quyền , ông được trọng dụng , làm chức đồn điền viên ngoại lang . Lúc Thúc vân bị băi chức , ông bị biếm ra làm Tư mă Lang Châu . Ít lâu sau lại được triệu về ; rồi v́ làm thơ chỉ trích đại thần , lại bị Đường Hiến Tông biếm ra Ba châu . Nhờ có Bùi Độ và Liễu Tông Nguyên tâu xin , mới được đổi sang Liên Châu . Sau hơn mười bốn năm ở ngoài , được về triều , làm chức chủ khách lang trung Tập hiền viện học sĩ . Rồi v́ làm thơ chỉ trích triều chính , lại bị biếm ra làm chức Thứ sử Tô Châu , rồi Nhữ Châu . Sau về triều , làm chức Thái tử tân khách . Trong thời Hội Xương , đời Đường Vũ Tông , được phong kiểm hiệu Lễ bộ thượng thư rồi mất .

  Trong thời gian ở Tô Châu , Lưu Vũ Tích là bạn thân của Bạch Cư Dị . Một hôm , trong bữa tiệc của quan Tư không Lư Thân , gặp một kỳ nữ nổi tiếng , ông cảm xúc làm bài thơ sau :

  Cao kết vân hoàn tân dạng trang ,
  Xuân phong nhất khúc Đỗ Vi Nương .
  Tư không kiến quán hồn nhàn sự ,
  Đoạn tận Tô Châu , thứ sử trường .


  Búi tóc mây cao , mới điểm trang ,
  Gíp xuân một khúc , Đỗ Vi Nương .
  Tư Không quen mắt ḷng thanh thản ,
  Thứ sử riêng ai luống đoạn trường .


  Lư Thân biết ư , liền đem người danh kỹ này tặng cho Vũ Tích . Từ đó mấy chữ “ Tư không kiến quán “ thành ra điển cố thông dụng .

  Vạn Xuân

 • #2
  Ô Y Hạng


  Chu Tước kiều biên dă thảo hoa ,
  Ô Y hạng khẩu tịch dương tà .
  Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến ,
  Phi nhập tầm thường bách tính gia .

  Lưu Vũ Tích  Dịch nghĩa :
  Ngơ Áo Đen

  Bên cầu Chu Tước , chỉ có hoa cỏ dại ; của ngơ áo đen nằm trong nắng chiều . Chim én trước nhà họ Vương , họ Tạ thời xưa bây giờ bay vào trong nhà trăm họ tầm thường .


  Ô Y Hạng


  Bên cầu , cỏ dại hoa đồng ,
  Ô Y ngơ cũ nằm trong nắng chiều .
  Én lầu Vương Tạ thuở nào ,
  Bay giờ lưu lạc bay vào nhà dân .


  Bản dịch Trần Trọng San

  NGƠ Ô Y

  Bên cầu Chu Tước , cỏ hoa đồng
  Trong ngơ Ô Y , bóng xế lồng
  Vương , Tạ lầu xưa , chim én đậu
  Nhà dân chấp chới liệng bay tung


  Ngô Văn Phú dịch
  • Ô Y Hạng : tên đất , ở huyện Giang Ninh ( nam Kinh ngày nay ). Đời Tấn , Vương Đạo , Tạ An ở đây ; con cháu của hai vọng tộc này đều mặc áo đen , nên miền này gọi là Ô Y hạng ( ngơ áo đen )
  • Chu Tước kiều : tên cây cầu ở gần Ô Y hạng
  Vạn Xuân

  Comment


  • #3
   Xuân Từ


   Tân trang nghi diện hạ châu lâu ,
   Thâm tỏa xuân quang nhất điện sầu .
   Hành đáo trung đ́nh sổ hoa đóa ,
   T́nh đ́nh phi thướng ngọc tao đầu .   Dịch nghĩa :
   Bài Ca Xuân

   Vừa trang điểm xong , nàng bước xuống lầu son . Cả một viện đều buồn , v́ cảnh xuân bị khóa kín . Nàng đi đến sân trong , đếm những bông hoa ; chuồn chuồn bay lên trên chiếc ngọc tao đầu .


   Xuân Từ


   Điểm trang nàng bước xuống lầu ,
   Buồn chan chứa viện khóa màu vẻ xuân ,
   Bước ra đếm đóa hoa sân ,
   Chuồn chuồn bay đậu cành trâm trên đầu .

