• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thi Tiên- Lư Bạch

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Thi Tiên- Lư Bạch

  Vạn Xuân

 • #2
  Lư Bạch

  TIỂU TRUYỆN LƯ BẠCH  Lư Bạch sinh năm đầu niên hiệu Trường An (701) , đời Đường Trung Tông , và mất vào năm đầu niên hiệu Bảo Ứng (762) , đời Đường Đại Tông , Cùng tuổi với Vương Duy , nhiều hơn Đổ Phủ mười hai tuổi , Sầm Than 14 tuổi . Nhân có truyền thuyết nói bà thân mẫu nằm mộng thấy sao Trường Canh rồi sinh ra ông , nên ông lấy tự là Thái Bạch .

  Theo lời ông tự thuật, Lư Bạch là hậu duệ của danh tướng Lư Quăng đời Hán, và là cháu chín đời của vua Vũ Chiêu Vương nước Lương . Cuối đời Tùy ( khoảng năm 616), thân phụ ông v́ một chuyện nào đó phải trốn sang Tây Vực . Lư Bạch sinh tại đây trong lúc Vơ tắc Thiên cướp ngôi nhà Đường . Sau khi triều Vơ hậu sụp đổ , gia đ́nh ông trở về nội địa , làm nghề buôn bán , ngụ tại làng Thanh Liên ( huyên Chương Minh , tỉnh Tứ Xuyên). Thân mẫu ông là người Tây Vực , người ta thường gọi là " Man Bà ". V́ thuở nhỏ sống tại Tây Vực, Lư Bạch thông hiểu chữ Tây Vực . Nhờ khả năng này , Lư Bạch sau này có lần giúp vua Đường Minh Hoàng thảo tờ thư trả lời rợ Phiên ( Đáp Phiên thư ) .

  Lư Bạch rất thông minh đỉnh ngộ : lên 5 tuổi, biết đọc Lục giáp; lên 10 tuổi , thông hiểu Thi ,Thư , thường xem sách Bách gia . Năm 15 tuổi thích kiếm thuật , thường làm các bài văn mô phỏng cổ nhân , như tờ thư gởi Hàn Kinh châu , bài phú ngạo Tư mă Tương Như . Năm 16 tuổi ông cùng Đông Nham Tử đến ở ẩn tại phía Nam núi Dân Sơn ( ở huyện Tùng Phan , tỉng Tứ Xuyên ) Năm 20 tuổi ông được tiếng là người hào hiệp , cao nghĩ, thích làm hiệp sĩ . Đến xin làm việc dưới trướng của Thứ sử Ích châu Tô Dĩnh , được họ Tô khen là " có thiên tài anh lệ , nếu học rộng thêm có thể sánh vai với Tư Mă Tương Như ".

  Năm 723 , Lư Bạch cùng người bạn là Ngô chỉ Nam đi chơi đất Sở , đến Thương Ngô, Động Đ́nh . Sau lại qua Kim Lăng, vượt Minh Hải, đến Nhữ Châu, du lịch các thắng địa miền đông nam trong mấy năm .

  Năm 726 , Lư Bạch đến Vân Mộng ( huyện An Lục tỉnh Hồ Bắc), cưới vợ, là cháu gái của Hứa tướng công . Từ năm 30 tuổi tiếng tăm văn chương bắt đầu vang dậy .

  Năm 735 (năm thứ 23 niên hiệu Khai Nguyên ), Lư Bạch lên chơi vùng Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây). Khi ấy Quách Tử Nghi đang bị giam trong quân ngũ , nhờ có ông xin cho mà được tha . Tháng 5, ông đến miền Tế, Lỗ, ngụ tại Nhiệm thành ( tỉnh Sơn Đông). Cùng Khổng Sào Phủ , Hàn Chuẩn , Bùi Chính, Đào Cái , Trương Thúc Minh ngao du tại núi Tồ Lai ( huyện Thái An tỉnh Sơn Đông), say sưa tại Trúc Khê , lấy hiệu là " Trúc Khê lục dật " ( sáu nhà ẩ dật tại Trúc Khê ) .

  Như vậy có thể nói đại khái từ năm 40 tuổi trở về trước, Lư Bạch sống những ngày tiêu dao, nhàn tản , ngao du thiên hạ

  Năm đầu niên hiệu Thiên Bẳo (742) Lư Bạch đi chơi Cối Kê , cùng với đạo sĩ Ngô Quân ngụ tại Viễm Trung ( tỉnh Chiết Giang). Khi Ngô Quân được triệu về Trường An, bèn đem Lư Bạch đi theo . Tại kinh đô Lư Bạch gặp Hạ Tri Trương , lúc này đang làm chức Thái Tử tân khách . Thoạt trông thấy ông , Hà Tri Trương nói rằng : " Đây là một trích tiên giáng trần". Lư Bạch và Hà Tri Trương trở nên đôi bạn rượu thơ . Nhờ sự tiến cử của Hà Tri Trương , Lư Bạch được Đường Huyền Tông triệu vào bệ kiến tại điện Kim Loan , bàn về thế vụ đương thời , nhân dịp nào ông thảo tờ " Đáp Phiên thư ", và dâng thiên " Tuyên Đường hồng do ", được vua khen ngợi . Vua cho ngồi trên giường thất bảo , lại thân đưa canh cho ăn . Rồi hạ chiếu nói rằng :" Khanh là kẻ áo vải , được trẩm biết tiếng ; nếu không phải là vốn đă chất chứa đạo nghĩa , th́ làm sao được như vậy !"; và phong Lư Bạch làm học sĩ cung phụng tại Hàn Lâm , chuyên trách về mệnh lệnh mật . Thời ḱ này là thời ḱ vinh hiển nhất trong đời Lư Bạch .

  Tại Trường An , Lư Bạch kết bạn với Hạ Tri Trương . Thôi Tông Chi , Vương Tiến , Tô Tấn , Trương Húc , Tiêu Toại , Lư Thích Chi , hiệu là " Tửu Trung Bát Tiên " ( tám vị tiên trong rượu ). Bài " Ẩm trung bát tiên ca " của Đổ Phủ , nói về Lư Bạch có câu :

  Lư Bạch nhất đẩu thi bách thiên,
  Trường An thị thượng tửu gia miên;
  Thiên tử hô lai bắt thướng thuyền ,
  Tự xưng thần thị tửu trung tiên .


  Lư Bạch một đấu , thơ trăm thiên
  Ngủ trong quán rượu tại Trường An;
  Thiên tử kêu tới chẳng lên thuyền ,
  Tự xưng thần là tiên trong rượu


  Các sách cũ thuật lại nhiều trường hợp Lư Bạch vâng lệnh vua thảo chiếu hay soạn nhạc từ trong lúc c̣n đang say .

  Trích Đường Thi của Trần Trọng San ( c̣n tiếp )
  Vạn Xuân

  Comment


  • #3
   tiếp theo

   Sách Dậu Dương Tạp Trở của Đoàn Thành Thức chép rằng : Vua Huyền Tông nghe danh Lư Bạch vang lừng hải nội, liền cho triệu vào bệ kiến . Thấy ông thần khí cao lăng , nhẹ nhàng như ráng mây, vua bất giác quên ḿnh là đấng chí tôn vạn thặng . Nhân thấy vua đi giày mới , Lư Bạch liền giơ chân cho Cao Lực Sĩ bảo cởi giày . Cao Lực Sĩ phải làm theo lời .

   Về sau chính v́ ôm mối hận này, Cao Lực Sĩ đă đem hai câu trong bài " Thanh B́nh Điệu " ra gièm với Dương Quí Phi là Lư Bạch có ư muốn ví Quí phi với nàng Triệu Phi Yến , một cung nhân thất sủng đời nhà Hán . Quí phi cả giận . V́ thế Minh Hoàng đôi lần định phong quan chức cho Lư Bạch , nhưng điều bị ngăn trở ( theo Tùng song lục của Vi Duệ ). Thực ra nguyên nhân khiến Lư Bạch không hiển phát được tại Trường An c̣n là sự dèm pha của Trương Kư nữa ( theo bài tự của Ngụy Hạo).

   Nhận thấy không thể đắc ư tại Trường An . Lư Bạch bèn xin về , và được Minh Hoàng ban tặng nhiều vàng bạc .

   Từ năm 747( 45 tuổi), Lư Bạch ngao du bốn phương, phía Bắc đến các miền Triệu, Ngụy, Tề, Tần; phía Tây tới các đất Bân, Kỳ, Thương, Ư và Lạc Dương; phía nam đi chơi sông sông Hoài sông Tứ , rồi lại vào Cối Kê (tỉnh Chiết Giang). Nhân gia đ́nh ở đất Lỗ ( tỉnh Sơn Đông ) , nên Lư Bạch thường đi lại miền Tế , Lỗ . Trong thời gian 10 năm ( 745 - 755 ), ông đi chơi nhiều nhất tại các miền Lương , Tống ( tỉnh Hà Nam ). Chính trong thời ḱ này , ông quen biết Đổ Phủ , Cao Thích và Sầm Tham .

   Năm 755 ( năm thứ 14 niên hiệu Thiên Bảo ), Lư Bạch đi chơi Quăng Lăng ( tỉnh Giang Tô ), gặp Ngụy Hạo . Hai người cùng nhau đi thuyền vào sông Tần Hoài , lên Kim Lăng . Rồi từ biệt Ngụy Hạo , Lư Bạch đi Tuyên Thành ( tỉnh An Huy ). Sau đi xuống phía Nam , đến Lật Dương , Viễm Trung ( tỉnh Chiết Giang), rồi vào núi Lư Sơn ( huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây), ở ẩn tại B́nh Phong Điệp . Tháng 11 năm này, An Lộc Sơn làm phản .

   Năm 756 ( Chí Đức nguyên niên , đời Đường Túc Tông), An Lộc Sơn vây hăm hai kinh . Vĩnh vương Lân , con thứ 16 của Huyền Tông, làm Giang Lăng đô đốc , sung tiết độ sứ các đạo Sơn Nam đông lộ . Lĩnh Nam Kiềm Trung và Giang Nam tây lộ . Trọng tài danh của Lư Bạch , Vĩnh Vương mời ông tới làm liêu tá trong phủ . Khi Lư Lân làm phản , tự đem thuyền đi xuống phía đông, Lư Bạch cũng bị bức bách đi theo .

