• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thi Tiên- Lư Bạch

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Thủy Vân
  replied
  Đáp Hồ Châu Ca Diệp Tư Mă Vấn Bạch Thị Hà Nhân

  Thanh Liên cư sĩ Trích Tiên nhân
  Tửu tứ tàng danh tam thập niên
  Hồ Châu Tư Mă hà tu vấn
  Kim Túc Như Lai thị hậu thân  Dịch nghĩa:

  Cư sĩ làng Thanh Liên người vốn là Tiên bị đày
  Uống rượu thoải mái mai danh đă ba mươi năm
  Tư Mă Hồ Châu hỏi tới làm ǵ
  Kiếp sau sẽ là Kim Túc Như Lai đấy

  Leave a comment:


 • Thủy Vân
  replied
  Tống Hữu Nhân Nhập Thục

  Kiến thuyết Tàm Tùng lộ
  Khi khu bất dị hành
  Sơn ṭng nhân diện khởi
  Vân bạng mă đầu sinh
  Phương thụ lung Tần sạn
  Xuân lưu nhiễu Thục thành
  Thăng trầm ưng dĩ định
  Bất tất vấn Quân B́nh


  Dịch Thơ:

  Tiễn bạn vào đất Thục

  Mảng nghe bên nước Tàm Tùng,
  Đường đi khấp khểnh khó ḷng buông chân.
  Núi theo trước mặt nổi dần,
  Mây quanh đầu ngựa dần dần mọc ra.
  Đường Tần lát ván rường xa,
  Nước sông ngoắt ngoéo diễn qua Thục thành.
  Việc đời ch́m nổi đă đành,
  Chẳng cần phải hỏi Quân B́nh làm chi.


  Bản dịch: Trần Trọng Kim

  Leave a comment:


 • Thủy Vân
  replied
  Khách Trung Tác

  Lan Lăng mỹ tửu uất kim hương
  Ngọc uyển thinh lai hổ phách quang
  Đản sử chủ nhân năng túy khách
  Bất tri hà xứ thị tha hương.


  Dịch Nghĩa:
  Rượu ngon đất Lan Lăng thơm mùi hoa uất kim, đựng trong chén ngọc sáng màu hổ phách. Nếu như chủ nhân biết làm cho khách say, th́ c̣n biết nơi nào là tha hương.

  Dịch Thơ

  Thơ làm nơi đất khách

  Trong quán Lan Lăng rượu ngát hương
  Đựng đầy chén ngọc rực hào quang
  Chủ nhân ví biết mời say khách
  Non nước đâu là chẳng cố hương.


  Trần Trọng San

  Leave a comment:


 • Thủy Vân
  replied
  Nga Mi Sơn Nguyệt Ca

  Nga Mi sơn nguyệt bán luân thu
  Ảnh nhập B́nh Khương giang thủy lưu
  Dạ phát Thanh Khê hướng Tam Giáp
  Tư quân bất kiến hạ Du Châu


  Dịch nghĩa:

  Trăng lên đầu núi Nga Mi nửa vầng thu
  Chiếu xuống sông B́nh Khương lấp lánh gịng nước trôi
  Đi từ Thanh Khê ra hướng Tam Giáp
  Nghĩ đến bạn muốn đến Du Châu thăm

  Leave a comment:


 • Thủy Vân
  replied
  Chiến Thành Nam

  Khứ niên chiến Tang Càn nguyên
  Kim niên chiến, Thông Hà đạo.
  Tẩy binh Điều Chi hải thượng ba,
  Phóng mă Thiên Sơn tuyết trung thảo.
  Vạn lư trường chinh chiến,
  Tam quân tận suy lăo.
  Hung nô dĩ sát lục vi canh tác ;
  Cổ lai duy kiến bạch cốt hoàng sa điền.
  Tần gia trúc thành bị Hồ Xứ,
  Hán gia hoàn hữu phong hỏa nhiên.
  Phong hỏa nhiên bất tức,
  Chinh chiến vô dĩ th́.
  Dă chiến cách đấu tử,
  Bại mă hào minh hướng thiên bi.
  Ô diên trác nhân trường,
  Hàm phi thướng quải khô thụ chi.
  Sĩ tốt đồ thảo măng,
  Tướng quân không nhĩ vi.
  Năi tri binh giả thị hung khí,
  Thánh nhân bất đắc dĩ nhi dụng chi.


  Dịch nghĩa:

  Năm trước đánh ở đồng bằng Tang Càn
  Năm nay đánh ở miệt Thông Hà
  Sóng đánh trên mặt biển chỗ quân qua Điều Chi
  Cỏ lộ trên tuyết chỗ ngựa qua Thiên Sơn
  Chinh chiến đă lâu năm ngoài vạn dặm
  Ba quân đă kiệt quệ già nua
  Quân Hung Nô giết người cướp của làm sinh hoạt
  Tự xưa đến giờ chỉ thấy xương trắng phơi ngoài ruộng cát
  vàng
  Nhà Tần xây Trường Thành ngăn rợ Hồ
  Nhà Hán dựng Phong hỏa đài làm hiệu
  Phong hỏa đốt lên không ngừng nghỉ
  Chinh chiến măi măi không thôi
  Đánh nhau người chết ngoài hoang dă
  Ngựa của kẻ bại trận ngẩng đầu cất tiếng hí bi ai
  Diều hâu mổ ruột xác chết
  Ngậm bay lên treo trên nhành cây khô
  Sĩ tốt cả đời ngoài hoang dă
  Tướng quân chẳng biết làm nên chuyện ǵ
  Đă biết chiến tranh là chuyện dữ
  Bởi vậy thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng đến

  Dịch Thơ:

  Năm ngoái trên sông Tang đánh nhau,
  Năm nay dọc sông Thông chém giết.
  Điều Chi, gươm rửa sóng ngoài khơi,
  Thiên Sơn, ngựa ăn cỏ ngập tuyết.
  Muôn dặm chinh chiến hoài,
  Ba quân già ốm hết.
  Hung Nô giết chóc thay cấy cày,
  Cát vàng xương trắng xưa nay đấy !
  Này dăy thành, Tần đắp ngự Hồ,
  Kia lửa trận, Hán đốt đang cháy !
  Lửa trận cháy chẳng tắt,
  Chiến tranh măi không thôi !
  Sa trường đâm nhau chết,
  Ngựa ai ngơ ngác nh́n hư trời !
  Diều quạ rỉa ruột người,
  Tha treo cành khô trông tả tơi.
  Binh lính thây bón cỏ,
  Tướng quân bó tay rồi.
  Mới hay : Gươm đao là vật gở,
  Thánh nhân bất đắc dĩ mới dùng thôi !


  Tương Như

  Leave a comment:


 • Thủy Vân
  replied
  Bạch Đầu Ngâm

  Ba đăng song uyên ương
  Hùng sào Hán cung thụ
  Thư lộng Tần thảo phương
  Ninh đồng vạn tử toái ỷ dực
  Bất nhẫn vân gian lưỡng phân trương
  Thử thời A Kiều chính kiều đồ
  Độc toạ trường môn sầu nhật mộ
  Đản nguyệt quân ân cố thiếp thâm
  Khởi tích hoàng kim măi từ phú
  Tương Như tác phú đắc hoàng kim
  Trượng phu hiếu tan đa dị tâm
  Nhất triêu tương sinh Mậu Lăng nữ
  Văn quân nhân tặng Bạch đầu ngâm
  Đông lưu bất tác tây quy thuỷ
  Lạc hoa từ điều tu cố lâm
  Thố ti cố vô t́nh
  Tuỳ phong nhiệm khuynh đảo
  Thuỳ sử nữ la chi
  Nhi lai cưỡng oanh băo
  Lưỡng thảo do nhất tâm
  Nhân tâm bất như thảo
  Mạc quyển long tu tịch
  Ṭng tha sinh vơng ty
  Thả lưu hổ phách chẩm
  Hoặc hữu mộng lai th́
  Phúc thuỷ tái thu khởi măn bôi
  Khí thiếp dĩ khứ nan trùng hồi
  Cổ lai đắc ư bất tương phụ
  Chỉ kim duy kiến Thanh Lăng đài


  Dịch Nghĩa:

  Sông Cẩm chảy về phía đông bắc
  Sóng xô dạt đôi chim uyên ương
  Con trống đậu trên cây cung Hán
  Con mái đùa trong đám cỏ thơm đất Tần
  Thà cùng nhau chết vạn lần nát cả lông cánh
  Chứ không chịu chia ĺa nhau giữa mây
  Chính lúc A Kiều trong cơn ghen thủa ấy
  Ngồi một ḿnh ở cung Trường Môn buồn ngày tàn
  Chỉ mong ơn vua đoái đến nàng nồng nàn hơn
  Nào có tiếc chi vàng mua lấy từ phú
  Tương Như làm phú mà được vàng
  Đàn ông ham mới, hay sinh ḷng kia khác
  Một sớm toan cưới cô gái Mậu Lăng
  Văn Quân nhân đó tặng bài Bạch đầu ngâm
  Nước chảy về đông th́ không chảy về tây
  Hoa rụng ĺa cành thẹn với rừng cũ
  Dây thố ti vốn vô t́nh
  Theo gió mặc nghiêng ngả
  Ai khiến cành nữ la
  Đến quấn quưt chặt chẽ
  Hai loài cỏ ấy cùng chung một ḷng
  Ḷng người không bằng loài cỏ
  Đừng cuốn chiếc chiếu long tu
  Mặc cho tơ nhện dăng đầy
  Hăy để lại cái gối hổ phách
  May ra có lúc về trong mơ
  Nước đổ vớt lại, há chẳng đầy chén được sao
  Đă bỏ vợ mà đi, khó trở lại cùng nhau
  Xưa nay đắc ư không phụ rẫy nhau
  Đến bây giờ chỉ thấy đài Thanh Lăng thôi.