   Bản dịch Trần Trọng San   • Nghi diện : hợp với vẻ mặt .
   • Ngọc tao đầu : đồ trang sức trên đầu phụ nữ .
   Vạn Xuân

   Comment


   • #4
    Thục Tiên Chủ Miếu


    Thiên địa anh hùng khí ,
    Thiên thu thượng lẫm nhiên .
    Thế phân tam túc đỉnh ,
    Nghiệp phục ngũ châu tiền .
    Đắc tướng năng khai quốc ,
    Sinh nhi bất tượng hiền .
    Thê lương Thục cố kỹ ,
    Lai vũ Ngụy cung tiền .

    Lưu Vũ Tích    Dịch nghĩa :
    Miếu Thục Tiên Chủ

    Khí anh hùng ngài c̣n ở trong trời đất , ngàn thu sau phải c̣n khiến người ta kính sợ . Khi ấy thế nước chia làm ba phần , giống như ba chân vạc ; ngài đă khôi phục được nghiệp đế , đem lại thời đại tiền Ngũ châu .
    Ngài đă t́m được vị Thừa tướng ( Khổng Minh ) có tài mở nước , nhưng sinh phải đứa con ( Lưu Thiện ) không có tài đức giống ḿnh . Những nàng kỹ nữ khi xưa của nước Thục nay phải héo hắt , đau thương , đến múa trước cung Ngụy .
    Miếu Thục Tiên Chủ

    Anh khí bao trùm trời đất rộng ,
    Oai linh c̣n măi đến ngàn sau .
    Dư đồ chia rơ ba chân vạc ,
    Cơ nghiệp đem về tiền Ngũ châu .
    T́m tướng , mở mang cho nước được ;
    Sinh con , tài giỏi giống cha đâu !
    Ngậm ngùi , kỹ nữ trong cung Thục ,
    Cung Ngụy giờ đây đến múa hầu .

    Bản dịch Trần Trọng San


    • Thục tiên chủ : Lưu Bị , vua nước Thục thời Tam quốc .
    • Tam túc đỉnh : ba nước Ngụy , Ngô , Thục ví như ba chân vạc .
    • Ngũ châu tiền : thứ tiền do Hán Vũ đế đúc ra . Cuối đời Hán có câu đồng dao : “ Hoàng ngưu thạch phúc , Ngũ châu dương phục “ ( Ḅ vàng bụng trắng , tiền Ngũ châu tất trở lại ) ư nói nhà Hán phục hưng .
    Vạn Xuân

    Comment


    • #5

     Tây Tái Sơn Hoài Cổ


     Vương Tuấn lâu thuyền há Ích châu ,
     Kim Lăng vương khí ảm nhiên thâu .
     Thiên tầm thiết tỏa trầm giang để ,
     Nhất phiến hàng phan xuất Thạch Dầu .
     Nhân thế kỹ hồi thương văn sự ,
     Sơn h́nh y cựu trầm hàn lưu .
     Ṭng kim tứ hải vi gia nhật ,
     Cố lũy tiêu tiêu lô dịch thu .

     Lưu Vũ Tích


     Dịch nghĩa :

     Nghĩ lại chuyện xưa ở núi Tây Tái

     Thuyền lầu của Vương Tuấn đi xuống Ích Châu ; vương khí tại Kim Lăng ảm đạm tan ră . Ngàn tấm khóa sắt ch́m dưới đáy sông ; một mảnh cờ hàng ló ra ở thành Thạch Dầu .

     Người đời biết bao lần xót thương cho chuyện đă qua ; h́nh thế núi vẫn như xưa gối lên ḍng nước lạnh . Từ nay là ngày bốn bể làm một nhà . Trong lũy cũ , xào xạc tiếng lau sậy đượm vẻ thu .


     Nghĩ Lại Chuyện Xưa Ở Núi Tây Tái


     Vương Tuấn xuôi thuyền xuống Ích châu ,
     Kim Lăng vương khí ủ ê rầu .
     Đáy sông chằng chịt giăng xiềng sắt ;
     Cờ trắng lơ thơ ló Thạch Dầu .
     Nhân thế bao lần thương chuyện cũ ;
     H́nh non c̣n gối lạnh ḍng sâu .
     Từ nay bốn bể nhà chung một ,
     Lũy cũ , lau thu tiếng xạc xào .

     Bản dịch Trần Trọng San     _ Tây tái sơn : ở huyện Đại Tri tỉnh Hồ Băc .

     _ Vương Tuấn : làm thứ sử Ích châu ( thuộc Tứ Xuyên ngày nay ), được vua Tần Vũ đế phái đi đánh nước Ngô . Quân Ngô giăng khóa xích ở dưới sông để ngăn thuyền địch . Vương Tuấn thiêu hủy hết chướng ngại vật , rồi tiến quân thẳng tới thành Thạch Dầu .