   Năm 757 , tháng 2, Vĩnh vương Lân bại trận , Lư Bạch chạy đến Bành Trạch trần thú , rồi bị giam tại ngục Tầm Dương ( huyện Cửu Giang , tỉnh Giang Tây ) Tuyên úy đại sứ Thôi Chi Hoán và ngự sử trung thừa Tống Nhược Tư cố sức xin tha cho Lư Bạch . Nhược Tư c̣n tự phóng thích Lư Bạch, cho làm tham mưu quân sự, lại dâng thư tiến cử lên vua , nhưng không được trả lời . Lư Bạch vẫn bị kết tội theo Lân làm phản và khép án tử h́nh . May được Quách Tử Nghi , nay đă là tướng có công dẹp giặc , nhớ ơn xưa, xin giải quan chuộc tội cho, Lư Bạch mới được giảm xuống tội đi đày .

   Năm 758 ( Càn nguyên nguyên niên ), Lư Bạch bị phát văng đi Dạ Lang ( huyện Đồng Tử, tỉnh Quí Châu). Trên đường đi đày , có qua hồ Động Đ́nh ( tỉnh Hồ Nam ), lên Tam Giáp ( khoảng Tứ Xuyên, Hồ Bắc ).

   Năm 759, vào cuối mùa xuân, khi đến Vu Sơn ( tỉnh Tứ Xuyên), Lư Bạch nhận được sắc tha tội .

   Khứ niên tả thiên Dạ Lang đạo,
   Kim niên sắc phóng Vu Sơn dương .
   (Bệnh tửu qui kư Vương minh phủ )

   Năm ngoái bị đày xuống đường đi Dạ Lang,
   Năm nay được sắc tha ở phía Nam núi Vu sơn ,


   Từ Vu Sơn Lư Bạch đi đến Hán Dương ( tỉnh Hồ Bắc ).
   Năm 760, Lư Bạch về đến Trường Phong Sa, ở Tŕ châu, phủ An Khánh (tỉnh An Huy). Vương Duy mất vào năm này .

   Năm 761, lại đến Kim Lăng, Tuyên Thanh , Lịch Dương ...., sống phóng đăng , ngông cuồng . Có gặp lại Ngụy Hạo ở Tuyên Thành ( tỉnh An Huy ).

   Năm 762 ( Bảo Ứng nguyên niên ), Lư Bạch đến ở nhà người họ là Lư Dương Băng , đang làm huyện lệnh tại Đang Đồ ( tỉnh An Huy ). Tháng 4 năm này, vua Đại Tông lên ngôi, có ư triệu Lư Bạch , phomg làm chức thập di. Nhưng đến tháng 11 Lư Bạch mắc bệnh nặng tại Đang Đồ ( theo Lư Dương Băng); mất ở núi Thanh Sơn , ngoài thành huyện này ( theo Phạm Truyền Chính ) . Thọ 62 tuổi .

   Có những thuyết khác nói rằng Lư Bạch không phải v́ mắc bệnh mà mất ( Lư Hoa , Ngụy Hạo ), Ngụy Hạo c̣n cho biết rơ ràng ông chết trong đầm nước .

   Đến thời Ngũ Đại , Vương Định Bảo soạn sách Chích ngôn , mới viết rằng : " Lư Bạch mặc áo gấm trong cung , chơi trong sông Thái Thạch ( Ở huyện Đang Đồ ), ngạo nghễ tự đắc , xem như không có ai bên cạnh ; nhân say , nhảy vào nước, bắt bóng trăng rồi chết ". Về sau Hồng Dong Trai phụ hoạ thuyết đó , nói thêm : " .... V́ thế nơi ấy có Tróc nguyệt đài ( đài Bắt Trăng ) ".

   Về gia đ́nh , Lư Bạch có đến 4 đời vợ , sinh được 3 con trai , 1 con gái .

   Sau khi Lư Bạch mất , Lư Dương Băng thâu thập thơ ông , thấy rằng trong số hai vạn bài thơ ông làm lúc sinh tiền, chỉ c̣n lại một phần mười . Những bài thơ ông làm trong khoảng 8 năm sau loạn An Lộc Sơn phần nhiều bị thất lạc . Ông vốn không thích lưu giữ và truyền bá thơ văn . Đến đời Tống ( 1080 ), Tống Măn Cầu gom góp lại được , soạn thành Lư Bạch thi tập, 30 quyển, gồm 1800 bài .

   Theo Thơ Đường của Trần Trọng San
   Vạn Xuân

   Comment


   • #4
    HIỆP KHÁCH HÀNH

    Triệu khách mạn hồ anh,
    Ngô câu sương tuyết minh .
    Ngân an chiếu bạch mă,
    Táp nạp như lưu tinh .
    Thập bộ sát nhất nhân ,
    Thiên lư bất lưu hành .
    Sự liễu phất y khứ ,
    Thâm tàng thân dữ danh .
    Nhàn quá Tín lăng ẩm,
    Thất kiếm tất tiền hoành .
    Tương chích đạm Châu Hợi
    Tŕ Trường khuyến Hầu Doanh .
    Tam bôi thổ nhiên nặc
    Ngũ nhạc đảo vi khinh .
    Nhăn hoa nhĩ nhiệt hậu,
    Ư khí tố nghê sinh .
    Cứu Triệu huy kim chùy,
    Hàm Đan tiên chấn kinh .
    Thiên thu nhị tráng sĩ
    Huyên hách Đại Lương thành .
    Túng tử hiệp cốt hương,
    Bất tàm thế thượng anh .
    Thùy năng thư các hạ,
    Bạch thủ Thái huyền kinh .
    Hiệp Khách Hành

    Khách nước Triệu phất phơ giải mũ ,
    Gươm Ngô câu rực rỡ tuyết sương .
    Long lanh yên bạc trên đường,
    Chập chờn như thể muôn ngàn sao bay .
    Trong mười bước giết người bén nhạy,
    Ngh́n dặm xa vùng vẫy mà chi .
    Việc xong rũ áo ra đi ,
    Xoá nḥa thân thế, kể ǵ tiếng tăm .
    Rảnh rang tới Tín Lăng uống rượu,
    Tuốt gươm ra , kề gối mà say .
    Chả kia với chén rượu này,
    Đưa cho Châu Hợi, chuốc mời Hầu Doanh .
    Ba chén cạn, thân ḿnh xá kể !
    Năm núi cao, xem nhẹ lông hồng
    Bừng tai , hoa mắt chập chùng,
    Mống tuôn hào khí mịt mùng trời mây .
    Chùy cứu Triệu vung tay khảng khái,
    Thành Hàm Đan run rẩy , kinh hoàng .
    Ngh́n thu tráng sĩ hai chàng ,
    Tiếng tăm hiển hách, rỡ ràng Đại Lương .
    Thân dù thác, thơm xương nghĩa hiệp;
    Thẹn chi ai hào kiệt trên đời .
    Hiệu thư dưới gác nào ai ?
    Thái huyền , trắng xoá đầu người chép kinh .

    Bản dịch của Trần Trọng San
    Vạn Xuân

    Comment


    • #5
     Mạch Thượng Tặng Mỹ Nhân


     Tuấn mă kiêu hành đạp lạc hoa ,
     Thùy tiên trực phất ngũ vân xa .
     Mỹ nhân nhất tiếu niêm châu bạc ,
     Dao chỉ hồng lâu thị thiếp gia .
     Tặng Người Đẹp Trên Đường

     Nghênh ngang ngựa giẫm hoa rơi;
     Buông roi,chạm phải xe hoa năm màu .
     Mỹ nhân cười hé rèm châu ,
     Chỉ xa: nhà thiếp là lầu hồng kia .     Bản dịch Trần trọng San
     Vạn Xuân

     Comment


     • #6
      Việt Trung Lăm Cổ

      Việt vương Câu Tiễn phá Ngô qui ,
      Nghĩa sĩ hoàn gia tận cẩm y .
      Cung nữ như hoa măn xuân điện ,
      Chỉ kim duy hữu chá cô phi


      Lư Bạch


      Xem Cảnh Cũ Nước Việt

      Phá Ngô, vua Việt khải hoàn,
      Chinh phu áo gấm vẽ vang về nhà .
      Điện xuân cung nữ như hoa ,
      Giờ đây chỉ có bầy gà rừng bay .


      Bản dịch Trần Trọng San
      Vạn Xuân

      Comment


      • #7

       TÔ ĐÀI LĂM CỔ


       Cựu uyển, hoang đài, dương liễu tân,
       Lăng ca thanh xướng bất thăng xuân !
       Chỉ kim duy hữu Tây Giang nguyệt,
       Tằng chiếu Ngô Vương cung lư nhân.

       Lư Bạch       THĂM DẤU CŨ ĐÀI CÔ-TÔ
       Đài hoang, vườn cũ, liễu c̣n tơ,
       D́u dặt lăng ca giọng gió đưa.
       Nay chỉ Tây Giang vừng nguyệt tỏ,
       Từng soi người ngọc điện vua Ngô.
       TÙNG VÂN dịch

       Động lư hữu thiên xuân tịch tịch
       Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang

       Comment


       • #8
        TỐNG HỮU NHÂN

        Thanh sơn hoành bắc quách,
        Bạch thủy nhiễu đông thành.
        Thử địa nhất vi biệt,
        Cô bồng vạn lư chinh.
        Phù vân du tử ư.
        Lạc nhật cố nhân t́nh.
        Huy thủ tự tư khứ,
        Tiêu tiêu ban mă minh.