  Leave a comment:


 • Thủy Vân
  replied
  Ô Dạ Đề


  Hoàng vân thành biên ô dục thê
  Qui phi á á chi thượng đề
  Cơ trung chức cẩm Tần Xuyên nữ
  Bích sa như yên cách song ngữ
  Đ́nh thoa trướng nhiên tư viễn nhân
  Độc túc cô pḥng lệ như vũ


  Dịch Nghĩa:

  Đám mây vàng bên thành, quạ muốn đậu
  Bay về rền rĩ trên cành cây
  Cô gái Tần Xuyên dệt gấm bên khung cửi
  Vải biếc như làn khói ngoài song cửa, cùng với tiếng nói.
  Dừng thoi, thẫn thờ nhớ người đi xa
  Trong pḥng không một ḿnh, lệ như mưa.

  Dịch Thơ:

  Quạ kêu đêm

  Mây vàng chiếc quạ bên thành
  Nó bay t́m ngủ trên cành nó kêu
  Tần Xuyên cô gái buồng thêu
  Song sa khói toả như khêu chuyện ngoài
  Dừng thoi buồn bă nhớ ai
  Pḥng không gối chiếc giọt dài tuôn rơi.


  Tản Đà dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  Ức Đông Sơn

  Bất hướng Đông Sơn cửu
  Tường vi kỷ độ hoa
  Bạch vân hoàn tự tán
  Minh nguyệt lạc thuỳ gia


  Nhớ Đông Sơn

  Lâu nay không đến Đông sơn
  Cây tường vi đă mấy lần hoa
  Mây xưa tan tác bay xa
  Trăng xưa rơi rụng xuống nhà của ai

  Dịch thơ:

  Đông sơn xa cách bao xuân
  Tường vi đă trải mấy lần nở hoa
  Mây kia bạc xóa tan ra,
  Vầng trăng khuất sáng, bóng sa nhà nào.


  Trần Trọng Kim

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  Tử Dạ Tứ Thời Ca

  I.

  Tần địa La Phu nữ
  Thái tang lục thủy biên
  Tố thủ thanh điều thượng
  Hồng trang bạch nhật tiên
  Tàm cơ thiếp dục khứ
  Ngũ mă mạc lưu liên


  II.

  Kính hồ tam bách lư
  Hạm đảm phát hà hoa
  Ngũ nguyệt Tây Thi thái
  Nhân khan ải nhược da
  Hồi châu bất đăi nguyệt
  Quy khứ Việt vương gia


  III.

  Trường An nhất phiến nguyệt
  Vạn hộ đảo y thanh
  Thu phong xuy bất tận
  Tổng thị Ngọc quan t́nh
  Hà nhật b́nh Hồ lỗ
  Lương nhân băi viễn chinh


  IV.

  Minh triêu dịch sứ phát
  Nhất dạ nhứ chinh bào
  Tố thủ trừu châm lănh
  Na kham bả tiển đao
  Tài phùng kư viễn đạo
  Kỷ nhật đáo Lâm Thao


  Chú thích:

  - Tử Dạ: tên khúc nhạc đời Tấn. Có người con gái đời Tấn, tên Tử Dạ, làm những bài ca rất bi ai
  - La Phu: tên người con gái hái dâu trong khúc hát Mạch thượng tang
  - Ngọc quan: là Ngọc môn quan, giờ là Sa châu, cách Trường An 3600 dặm
  - Hồ lỗ: rợ Hồ
  - Nhược da : lạch (khê) nhỏ, phía đông nam huyện Thiệu hưng, chảy về phía bắc vào Kính hồ

  Dịch nghĩa:

  I.

  Người con gái La Phu đất Tần
  Hái dâu bên gịng nước xanh
  Bàn tay trắng ngần vịn vào nhành cây xanh
  Ánh nắng mặt trời chiếu trên bộ đồ đỏ mới tinh
  Tằm đói rồi thiếp phải chạy về nhà
  Xin ngài (người đi xe năm ngựa kéo) đừng ở lại lâu

  II.

  Hồ rộng ba trặm dặm như gương
  Những cây sen nở hoa đầy
  Tháng năm Tây Thi hái hoa
  Người xem thấy Tây thi hái sen ở trên con lạch hẹp Nhược da
  Chẳng buồn chờ trăng nửa quay thuyền về
  Trở lại cung điện của vua Việt

  III.

  Mảnh trăng mọc trên đầu Trường An
  Nơi nơi nghe tiếng đập áo
  Gió mùa thu thổi không hết
  Rốt cuộc cũng c̣n đâu đó cái nhớ nhung về người miền Ngọc môn quan
  Trời hỡi ngày nào dẹp xong rợ Hồ
  Cho chồng tôi hết phải sống cuộc đời lính thú xa xôi

  IV.

  Ngày mai sứ giả sẽ đi về miền chinh chiến
  Nguyên đêm ngồi may chiếc áo trận
  Bàn tay ngọc cầm kim khâu đă thấy lạnh
  Không biết có cầm nổi cái kéo để cắt áo hay không
  May cho xong để c̣n gởi ra miền xa xôi
  Vài ngày nửa rồi sẽ có áo cho người Lâm Thao

  Dịch thơ

  I.

  Đất Tần gái La Phu
  Bờ xanh nước hái dâu
  Tay trắng vin cành biếc
  Ánh dương ửng má đào
  Thiếp về lo tằm đói
  Ngài chớ đổ xe lâu


  Khương Hữu Dụng

  La Phu cô gái đất Tần
  Hái dâu xanh ở bến gần nước xanh
  Phau phau tay trắng vin cành
  Ánh dương ửng má cô ḿnh đỏ tươi
  Em về tằm đói về thôi
  Hỡi quan thái thú rậm nhời mà chi


  Nguyễn hữu Bông

  III.
  Một vầng trăng chiếu Trường An
  Tiếng châm muôn hộ rộn ràng đêm thanh
  Gió thu thổi măi sao đành
  Hắt hiu hết thảy là t́nh Ngọc quan
  Bao giờ cho giặc kia tan
  Cho thôi chinh chiến cho chàng khỏi đi


  Trần trọng San

  Trường An trăng một mảnh
  Đập áo muôn cửa inh
  Gió thu thổi không dứt
  Ngọc quan một mối t́nh
  Ngày nào giặc Hồ dẹp
  Lương nhân khỏi viễn chinh


  Trần trọng Kim  Trường An trăng một mảnh
  Đập vải rộn muôn nhà
  Gió thu đưa chẳng ngớt
  T́nh đến Ngọc quan xa
  Bao giờ dẹp hết giặc
  Khỏi trẩy lính chồng ta


  Khương Hữu Dụng

  Trường An trăng một mảnh
  Đập vải rộn muôn nhà
  Gió thu thổi không ngớt
  Ải Ngọc t́nh bao la
  Bao giờ dẹp yên giặc
  Cho chàng khỏi xông pha


  Tương Như

  Lư Bạch viết Tử dạ tứ thời ca để nói lên thời đại ông đang sống từ cảnh thái b́nh thịnh trị chuyển sang cảnh chiến tranh khốc liệt, sinh linh đồ thán.

  Bài thơ mùa xuân

  Nói lên đời thái b́nh thịnh trị khi mà người dân quê được sống đời hái dâu nuôi tằm. Hai câu kết thật ư nhị nhẹ nhàng. Khách đa t́nh thấy ngất ngây trước vẻ đẹp chất phác, mơn mởn (khỏe mạnh), tự nhiên. Thiếu nữ nửa mời mọc, nửa chối từ một cách khéo léo. Thôi thiếp phải về nhà nuôi tằm kẻo chúng đói (ngài có muốn theo không?). Mà thôi ngài là khách hào hoa, phú quí chẳng nên dây dưa ở đây mà làm ǵ . Thiếp thân phận thấp hèn chẳng qua chỉ là bông hoa bên đường. Nếu ngài không thật t́nh th́ chỉ làm thiếp khổ v́ vấn vương mà thôị

  Bài thơ mùa hạ

  Nói đến thời thịnh trị tột bực của triều đại nhà Đường và mượn Tây Thi để nói lên sắc đẹp diễm lệ khuynh quốc khuynh thành của Dương quí phi. Tác giả cảm thương cho những kiếp hồng nhan bạc phận cũng như cảm khái trước những giông tố sắp nổi lên .

  Chúng ta có thể hiểu vẻ đẹp của Tây Thi làm người người cảm thương. Nhưng người đẹp vẫn vô t́nh quay thuyền trở về nhà đâu biết được số kiếp hồng nhan ba ch́m bảy nổi sắp sửa xảy tới cho ḿnh.

  Hồi châu bất đăi nguyệt
  Qui khứ Việt vương gia

  Tả cuộc sống c̣n hồn nhiên của Tây Thi (thong dong tự tại hái sen trên hồ, trở thuyền về nhà ḿnh sớm v́ tâm tư vẫn c̣n hồn nhiên, chưa bị chuyện đời, chưa chứa đựng h́nh bóng ai) trước khi bị tuyển lựa để đem cống cho Ngô Phù sai, dùng nàng làm mỹ nhân kế để thực hiện giấc mông tranh bá đồ vương của Câu Tiễn.