     * Sách xưa chép rằng : Lưu Vũ Tích cùng Vị Sở Khách , Nguyên Chẩn đến chơi nhà Bạch Cư Dị . Trong tiệc rượu , bốn nhà thơ này ước hẹn mỗi người làm một bài thơ Kim Lăng Hoài Cổ . Sau khi Vũ Tích làm xong bài thơ này . Bạch Cư Dị thán phục nói :” Trong bốn người đi kiếm loàily long, bác đă bắt được ngọc châu trước , c̣n lại vẩy móng th́ dùng làm ǵ nữa !” .Rồi cả ba đều thôi không làm tiếp .
     Vạn Xuân

     Comment


     • #6
      ẨM TỬU KHÁN MẪU ĐƠN

      Kim nhật hoa tiền ẩm
      Cam tâm túy sổ bôi
      Đản sầu hoa hữu ngữ :
      Bất vị lăo nhân khai


      Dịch nghĩa :

      Hôm nay uống rượu bên hoa
      Vui ḷng say sưa mấy chén
      Chỉ e hoa sẽ nói :
      Không phải nở cho người già

      Dịch thơ :

      UỐNG RƯỢU NGẮM HOA MẪU ĐƠN

      Hôm nay uống rượu ngắm hoa
      Cạn đôi ba chén gọi là mua vui
      Chỉ e hoa nói lên lời :
      Em không phải nở cho người già nua


      Tương Như dịch

      Hôm nay uống rượu trước hoa
      Đành say mấy chén gọi là mà thôi
      Buồn thay hoa biết nói cười :
      Có đâu muốn nở v́ ai ông già !


      Trần Trọng San dịch
      Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
      Phiến vân thiên thượng khứ du du
      Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
      Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

      Comment


      • #7
       THẠCH ĐẦU THÀNH

       Sơn vi cố quốc chu tao tại
       Triều đả không thành tịch mịch hồi
       Hoài thủy đông biên cựu thời nguyệt
       Dạ thâm hoàn quá nữ tường lai


       Dịch nghĩa :

       Núi bao bọc thành cũ , vây kín chung quanh
       Ngọn thủy triều đập vào thành trống rồi rút lui lặng lẽ
       Vầng trăng xưa , ở phía đông sông Hoài
       Đêm khuya vẫn chiếu qua bức tường con trên thành

       - Thành Thạch Đầu : ở phía nam núi Thạch Đầu , thuộc tỉnh Giang Tô
       - sông Hoài : sông Tần Hoài

       Dịch thơ :


       THÀNH THẠCH ĐẦU

       Núi vây thành cũ bốn bề
       Triều lên sóng vỗ , nước về , thành không
       Sông Hoài trăng cũ phía đông
       Đêm khuya thấp thoáng bóng lồng tường con


       (khuyết danh)
       Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
       Phiến vân thiên thượng khứ du du
       Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
       Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

       Comment


       • #8
        Trúc chi từ

        Dương liễu thanh thanh giang thuỷ b́nh
        Văn lang giang thượng xướng ca ngâm
        Đông biên nhật xuất tây biên vũ
        Đạo thị vô t́nh khước hữu t́nh

        Đây là bài từ tuyệt hay trong một series (14 bài th́ phải).Bài từ dựa trên một câu chuyện t́nh rất lăng mạn.Có một chàng thư sinh lên kinh ứng thí,trọ ở gần một am viện.Chàng thư sinh phải ḷng một ni cô trong am đó và tương tư đến mức ốm liệt giường...Ni cô đó ngâm một bài từ h́nh như có câu "Đạo thị vô t́nh khước hữu t́nh" th́ phải.Chàng trai nghe được mừng rỡ đến quên bệnh tật luôn.Sau đó chàng thi đỗ,ni cô kia hoàn tục,cả hai nên nghĩa phu thê...Thích quá !
        Last edited by Kinh Vo Mang; 12-23-2002, 10:59 PM.
        Amata nobis quantum amabitur nulla

        Comment


        • #9
         Khuê oán từ

         Khuê các biệt ly nan
         Khổ chiến ưng tiều tuỵ
         Hàn y bất yêu khoan


         Dịch Nghĩa
         Nỗi oán trong khuê pḥng

         Người đi lính ngoài biên ải xa xôi
         Nỗi chia ĺa nơi pḥng khuê càng khốn đốn
         Đánh nhau gian khổ chắc người hốc hác
         Áo rét mong chớ rộng thùng th́nh

         Dịch Thơ
         Người đi lính biên ải
         Nhớ nhung nơi khuê pḥng
         Chinh chiến người hốc hác
         Áo ơi chớ rộng thêm.