        Dịch nghĩa :
        Rặng núi xanh vắt ngang ải bắc.
        Ḍng sông trắng lượn quanh thành đông.
        Một lần từ biệt đất này,
        bạn như cỏ bồng lẻ loi đi xa muôn dặm.
        Ư du tử ví như đám mây trôi chóng tan.
        T́nh cố nhân giống như mặt trời lặn.
        Bạn vẫy tay ra đi từ nay.
        Tiếng con ngựa ĺa đàn nghe rất buồn thương


        Tiễn Bạn

        Núi ngang ải bắc xanh xanh,
        Ḍng sông trăng trắng lượn quanh đông thành.
        Lần này từ biết đất lành,
        Cỏ bồng muôn dặm một ḿnh xa xôi
        Ư du tử : đám mây trôi ;
        T́nh cô nhân : bóng mặt trời chiều hôm
        Bạn đi tay vẫy hiu buồn,
        Ĺa đàn ngựa hí đau ḷng từ đây
        Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
        Phiến vân thiên thượng khứ du du
        Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
        Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

        Comment


        • #9
         OÁN T̀NH

         Mỹ nhân quyển châu liêm
         Thâm tọa tần nga my
         Đăn kiến lệ ngân thấp
         Bất tri tâm hận thùy


         Mối T́nh Oán Hận

         Người xinh cuốn bức rèm châu
         Ngồi im thăm thẳm nhăn chau đôi mày
         Chỉ hay giọt lệ vơi đầy
         Đố ai biết được ḷng này giận ai

         Tản Đà dịch
         Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
         Phiến vân thiên thượng khứ du du
         Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
         Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

         Comment


         • #10
          Há Chung Nam Sơn, quá Hộc Tư Sơn Nhân túc, trí tửu


          Mộ ṭng bích sơn há,
          Sơn nguyệt tùy nhân quy .
          Khước cố sở lai kính,
          Thương thương hoành thúy vi .
          Tương huề cập điền gia,
          Đồng trĩ khai kinh phi .
          Lục trúc nhập u kính,
          Thanh la phất hành y .
          Hoan ngôn đắc sở khế,
          Mỹ tửu liêu cộng huy .
          Trường ca ngâm tùng phong,
          Khúc tận hà tinh hy .
          Ngă túy quân phục lạc,
          Đào nhiên cộng vong ki .


          Dịch nghĩa:

          Xuống núi Chung Nam, ghé qua nhà Hộc Tư Sơn
          Nhân ngủ đêm, bày cuộc rượu .


          Chiều xuống theo màu núi biếc,
          Ánh trăng trên non ngàn theo người đi về .
          Ngoái nh́n lối nhỏ vừa đi qua,
          Thấy giăng ngang một màu xanh xanh .
          Cầm tay nhau đến nhà trong xóm ruộng.
          Con trẻ mở chiếc cổng gỗ,
          Trúc xanh dẫn vào lối đi thâm u .
          Dây leo phơ phất chạm áo người đi .
          Vui mừng nói được chỗ nghĩ ngơi .
          Rượu ngon ,chén khoan chén nhặt .
          Tiếng ca dài ḥa tiếng gió thông .
          Hết khúc hát, ngân hà, tinh tú đă thưa thớt rời rạc .
          Tôi say, anh được vui vẻ .
          Hớn hở như nhiên quên hết chuyện đời
          Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
          Phiến vân thiên thượng khứ du du
          Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
          Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

          Comment


          • #11
           KIM LĂNG TỬU TỨ LƯU BIỆT

           Phong xuy liễu hoa măn điếm hương,
           Ngô cơ áp tửu hoán khách thường.
           Kim Lăng tử đệ lai tương tống,
           Dục hành bất hành, các tận trường.
           Thỉnh quân thí vấn đông lưu thuỷ,
           Biệt ư dữ chi thùy đoản trường ?           THƠ LƯU LẠI ĐỂ TỪ BIỆT Ở QUÁN RƯỢU KIM LĂNG

           Quán ngạt ngào hương gió liễu bay,
           Cô hàng rượu đẹp ép người saỵ
           Kim Lăng bạn trẻ ra đưa tiễn,
           Kẻ ở người đi cạn chén đầỵ
           Nhờ ai hỏi nước Trường Giang thử,
           Nước ấy t́nh kia ai vắn dài ?


           KHƯƠNG HỮU DỤNG dịch
           Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
           Phiến vân thiên thượng khứ du du
           Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
           Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

           Comment


           • #12
            ĐĂNG KIM LĂNG PHƯỢNG HOÀNG ĐÀI

            Phượng hoàng đài thượng phượng hoàng du
            Phượng khứ đài không giang tự lưu
            Ngô cung hoa thảo mai u kính
            Tấn đại y quan thành cổ khâu
            Tam sơn bán lạc thanh thiên ngoại
            Nhị thủy trung phân Bạch lộ châu
            Tổng vị phù vân năng tế nhật
            Trường an bất kiến sử nhân sầu


            Lên đài Phượng Hoàng ở Kim Lăng

            Phượng hoàng từng ghé trên đài Phượng
            Phượng bỏ đài không nước chảy thâu
            Hoa cỏ cung Ngô vùi lối kín
            Mũ xiêm triều Tấn hóa g̣ lâu
            Nửa rơi ba núi ngoài trời thẳm
            Giữa tách đôi ḍng băi Lộ châu
            Tất cả v́ mây che nổi sáng
            Trường an chẳng thấy chạnh bao sầu

            Đông A dịch
            Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
            Phiến vân thiên thượng khứ du du
            Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
            Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

            Comment


            • #13
             NGỌC GIAI OÁN

             Ngọc giai sinh bạch lộ ,
             Dạ cửu xâm la việt .
             Dục hạ thủy tinh liêm,
             Linh lung vọng thu nguyệt .


             Lư Bạch

             Dịch nghĩa :

             Nỗi oán nơi thềm ngọc

             Sương trắng rơi bên thền ngọc ; đêm khuya , sương lan ướt bít tất lụa . Toan buông tấm rèm trong suốt như thủy tinh xuống , để ngắm bóng trăng thu trong trẻo .


             Ngọc giai oán


             Sương trắng phơi trên thềm ,
             Đêm khuya lan dép lụa .
             Toan rủ bức rèm thưa
             Ngắm trăng thu sáng tỏ

             Bản dịch Trần Trọng San
             Vạn Xuân

             Comment


             • #14
              Ngô Vương Vũ Nhân Bán Túy

              Phong động hà hoa thủy điện hương ,
              Cô Tô đài thượng yến Ngô vương .
              Tây Thi túy vũ kiều vô lực,
              Tiếu ư đông song bạch ngọc sàng .

              Lư Bạch


              Dịch nghĩa

              Người Múa Của Vua Ngô Trong Lúc Ngà Say

              Gió rung động hoa sen, làm cho điện nước ngạt ngào thơm . Trên đài Cô Tô , vua Ngô mở tiệc , Nàng Tây Thi say sưa múa , ẻo lả như không có sức ; rồi ngă xuống giường ngọc trắng bên cửa số phía đông .


              Người Múa Của Vua Ngô Trong Lúc Ngà Say

              Gió động bông sen , ngát điện hương ;
              Cô Tô vui mở tiệc Ngô vương .
              Tây Thi ẻo lả ,say sưa múa
              Cười đến bên song, ngă xuống giường .


              Bản dịch Trần Trọng San
              Vạn Xuân

              Comment


              • #15
               Lục Thủy Khúc

               Lục thủy minh thu nguyệt
               Nam hồ thái bạch tần
               Hà hoa kiều dục ngữ
               Sầu sát đăng chu nhân

               Lư Bạch


               Dịch nghĩa :

               Khúc Hát Nước Trong

               Mặt nước trong in bóng trăng thu sáng ; đi hái rau tần trắng ở hồ nam . Hoa sen xinh đẹp như toan cất tiếng nói, khiến cho người bơi thuyền buồn đến chết được .


               Khúc Hát Nước Trong

               Nước trong sáng tỏ trăng thu
               Hái rau tần trắng , đến hồ nam chơi .
               Hoa sen như muốn ngơ lời ,
               Vẽ xinh buồn chết người bơi con thuyền .


               Bản dịch Trần Trọng San
               Vạn Xuân

               Comment


               • #16

                HOÀNG HẠC LÂU TỐNG MẠNH HẠO NHIÊN CHI QUẢNG LĂNG


                Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu,
                Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu.
                Cô phàm viễn ảnh bích không tận,
                Duy kiến Trường Giang thiên tuế lâu.

                Lư Bạch


                TẠI LẦU HOÀNG HẠC TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN ĐI QUẢNG LĂNG

                Bạn từ lầu Hạc lên đường,
                Giữa mùa hoa khói Châu Dương xuôi ḍng.
                Bóng buồm đă khuất bầu không,
                Trông theo chỉ thấy ḍng sông bên trời.


                NGÔ TẤT TỐ dịch

                Bạn cũ rời tây Hoàng-Hạc lâu,
                Tháng ba hoa khói, xuống Dương-Châu.
                Buồm đơn, bóng lẫn vào mây biếc,
                Chỉ thấy Trường Giang xuôi măi đâu...


                NGUYỄN KỶ NIỆM dịch

                Động lư hữu thiên xuân tịch tịch
                Nhân gian vô lộ nguyệt mang mang

                Comment


                • #17
                 Tĩnh Dạ Tứ

                 Sàng tiên khán nguyệt quang,
                 Nghi thị địa thượng sương
                 Cứ đầu vọng minh nguyệt
                 Đê đầu tứ cố hương


                 Dịch nghĩa :
                 Đầu giường ánh trăng rọi
                 Tưởng là sương trên mặt đất
                 Ngẩng đầu ngắm trăng sáng
                 Cúi đầu nhớ quê cũ

                 Dịch thơ :

                 Ư Nghĩ Trong Đêm Vắng

                 Trước giường ngắm ánh trăng sa,
                 Trắng phơi mặt đất, ngỡ là ánh sương
                 Ngẩng đầu trông ngắm vầng trăng;
                 Cúi đầu lại nhớ xóm làng ngày xưa.