  Với chế độ phong kiến, đất đai nào mà chẳng phải của vua (mạc phi vương thổ). Việt vương gia : quay trở về nhà ḿnh (ở đất Việt). Nếu đă bị tuyển vào cung cấm rồi th́ đi đâu xe ngựa rộn ràng làm sao mà có chuyện hái hoa sen, làm sao mà về sớm được, c̣n phải ở cạnh quân vương để mà xem hoa ngắm nguyệt.

  Bài ca mùa thu

  Đây là bài nổi tiếng nhất trong bốn bàị Nói lên cảnh từ thanh b́nh thịnh trị (2 câu đầu) chuyển sang cảnh chiến tranh (2 câu kế). Hai câu chót nói lên t́nh cảm của người đương thời, c̣n tràn đầy hy vọng chiến tranh sẽ sớm chấm dứt. Bút pháp đơn giản nhưng khéo diễn đạt tâm t́nh cũng như nếp sống của thời đó .

  Bài ca mùa đông

  Nói lên cái khổ của chiến tranh. Cuộc chiến đă dính liền với nếp sống thường ngàỵ Nói lên sư thiếu thốn cơ cực của kiếp sống cũnh như h́nh ảnh phụ nữ Á đông vẫn ngàn đời hy sinh nhịn ăn nhịn mặc để lo cho chồng cho con.

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  Trường Tương Tư II

  Nhật sắc dĩ (dục) tận hoa hàm yên
  Nguyệt minh như tố sầu bất miên
  Triệu sắt sơ đ́nh phụng hoàng trụ
  Thục cầm dục tấu uyên ương huyền
  Thử khúc hữu ư vô nhân truyền
  Nguyện tùy xuân phong kư Yên Nhiên
  Ức quân điều điều cách thanh thiên
  Tịch nhật (thời) hoành ba mục
  Kim thành lưu lệ tuyền
  Bất tín thiếp trường đoạn
  Quy lai khán thủ minh kính tiền


  Dịch nghĩa :

  Ánh mặt trời sắp hết hoa ngậm khói sương
  Trăng sáng như lụa buồn không ngủ được
  Tiếng đàn sắt nước Triệu vừa ngưng ở trụ phượng hoàng
  Cây cầm đất Thục lại muốn tạo nên khúc trên dây uyên ương
  Khúc nhạc này có t́nh ư mà không có ai để truyền đi
  Xin cho gió xuân thổi đến núi Yên Nhiên
  Nhớ ḿnh xa cách phương trời xanh thẳm
  Ngày xưa ánh mắt c̣n liếc
  Bây giờ làm thành suối lệ
  Không tin em buồn đứt ruột
  Hăy về mà nh́n gương em đang cầm trước mặt

  Dịch thơ:

  Hoa lồng khói biếc tắt tà dương
  Trăng trong như lụa tơ sầu vương
  Đàn Triệu vừa ngơi trụ phượng hoàng
  Đàn Thục toan găy dây uyên ương
  Khúc này có ư không ai truyền
  Mong gởi gió xuân đến Yên Nhiên
  Xa cách trời xanh nhớ khó quên
  Ngày xưa mắt gợn sóng
  Nay thành suối lệ phiền
  Đoạn trường ai chẳng tin ḷng thiếp
  Hăy về mà ngắm bóng gương in


  Trần Trọng San

  Lặn ánh tà dương
  Hoa ngậm khói sương
  Bóng thiềm vằng vặc
  Bâng khuâng canh trường
  Dừng trụ phượng hoàng
  Nắn dây uyên ương
  Cung đàn ngụ ư
  Ai gửi cùng chàng
  Theo làn gió xuân
  Núi Yên gởi sang
  Nhớ người xa xa
  Xa cách trời xanh
  Xưa mắt đưa t́nh
  Như sóng long lanh
  Rầy sao giọt lệ
  Như suối chảy quanh


  (khuyết danh)

  Bóng chiều sắp tắt hoa ngậm sương
  Trăng cao không ngủ sầu c̣n vương
  Đàn sắt vừa buông trụ phượng hoàng
  Chiếc cầm toan găy dây uyên ương
  Khúc này có ư ai đưa hộ
  Yên Nhiên mong gởi gió xuân sang
  Xa cách trời xanh thiếp nhớ chàng
  Thuở nào sóng mắt liếc
  Bây giờ suối lệ chan
  Không tin thiếp đoạn tràng
  Ngày về xin hăy trông vào gương


  (khuyết danh)

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Thính Thục Tăng Tuấn Đàn Cầm

  Thục tăng băo Lục Ỷ
  Tây hạ Nga Mi phong
  Vị ngă nhất huy thủ ,
  Như thinh vạn hác tùng .
  Khách tâm tẩy Lưu thủy ,
  Dư hưởng nhập sương chung .
  Bất giác bích sơn mộ ,
  Thu vân ám kỷ trùng .

  Lư Bạch

  Dịch nghĩa :

  Nghe nhà sư đất Thục tên là Tuấn gảy đàn

  Nhà sư đất Thục ôm cây đàn Lục Ỷ , từ ngọn núi Nga Mi đi xuống phía tây . Khi ông v́ tôi mà vẫy tay ( gảy đàn ), tôi dường như nghe thấy tiếng thông reo bên muôn suối nước . Ḷng khách được gột rửa bằng khúc Lưu Thủy ( nước chảy ); tiếng vang c̣n lại của tiếng đàn hoà lẫn với tiếng chuông trong sương . Không biết rằng trên núi xanh trờI đă tốI , đă có bao nhiêu đợt mây thu tối tăm .


  Nghe nhà sư đất Thục tên là Tuấn gảy đàn  Nhà sư ôm một cây đàn ,
  Từ Nga Mi xuống , đi sang nơi này .
  V́ ta một bận vẫy tay ,
  Dường như muôn suối vang đầy tiếng thông .
  “ Nước trôi “ rửa sạch cơi ḷng ,
  Dư âm hoà lẫn tiếng chuông sương mờ .
  Núi xanh , chiếu đến không ngờ ,
  Tối tăm bốn phía mây thu chập chùng .

  Bản dịch Trần Trọng San


  Lục Ỷ : tên cây đàn nổi tiếng của Tư Mă Tương Như đời Hán
  Lưu thủy : khúc đàn do Bá Nha gảy cho Chung Tử Kỳ nghe .

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Thục Đạo Nan

  Y hu hy , nguy hồ , cao tai .
  Thục đạo chi nan , nan ư thướng thanh thiên .
  Tàm Tùng cập Ngư Phù .
  Khai quốc hà mang nhiên .
  Nhĩ lai tứ vạn bát thiên tuế ,
  Thủy sữ Tần tái thông nhân yên .
  Tây đang Thái Bạch hữu điểu đạo ,
  Khả dĩ hoành tuyệt Nga Mi điên .
  Địa băng sơn tồi tráng sĩ tử .
  Nhiên hậu thiên thê , thạch sạn phương câu liên .
  Thượng hữu lục long hồi nhật chi cao tiêu .
  Hạ hữu xung ba nghịch chiết chi hồi xuyên .
  Hoàng hạc chi phi thượng bất đắc .
  Viên nhứu dục độ sầu phan viên .
  Thanh Nê hà bân bân .
  Bách bộ cửu chiết oanh nham loan .
  Mô Sâm lịch Tỉnh ngưỡng hiếp tức .
  Dĩ thủ phủ ưng tọa trường than .
  Vấn quân tây du hà thời hoàn ,
  Úy đồ sàm nham bất khả phan .
  Đản kiến bi điểu hào cổ mộc .
  Hùng phi ṭng thư nhiễu lâm gian .
  Hữu văn tử qui đề da nguyệt ,
  Sầu Không san .
  Thục đạo chi nan , nan ư thướng thanh thiên .
  Sử nhân thính thử điêu chu nhan .
  Liên phong khứ thiên bất doanh xích .
  Khô tùng đảo quái ỷ tuyệt bích .
  Phi suyền bộc lưu tranh huyên hôi .
  Phanh nhai chuyển thạch vạn hác lôi .
  Kỳ hiểm dă nhược thử .
  Ta nhĩ viễn đạo chi nhân .
  Hồ vi hồ lai tai .
  Kiếm Các tranh vanh nhi thôi ngôi .
  Nhất phu đang quan ,
  Vạn phu mạc khai .
  Sở thủ hoặc phi thân ,
  Hóa vi lạng dữ sài .
  Triều ty mănh hổ .
  Tịch ty trường sà .
  Ma nha duận huyết ,
  Sát nhân như ma .
  Cẩm thành tuy vân lạc .
  Bất như tảo hoàn gia .
  Thục đạo chi nan , nan ư hướng thanh thiên .
  Trắc thân tây vọng trường tư ta .