         Người dịch NHĐ
         Love mickey,

         Comment


         • #10
          Tái du Huyền Đô quán

          Đào hoa tịnh tận thái hoa khai
          Chủng đào đạo sĩ quy hà xứ
          Tiền độ Lưu lang kim hựu lai.

          Dịch Nghĩa
          Trăm mẫu đất trong đ́nh nay một nửa đă bám đầy rêu. Hoa đào đă hết, hoa rau lại nở. Đạo sĩ trồng đào đă về nơi nào? Chàng Lưu thuở trước nay lại đến.

          Dịch Thơ
          Lại đến chơi Huyền Đô quán

          Vườn xưa trăm mẫu nửa rêu đầy
          Đào hết, hoa rau lại đến thay
          Đạo sĩ trồng đào đâu đó nhỉ?
          Chàng Lưu năm trước lại về đây.

          Hoài Anh dịch
          Love mickey,

          Comment


          • #11
           Tống Linh Triệt

           Yểu yểu chung thanh văn
           Hà lạp đới tà dưng
           Thanh sơn độc quy viễn.


           Dịch Nghĩa
           Tiễn đưa Linh Triệt
           Chùa Trúc Lâm trong đám xanh xanh
           Chuông chiều nghe văng vẳng
           Vai mang chiếc nón lá nhuộm ánh nắng xế
           Một ḿnh về núi xanh xa xôi.


           Dịch Thơ
           Trúc Lâm chùa xanh xanh
           Chuông chiều đưa văng vẳng
           Nón ngang vai nhuộm nắng
           Riêng về núi xa xanh
           Người dịch NHĐ
           Love mickey,

           Comment


           • #12
            Tự Lang Châu chí kinh hí tặng khán hoa chư quân tử

            Vô nhân bất đạo khán hoa hồi
            Huyền Đô quán lư đào thiên thụ
            Tận thị Lưu lang khứ hậu tài.

            Dịch Nghĩa
            Trên con đường đỏ, bụi hồng phủ đầy mặt người, ai cũng nói rằng đi xem hoa về. Ngh́n cây đào trong Huyền Đô quán đều được trồng sau khi chàng Lưu đă ra đi.

            Dịch Thơ
            Từ Lang Châu đến kinh đô đùa tặng các vị quân tử xem hoa

            Đường tía xôn xao lớp bụi hồng
            Người nào cũng nói ngắm hoa xong
            Hoa đào ngh́n cội Huyền Đô quán
            Tự vắng chàng Lưu thảy mới trồng.

            Hoài Anh dịch
            Love mickey,

            Comment


            • #13
             Thu phong dẫn

             Hà xứ thu phong chí ?
             Tiêu tiêu tống nhạn quần
             Triêu lai nhập đ́nh thụ
             Cô khách tối tiên văn.


             Dịch Nghĩa
             Bài hát gió thu
             Gió thu từ nơi nào thổi đến ?
             Hiu hắt đưa đàn nhạn bay đi
             Buổi sớm lùa vào cây trước sân
             Riêng khách cô đơn nghe đầu tiên

             Dịch Thơ
             Gió thu xa thổi đến
             Hiu hắt đàn nhạn bay
             Gió sớm lùa trong lá
             Cô đơn khách mới hay.

             Người dịch Lê Nguyễn Lưu
             Love mickey,

             Comment


             • #14
              Vọng Phu sơn

              Hóa vi cô thạch khổ tương tư
              Vọng lai dĩ thị kỷ thiên tải
              Chỉ tự đương thời sơ vọng th́.

              Dịch Nghĩa
              Ngày lại ngày đứng trông chồng, chông không trở về
              Hóa thành ngọn đá trơ trọi ṃn mỏi v́ tương tư
              Trông đợi đến nay đă mấy ngàn năm
              Vẫn giống như khi mới đứng trông chờ

              Dịch Thơ
              Núi Vọng Phu

              Ngày tháng mong chồng chẳng thấy đâu
              Tương tư hóa đá đứng ôm sầu
              Trông chờ đă mấy ngh́n năm lẻ
              Vẫn giống như là mới đợi nhau.