                 Trần Trọng San
                 Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                 Phiến vân thiên thượng khứ du du
                 Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                 Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                 Comment


                 • #18
                  Thu tịch lữ hoài

                  Lương phong độ thu hải
                  Xuy ngă hương tứ phi
                  Liên sơn khứ vô tế
                  Lưu thủy hà thời quy
                  Mục cực phù vân sắc
                  Tâm đoạn minh nguyệt huy
                  Phương thảo yết nhu diệm
                  Bạch lộ thôi hàn y
                  Mộng trường Ngân Hán lạc
                  Giác băi thiên tinh hy
                  Hàm bi tưởng cựu quốc
                  Khấp hạ thùy năng huy


                  Đêm thu nỗi ḷng nơi đất khách

                  Gió lạnh thổi qua biển
                  Lùa ḷng nhớ cố hương
                  Núi liền xa tít tắp
                  Nước chảy biết về không
                  Mây nổi ngoài tầm mắt
                  Trăng soi thêm đứt ḷng
                  Cỏ đành thôi hết mướt
                  Sương giục áo bông choàng
                  Mơ tưởng sông Ngân lạc
                  Tỉnh trời sao đă tàn
                  Ôm sầu thương nước cũ
                  Rơi lệ cầm khôn đang
                  Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                  Phiến vân thiên thượng khứ du du
                  Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                  Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                  Comment


                  • #19
                   Xuân Nhật Túy Khởi Ngôn Chí

                   Xử thế nhược đại mộng
                   Hồ vi lao kỳ sinh ?
                   Sở dĩ chung nhật túy,
                   Đồi nhiên ngọa tiền doanh.
                   Giác lai miện đ́nh tiền,
                   Nhất điểu hoa gian minh.
                   Tá vấn thử hà nhật ?
                   Xuân phong ngữ lưu oanh.
                   Cảm chi dục thán tức,
                   Đối chi hoàn tự khuynh.
                   Hạo ca đăi minh nguyệt,
                   Khúc tận dĩ vong t́nh.


                   Dịch thơ :

                   Sống ở đời như giấc mộng lớn
                   Tội chi vất vả đời ḿnh
                   Cho nên suốt ngày ta say sưa
                   Nằm lăn quay bên cột nhà ph́a trước
                   Tỉnh dậy nh́n ra sân
                   Một con chim trong hoa đang hót
                   Ướm hỏi nay là ngày ǵ
                   Mà cái oanh bay chuyền học nói trong gió xuân ?
                   Ḷng cảm xúc , muốn thở than
                   Lấy rượu lại tự nghiêng bầu
                   Cất tiếng ca vang chờ trăng sáng
                   Ca hết khúc quên cả nỗi ḷng ḿnh


                   Ngày Xuân Say Rượu Tỉnh Dậy Nói Chí Ḿnh

                   Đời như giấc mộng lớn
                   Nhọc ḷng mà làm chi ?
                   Suốt ngày say túy lúy
                   Trước hiên nằm li b́
                   Tỉnh dậy trông sân trước
                   Trong hoa chim hót vang
                   Hôm nay ngày nào nhỉ
                   Gió đưa tiếng oanh vàng
                   Cảm xúc ta than thở
                   Đối cảnh ta nghiêng b́nh
                   Hát vang đợi trăng sáng
                   Hết khúc đă quên t́nh


                   (Bản Dịch Trần Trọng San )

                   ************************

                   Ở đời như giấc chiêm bao
                   Làm chi mà phải lao đao cho đời ?
                   Vậy nên say suốt hôm mai
                   Bên cây cột trước , nằm dài khểnh chân
                   Tỉnh rồi , chợt ngó trước sân
                   Tiếng chim đâu đă nghe gần trong hoa
                   Ngày chi ? Thử hỏi cho ra
                   Gió xuân đang giục oanh già véo von
                   Cảm thương , ḷng những bồn chồn
                   Đoái trông cảnh vật giốc luôn chén quỳnh
                   Hát ngao chờ bóng trăng thanh
                   Lời ca vừa hết , mối t́nh đă quên


                   (Ngô Tất Tố dịch )
                   Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                   Phiến vân thiên thượng khứ du du
                   Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                   Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                   Comment


                   • #20
                    Kư Viễn

                    Mỹ nhân tại thời hoa măn đường
                    Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng
                    Sàng trung tú bị quyển bất tẩm
                    Chi kim tam tải văn dư hương
                    Hương diệc cánh bất diệt
                    Nhân diệc cánh bất lai
                    Tương tư hoàng diệp tận
                    Bạch lộ thấp thanh đài


                    Gửi Phương Xa

                    Người đẹp c̣n đây, hoa thắm tươi
                    Người đi, giường trống, lá hoa rơi
                    Trên giường chăn gấm y nguyên nếp
                    Xuân Hạ ba lần hương chửa phai
                    Hương thơm phảng phất c̣n đây măi
                    Người đẹp đi xa chẳng trở về
                    Móc trắng, rêu canh cùng đẫm ướt
                    Lá vàng lác đác nhớ thương hoài...
                    Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                    Phiến vân thiên thượng khứ du du
                    Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                    Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                    Comment


                    • #21
                     VƯƠNG CHIÊU QUÂN

                     Hán gia Tần địa nguyệt
                     Lưu ảnh chiếu minh phi
                     Nhất thướng ngọc quan đạo
                     Thiên nhai khứ bất qui
                     Hán nguyệt hoàn ṭng Đông hải xuất
                     Minh phi tây giá vô lai nhật
                     Yên Chi trường hàn tuyết tác hoa
                     Nga Mi tiều tụy một Hồ sa
                     Sinh phạp hoàng kim uổng đồ họa
                     Tử lưu thanh chủng xử nhân ta                     Dịch nghĩa :

                     Vầng trăng nơi cung Hán nay đến đất Tần
                     Chuyển bóng theo Minh Phi dơi chiếu
                     Một khi bước lên cửa ải Ngọc Môn
                     Là đi măi đến chân trời không trở lại
                     Trăng Hán vẫn từ biển đông mọc lên
                     Minh Phi bị gă sang nước phía tây không ngày trở về
                     Đỉnh Yên Chi lạnh măi tuyết trắng tung hoa
                     Mày ngài rầu rĩ ngập dưới cát bụi đất Hồ
                     Đời sống thiếu bạc vàng , nên tranh vẽ chân dung bị bôi nhọ
                     Chết đi, để lại nấm mồ xanh cho người đời thương xót

                     Dịch thơ :

                     Vương Chiêu Quân

                     Xứ Tần trăng Hán tỏ
                     Dơi bóng chiếu Minh Phi
                     Một lên đường ải Ngọc
                     Bên trời biền biệt đi
                     Trăng Hán vẫn mọc ngoài Đông Hải
                     Minh Phi sang Hồ không trở lại
                     Lạnh lùng hoa tuyết núi Yên Chi
                     Cát bụi bay mù ngập thúy my
                     Sống thiếu cân vàng tranh vẽ nhọ
                     Chết phơi nấm đất cỏ xanh ŕ

                     Trúc Khê dịch
                     Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                     Phiến vân thiên thượng khứ du du
                     Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                     Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                     Comment


                     • #22
                      ĐỐI TỬU

                      Khuyến quân mạc cự bôi
                      Xuân phong tiếu nhân lai
                      Đào lư như cựu thức
                      Khuynh hoa hướng ngă khai
                      Lưu oanh đề bích thụ
                      Minh nguyệt khuy kim lôi
                      Tạc lai chu nhan tử
                      Kim nhật bạch phát thôi
                      Cúc sinh Thạch hổ điện
                      Lộc tẩu Cô Tô đài
                      Tự cổ đế vương trạch
                      Thành khuyết bế hoàng ai
                      Quân nhược bất ẩm tửu
                      Tích nhân an tại tai!                      TRƯỚC RƯỢU

                      Khuyên bạn đừng chê rượu
                      Gió xuân cười cợt người
                      Đào lư bạn quen cũ
                      Nghiêng hoa nở v́ ai
                      Cành biếc chim oanh hót
                      Chén vàng trăng sáng soi .
                      Bửa trước mặt non dại
                      Hôm nay tóc bạc rồi
                      Gai lan thạch hổ điện
                      Hươu chạy Cô tô đài
                      Xưa nay cung vua chuá
                      Thành khuyết ngập trần ai
                      Bạn sao không uống rượu
                      Người xưa nay c̣n ai ??
                      Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                      Phiến vân thiên thượng khứ du du
                      Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                      Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                      Comment


                      • #23
                       QUAN SƠN NGUYỆT

                       Minh nguyệt xuất Thiên san
                       Thương mang vân hải gian
                       Trường phong kỷ vạn lư
                       Xuy độ Ngọc môn quan
                       Hán hạ Bạch Đăng đạo
                       Hồ khuy Thanh Hải loan
                       Do lai chinh chiến địa
                       Bất kiến hữu nhân hoàn
                       Thú khách vọng biên sắc
                       Tư quy đa khổ nhan
                       Cao lâu đương thử dạ
                       Thán tức vị ưng nhàn


                       Dịch nghĩa :

                       Trăng sáng mọc trên núi Thiên san
                       Trong cảnh mênh mông giữa mây và biển
                       Gió bay mấy ngàn dặm về
                       Thổi đến cửa ải Ngọc môn
                       Nhà Hán đồn binh ở lộ Bạch Đăng
                       Rợ Hồ ngấp nghé ở vũng Thanh hải
                       Xưa nay vẫn là băi chiến trường
                       Không thấy có ai được trở về
                       Người lính thú nh́n đăm đăm cảnh sắc xa xa
                       Ḷng nhớ nhà gương mặt lộ vẻ buồn khổ
                       Đêm nay có ai đang ngồi trên lầu cao
                       Hẳn phải than thở mà không dám nhàn nhă

                       Dịch Thơ :

                       Vừng trăng ra núi Thiên san
                       Mênh mang nước bể mây ngàn sáng soi
                       Gió đâu muôn dặm chạy dài
                       Thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc môn
                       Bạch Đăng quân Hán đóng đồn
                       Vùng kia Thanh hải ḍm luôn mắt Hồ
                       Từ xưa bao kẻ chinh phu
                       Đă ra đất chiến về ru mấy người
                       Buồn trông cảnh sắc bên trời
                       Giục ḷng khách thú nhớ nơi quê nhà
                       Lầu cao đêm vắng ai mà
                       Đêm nay than thở chắc là chưa nguôi


                       Tản Đà dịch
                       Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                       Phiến vân thiên thượng khứ du du
                       Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                       Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                       Comment


                       • #24
                        NGUYỆT HẠ ĐỘC CHƯỚC

                        I .
                        Hoa gian nhất hồ tửu
                        Độc chước vô tương thân
                        Cử bôi yêu minh nguyệt
                        Đối ảnh thành tam nhân
                        Nguyệt kư bất giải ẩm
                        Ảnh đồ tuỳ ngă thân
                        Tạm bạn nguyệt tương ảnh
                        Hành lạc tu cập xuân
                        Ngă ca nguyệt bồi hồi
                        Ngă vũ ảnh linh loạn
                        Tỉnh thời đồng giao hoan
                        Túy hậu các phân tán
                        Vĩnh kết vô t́nh du
                        Tướng kỳ mạc Vân Hán