  Lư Bạch  Dịch nghĩa :
  Đường Thục Khó
  Ôi , nguy hiểm thay , cao thay ! Đường Thục khó , khó hơn lên trời xanh . Các vua Tàm Tùng và Ngư Phù ở chốn xa xôi biết bao ! Từ đó đến nay , đă bốn vạn tám ngh́n năm , mớI thông suốt với chổ có khói người ở ải Tần .
  Phía tây là núi Thái Bạch có đường chim bay , có thể vắt ngang đến tận đỉnh núi Nga Mi . Đất lở , núi sập , tráng sĩ chết , rối mới có thang trời , đường đá móc nối liền nhau . Phía trên có ngọn cao sáu rồng lượn quanh mặt trời . Phía dưới có ḍng sông uốn khúc sóng xô rẽ ngược . Hạc vàng c̣n không bay qua được ; vượn khỉ muốn vượt qua , cũng buồn khi vin tới , leo trèo .
  Rặng núi Thanh Nê khuất khúc biết bao ! Cứ trăm bước lại có chín khúc quặt ṿng quanh núi non hiểm trở . Đứng trên cao , tưởng chứng như mó được sao Sâm , lướt qua sao Tỉnh ngẩng trông nín thở , đưa tay vổ bụng , ngồi than thở hoài .
  Hỏi bạn đi chơi phía Tây , bao giờ trở lại ? Đường đi cheo leo , nguy hiểm , không với tớI được . Chỉ nghe thấy tiếng chim kêu đau thương trong hàng cây cổ thụ , con trống bay theo con mái , lượn quanh trong rừng . Lại nghe thấy tiếng chim tứ quí kêu dưới bóng trăng đêm , buồn trong núi vắng .
  Đường Thục khó , khó hơn lên trời xanh . Khiến người ta nghe nói đến cảnh đó , phải héo hắt vẻ mặt trẻ trung . Các ngọn núi liền nhau , cách trời không đầy một thước . Cây thông khô vắt vẻo tựa vào vách đá cao ngất . Nước bay , thác chảy đua tiếng ào ào . Đập vào sườn núi , rung động đá , muôn khe suối vang ầm như sấm . Đường Thục hiểm trở là như thế ! Thương thay cho các bạn , những người đi đường xa , tại sao đến nơi đây ? Miền Kiếm Các cheo leo , chót vót !
  Chỉ một người canh giữ ải , đến muôn người cũng không mở nổi . Những kẻ giữ ải có thể không phải là người thân , lại biến đổi thành ra làoi sài lang . C̣n những người đi đường th́ ban sáng phải lánh cọp dữ , buổi tối phải tránh rắn dài ; bọn chúng mài nanh , hút máu , giết hại người nhiều như cây gai . Thành Cẩm Quan tuy rằng có vui , nhưng sao bằng sớm trở về nhà . Đường Thục khó , khó hơn lên trời xanh . Nghiêng ḿnh trông sang phía tây , than thở hoài .  Đường Thục Khó

  Ôi , chao ôi ! Nguy hề , cao thay !
  Đường Thục khó , khó hơn lên trời xanh .
  Tàm Tùng và Ngư Phù
  Mở nước bao xa xôi !
  Đến nay bốn vạn tám ngàn năm ,
  MớI cùng ải Tần liền khói người .
  Phía tây núi Thái Bạch có đường chim ,
  Vắt ngang đến tận đỉnh Nga Mi ,
  Đất long , núi lở , tráng sĩ chết ,
  Rồi sau thang trời , lối đá mới nối liền .
  Trên đỉnh có sáu rồng , lượn quanh vầng nhật ;
  Dưới có ḍng sâu rẽ ngược , sóng cả đua chen .
  Hạc vàng bay qua c̣n chẳng được ;
  Vượn khỉ toan vượt , buồn với vin .
  Rặng Thanh Nê quanh co !
  Trăm bước , chín ṿng núi nhấp nhô .
  Ngẩng trông Sâm Tỉnh , không dám thở ,
  Lấy tay vổ bụng ngồi thở dài .
  Hỏi bạn sang tây , bao giờ trở lại ?
  Đường hiểm núi cao , khó lắm thay ;
  Chỉ thấy chim buồn gào cổ thụ ,
  Trống bay theo mái lượn rừng cây .
  Lại nghe tiếng cuốc kêu trăng tối ,
  Buồn tênh , núi vắng người !
  Đường Thục khó , khó hơn lên trời xanh ;
  Khiến người nghe nói héo mặt son .
  Núi liền cách trời chẳng đầy thước ;
  Thông khô vắt vẻo vách cao ngất .
  Thác đổ dồn mau tiếng rộn ràng ,
  Vổ bờ , tung đá , muôn khe vang .
  Hiểm nghèo là như vậy ,
  Đường xa , thương cho ai ,
  V́ sao lại đến đây ?
  Kiếm Các cheo leo cao ngất mây .
  Một người giữ cửa quan
  Muôn người khôn mở ải
  Chẳng phải là người thân ,
  Biến thành ra sài lang .
  Sớm lánh hổ dữ ,
  TốI tránh rắn dài ;
  Mài nanh , hút máu ,
  Giết người như gai .
  Cẩm thành tuy vui thú ,
  Đâu bằng sớm về nhà .
  Đường Thục khó , khó hơn lên trời xanh ;
  Nghiêng trông sang tây , măi thở than .

  Bản dịch Trần Trọng San


  Thục : nay là tỉnh Tứ Xuyên
  Y hu hy : người Thục mỗI khi sửng sốt , kinh hăi thường thốt ra ba tiếng này .
  TàmTù ng , Ngư Phù : tên hai vua đầu tiên mở mang đất Thục
  Tần : nay là tỉnh Thiểm Tây
  Thái Bạch : tên núi , ở huyện Mi , tỉnh Thiểm Tây
  Điểu đạo : đường chim bay
  Nga Mi : tên núi , ở huyện Mi , tỉnh Tứ Xuyên .
  Thanh Nê : tên núi , ở Hưng Châu , trên đường đi từ Tần vào Thục , sao Tỉnh thuộc phận dă đất Tần .
  Hiệp tức : nín thở .
  Tử qui c̣n có tên đỗ quyên hay đỗ vũ .
  Kiếm Các : tên nơi hiểm trở ở quận Tử Đồng , tỉnh Tứ Xuyên .
  Cẩm Thành : thành Cẩm Quan , ở phía nam Thành Đô , tỉnh Tứ Xuyên .

  Leave a comment:


 • Dat ma su to
  replied
  LAO LAO Đ̀NH

  Phiên âm:

  Thiên hạ thương tâm xứ
  Lao lao tống khách đ́nh
  Xuân phong tri biệt khổ
  Bất khiến liễu điều thanh


  Dịch nghĩa:

  Chốn thương tâm trong trời đất này
  Chính là nơi tiễn khách ở đ́nh Lao lao.
  Gió xuân như cũng biết nỗi khổ tâm khi ly biệt
  Không cho cành liễu đổi màu xanh

  Dịch thơ:

  Đ́nh Lao Lao

  Chốn thương tâm hỏi nơi nào?
  Bằng nơi tiễn khách ở Lao Lao đ́nh.
  Gió xuân như cũng hay t́nh,
  Không cho cành liễu buông xanh ghẹo người.
  (Hoài Anh dịch)
  Last edited by Dat ma su to; 08-26-2002, 09:21 PM.

  Leave a comment:


 • Dat ma su to
  replied
  TU BIÊN

  Khứ niên hà thời lang biệt thiếp
  Nam viên lục thảo phi hồ điệp
  Kim tuế hà thời thiếp ức quân
  Tây sơn bạch tuyết ám Tần vân
  Ngọc quan khứ thử tam thiên lư
  Dục kư âm thư na khả văn?


  Dịch nghĩa:

  Biên cương nghĩ ngợi

  Năm ngoái vào lúc này, chàng và thiếp ly biệt
  Bên vườn nam, bướm bay vờn cỏ xanh biếc
  Năm nay vào lúc chia biệt ấy, thiếp nhớ tới chàng
  Núi phía tây, tuyết trắng che kín, xám mây Tần
  Ngọc quan nơi chàng đến cách xa ba ngàn dặm
  Muốn gởi lá thư, không biết chàng có nhận được chăng?

  Dịch thơ:

  Năm ngoái: thời gian chảy đôi ngả
  Một ngả ngập ngừng cỏ biếc xanh
  Một ngả đi hoài khôn tới ranh
  Núi tây tuyết trắng - mây Tần xám
  Ngọc quan khắc khoải muốn cầm bút
  Ngại chi: vung tay viết cao xanh?  (Bản dịch của Lư Minh - trích “Thơ Đường tinh hoa tương tác”)
  ==========================
  *Bài này dịch hơi chán, thí chủ nào có bản dịch hay hơn th́ Post lên

  Leave a comment:


 • Dat ma su to
  replied
  ĐỘC TỌA KÍNH Đ̀NH SAN

  Phiên âm:

  Chúng điểu cao phi tận
  Cô vân độc khứ nhàn
  Tương khán lưỡng bất yến
  Chỉ hữu Kính đ́nh san

  Dịch nghĩa:

  Trên từng cao, bầy chim bay đi hết
  C̣n lại áng mây lẻ bạn lững lờ trôi
  Chỉ hai kẻ nh́n theo không biết chán
  Đó là ngọn núi Kính đ́nh và ta

  Dịch thơ:

  Ngồi một ḿnh trên núi Kính đ́nh


  Trên cao bay hết bầy chim
  Áng mây lẻ bạn bay t́m lửng lơ
  Kính đ́nh - ngọn núi - nằm trơ ...
  Hai ta không chán nh́n hùa, hư không!

  (Bản dịch của Lư Minh - trích “Thơ Đường tinh hoa tương tác”)

  Chim muông bay hết, t́m sao?
  Để mây lẻ bạn, nao nao thẫn thờ
  Kính đ́nh san, đứng trơ vơ
  Đôi ta bạn hữu ngẩn ngơ cơi ḷng

  (Bản dịch của Đạt Ma sư tổ)  ------------------------------------
  * Nếu bằng hữu nào biết bản dịch hay hơn thi xin Post lên Để mọi người cùng thưởng thức

  Last edited by Dat ma su to; 08-26-2002, 09:35 PM.