              Bản dịch của LXT
              Love mickey,

              Comment


              • #15
               Mấy bài thơ của các tác giả của Mickey đưa lên ở tất cả các chủ đề trong Hán Thi Thủy Các, hầu hết đều thiếu mất câu thơ đầu tiên --> đọc thật vô duyên. Đây chắc là do copy'n'paste ở đâu về không cẩn thận, bị thiếu mất câu đầu. Đề nghị Mickey sửa lại.
               Last edited by Tong Thanh Thu; 09-22-2003, 06:27 PM.

               Comment


               • #16
                Tong Thanh Thu viết ở trên :
                Mấy bài thơ của các tác giả của Mickey đưa lên ở tất cả các chủ đề trong Hán Thi Thủy Các, hầu hết đều thiếu mất câu thơ đầu tiên --> đọc thật vô duyên. Đây chắc là do copy'n'paste ở đâu về không cẩn thận, bị thiếu mất câu đầu. Đề nghị Mickey sửa lại.
                aaaa, dzị seo, dzị là cọp thiếu rùi, bi giờ kiu sửa lại chắc xỉuuuuuu, thôi th́ fiền quí dzị dzô vnthuquan xem vậy, mic cọp từ trong í ra đấy
                Love mickey,

                Comment


                • #17
                 Tái du Huyền Đô quán

                 Tái du Huyền Đô quán

                 Bách mẫu đ́nh trung bán thị đài
                 Đào hoa tịnh tận thái hoa khai
                 Chủng đào đạo sĩ quy hà xứ
                 Tiền độ Lưu lang kim hựu lai.

                 Dịch Nghĩa:


                 Trăm mẫu đất trong đ́nh nay một nửa đă bám đầy rêu. Hoa đào đă hết, hoa rau lại nở. Đạo sĩ trồng đào đă về nơi nào? Chàng Lưu thuở trước nay lại đến.


                 Dịch Thơ:


                 Lại đến chơi Huyền Đô quán

                 Vườn xưa trăm mẫu nửa rêu đầy
                 Đào hết, hoa rau lại đến thay
                 Đạo sĩ trồng đào đâu đó nhỉ?
                 Chàng Lưu năm trước lại về đây.

                 Hoài Anh
                 Người cười ta cuồng ngông khờ khạo,
                 Ta cười người điên đảo ngược xuôi.

                 Comment


                 • #18
                  Ngao_0p xuất chiêu ở trên:

                  Đọc bài

                  Ô Y Hạng


                  Chu Tước kiều biên dã thảo hoa ,
                  Ô Y hạng khẩu tịch dương tà .
                  Cựu thời Vương Tạ đường tiền yến ,
                  Phi nhập tầm thường bách tính gia .

                  Lưu Vũ Tích                  Dịch nghĩa :
                  Ngõ Áo Ðen

                  Bên cầu Chu Tước , chỉ có hoa cỏ dại ; của ngõ áo đen nằm trong nắng chiều . Chim én trước nhà họ Vương , họ Tạ thời xưa bây giờ bay vào trong nhà trăm họ tầm thường .


                  Ô Y Hạng


                  Bên cầu , cỏ dại hoa đồng ,
                  Ô Y ngõ cũ nằm trong nắng chiều .
                  Én lầu Vương Tạ thuở nào ,
                  Bay giờ lưu lạc bay vào nhà dân .


                  Bản dịch Trần Trọng San

                  NGÕ Ô Y

                  Bên cầu Chu Tước , cỏ hoa đồng
                  Trong ngõ Ô Y , bóng xế lồng
                  Vương , Tạ lầu xưa , chim én đậu
                  Nhà dân chấp chới liệng bay tung


                  Ngô Văn Phú dịch
                  • Ô Y Hạng : tên đất , ở huyện Giang Ninh ( nam Kinh ngày nay ). Ðời Tấn , Vương Ðạo , Tạ An ở đây ; con cháu của hai vọng tộc này đều mặc áo đen , nên miền này gọi là Ô Y hạng ( ngõ áo đen )
                  • Chu Tước kiều : tên cây cầu ở gần Ô Y hạng
                  Tiểu sinh xin mạn phép góp một bản dịch, bản này trước để trên blog của tiểu sinh nay đem ra để huynh, đệ, tỷ, muội nhã giám :
                  Bên cầu Chu Tước cỏ ra hoa
                  Trước ngõ Ô Y bóng xế tà
                  Chim én trong nhà Vương, Tạ cũ
                  Mà nay lưu lạc chốn thôn gia
                  (Nguyệt Sinh)
                  Last edited by Nguyệt Sinh; 08-20-2008, 04:55 AM.
                  Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử ư chí vững vàng mà t́nh cảm mênh mang...