                        Dịch nghĩa :

                        Trong đám hoa với một b́nh rượu
                        Uống một ḿnh không có ai làm bạn
                        Nâng ly mời với trăng sáng
                        Cùng với bóng nữa là thành ba người
                        Trăng đă không biết uống rượu
                        Bóng chỉ biết đi theo ḿnh
                        Tạm làm bạn với trăng và bóng
                        Hưởng niềm vui cho kịp với ngày xuân
                        Ta hát trăng có vẻ bồi hồi không muốn đi
                        Ta múa bóng có vẻ quay cuồng mê loạn
                        Lúc tỉnh cùng nhau vui đùa
                        Sau khi say th́ phân tán mỗi một nơi
                        Vĩnh viễn kết chặt mối giao du vô t́nh này
                        Cùng nhau ước hẹn lên trên Thiên hà gặp lại

                        DƯỚI TRĂNG UỐNG RƯỢU MỘT M̀NH

                        Trong hoa một bầu rượu
                        Riêng ḿnh chẳng có ai
                        Nâng chén mời trăng sáng
                        Với bóng thành ba người
                        Trăng không biết thú rượu
                        Bóng theo hoài bên thân
                        Tạm cùng trăng với bóng
                        Vui chơi cho kịp xuân
                        Ta ca trăng bồi hồi
                        Ta múa bóng linh loạn
                        Lúc tỉnh cùng nhau vui
                        Say rồi đều phân tán
                        Vô t́nh kết bạn chơi
                        Hẹn nhau nơi Vân Hán


                        (Trần Trọng San dịch )


                        Trong hoa rượu ngọt một bầu
                        Một ḿnh chuốc chén có đâu bạn bè
                        Mời trăng cất chén kè nhè
                        Thân ta bóng ấy trăng kia ba người
                        Trăng th́ tiếp rượu không nguôi
                        Bóng ta theo măi không rời thân ta
                        Bạn cùng trăng bóng vẫn vơ
                        Vui chơi khuây khỏa để chờ ngày xuân
                        Ta ca trăng cũng bâng khuâng
                        Khi ta nhảy múa bóng lăn lộn hoài
                        Cùng nhau khi tỉnh vui cười
                        Say rồi nghiêng ngửa mọi nơi rạc rời
                        Vô t́nh giao kết chơi bời
                        Hẹn nhau ở chỗ xa xôi cơi trời

                        (Trần Trọng Kim dịch )

                        II .

                        Thiên nhược bất ai tửu
                        Tửu tinh bất tại thiên
                        Địa nhược bất ái tửu
                        Địa ưng vô tửu tuyền
                        Thiên địa kư ái tửu
                        Ái tửu bất qui thiên
                        Dĩ văn thanh tỉ thánh
                        Phục đạo trọc như hiền
                        Hiền thánh kư dĩ ẩm
                        Hà tất cầu thần tiên
                        Tam bôi thông đại đạo
                        Nhất đẩu hợp tự nhiên
                        Đăn đắc túy trung thú
                        Vật vi tỉnh giả truyền


                        Dịch thơ :

                        Nếu trời không thích rượu
                        Sao rượu ở chi trời
                        Nếu đất không thích rượu
                        Suối rượu ở chi đời
                        Trời đất đă thích rượu
                        Thích rượu không thẹn trời
                        Đă nghe trong như thánh
                        Lại nói đục như hiền
                        Thánh hiền đều uống rượu
                        Thôi cầu chi thần tiên
                        Ba chén thông đạo lớn
                        Một sao hợp tự nhiên
                        Cốt được thú trong say
                        Kẻ tỉnh mặc ai khen ?
                        Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                        Phiến vân thiên thượng khứ du du
                        Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                        Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                        Comment


                        • #25
                         XUÂN DẠ LẠC THÀNH VĂN ĐỊCH

                         Thùy gia ngọc địch ám phi thanh
                         Tán nhập xuân phong măn Lạc thành
                         Thử dạ khúc trung văn "Chiết Liễu"
                         Hà nhân bất khởi cố viên t́nh


                         Dịch ư :

                         Tiếng sáo ngọc nhà ai vang trong bóng tối
                         Tan vào gió xuân man mác chốn Lạc thành
                         Đêm nay trong khúc sáo nghe có bai "chiết liễu "
                         Ai người không nao ḷng nhớ vườn xưa ?

                         Dịch thơ :

                         ĐÊM XUÂN LẠC THÀNH NGHE TIẾNG SÁO

                         Nhà ai sáo ngọc bỗng ngân vang
                         Theo gió xuân bay khắp Lạc Thành
                         D́u dặt nghe như bài Chiết Liễu
                         Vườn xưa ai chẳng chứa chan t́nh


                         (Ngô Văn Phú dịch )
                         Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                         Phiến vân thiên thượng khứ du du
                         Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                         Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                         Comment


                         • #26
                          TƯƠNG TIẾN TỬU

                          Quân bất kiến
                          Hoàng Hà chi thủy thiên thượng lai
                          Bôn lưu đáo hải bất phục hồi
                          Hựu bất kiến
                          Cao đường minh kính bi bạch phát
                          Triêu như thanh ty mộ như tuyết
                          Nhân sinh đắc ư tu tận hoan
                          Mạc sử kim tôn không đối nguyệt
                          Thiên sinh ngă tài tất hữu dụng
                          Thiên kim tán tận hoàn phục lai
                          Phanh dương tế ngưu thả vi lạc
                          Hội tu nhất ẩm tam bách bôi
                          Sầm phu tử, Đan Khâu sinh
                          Tương tiến tửu .Bôi mạc đ́nh !
                          Dữ quân ca nhất khúc
                          Thỉnh quân vị ngă khuynh nhĩ thinh
                          Chung cổ soạn ngọc bất túc qúy
                          Đản nguyện trường túy bất dụng tinh
                          Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch
                          Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh
                          Trần vương tích thời yến B́nh Lạc
                          Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước
                          Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền
                          Kinh tu cô tửu đối quân chước .
                          Ngũ hoa mă, Thiên kim cừu
                          Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu
                          Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu ....


                          Dịch nghĩa :

                          Bạn chẳng thấy :
                          Nước sông Hoàng hà từ trên trời đổ xuống
                          Cuồn cuộn chảy ra biển không trở lại
                          Lại chẳng thấy
                          Gương sáng trên lầu cao soi nỗi buồn tóc trắng
                          Sớm như tơ xanh ,chiều đă tuyết
                          Đời người , khi đắc ư , nên tận hưởng niền vui
                          Đừng để chén vàng cạn trơ dưới ánh trăng
                          Trời sinh ra ta ắt có chỗ dụng
                          Ngh́n vàng tiêu sạch rồi lại có
                          Mổ dê , giết ḅ t́m cuộc vui
                          Tất phải uống một lần đủ ba trăm chén
                          Hỡi ông Sầm , Hỡi chàng Đan Khâu
                          Rượu sắp bưng vào rồi ,xin chớ dừng lại
                          V́ bạn , ta hát lên một bài
                          V́ ta mời bạn nghiêng tai lắng nghe
                          Tiệc ngon giữa tiếng trống chuông cũng không đáng quư
                          Ta không muốn tỉnh , chỉ muốn say mèm
                          Từ xu&a , các bậc thánh hiền đều vắng ngắt
                          Duy người uống rượu là lưu danh
                          Thời trước Trần Vương , yến ẩm cung B́nh Lạc
                          Rượu vạn đồng một đấu , mặc sức vui uống nô đùa
                          Chủ nhân v́ sao lại kêu thiếu tiền
                          Hăy mua rượu mau đê/ bạn cùng ta chuốc chén
                          Này đây ngựa năm sắc , áo cừu quư ngàn vàng
                          Chú hầu hăy đem đổi lấy rượu ngon
                          Cùng nhau phá tan trận sầu muôn thuở

                          Dịch thơ :

                          SẮP KÈO RƯỢU

                          Biết chăng ai ,
                          Sông Hoàng Hà ngọn nước tự lưng trời ,
                          Tuôn xuống bể khôn vời lại được
                          Thấy chăng nữa ,
                          Đài gương mái tóc bạc ,
                          Sớm như tơ mà tối đă như sương
                          Nhân sinh khi đắc ư nên càng
                          Khôn nỡ để chén vàng trơ với nguyệt
                          Tài hữu dũng lẽ trời âu phải quyết
                          Rượu nâng lên chớ nỡ rời tay
                          V́ người hát một khúc này
                          Xin người hăy lắng tai nghe lấy

                          Tiệc chung cổ ngọc vàng là mấy
                          Hăy nên say , say măi , tỉnh chưa mà !
                          Thánh hiền xưa cũng vắng xa
                          Chỉ có rượu với người danh là vẫn để !

                          Tiệc B́nh Lạc xưa kia vẫn thế
                          Mười ngh́n chung mặc thích vui cười
                          Tiền chủ nhân bao quản vắn dài
                          Cùng mua nữa cùng người khuyên rót

                          Ngựa hoa tốt mà áo cừu cũng tốt
                          Gọi đồng ra đổi lấy rượu ngon
                          Cùng người giải vạn kiếp buồn


                          (Khuyết danh)
                          Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                          Phiến vân thiên thượng khứ du du
                          Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                          Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                          Comment


                          • #27
                           XUÂN TỨ

                           Yến thảo như bích ty
                           Tần tang đê lục chi
                           Đương quân hoài quy nhật
                           Thị thiếp đoạn trường th́
                           Xuân phong bất tương thức
                           Hà sự nhập la vi ?