  Leave a comment:


 • Guest's Avatar
  Guest replied
  Ức Tần Nga- Bản dịch

  Ức Tần Nga

  Tiêu thanh yết
  Tần Nga mộng đoạn Tần lâu nguyệt
  Tần lâu nguyệt
  Niên niên liễu sắc
  Bá Lăng thương biệt
  Lạc du nguyên thượng thanh thu tiết
  Hàm Dương cổ đạo âm trần tuyệt
  Âm trần tuyệt
  Tây phong tàn chiếu
  Hán gia lăng khuyết .


  Dịch nghĩa

  Điệu Ức Tần Nga

  Tiếng tiêu dứt
  Nàng Tần Nga tỉnh mộng dưới ánh trăng lầu Tần
  Trăng lầu Tần
  Mỗi năm liễu lại xanh
  Nhớ lần chia biệt nơi cầu Bá Lăng
  Trong tiết trời thu dạo chơi trên thảo nguyên
  Nh́n về đường cũ Hàm Dương không thấy tin tức
  Không tin tức
  Gió Tây thổi qua nắng chiều tà
  Qua cung điện xưa nhà Hán

  Dịch thơ

  Ức Tần Nga

  Tiêu bặt tiếng
  Tần Nga tỉnh mộng Tần lâu nguyệt
  Tần lâu nguyệt
  Mỗi năm liễu thắm
  Bá Lăng tiễn biệt
  Thả bước dạo chơi thu trong mát
  Hàm Dương lối cũ không tin nhạn
  Không tin nhạn
  Nắng gió xiên xiên
  Lâu đài nhà Hán


  (Bản dịch của Nam Trân)

  Leave a comment:


 • Tieu Dieu Khach
  replied
  Bach Van Phi viết ở trên :
  Kư Viễn

  Mỹ nhân tại thời hoa măn đường
  Mỹ nhân khứ hậu dư không sàng
  Sàng trung tú bị quyển bất tẩm
  Chi kim tam tải văn dư hương
  Hương diệc cánh bất diệt
  Nhân diệc cánh bất lai
  Tương tư hoàng diệp tận
  Bạch lộ thấp thanh đài


  Gửi Phương Xa

  Người đẹp c̣n đây, hoa thắm tươi
  Người đi, giường trống, lá hoa rơi
  Trên giường chăn gấm y nguyên nếp
  Xuân Hạ ba lần hương chửa phai
  Hương thơm phảng phất c̣n đây măi
  Người đẹp đi xa chẳng trở về
  Móc trắng, rêu canh cùng đẫm ướt
  Lá vàng lác đác nhớ thương hoài...
  Gửi Phương Xa

  Người đẹp c̣n đây, nhà đầy bông,
  Người đẹp đi rồi, giường bỏ không.
  Giường không, đệm cuốn, nào ai ngủ,
  Nay đă ba năm, hương c̣n xông.
  Hương thơm, thơm không dứt,
  Người đi, đi không về ?
  Nhớ nhau lá vàng rụng,
  Rêu biếc sương dầm dề.

  Nguyễn Hữu Bổng dịch

  Leave a comment:


 • Tieu Dieu Khach
  replied
  Bach Van Phi viết ở trên :
  XUÂN TỨ

  Yến thảo như bích ty
  Tần tang đê lục chi
  Đương quân hoài quy nhật
  Thị thiếp đoạn trường th́
  Xuân phong bất tương thức
  Hà sự nhập la vi ?


  Dịch nghĩa

  Cỏ đất Yên như sợi tơ xanh biếc
  Dâu đất Tần cành xum xuê lá xanh
  Chính lúc chàng nhớ đến ngày trở về quê
  Cũng là lúc thiếp đă nhớ đứt từng khúc ruột
  Gió xuân nào có hay biết
  Việc chi mà lọt vào màn the

  Dịch thơ

  Ư NGHĨA MÙA XUÂN

  Cỏ Yên biếc tựa tơ xanh
  Dâu Tần tươi thắm rủ cành lê thê
  Ngày chàng nghĩ đến trở về
  Là khi ḷng thiếp ê chề quặn đau
  Gió xuân quen biết chi nhau
  Cớ sao lại đến thổi vào màn the


  Trần Trọng San

  Cỏ Yên dường sợi tơ xanh
  Dâu Tần cũng năy những cành le te
  Đương khi chàng muốn về quê
  Chính là khi thiếp đau tê tấm ḷng
  Gió xuân đâu có quen cùng
  Cớ chi lại cứ vào trong màn là


  Trần Trọng Kim

  Cỏ Yên như tơ biếc
  Dâu Tần lả lướt xanh
  Lúc chàng mong trở lại
  Thiếp đang thắt ruột gan
  Gió xuân nào có biết
  Cớ chi vào trong màn ?


  Ngô Văn Phú

  Tứ Xuân

  Cỏ Yên (1) như sợi tơ xanh,
  Dầu Tần (2) xanh ngắt rủ cành xum xuê.
  KHi chàng tưởng nhớ ngày về,
  Chính là khi thiếp tái tê nỗi ḷng.
  Gió xuân, ai biết chi cùng,
  Cớ sao len lỏi vào trong màn là ?

  Khuyết Danh dịch

  ________________________
  (1)(2): Đất Yên ở phía Bắc Trung Quốc,
  Đất Tân ở trung tâm Trung Quốc,
  Đất Yên: tiết trời lạnh lẽo, nên cây cối sinh nở
  chậm: lúc ở đất Tân, dâu đă đầy lá trĩu cành th́ ở đất Yên
  mới nẩy mầm non.

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Xuân Nhật Độc Chước


  Xuân phong phiến thục khí ,
  Thủy mộc vinh xuân huy .
  Bạch Nhật chiếu lục thảo ,
  Lạc hoat án thả phi .
  Cô vân hoàn không sơn ,
  Chúng điểu các dĩ qui .
  Bỉ vật giai hữu thác ,
  Ngô sinh độc vô y .
  Đối thử thạch thượng nguyện ,
  Trường túy ca phương phi .

  Lư Bạch

  Dịch nghĩa : Bổ sung sau

  Ngày Xuân Uống Rượu Một Ḿnh

  Gió đông thổi khí huyên ḥa ,
  Nước cây tươi đẹp , đậm đà nắng xuân .
  Màu đương sắc cỏ đượm nhuần ,
  Hoa tàn cành rữa rụng dần bay tung .
  Đám mây về núi thung dung,
  Chim bay về tổ , đều cùng thảnh thơi
  Vật kia y thác có nơi ,
  Thân ta riêng chịu cái đời lẻ loi .
  Ngắm trăng trên đá bồi hồi ,
  Rượu rồi say tít , hát bài phương phi .

  Bản dịch Trần Trọng Kim

  Leave a comment:


 • Dat ma su to
  replied
  Cổ phong (*)

  Tác giả: Lư Bạch

  Đăng cao vọng tứ hải
  Thiên địa hà mạn mạn
  Sương bị quần vật thu
  Phong phiêu đại hoang hàn
  Vinh hoa đông lưu thủy
  Vạn sự giai ba lan
  Bạch nhật yểm tà huy
  Phù vân vô định đoan
  Ngô đồng sào yến tước
  Chi cức thê uyên loan
  Thả phục quy khứ lai
  Kiếm ca hành lộ nan


  Dịch nghĩa:

  Lên cao ngắm bốn biển
  Trời đất ngỡ như đầy tràn
  Sương thu phủ lên cảnh vật
  Gió lớn thổi lạnh khắp miền hoang
  Giàu sang như ḍng nước chảy về đông
  Muôn vạn sự việc lan đi theo làn sóng nước
  Ánh chiều lên, khép lại ngày trắng
  Cầm như mây trôi lang thang vô định
  Tổ yến, tổ sẻ trên nhánh ngô đồng
  Chim uyên, chim loan đậu trên cành gai
  Ḱa, con đường quay trở lại
  Vỗ kiếm, ca lên gian nan

  Phỏng dịch thơ:

  Lên cao ngắm bốn biển
  Trời đất ngỡ đầy tràn
  Sương thu mờ bóng phủ
  Gió lớn lạnh miền hoang
  Giàu sang như ḍng nước
  Muôn sự lớp sóng lan
  Ánh chiều khép ngày trắng
  Làn mây trôi lang thang
  Nhành ngô: tổ yến, sẻ
  Cành gai: chim uyên, loan
  Ḱa, đường quay trở lại
  Vỗ kiếm ca gian nan...  ---------------------------
  (*): Bài này ít xuất hiện trong các tuyển tập thơ Đường, thí chủ nào có bản dịch hay hơn th́ xin chỉ giao...
  Lăo Nạp xin cảm tạ!!!
  Last edited by Dat ma su to; 08-05-2002, 01:50 AM.

  Leave a comment:


 • NhuY
  replied
  Sơn Trung Vấn Đáp

  Vấn quan hà sự thê bích san
  Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
  Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ
  Biệt hữa thiên địa phi nhân gian.