                  Mang mang vũ trụ nhân vô số
                  Kỷ cá nam nhân thị trượng phu

                  Comment


                  • #19
                   mickey xuất chiêu ở trên:

                   Đọc bài

                   Vô nhân bất đạo khán hoa hồi
                   Huyền Đô quán lư đào thiên thụ
                   Tận thị Lưu lang khứ hậu tài.

                   Dịch Nghĩa
                   Trên con đường đỏ, bụi hồng phủ đầy mặt người, ai cũng nói rằng đi xem hoa về. Ngh́n cây đào trong Huyền Đô quán đều được trồng sau khi chàng Lưu đă ra đi.

                   Dịch Thơ
                   Từ Lang Châu đến kinh đô đùa tặng các vị quân tử xem hoa

                   Đường tía xôn xao lớp bụi hồng
                   Người nào cũng nói ngắm hoa xong
                   Hoa đào ngh́n cội Huyền Đô quán
                   Tự vắng chàng Lưu thảy mới trồng.

                   Hoài Anh dịch
                   Bài này đầy đủ là:
                   Tử mạch hồng trần phất diện lai
                   Vô nhân bất đạo khán hoa hồi
                   Huyền Đô quán lư đào thiên thụ
                   Tận thị Lưu lang khứ hậu tài
                   Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử ư chí vững vàng mà t́nh cảm mênh mang...

                   Mang mang vũ trụ nhân vô số
                   Kỷ cá nam nhân thị trượng phu

                   Comment


                   • #20
                    mickey xuất chiêu ở trên:

                    Đọc bài

                    Khuê các biệt ly nan
                    Khổ chiến ưng tiều tuỵ
                    Hàn y bất yêu khoan


                    Dịch Nghĩa
                    Nỗi oán trong khuê phòng

                    Người đi lính ngoài biên ải xa xôi
                    Nỗi chia lìa nơi phòng khuê càng khốn đốn
                    Đánh nhau gian khổ chắc người hốc hác
                    Áo rét mong chớ rộng thùng thình

                    Dịch Thơ
                    Người đi lính biên ải
                    Nhớ nhung nơi khuê phòng
                    Chinh chiến người hốc hác
                    Áo ơi chớ rộng thêm.

                    Người dịch NHĐ
                    Bản này đầy đủ là:
                    Quan san chinh thú viễn
                    Khuê các biệt ly nan
                    Khổ chiến ưng tiều tuỵ
                    Hàn y bất yêu khoan

                    Đệ cũng xin góp một bản dịch thơ:
                    Người ra biên ải xa xôi
                    Nỗi sầu ly biệt đọng nơi khuê phòng
                    Chiến chinh tiều tụy hình dong
                    Hàn y gửi đến những mong vẫn vừa.
                    (Nguyệt Sinh)
                    Last edited by Nguyệt Sinh; 08-23-2008, 09:59 PM.
                    Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử ư chí vững vàng mà t́nh cảm mênh mang...

                    Mang mang vũ trụ nhân vô số
                    Kỷ cá nam nhân thị trượng phu

                    Comment


                    • #21
                     A Kiều oán

                     A Kiều oán

                     Vọng kiến uy nhuy cử thuý hoa,
                     Thí khai kim ốc tảo đình hoa.
                     Tu du cung nữ truyền lai tín,
                     Ngôn hạnh Bình Dương công chủ gia

                     Dịch nghĩa
                     Xa trông thấy cờ thúy hoa bay phấp phới,
                     Thử mở cửa nhà vàng quét hoa rụng trước sân.
                     Chốc lát cung nữ vào báo,
                     Rằng (nhà vua) đi đến nhà của công chúa Bình Dương

                     A Kiều: Tức Trần A Kiều, con gái của cô ruột Hán Vũ đế. Khi Vũ đế còn nhỏ, một hôm người cô hỏi có thích A Kiều không, cậu bé trả lời: nếu được lấy A Kiều thì sẽ xây nhà vàng cho nàng ở. Về sau, Vũ đế lên ngôi, cưới A Kiều làm hoàng hậu và xây nhà vàng cho nàng ở như lời đã hứa. Nhưng Trần Hoàng hậu hơn 10 năm không có con. Bình Dương công chúa, chị của Vũ đế, tiến người con gái nhà họ Vệ, sinh hoàng tử. Trần Hoàng hậu bị thất sủng, rất oán hờn đem 100 cân vàng nhờ Tư Mã Tương Như làm bài Trường Môn phú dâng Vũ đế. Vũ đế đọc bài phú cảm động lại đưa nàng về ngôi vị Hoàng hậu.
                     Dịch thơ
                     Xa trông cờ thuý đến rợp trời,
                     Nhà vàng thử mở, quét hoa rơi.
                     Chốc sau cung nữ đưa tin đến,
                     Ân sủng dành cho kẻ khác rồi.
                     (Người dịch: Nguyễn thị Bích Hải)