                           Dịch nghĩa

                           Cỏ đất Yên như sợi tơ xanh biếc
                           Dâu đất Tần cành xum xuê lá xanh
                           Chính lúc chàng nhớ đến ngày trở về quê
                           Cũng là lúc thiếp đă nhớ đứt từng khúc ruột
                           Gió xuân nào có hay biết
                           Việc chi mà lọt vào màn the

                           Dịch thơ

                           Ư NGHĨA MÙA XUÂN

                           Cỏ Yên biếc tựa tơ xanh
                           Dâu Tần tươi thắm rủ cành lê thê
                           Ngày chàng nghĩ đến trở về
                           Là khi ḷng thiếp ê chề quặn đau
                           Gió xuân quen biết chi nhau
                           Cớ sao lại đến thổi vào màn the


                           Trần Trọng San

                           Cỏ Yên dường sợi tơ xanh
                           Dâu Tần cũng năy những cành le te
                           Đương khi chàng muốn về quê
                           Chính là khi thiếp đau tê tấm ḷng
                           Gió xuân đâu có quen cùng
                           Cớ chi lại cứ vào trong màn là


                           Trần Trọng Kim

                           Cỏ Yên như tơ biếc
                           Dâu Tần lả lướt xanh
                           Lúc chàng mong trở lại
                           Thiếp đang thắt ruột gan
                           Gió xuân nào có biết
                           Cớ chi vào trong màn ?


                           Ngô Văn Phú
                           Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                           Phiến vân thiên thượng khứ du du
                           Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                           Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                           Comment


                           • #28
                            Dữ Sử Lang Trung ẩm thính Hoàng Hạc lâu thượng xuy địch

                            Nhất vi thiên khách khứ Trường Sa
                            Tây vọng Trường An bất kiến gia
                            Hoàng Hạc lâu trung xuy ngọc địch
                            Giang thành ngũ nguyệt "Lạc mai hoa"


                            Cùng Sử Lang Trung Sử uống rượu nghe thổi sáo trên lầu Hoàng Hạc

                            Một làm khách biếm tận Trường Sa
                            Tây dơi Trường An chẳng thấy nhà
                            Sáo ngọc trên lầu Hoàng Hạc lộng
                            Tháng năm thành quạnh "Lạc mai hoa"

                            Đông A dịch
                            Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                            Phiến vân thiên thượng khứ du du
                            Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                            Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                            Comment


                            • #29
                             VỌNG LƯ SƠN BỘC BỐ

                             Nhật chiếu Hương Lô sinh tử yên,
                             Dao khan bộc bố quải tiền xuyên.
                             Phi lưu trực há tam thiên xích,
                             Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên.


                             Dịch nghĩa:

                             ánh nắng chiếu rọi trên sông Hương Lô sinh ra khói tía
                             từ xa ngắm cảnh thác núi treo trước con sông này
                             thác nước chảy như bay xuống từ ba nǵn trượng
                             ngỡ như là dải Ngân Hà lạc khỏi chín tầng mây

                             Dịch thơ:

                             XA NGẮM THÁC NÚI LƯ

                             Nắng rọi Hương Lô khói tía bay,
                             Xa trông ḍng thác trước sông này :
                             Nước bay thẳng xuống ba ngh́n thước,
                             Tưởng dải Ngân Hà tuột khỏi mây.


                             TƯƠNG NHƯ dịch
                             Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                             Phiến vân thiên thượng khứ du du
                             Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                             Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                             Comment


                             • #30
                              TRƯỜNG CAN HÀNH

                              I .
                              Thiếp phát sơ phúc ngạch
                              Chiết hoa môn tiền kịch
                              Lang kỵ trúc mă lai
                              Nhiễu sàng lộng thanh mai
                              Đồng cư Tràng An lư
                              Lưỡng tiểu vô hiềm sai
                              Thập tứ vi quân phụ
                              Tu nhan vị thương khai
                              Đê đầu hướng ám bích
                              Thiên hoán bất nhất hồi
                              Thập ngũ thủy triển mi
                              Nguyện đồng trần dữ hôi
                              Trường tồn băo trụ tín
                              Khởi thượng vọng phu đài
                              Thập lục quân viễn hành
                              Cù Đường , Diệm Dự đôi
                              Ngũ nguyệt bất khả xúc
                              Viên thanh thiên thượng ai
                              Môn tiền cựu hành tích
                              Nhất nhất sinh dục đài
                              Đài thâm bất khả tảo
                              Lạc diệp thu phong tảo
                              Bát nguyệt hồ điệp hoàng
                              Song phi tây viên thảo
                              Cảm thử thương thiếp tâm
                              Tọa sầu hồng nhan lăo
                              Tảo văn há Tam Ba
                              Dự tương thư báo gia
                              Tương nghênh bất đạo viễn
                              Trực đáo Trường Phong Sa


                              Dịch nghĩa:
                              TRƯỜNG CAN HÀNH

                              Tóc em mới xoà ngang trán
                              Bẻ hoa trước cửa nhà chơi
                              Chàng cửa ngựa tre đến
                              Quanh giường nghịch ném quả mơ xanh
                              Cùng sống ở đất Trường Can
                              Hai đứa nhỏ chẳng hề giữ ư
                              Năm mười bốn làm vợ anh
                              Mặt thẹn tḥ không lúc nào tươi
                              Cúi đầu ngoảnh vào vách tối
                              Gọi ngh́n câu chẳng một lời đáp lại
                              Năm mười lăm mới tươi tỉnh mặt mày
                              Nguyện sống chết chẳng rời nhau
                              Thường tin chàng như người ôm cột một ḷng
                              Há tưởng thiếp phải lên đài cao ngóng chồng
                              Năm mười sáu chàng đi xa
                              Đến Cồ Đường , Diệm Dự
                              Tháng năm nơi ấy không thể qua
                              Tiếng vượn kêu vang trời thảm thiết
                              Trước cửa dấu chân bước dạo xưa
                              Chỗ nào cũng rêu xanh phủ mờ
                              Rêu dầy không quét được
                              Lá sớm rụng theo gió mùa thu
                              Tháng tám bướm bay vàng chới
                              Từng đôi dập dùi trên vườn cỏ phía tây
                              Cám cảnh ấy , ḷng thiếp đau đớn
                              Ngồi buồn , tuổi con gái ngày một già
                              Sớm muộn chàng tới Tam Ba
                              Hăy gửi thư về nhà báo trước
                              Đón nhau ngại v́ đường xa
                              Thiếp sẽ tời tận Trường Phong Sa

                              - Thường tin chàng như người ôm cột một ḷng: Vi Sinh hẹn người t́nh đến gặp dưới chân cầu , nhưng người t́nh không đến . Thủy triều lên , chàng không chịu dời , ôm cột mà chết
                              -Cồ Đường , Diệm Dự : hai nơi có đá ngầm trên sông Trường Giang , thuộc Tứ Xuyên
                              -Tam ba: ba vùng đất mang tên Ba , đó là Ba Thục , Ba Đông và Ba Tây (đông bắc Tứ Xuyên )
                              -Trường Phong Sa: một địa danh trên sông Trường Giang thuộc tỉnh An Huy , cách rất xa xóm Trường Cam


                              Dịch thơ :

                              Khi tóc vừa buông trán ,
                              Hái hoa trước cổng chơi .
                              Chàng cưỡi ngựa tre đến ,
                              Quanh giường tung trái mai .
                              Trường Can cùng chung xóm ,
                              Cả hai đều thơ ngây .
                              Mười bốn , về làm vợ ,
                              Thiếp c̣n e lệ hoài .
                              Cúi đầu vào vách tối ,
                              Gọi măi , chẳng buồn quay .
                              Mười lăm , mới hết thẹn .,
                              Thề cát bụi không rời .
                              Bền vững ḷng son sắc ,
                              Há lên Vọng phu đài .
                              Mười sáu , chàng đi xa ,
                              Cồ Đường , Diễm Dự đôi .
                              Tháng năm không đến được ;
                              Vượn buồn kêu trên trời .
                              Trước cổng vết chân cũ ,
                              Rêu xanh mọc um đầy .
                              Rêu nhiều không quét hết ,
                              Gió thổi , lá vàng rơi .
                              Tháng tám , bươm bướm vàng ,
                              Trên cỏ vườn bay đôi .
                              Cảnh ấy đau ḷng thiếp ,
                              Má hồn buồn phôi pha .
                              Khi chàng xuống Tam Ba ,
                              Nhớ gởi thư về nhà .
                              Thiếp sẽ mau đi đón ,
                              Đến thẳng Trường Phong Sa .


                              Bản dịch Trần Trọng San

                              Tóc em mới kín trán
                              Trước cửa bẻ hoa đùa
                              Chàng cưỡi ngựa trúc lại
                              Quang ghế tung mơ chua
                              Cùng ở xóm Trường Can
                              Đôi trẻ vui tha hồ
                              Mười bốn làm vợ chàng
                              Thơ ngây em hổ thẹn
                              Bên vách cúi gầm đầu
                              Mặc dầu chàng gọi đến
                              Mười lăm mới bạo dạn
                              Quấn nhau không muốn rời
                              Ôm cột nguyền giữ ước
                              Vọng phu chẳng lên đài
                              Mười sáu chàng đi xa
                              Tháp Cồ , ḥn Diệm Dự
                              Nước lớn đang tháng năm
                              Vượn kêu buồn lắm nữa
                              Vết giày in trước cửa
                              Xanh xanh rêu mọc đầy
                              Rêu nhiều không thể quét
                              Lá rụng gió thu bay
                              Tháng tám bươm bướm vàng
                              Bay đôi trên áng cỏ
                              Xúc cảm em đau ḷng
                              Héo già thương má đỏ
                              Chàng sớm rời Tam Ba
                              Báo thư trước về nhà
                              Đón chàng em há quản
                              Đến tận Trường Phong Sa


                              Trúc Khê

                              Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                              Phiến vân thiên thượng khứ du du
                              Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                              Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                              Comment


                              • #31
                               TẶNG UÔNG LUÂN

                               Lư Bạch thừa chu tương dục hành
                               Hốt văn ngạn thượng đạp ca thanh
                               Đào hoa đàm thủy thâm thiên xích
                               Bất cập Uông Luân tống ngă t́nh


                               Dịch nghĩa:

                               Lư Bạch cưỡi thuyền sắp sửa ra đi
                               Bỗng trên bờ có tiếng chân nhảy nhịp và hát
                               Nước đầm đào hoa sâu hàng ngàn thước
                               Không bằng t́nh Uông Luân tiễn ta

                               Dịch thơ

                               Lư Bạch lên thuyền sắp sửa xa
                               Trên bờ nhịp nhảy rộn lời ca
                               Đào hoa đầm rộng sâu ngàn thước
                               Khôn sánh t́nh Uông đưa tiễn ta

                               Ngô Văn Phú dịch
                               Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                               Phiến vân thiên thượng khứ du du
                               Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                               Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                               Comment