  Dịch:

  Lời hỏi đáp trong núi

  Có người hỏi ta, tại sao lại vào ở trong núi xanh ?
  Ta cười không đáp, ḷng tự thanh nhàn .
  Hoa đào theo ḍng nước chảy lặng lẽ trôi đi;
  Có một cơi trời đất khác, không phải là cơi người.  Lời hỏi đáp trong núi

  Hỏi sao núi biếc nhương thân ?
  Cười mà không đáp, thư nhàn ḷng ta.
  Đào trôi, nước chảy đi xa;
  Có riêng trời đất, chẳng là nhân gian.

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Thanh B́nh Điệu
  III

  Danh hoa khuynh quốc lưỡng tương hoan ,
  Trường đắc quân vương đới tiếu khan .
  Giải thích xuân phong vô hạn hận ,
  Trầm Hương đ́nh bắc ỷ lan can .

  Lư Bạch


  Dịch nghĩa :
  Điệu Hát Thanh B́nh III


  Đóa hoa nổi tiếng và người đẹp nghiêng nước nghiêng thành , cả hai điều vui vẽ , v́ luôn luôn được vua tươi cười trông ngắm . Khuây khỏa hết nổi hận vô hạn của gió xuân , nàng đứng tựa lan can ở phía bắc đ́nh Trầm Hương .

  Thanh B́nh Điệu
  III

  Hoa trời , sắc nước , thảy đều vui ,
  Luôn được vua trông với nụ cười .
  Mối hận gió xuân bay thoảng hết ;
  Bên đ́nh , thơ thẩn tựa hiên chơi .


  Bản dịch Trần Trọng San

  * Thái Chân ngoại truyện chép rằng :
  Trong thời Khai Nguyên , nhân lúc hoa thược dược nở nhiều , Đường Minh Hoàng cùng Dương Quí Phi họp một số tử đệ của Lê viên lại để đàn hát thưởng hoa . Khi Lư Qui Niên toan hát , vua nói :" Thưởng danh hoa , trước Phi tử , dùng chi đến lời nhạc cũ này ?" Rồi sai họ Lư đi triệu Hàn lâm học sĩ Lư Bạch tới . Lư Bạch tức th́ làm xong ba chương Thanh B́nh điệu , trong lúc vẫn c̣n chưa tỉnh rượu .

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Thanh B́nh Điệu
  II


  Nhất chi hồng diễm lộ ngưng hương .
  Vân vũ Vu Sơn uổng đoạn trường ,
  Ta’ vấn Hán cung thùy đắc tự ,
  Khả lân Phi Yến ỷ tân trang .

  Lư Bạch


  Dịch nghĩa :
  Điệu Hát Thanh B́nh .
  II

  Nàng trông giống như một cành hồng đẹp , phủ móc đọng hương , khiến cho thần nữ làm mây mưa ở Vu Sơn kia cũng phải đau khổ mà chẳng ích ǵ . Thử hỏi trong cung Hán ,ai là người giống được nàng ? Thương thay nàng Triệu Phi Yến vẫn c̣n phải nhờ vừa mới điểm trang .


  Dịch Thơ :

  Thanh B́nh Điệu
  II

  Một nhánh hồng tươi , móc đọng sương ;
  Mây mưa Vu Giáp uổng sầu thương .
  Hỏi nơi cung Hán ai người giống ?
  Phi Yến c̣n nhờ mới điểm trang .


  Bản dịch Trần Trọng San

  * Vu Sơn : tương truyền Sở Tương vương đi chơi đến đất Cao Đường , nằm mơ thấy một thiếu phụ nói rằng :" Thiếp là thần nữ núi Vu Sơn , sớm làm mây tối làm mưa ở Dương Đài ".
  * Phi Yến : Triệu Phi Yến là cung nữ của vua Hán Thành Đế , được vua sủng ái một thời gian rồi bị thất sủng .

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Thanh B́nh Điệu
  I


  Vân tưởng y thường hoa tưởng dung ,
  Xuân phong phất hạm nộ hoa nùng .
  Nhược phi Quần Ngọc sơn đầu kiến ,
  Hội hướng Dao Đài nguyệt hạ phùng

  Lư Bạch


  Dịch nghĩa :

  Điệu Hát Thanh B́nh .
  Trông mây , tưởng đó là xiêm áo nàng ; thấy hoa , ngỡ đó là vẻ mặt nàng . Gió xuân thổi chạm hiên , đọng nhiều sương móc . Nếu như không gặp nàng trên đầu núi Quấn Ngọc , th́ cũng sẽ đến gặp nàng dưới bóng trăng ở Dao Đài .

  Dịch thơ :

  Thanh B́nh Điệu
  I

  Mặt tưởng là hoa , áo ngỡ mây ;
  Hiên sương phơ phất gió xuân bay .
  Nếu không gặp gỡ trên Quần Ngọc ,
  Dưới nguyệt Dao Đài sẽ gặp ai .


  Bản dịch Trần Trọng San

  Quần Ngọc , Dao Đài : nơi ở Tây Vương Mẫu

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Tuyên Châu tạ Thiếu Lâu Tiễn Biệt Hiệu Thư Thúc Vân

  Khí ngă khứ giả tạc nhật chi nhật bất khả lưu
  Loạn ngă tâm giả, kim nhật chi nhật đa phiền ưu .
  Trường phong vạn lư tống thu nhạn
  Đối thử khả dĩ hàm cao lâu
  Bồng Lai văn chương Kiến An cốt
  Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát
  Câu hoài dật hứng tráng tứ phi .
  Dục thướng thanh thiên lăm minh nguyệt .
  Trừu đao đoạn thủy, thủy cánh lưu .
  Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu .
  Nhân sinh lai thế bất xứng ư
  Minh triêu tản phát lộng biên châu .

  Lư Bạch


  Dịch nghĩa :
  Trên Lầu Tạ Thiếu Ở Tuyên Châu Tiễn Biệt Quan Hiệu Thư Thúc Vân

  Bỏ ta ra đi ,đó là ngày hôm qua, không thể giữ lại được . Làm rối loạn ḷng ta, là ngày hôm nay , nhiều nỗi lo u phiền . Trận gió dài muôn dặm đưa tiễn chim nhạn mùa thu . Trước cảnh ấy ta có thể say sưa trên ḷng cao .
  Quan hiệu thư Thúc Vân có văn chương sánh bằng văn chương của cung Bồng Lai , có cốt cách giống như cốt cách của thời Kiến An . Trong khoảng từ Hán đến Đường , Tiểu Tạ lại nổi lên với ư thơ trong sáng . Chúng tôi đều có hứng phiêu dật , tứ hùng mạnh bay cao, muốn lên trời xanh , nắm vầng trăng sáng .
  Lấy đao chém xuống nước , nước càng trôi đi ; nâng chén khuây sầu , sầu lại thêm sầu .Người ta ở đời mà không hợp ư , th́ sáng mai , hăy xoă tóc , bơi thuyền đi chơi .


  Trên Lầu Tạ Thiếu Ở Tuyên Châu Tiễn Biệt Quan Hiệu Thư Thúc Vân  Hôm qua khôn giữ ngày đi ;
  Hôm nay , nghĩ nỗi chia ly mà sầu .
  Gió dài đưa cánh nhạn thâu ,
  Cảnh này giục khách lên lầu mà say .
  Cốt Kiến An , văn Bồng Lai ;
  Lại thêm Tiểu Tạ thi tài lừng danh .
  Tứ hùng , hứng nhẹ bay nhanh,
  Muốn lên cao , nắm trăng thanh trên trời .
  Cầm đao chém nước , nước trôi ;
  T́nh buồn , dẫu rượu say người , khôn quên .
  Ở đời gặp chuyện lo phiền ,
  Sớm mai xơa tóc , bơi thuyền mà chơi .

  Bản dịch Trần Trọng San

  Ghi chú :

  * Tuyên Châu : nay là huyện Tuyên Thành tỉnh An Huy .
  *Tạ Thiếu : nhà văn nổi tiếng thời Nam Bắc triều , từng làm thái thú tại Tuyên Thành .
  *Bồng Lai : tên cung đời Đường , tức cung Đại Minh .
  *Kiến An cốt : cốt cách 7 danh sĩ thời Kiến An , đời Đông Hán : Khổng Dung , Trần Lâm , Vương Sán , Từ Cán , Nguyễn Vũ , Ưng Tích và Lưu Trinh ( Kiến An thất tử ) .
  *Tiểu Tạ : tức Tạ Huệ Liên , em họ của nhà thơ Tạ Linh Vân đời Tấn .
  Last edited by Ngao_0p; 06-18-2002, 11:50 AM.

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  ĐINH ĐÔ HỘ CA


  Vân Dương thướng chính khứ
  Lưỡng ngạn nhiêu thương cổ
  Ngô ngưu suyễn nguyệt th́
  Đà thuyền nhất hà khổ
  Thủy trọc bất khả ẩm
  Hồ tương bán thành thổ
  Nhất xướng Đô hộ ca
  Tâm tồi lệ như vũ
  Vạn nhân tạc bàn thạch
  Vô do đạt giang hử
  Quân khan thạch Mang , Đăng
  Yểm lệ bi thiên cổ


  Dịch nghĩa :

  Ở Vân Dương , ngược ḍng lên phía trên
  Hai bên bờ bán buôn tấp nập
  Trong lúc trâu đất Ngô ph́ hơi dưới ánh trăng
  Kéo thuyền xiết bao khó nhọc !
  Nước sông đục , không uống được
  Thức uống trong ṿ nửa lắng thành đất
  Mỗi lần hát khúc ca " đô hộ "
  Ḷng tan nát , lệ trào như mưa
  Muôn người đục tảng đá lớn
  Không làm sao vần đến bờ sông
  Anh hăy nh́n hai núi đá Mang , Đăng
  Giấu giọt lệ muôn thuở đau ḷng !