                     Vãn sinh tài học thô lậu cũng xin dịch một bản để tặng cho Mạc Tiếu Đường chủ, mong Đường chủ đừng chê tấm lòng thành của tiểu sinh và chúc Đường chủ mạnh khỏe, đủ kiên trì để có dẫn dắt bọn ma mới tiểu sinh tránh khỏi bị .

                     Xa trông cờ thúy tung bay
                     Nhà vàng thử mở quét ngay hoa tàn
                     Phút giây cung nữ lại sang
                     Mới hay ân sủng chỉ ngang qua nhà.
                     (Nguyệt Sinh)
                     Last edited by Nguyệt Sinh; 08-24-2008, 02:53 AM.
                     Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử ư chí vững vàng mà t́nh cảm mênh mang...

                     Mang mang vũ trụ nhân vô số
                     Kỷ cá nam nhân thị trượng phu

                     Comment


                     • #22
                      Đa tạ hiền đệ rất nhiều! Tấm lòng của đệ là khích lệ lớn đối với tỷ.

                      Có vẻ đệ cũng ưa thi phú ca từ cũ. Thất Giới Minh Văn thừa, giờ là Hắc Ưng bang chủ phu nhân Vo Uu Thao cũng hay dịch thơ đó. Nếu có dịp thì hai tỷ đệ cùng trao đổi, sẽ rất hay.

                      À, mà đệ có sưu tầm điển tích gắn với những bài thơ mà đệ dịch không? Câu chuyện công chúa A Kiều với Hoàng Kim Ốc, v.v... nếu được đưa vào bài viết luôn cho mọi người đọc thì cũng khá hay đó.
                      Last edited by Mạc Tiếu; 08-23-2008, 11:25 AM.
                      Thất Giới Minh

                      Vĩnh bất tử tâm

                      Comment


                      • #23
                       Nguyệt Sinh xuất chiêu ở trên:

                       Đọc bài

                       Bản này đầy đủ là:
                       Quan san chinh thú viễn
                       Khuê các biệt ly nan
                       Khổ chiến ưng tiều tuỵ
                       Hàn y bất yêu khoan

                       Đệ cũng xin góp một bản dịch thơ:
                       Người ra biên ải xa xôi
                       Nỗi sầu ly biệt đọng nơi khuê pḥng
                       Chiến chinh tiều tụy h́nh dung
                       Hàn y mong bớt thùng th́nh đi thôi
                       (Nguyệt Sinh)
                       Nguyệt Sinh đệ nên xem lại câu này, lạc vận rồi! Có thể chuyển thành tứ khác cho hợp vần với câu lục bên trên. Ví dụ như, "hàn y gửi đến những mong vẫn vừa", hay đại loại như thế.
                       Thất Giới Minh

                       Vĩnh bất tử tâm

                       Comment


                       • #24
                        Mạc Tiếu xuất chiêu ở trên:

                        Đọc bài

                        Nguyệt Sinh đệ nên xem lại câu này, lạc vận rồi! Có thể chuyển thành tứ khác cho hợp vần với câu lục bên trên. Ví dụ như, "hàn y gửi đến những mong vẫn vừa", hay đại loại như thế.
                        Mạn phép sửa xem sao nhé => "Hàn y mong bớt lùng nhùng đi thôi"
                        KÉO QUẦN GIỮ
                        Dù em ca những lời yêu đương, hay chuyện t́nh găy gánh giữa đường....
                        Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà.
                        Một chữ T́nh duy tŕ thế giới, một chữ Tài tô điểm càn khôn.


                        Tiêu Dao Môn

                        ____(\
                        _____\)._
                        __.---'..'.)
                        o(..)..._-\
                        _`"""`...``

                        Comment


                        • #25
                         Nhan Si xuất chiêu ở trên:

                         Đọc bài

                         Mạn phép sửa xem sao nhé => "Hàn y mong bớt lùng nhùng đi thôi"
                         Từ "lùng nhùng" vãn sinh cũng đã từng nghĩ đến nhưng so với từ "thùng thình" thì nó diễn tả không rõ và đơn thuần với nghĩa của từ khoan: rộng. "Lùng nhùng" cũng diễn tả sự rộng nhưng gợi cho người đọc đến sự lôi thôi nữa. Đa tạ Nhân Si huynh đã quan hoài, tiểu sinh sẽ sửa lại một chút theo ý của Mạc Tiếu Đường chủ. Đa tạ.
                         Last edited by Nguyệt Sinh; 08-24-2008, 10:58 AM.
                         Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử ư chí vững vàng mà t́nh cảm mênh mang...