                               • #32
                                THÁI LIÊN KHÚC

                                Nhược gia khê bàng thái liên nữ
                                Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ
                                Nhật chiếu tân trang thủy để minh
                                Phong phiêu hương duệ không trung cử
                                Ngạn thượng thùy gia du dă lang
                                Tam tam ngũ ngũ ánh thùy dương
                                Tử lưu tế nhập lạc hoa khứ
                                Kiến thử tŕ trù không đoạn trường


                                Dịch nghĩa:

                                Cô gái hái sen bên khe Nhược Gia
                                Cách làn hoa sen đang tươi cười tṛ chuyện
                                Mặt trời soi vẻ đẹp vừa điểm trang , sáng ngời cả đáy nước
                                Gió thổi nhẹ bay vạt áo đượm hương thơm phơ phất trong khoảng không
                                Trên bờ có anh chàng lẳng lơ chẳng biết con cái nhà ai
                                Thấp thoáng dưới cây dương liễu rũ mành
                                Ngựa tuấn mă tía hí vang dong ruổi trên đường hoa rụng
                                Nhác trông thấy cô nàng , chàng ta chần chừ như đứt từng khúc ruột

                                Dịch thơ :
                                KHÚC HÁT HÁI SEN

                                Có cô con gái nhà ai
                                Hái sen , chơi ở bên ng̣i Nhược Gia
                                Mặt hoa cười cách đóa hoa
                                Cùng ai cười nói mặn mà thêm xinh
                                Áo quần mặc mới sáng tinh
                                Nắng soi đáy nước lung linh bóng lồng
                                Thơm tho vạt áo gió tung
                                Bay lên phất phới trong không ngạt ngào
                                Năm ba chàng trẻ nhà nào
                                Đoái trông ai đó ngậm ngùi tiếc thương


                                Tản Đà dịch
                                Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                                Phiến vân thiên thượng khứ du du
                                Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                                Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                                Comment


                                • #33
                                 Thượng Giang Ngâm

                                 Mộc lan chi duệ sa đường châu .
                                 Ngọc tiêu kim quản tọa lưỡng đầu .
                                 Mỹ tửu tôn trung trí thiên hộc ,
                                 Tái kỹ tùy ba nhiệm khứ lưu .
                                 Tiên nhân hữu đăi thừa hoàng hạc .
                                 Hải khách vô tâm tùy bạch âu .
                                 Khuất B́nh từ phú huyền nhật nguyệt .
                                 Sở vương đài tạ không sơn khâu .
                                 Hứng hàm lạc bút dao ngũ nhạc ,
                                 Thi thành tiếu ngạo Lăng Thương châu .
                                 Công danh phú quí nhược trường tại ,
                                 Hán thủy diệc ưng tây bắc lưu .


                                 Lư Bạch


                                 Dịch nghĩa :
                                 Khúc Ngâm Trên Sông

                                 Con thuyền bằng gổ sa đường , lái bằng gỗ mộc lan , có tiêu ngọc sáo vàng ở hai đầu . Với ngàn hộc rượu ngon đặt bên trên , thuyền chở kỹ nữ , theo sóng tự do trôi đi .
                                 Xưa kia có vị tiên chờ cưỡi hạc vàng bay đi , lại có người khách biển vô tâm theo chim âu trắng, c̣n lâu đài của vua Sở ngày nay chỉ c̣n là núi g̣ .
                                 Khi cảm hứng sau sưa , hạ ngọn bút làm rung chuyển năm ngọn núi lớn; lúc thơ làm xong , tiếng cười cợt , ngạo nghễ vượt qua băi xanh . Nếu như công danh , phú quí mà c̣n tồn tại lâu dài , th́ ḍng sông Hán Thủy hẳn phải chạy lên phía Tây bắc .


                                 ** Hoàng hạc : tương truyền tiên nhân Tử An cưỡi hạc qua chơi ghềnh đá Hoàng Hộc ở huyện Vũ Xương ,tỉnh Hồ Bắc ; về sau có lầu Hoàng hạc ở đây .
                                 ** Khuất B́nh : tức Khuất Nguyên , người nước Sở, thời chiến quốc, là tác giả bài phú Ly tao .
                                 **Ngũ nhạc : năm núi lớn : Thái Sơn , Hoa Sơn , Hành Sơn , Hằng Sơn và Tung Sơn .
                                 ** Hán Thủy : tên sông , phát nguyên tại tỉnh Thiểm Tây , chảy vào sông Trường Giang ở tỉnh Hoài Bắc .

                                 Khúc Ngâm Trên Sông

                                 Chèo lan , thuyền gỗ sa đường ,
                                 Hai đầu , sáo ngọc , tiêu vàng giúp vui .
                                 Ngàn b́nh rượu đă sẵn rồi ,
                                 Chở theo kỹ nữ , mặc trôi con thuyền .
                                 Có người cỡi hạc lên tiên ;
                                 Vô tâm , khách biển theo chim quên dời .
                                 Khuất B́nh văn rực gương trời ,
                                 Lâu đài vua Sở chôn vùi cổ khâu .
                                 Hứng say , bút chuyển núi cao ;
                                 Thơ xong , cười cợt rạt rào băi sông .
                                 Giàu sang c̣n măi không cùng ,
                                 Th́ sông Hán hẳn ngược ḍng mà trôi .

                                 Bản dịch Trần Trọng San
                                 Vạn Xuân

                                 Comment


                                 • #34
                                  TRƯỜNG TƯƠNG TƯ I

                                  Trường tương tư , tại Tràng An
                                  Lạc vi thu đề kim tỉnh lan
                                  Vi phong thê thê đàm sắc hàn
                                  Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt
                                  Quyển duy vọng nguyệt không trường thán
                                  Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
                                  Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên
                                  Hạ hữu lục thủy chi ba lan
                                  Thiên trường địa viễn hồn phi khổ
                                  Mộng hồn bất đáo quan san san
                                  Trường tương tư , tồi tâm can


                                  Dịch nghĩa :

                                  Nhớ nhau hoài ở Trường An
                                  Sẹt sành kêu thu bên giếng vàng
                                  Sương mỏng lạnh lẽo , sắc chiếu lạnh
                                  Đèn lẻ loi không sáng ,nỗi nhớ càng nung nấu
                                  Cuốn rèm ngắm trăng , ngửa mặt lên trời than dài
                                  Người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây
                                  Trên có giải xanh trời cao thăm thẳm
                                  Dước có nước xanh sóng nhẹ đưa
                                  Trời cao đất rộng hồn thêm khổ
                                  Mộng hồn bay đến nơi Quan San kia cũng khó
                                  Nhớ nhau hoài , đứt ruột gan

                                  Dịch thơ

                                  TRƯỜNG TƯƠNG TƯ I

                                  Nhớ nhau hoài , ở Tràng An
                                  Sẹt sành kêu thu ran giếng vàng
                                  Sương mỏng buốt giá chiếu hoa lạnh
                                  Đèn lẻ hắt hiu ḷng trống vắng
                                  Cuốn rèm nh́n trăng , buột thở than
                                  Người đẹp hiện lên sau mây ngàn
                                  Trên có tầng xanh , trời mênh mang
                                  Dưới có nước biếc , sóng hồ lan
                                  Trời cao đất rộng hồn bay nhọc
                                  Mộng hồn khôn đến được Quan san
                                  Nhớ nhau hoài , nẫu ruột gan


                                  Ngô Văn Phú dịch
                                  Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                                  Phiến vân thiên thượng khứ du du
                                  Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                                  Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                                  Comment


                                  • #35
                                   Trường Can Hành
                                   ( kỳ nh́)                                   Ức thiếp thâm khuê lư ,
                                   Yên trần bất tằng thức .
                                   Giá dữ Trường Can nhân,
                                   Sơn đầu hậu phong sắc .
                                   Ngũ nguyệt nam phong hưng ,
                                   Tư quân há Ba Lăng .
                                   Bát nguyệt tây phong khởi ,
                                   Tưởng quân phát Dương Tử .
                                   Khứ lai bi như hà ,
                                   Kiến thiểu biệt ly đa .
                                   Tương đàm kỷ nhâ,t đáo ,
                                   Thiếp mộng việt phong ba .
                                   Tạc dạ cuồng phong độ ,
                                   Xuy chiếc giang đầu thụ .
                                   Diểu diểu án phong biên ,
                                   Hành nhân tại hà xứ .
                                   Hảo thừa phù vân thông ,
                                   Giai kỳ lan chử đông .
                                   Uyên ương lục bồ thượng ,
                                   Phỉ thúy cẩm b́nh trung .
                                   Tự lân thập ngũ dư ,
                                   Nhan sắc đào hoa hồng .
                                   Na tác thương nhân phụ ,
                                   Sầu thủy phục sầu phong .

                                   Lư Bạch


                                   Dịch nghĩa :

                                   Bài Hát Trường Canh ( bài hai )

                                   Nhớ lại lúc c̣n ở trong pḥng khuê sâu kín chưa từng biết cảnh gió bụi ; từ khi lấy chồng người Trường Can , thường lên đầu núi , chờ đợi sắc gió .
                                   Tháng năm khi gió nam thổi , thiếp đang nghĩ chàng dang đi xuống huyện Ba lăng . Tháng tám khi gió tây thổi, thiếp nghĩ đến chàng đang từ sông Dương Tử ra đi .
                                   Từ trước đến nay đau thương đến như thế nào ? Gặp nhau th́ ít mà ly biệt th́ nhiều . Biết bao nhiêu ngày mới được huyện Tương Đàm ? Thiếp nằm mơ thấy vượt qua sóng gió .
                                   Đêm qua cơn gió thổi mạnh qua , làm găy cây cối ở đầu sông . Bên gió tối mịt mùng , người đi bây giờ đang ở đâu ?
                                   Thiếp mong được cỡi con ngựa là đám mây nổi kia , để đến gặp chàng ở phía đông băi lan .Chim uyên ương nằm trên lớp cỏ bồ xanh ; chim phỉ thúy thêu trên bức b́nh phong gấm .
                                   Trông thấy cảnh đó , thiếp tự thương ḿnh , mới hơn mười lăm tuổi , nhan sắc đỏ thắm như hoa đào , mà sao lại làm vợ người lái buôn , hết buồn v́ nước lại buồn v́ gió .