  Dịch thơ :

  BÀI CA ĐINH ĐÔ HỘ

  Đường ngược lên Vân Dương
  Đôi bờ buôn trù mật
  Tiết trêu Ngô thở trăng
  Người kéo thuyền khổ thật
  Nước đục uống không trôi
  Nửa bầu đọng thành đất
  Khúc "đô hộ " cất lên
  Lệ trào đau thắt ruột
  Muôn người cột vào đá
  Cách ǵ tới được bờ
  Mang , Đăng ḱa nh́n lên
  Muôn thuở buồn lệ nuốt


  Khương Hữu Dụng dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  TRÀO LỖ NHO

  Lỗ tẩu đàm ngũ kinh
  Bạch phát tử chương cú
  Vấn dĩ kinh tế sách
  Mang nhiên trụy yên vụ
  Túc trước viễn du lư
  Thủ đới phương sơn cân
  Hoăn bộ ṭng trực đạo
  Vị hành tiên khởi trần
  Tần gia Thừ Tướng phủ
  Bất trọng bao y nhân
  Quân phi Thúc Tôn Thông
  dữ ngă bản thù luân
  Thời sự thả vị đạt
  Quy canh Vấn thủy tân


  Dịch nghĩa :

  Ông già nước Lỗ bàn chuyện năm kinh
  Tóc bạc vùi trong những từ chương đă chết
  Hỏi ông cách giúp đời gúp nước
  Ông ngơ ngác như từ mây mù rơi xuống
  Chân ông đi giày " viễn du"
  Đầu ông chít khăn kiểu " phương sơn "
  Khệnh khạng ông bước trên đường thẳng
  Chưa đi đă thấy bụi bay mù
  Phủ Thừa tướng nhà Tần
  Không ưa những người áo dài lụng thụng
  Ông không phải là Thúc Tôn Thông
  So với tôi , ông cũng không giống
  Chuyện đời ông c̣n chưa thông tỏ
  Nên về bờ sông Vấn đi cày

  Dịch thơ :

  GIỄU ÔNG ĐỒ NƯỚC LỖ

  Ông đồ nước Lỗ học ngũ kinh
  Bạc đầu nhai chết từng chương cú
  Hỏi ông giúp đời thế nào đây ?
  Mờ mịt như người mây khói phủ !
  Chân đi đôi giày " viễn du lư "
  Đầu đội chiếc khăn " phương sơn cân "
  Khệnh khạng ông bước theo đường thẳng
  Chưa đi bụi đă như mây vần
  Này , phủ thừa tướng đời nhà Tần
  Không trọng những người áo lụng thụng
  Ông không phải hạng Thúc Tôn Thông
  Ông so với tôi cũng không giống !
  Việc đời đă chẳng hiểu chi chi
  Bến Vấn liệu về cày cho chóng !


  Hoàng Tạo dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  ĐẢO Y THIÊN


  Khuê lư giai nhân niên thập dư
  Tần nga đối ảnh hận ly cư
  Hốt phùng giang thượng xuân qui yến
  Hàm đắc vân trung xích tố thư
  Ngọc thủ khai giam trường thán tức :
  Cuồng phu do thú Giao Hà bắc !
  Vạn lư Giao Hà thủy bắc lưu
  Nguyện vi song điểu phiếm trung châu
  Quân biên vân ủng thanh ty kỵ
  Thiếp xứ đài sinh hồng phấn lâu
  Lâu thượng xuân phong nhật tương yết
  Thùy năng lăm kính khan sầu phát ?
  Hiểu xuy huân quản tùy lạc hoa
  Dạ đảo nhung y hướng minh nguyệt
  Minh nguyệt cao cao khắc lậu trường
  Trân châu liêm bạc yểm lan đường
  Hoành thùy bảo ác đồng tâm kết
  Bán phất quỳnh diên tô hợp hương
  Quỳnh diên , bảo ác liên chi cẩm
  Đăng chúc huỳnh huỳnh chiếu cô tẩm
  Hữu sứ bằng tương kim tiễn đao
  Vị quân lưu hạ tương tư chẩm
  Trích tận đ́nh lan bất kiến quân
  Hồng cân thức lệ sinh nhân uân
  Minh niên cánh nhược chinh biên tái
  Nguyện tác Dương đài nhất đoạn văn


  Dịch nghĩa

  Người đẹp ở pḥng khuê đă hơn mười năm
  Đổi bóng chau mày giận phải sống một ḿnh
  Bỗng gặp én xuân bay về trên sông
  Trong mây ngậm bức thư trên lụa trắng
  Tay ngọc mở phong thư , miệng thở dài
  Anh chồng cuồng c̣n đi thú ở phía bắc sông Giao
  Muôn dặm sông Giao nước chảy về phương Bắc
  Nguyện làm đôi chim , cùng bay quanh băi giữa sông
  Bên ḿnh chàng , mây bao phủ , ngựa rủ tơ xanh
  Nơi thiếp ở , rêu mọc trên lầu son phấn
  Gió xuân thổi trên lầu , ngày đà sắp hết
  Ai ḷng nào cầm gương , nh́n mái tóc sầu thương
  Sớm thổi sáo trúc theo cánh hoa rơi
  Đê, giặt áo binh nhung , ngẩng nh́n trăng sáng
  Trăng sáng cao vời , giọt đồng hồ kéo dài
  Bức rèm trân châu rủ che kín nhà lan
  Rủ ngang màn báu kết giải đồng tâm
  Pháng phất trên nửa chiếu quỳnh ngát hương tô hợp
  Chiếu ngọc màn báu gấm thêu đôi cánh liền nhau
  Đèn nến sáng ngời chiếu chỗ nằm trơ trọi
  Nếu có người nhắn tin , thiếp sẽ lấy kéo vàng
  V́ chàng may để lại chiếc gối tương tư
  Hái hết hoa lan trong sân mà chưa thấy chàng
  Khăn hồng lau lệ những hoa mờ đôi mắt
  Năm sau nếu chàng vẫn lại đi nơi biên tái
  Thiếp nguyện làm một đóa mây trôi ở chống Dương Đài

  Dịch thơ

  BÀI CA ĐẬP ÁO

  Mười mấy buồng xuân gái liễu thơ
  Xa chồng ngắm bóng ủ mây tơ
  Chợt trông đầu bến xuân về yến
  Xa ngậm tin mây lụa một tờ
  Mở thơ , năo ruột than dài :
  Chồng ta đóng măi đóng hoài sông Giao !
  Muôn dặm sông Giao nước ngược chiều
  Làm đôi chim băi lượn ṿng theo
  Chàng bên cương ngựa lồng mây khói
  Thiếp bóng lầu son dấu cỏ rêu

  Bóng xế trên lầu thoáng gió xuân
  Tóc sầu ai dám ngắm gương chăng ?
  Tiếng tiêu buổi sớm theo hoa rụng
  Chiếc áo đêm trường đập bóng trăng

  Trăng sáng cao vời , giọt điểm canh
  Nhà lan châu ngọc thấp buông mành
  Đồng tâm giái kết ngang màn liễu
  Tô hợp hương chia nửa chiếu quỳnh

  Bằng gấm cành giao chiếu lẫn màn
  Giường đơn hiu hắt ngọn đèn tàn !
  Có ai trao kéo giùm nhau với
  Cắt gối tương tư để nhớ chàng

  Lan sân hái sạch thấy chàng đâu !
  Nước mắt khăn lau đă ố màu
  Ngoài ải năm sau c̣n đóng nữa
  Mây thần xin hiện núi chiêm bao


  Khương Hữu Dụng dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  TẢO PHÁT BẠCH ĐẾ THÀNH

  Triêu từ Bạch đế thái vân gian
  Thiên lư Giang Lăng nhất nhật hoàn
  Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trú
  Khinh chu dĩ quá vạn trùng san


  Dịch nghĩa :

  Sáng từ biệt thành Bạch Đế trong sắc mây rực rỡ
  Một ngày vượt ngàn dặm về đến Giang Lăng
  Hai bên bờ tiếng vượn kêu không dứt
  Thuyền nhẹ tênh tênh đă vượt núi non muôn trùng

  Dịch thơ :
  RA ĐI SỚM TỪ THÀNH BẠCH ĐẾ

  Bạch đế xuôi thuyền mây chói chang
  Một ngày ngàn dặm đến Giang Lăng
  Bên bờ tiếng vượn kêu không dứt
  Rừng núi muôn trùng thuyền nhẹ băng


  Ngô Văn Phú dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  Tái Hạ Khúc

  VI .

  Phong hoả động sa mạc
  Liên chiếu Cam Tuyền vân
  Hán hoàng án kiếm khởi
  Hoàn triệu Lư tướng quân
  Binh khí thiên thượng hợp
  Cổ thanh lũng để văn
  Hoành hành phụ dũng khí
  Nhất chiếm tĩnh yêu phấ


  Dịch nghĩa :

  Khói lửa rung động ngoài sa mạc
  Soi đến tận mây Cam Tuyền
  Vua Hán chống kiếm dậy
  Lại với Lư tướng quân
  Khí quân tụ cả trên trời
  Tiếng trống vang dậy ngoài cơi
  Tung hoành đầy khí thế
  Yêu quái một trận dẹp tan

  Dịch thơ :

  Khói lửa động biển cát
  Đỏ rực mây Cam Tuyền
  Vua Hán chống kiếm dậy
  Vời vội Lư tướng quân
  Gươm đao ngất khí phách
  Trống trận nổi rền vang
  Tung hoành đầy thanh thế
  Một trận yêu quái tan


  Ngô Văn Phú dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  TÁI HẠ KHÚC

  V .