                         Mang mang vũ trụ nhân vô số
                         Kỷ cá nam nhân thị trượng phu

                         Comment


                         • #26
                          Nguyệt Sinh xuất chiêu ở trên:

                          Đọc bài

                          Từ "lùng nhùng" văn sinh cũng đă từng nghĩ đến nhưng so với từ "thùng th́nh" th́ nó diễn tả không rơ và đơn thuần với nghĩa của từ khoan: rộng. "Lùng nhùng" cũng diễn tả sự rộng nhưng gợi cho người đọc đến sự lôi thôi nữa. Đa tạ Nhân Si huynh đă quan hoài, tiểu sinh sẽ sửa lại một chút theo ư của Mạc Tiếu Đường chủ. Đa tạ.
                          H́ h́, ta chỉ đưa ví dụ để gợi ư cho đệ, chứ hề buộc đệ sửa theo ư ta nghen! Đệ hăy cứ t́m tứ thơ nào mà đệ thấy hay nhất, hợp nhất mà để vào thôi.
                          Thất Giới Minh

                          Vĩnh bất tử tâm

                          Comment


                          • #27
                           mickey xuất chiêu ở trên:

                           Đọc bài

                           Vô nhân bất đạo khán hoa hồi
                           Huyền Đô quán lý đào thiên thụ
                           Tận thị Lưu lang khứ hậu tài.

                           Dịch Nghĩa
                           Trên con đường đỏ, bụi hồng phủ đầy mặt người, ai cũng nói rằng đi xem hoa về. Nghìn cây đào trong Huyền Đô quán đều được trồng sau khi chàng Lưu đã ra đi.

                           Dịch Thơ
                           Từ Lang Châu đến kinh đô đùa tặng các vị quân tử xem hoa

                           Đường tía xôn xao lớp bụi hồng
                           Người nào cũng nói ngắm hoa xong
                           Hoa đào nghìn cội Huyền Đô quán
                           Tự vắng chàng Lưu thảy mới trồng.

                           Hoài Anh dịch
                           紫陌紅塵拂面來,
                           無人不道看花迴。
                           玄都觀裡桃千樹,
                           盡是劉郎去後栽。

                           Tử mạch hồng trần phất diện lai,
                           Vô nhân bất đạo khán hoa hồi.
                           Huyền Đô quán lý đào thiên thụ,
                           Tận thị Lưu lang khứ hậu tài.

                           Dịch thơ 1:
                           Đường tía bụi hồng phủ khách qua
                           Người người đều nói mới xem hoa
                           Huyền Đô quán ấy đào nghìn gốc
                           Trồng lúc chàng Lưu đã cách xa

                           Dịch thơ 2:
                           Bụi hồng phủ mặt khách qua
                           Ai người cũng nói xem hoa về rồi
                           Huyền Đô ngàn gốc đào côi
                           Chàng Lưu quay bước, búp chồi nảy ra.

                           Dịch thơ 3:
                           Chàng Lưu từ lúc cách xa
                           Huyền Đô ngàn gốc đào hoa mới trồng
                           Quay về người thưởng hoa xong.
                           Khách qua đường tía, bụi hồng cuốn tung.

                           Bản dịch thứ 3 tiểu sinh dịch ngược từ dưới lên, cũng không rõ là có phù hợp với tiêu chí tham khảo của Thủy Vân Lâu không, nên nếu có gì sai sót mong các vị xá tội và xóa giùm bản dịch thứ 3 giùm tiểu sinh. Đa tạ.
                           Last edited by Nguyệt Sinh; 10-14-2008, 11:07 PM.
                           Điều khó nhất trên đời là làm một trang nam tử ư chí vững vàng mà t́nh cảm mênh mang...

                           Mang mang vũ trụ nhân vô số
                           Kỷ cá nam nhân thị trượng phu

                           Comment


                           • #28
                            Dịch thơ nếu dịch không bậy bạ nhơ nhớp th́ lúc nào cũng được trân trọng ǵn giữ ...
                            Tiếng thưa như gió thoảng qua ...
                            Tiếng mau xầm xập như trời đổ mưa ...

                            Comment

                            Working...
                            X