                                   Trường Can Hành ( Bài hai )


                                   Nhớ xưa trong pḥng khuê ,
                                   Chẳng từng biết gió bụi .
                                   Lấy chồng người Trường Can ,
                                   Đợi gió trên đầu núi .
                                   Tháng năm gió nam nổi
                                   Chàng đang xuống Ba Lăng .
                                   Tháng tám gió tây thổi ,
                                   Chàng đang qua sông Dương .
                                   Bấy nay buồn biết mấy ,
                                   Ít gặp , nhiều chia xa .
                                   Tương Đàm bao ngày tới ?
                                   Thiếp mộng vượt phong ba .
                                   Trận cuồng phong đêm trước ,
                                   Bẻ gẫy cây đầu sông .
                                   Mịt mùng bên gió tối ,
                                   Người đi biết đâu vùng .
                                   Mong cưỡi ngựa mây nổi ,
                                   Hẹn nhau tại bến đông .
                                   Uyên ương trên cỏ biếc ,
                                   Phỉ thúy trong b́nh phong .
                                   Thương thay mười lăm tuổi ,
                                   Nhan sắc thắm hoa đào .
                                   Nay thành người thương phụ ,
                                   Gió nước gợi sầu đau .

                                   Bản dịch Trần Trọng San

                                   Vạn Xuân

                                   Comment


                                   • #36
                                    SONG YẾN LY

                                    Song yến phục song yến
                                    Song phi linh nhân tiễn
                                    Ngọc lâu châu các bất độc thê
                                    Kim song tú hộ trường tương kiến
                                    Bách Lương thất hỏa khứ
                                    Nhân nhập Ngô vương cung
                                    Ngô cung hựu phần đăng
                                    Sồ tận , sào diệc không
                                    Tiều tụy nhất thân tại
                                    Sương thư tư cố hùng
                                    Song phi nan phục đắc
                                    Thương ngă thốn tâm trung


                                    Dịch nghĩa :

                                    Đôi én lại đôi én
                                    Bay đôi khiến người ta trầm trồ
                                    Lầu ngọc gác tía không chịu đậu một ḿnh
                                    Bên cửa sổ dát vàng và khung cửa màn thêu , lâu dài có nhau
                                    Lâu đài Bách Lương bị lửa đốt cháy
                                    Bèn bay vào cung vua Ngô
                                    Cung vua Ngô lại bị thiêu hủy
                                    Chim non chết hết , tổ cũng tan
                                    Rớt lại chiếc thân tiều tụy
                                    Chim mái góa nhớ chim trống xưa
                                    Muốn cùng bay đôi không được nữa
                                    Đau thương thay tấc ḷng ta !

                                    Dịch thơ :

                                    ĐÔI ÉN RỜI NHAU

                                    Nhởn nhơ cặp én bay đôi
                                    Bay đôi quấn quít cho người mến yêu
                                    Lầu vàng gác ngọc song thêu
                                    Khi mai chắp cánh , khi chiều sóng vai
                                    Lửa đâu cháy Bách Lương đài
                                    Cung Ngô tưởng được là nơi ở bền
                                    Lửa Ngô phút lại bừng lên
                                    Con tan , tổ vỡ biến thiên chẳng ngờ
                                    Chiếc thân én góa bơ vơ
                                    Nhớ chồng biết đến bao giờ cho khuây ?
                                    Mong chi chắp cánh cùng bay
                                    Ḷng ta ảo năo thương mày , én ơi


                                    Trúc Khê dịch
                                    Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                                    Phiến vân thiên thượng khứ du du
                                    Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                                    Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                                    Comment


                                    • #37
                                     TÁI HẠ KHÚC

                                     I .
                                     Ngũ nguyệt thiên sơn tuyết
                                     Vô hoa chỉ hữu hàn
                                     Địch trung văn Chiết Liễu
                                     Xuân sắc vị tằng khan
                                     Hiểu chiến tùy kim cổ
                                     Tiêu miên băo ngọc an
                                     Nguyện tương yêu hạ kiếm
                                     Trực vị trảm Lâu Lan


                                     Dịch nghĩa :

                                     Tháng năm , núi Thiên Sơn vẫn c̣n tuyết phủ
                                     Chẳng thấy hoa , chỉ giá rét lạnh lùng
                                     Tiếng sáo thổi nghe bài " Chiết Liễu "
                                     Chưa từng thấy cảnh sắc mùa xuân
                                     Buổi sớm đánh nhau nghe theo hiệu trống
                                     Ban đêm nằm ngủ ôm chiếc yên ngọc
                                     Muốn tuốt gươm bên lưng
                                     Thẳng chém chúa Lâu Lan

                                     - Thiên sơn : tức núi Kỳ Liên , rất cao , tháng năm vẫn c̣n tuyết
                                     - Lâu Lan : một nước thời Tây Hán , hay ngăn cản không cho sứ giả nhà Hán qua Tây Vực . Phó Giới Tử được lệnh đến Lâu Lan dùng mưu giết được vua nước đó

                                     Dịch thơ :
                                     KHÚC HÁT DƯỚI ẢI

                                     Thiên Sơn , tháng năm tuyết
                                     Không hoa , rét cóng người
                                     Sáo thổi bài Chiết Liễu
                                     Mùa xuân chưa tới nơi
                                     Trận sớm theo hiệu trống
                                     Đêm ngủ ôm yên ngồi
                                     Xin vung thanh gươm quí
                                     Lâu Lan chém chết tươi !


                                     Ngô Văn Phú dịch
                                     Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                                     Phiến vân thiên thượng khứ du du
                                     Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                                     Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                                     Comment


                                     • #38
                                      TÁI HẠ KHÚC

                                      II .

                                      Thiên binh há bắc hoang
                                      Hồ mă dục nam ẩm
                                      Hoành qua ṭng bách chiến
                                      Trực vị hàm ân thậm
                                      Ác tuyết hải thượng xan
                                      Phất sa lũng đầu tẩm
                                      Hà đương phá Nguyệt Chi
                                      Nhiên hậu phương cao chẩm


                                      Dịch nghĩa :

                                      Binh trời xuống cơi Bắc
                                      Ngựa Hồ muốn uống nước bờ Nam
                                      Ngáng giáo xông pha trăm trận
                                      Chỉ v́ được đội ơn sâu
                                      Trên bể , vốc tuyết ăn
                                      Bên ruộng , phủi cát ngủ
                                      Bao giờ đánh tan được Nguyệt Chi
                                      Mới nằm gối cao yên giấc

                                      Dịch thơ
                                      Binh trời sang cơi Bắc
                                      Ngựa Hồ uống sông Nam
                                      Cầm dáo , đánh trăm trận
                                      Ơn dầy vua đă ban
                                      Tuyết lạnh , tay vốc uống
                                      Bới cát ngủ làm chăn
                                      Giặc dữ khi nào phá
                                      Gối cao , yên chí nằm


                                      Ngô Văn Phú dịch
                                      Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                                      Phiến vân thiên thượng khứ du du
                                      Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                                      Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                                      Comment


                                      • #39
                                       TÁI HẠ KHÚC

                                       III .

                                       Tuấn mă như phong biều
                                       Minh tiên xuất Vị Kiều
                                       Loan cung từ Hán nguyệt
                                       Sáp vũ phá thiên kiêu
                                       Trận giải tinh mang tận
                                       Doanh không hải vụ tiêu
                                       Công thành họa Lân các
                                       Độc hữu Hoắc Phiêu Diêu


                                       Dịch nghĩa :

                                       Tuấn mă chạy như gió
                                       Thét ra roi thẳng Vị Kiều
                                       Giương cung từ tạ trăng Hán
                                       Mũi tên cắm lông bắn phá giặc trời
                                       Trận tan , tia sáng trên sao tắt
                                       Doanh vắng , khói biển tiêu tan
                                       Lập công được vẽ tượng trên gác Kỳ Lân
                                       Chỉ có quan Phiêu Diêu họ Hoắc

                                       Dịch thơ :

                                       Ngựa bay như gió vút
                                       Quất roi rời Vị Kiều
                                       Giương cung biệt trăng Hán
                                       Tên cứng nhằm giặc liều
                                       Trận xong , sao trời tắt
                                       Doanh vắng , khói sương veo
                                       Gác lân ghi h́nh tích
                                       Là quan Hoắc Phiêu Diêu

                                       Ngô Văn Phú dịch
                                       Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                                       Phiến vân thiên thượng khứ du du
                                       Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                                       Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                                       Comment


                                       • #40
                                        TÁI HẠ KHÚC

                                        IV .

                                        Bạch mă Hoàng Kim tái
                                        Vân sa nhiễu mộng tư
                                        Na kham sầu khổ tiết
                                        Viễn ức biên thành nhi
                                        Huỳnh phi thu song măn
                                        Nguyệt độ sương khuê tŕ
                                        Tồi tàn ngô đồng diệp
                                        Tiêu táp sa đường chi
                                        Vô thời độc bất kiến
                                        Lệ lưu không tự tri


                                        Dịch nghĩa :

                                        Ngựa trắng phi trên ải Hoàng Kim
                                        Mây cát cuốn theo giấc mộng
                                        Sá kể chi nỗi đau khổ
                                        Xa nhớ trẻ ngoài biên cương
                                        Mùa thu , đom đóm bay đầu cửa sổ
                                        Sương lạnh , trăng chầm chậm qua buồng the
                                        Lá ngô đồng tàn rụng , cành sa -đường xác xơ
                                        Trông ngóng luôn nhưng nào có thấy
                                        Một ḿnh tuôn lệ âm thầm

                                        Dịch thơ

                                        Ngựa trắng phi ải Vàng
                                        Mộng theo làn mây cát
                                        Trời xấu , mấy gian nan
                                        Ải ngoài thương trẻ nít
                                        Thu về đom đóm bay
                                        Buồng khuê trăng quấn quít
                                        Tàn rụng lá ngô đồng
                                        Cây găy cành xơ xác
                                        Trông ngóng , tin thường bặt
                                        Một ḿnh , lệ lặng tuôn
                                        Nhất đóa phù dung trầm ảnh thủy
                                        Phiến vân thiên thượng khứ du du
                                        Băng hàn ngọc kết như minh nguyệt
                                        Tâm đồng tri kỷ đáo muôn thu

                                        Comment

                                        Working...
                                        X