  Tái lỗ thừa thu há
  Thiên binh xuất Hán gia
  Tướng quân phân hổ trúc
  Chiến sĩ ngọa Long Sa
  Biên nguyệt tùy cung ảnh
  Hồ sương phất kiếm hoa
  Ngọc Quan thù vị nhập
  Thiếu phụ mạc trường ta


  Dịch nghĩa

  Gặp tiết thu , giặc ngoài ải tràn xuống
  Binh trời ra từ nhà Hán
  Tướng quân chi ấn hổ trúc
  Binh sĩ nằm lăn trên băi Bạch Lonh Đôi
  Trăng ngoài ải theo lẩn bóng cung
  Sương đất Hồ thấm ướt lưỡi kiếm
  Ngọc Quan chưa vào được
  Vợ trẻ chớ nên than dài

  Dịch thơ :

  Thu sang , giặc tràn xuống
  Binh nhà Hán tung ra
  Tướng nhận ấn hổ trúc
  Quân đóng vùng Long Sa
  Bóng cung , trăng ải dọi
  Kiếm sắc , sương Hồ pha
  Ngọc Quan chưa vượt nổi !
  Đừng trách người đi xa !

  Ngô Văn Phú dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  TÁI HẠ KHÚC

  IV .

  Bạch mă Hoàng Kim tái
  Vân sa nhiễu mộng tư
  Na kham sầu khổ tiết
  Viễn ức biên thành nhi
  Huỳnh phi thu song măn
  Nguyệt độ sương khuê tŕ
  Tồi tàn ngô đồng diệp
  Tiêu táp sa đường chi
  Vô thời độc bất kiến
  Lệ lưu không tự tri


  Dịch nghĩa :

  Ngựa trắng phi trên ải Hoàng Kim
  Mây cát cuốn theo giấc mộng
  Sá kể chi nỗi đau khổ
  Xa nhớ trẻ ngoài biên cương
  Mùa thu , đom đóm bay đầu cửa sổ
  Sương lạnh , trăng chầm chậm qua buồng the
  Lá ngô đồng tàn rụng , cành sa -đường xác xơ
  Trông ngóng luôn nhưng nào có thấy
  Một ḿnh tuôn lệ âm thầm

  Dịch thơ

  Ngựa trắng phi ải Vàng
  Mộng theo làn mây cát
  Trời xấu , mấy gian nan
  Ải ngoài thương trẻ nít
  Thu về đom đóm bay
  Buồng khuê trăng quấn quít
  Tàn rụng lá ngô đồng
  Cây găy cành xơ xác
  Trông ngóng , tin thường bặt
  Một ḿnh , lệ lặng tuôn

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  TÁI HẠ KHÚC

  III .

  Tuấn mă như phong biều
  Minh tiên xuất Vị Kiều
  Loan cung từ Hán nguyệt
  Sáp vũ phá thiên kiêu
  Trận giải tinh mang tận
  Doanh không hải vụ tiêu
  Công thành họa Lân các
  Độc hữu Hoắc Phiêu Diêu


  Dịch nghĩa :

  Tuấn mă chạy như gió
  Thét ra roi thẳng Vị Kiều
  Giương cung từ tạ trăng Hán
  Mũi tên cắm lông bắn phá giặc trời
  Trận tan , tia sáng trên sao tắt
  Doanh vắng , khói biển tiêu tan
  Lập công được vẽ tượng trên gác Kỳ Lân
  Chỉ có quan Phiêu Diêu họ Hoắc

  Dịch thơ :

  Ngựa bay như gió vút
  Quất roi rời Vị Kiều
  Giương cung biệt trăng Hán
  Tên cứng nhằm giặc liều
  Trận xong , sao trời tắt
  Doanh vắng , khói sương veo
  Gác lân ghi h́nh tích
  Là quan Hoắc Phiêu Diêu

  Ngô Văn Phú dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  TÁI HẠ KHÚC

  II .

  Thiên binh há bắc hoang
  Hồ mă dục nam ẩm
  Hoành qua ṭng bách chiến
  Trực vị hàm ân thậm
  Ác tuyết hải thượng xan
  Phất sa lũng đầu tẩm
  Hà đương phá Nguyệt Chi
  Nhiên hậu phương cao chẩm


  Dịch nghĩa :

  Binh trời xuống cơi Bắc
  Ngựa Hồ muốn uống nước bờ Nam
  Ngáng giáo xông pha trăm trận
  Chỉ v́ được đội ơn sâu
  Trên bể , vốc tuyết ăn
  Bên ruộng , phủi cát ngủ
  Bao giờ đánh tan được Nguyệt Chi
  Mới nằm gối cao yên giấc

  Dịch thơ
  Binh trời sang cơi Bắc
  Ngựa Hồ uống sông Nam
  Cầm dáo , đánh trăm trận
  Ơn dầy vua đă ban
  Tuyết lạnh , tay vốc uống
  Bới cát ngủ làm chăn
  Giặc dữ khi nào phá
  Gối cao , yên chí nằm


  Ngô Văn Phú dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  TÁI HẠ KHÚC

  I .
  Ngũ nguyệt thiên sơn tuyết
  Vô hoa chỉ hữu hàn
  Địch trung văn Chiết Liễu
  Xuân sắc vị tằng khan
  Hiểu chiến tùy kim cổ
  Tiêu miên băo ngọc an
  Nguyện tương yêu hạ kiếm
  Trực vị trảm Lâu Lan


  Dịch nghĩa :

  Tháng năm , núi Thiên Sơn vẫn c̣n tuyết phủ
  Chẳng thấy hoa , chỉ giá rét lạnh lùng
  Tiếng sáo thổi nghe bài " Chiết Liễu "
  Chưa từng thấy cảnh sắc mùa xuân
  Buổi sớm đánh nhau nghe theo hiệu trống
  Ban đêm nằm ngủ ôm chiếc yên ngọc
  Muốn tuốt gươm bên lưng
  Thẳng chém chúa Lâu Lan

  - Thiên sơn : tức núi Kỳ Liên , rất cao , tháng năm vẫn c̣n tuyết
  - Lâu Lan : một nước thời Tây Hán , hay ngăn cản không cho sứ giả nhà Hán qua Tây Vực . Phó Giới Tử được lệnh đến Lâu Lan dùng mưu giết được vua nước đó

  Dịch thơ :
  KHÚC HÁT DƯỚI ẢI

  Thiên Sơn , tháng năm tuyết
  Không hoa , rét cóng người
  Sáo thổi bài Chiết Liễu
  Mùa xuân chưa tới nơi
  Trận sớm theo hiệu trống
  Đêm ngủ ôm yên ngồi
  Xin vung thanh gươm quí
  Lâu Lan chém chết tươi !


  Ngô Văn Phú dịch

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  SONG YẾN LY

  Song yến phục song yến
  Song phi linh nhân tiễn
  Ngọc lâu châu các bất độc thê
  Kim song tú hộ trường tương kiến
  Bách Lương thất hỏa khứ
  Nhân nhập Ngô vương cung
  Ngô cung hựu phần đăng
  Sồ tận , sào diệc không
  Tiều tụy nhất thân tại
  Sương thư tư cố hùng
  Song phi nan phục đắc
  Thương ngă thốn tâm trung


  Dịch nghĩa :

  Đôi én lại đôi én
  Bay đôi khiến người ta trầm trồ
  Lầu ngọc gác tía không chịu đậu một ḿnh
  Bên cửa sổ dát vàng và khung cửa màn thêu , lâu dài có nhau
  Lâu đài Bách Lương bị lửa đốt cháy
  Bèn bay vào cung vua Ngô
  Cung vua Ngô lại bị thiêu hủy
  Chim non chết hết , tổ cũng tan
  Rớt lại chiếc thân tiều tụy
  Chim mái góa nhớ chim trống xưa
  Muốn cùng bay đôi không được nữa
  Đau thương thay tấc ḷng ta !

  Dịch thơ :

  ĐÔI ÉN RỜI NHAU

  Nhởn nhơ cặp én bay đôi
  Bay đôi quấn quít cho người mến yêu
  Lầu vàng gác ngọc song thêu
  Khi mai chắp cánh , khi chiều sóng vai
  Lửa đâu cháy Bách Lương đài
  Cung Ngô tưởng được là nơi ở bền
  Lửa Ngô phút lại bừng lên
  Con tan , tổ vỡ biến thiên chẳng ngờ
  Chiếc thân én góa bơ vơ
  Nhớ chồng biết đến bao giờ cho khuây ?
  Mong chi chắp cánh cùng bay
  Ḷng ta ảo năo thương mày , én ơi


  Trúc Khê dịch

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Trường Can Hành
  ( kỳ nh́)  Ức thiếp thâm khuê lư ,
  Yên trần bất tằng thức .
  Giá dữ Trường Can nhân,
  Sơn đầu hậu phong sắc .
  Ngũ nguyệt nam phong hưng ,
  Tư quân há Ba Lăng .
  Bát nguyệt tây phong khởi ,
  Tưởng quân phát Dương Tử .
  Khứ lai bi như hà ,
  Kiến thiểu biệt ly đa .
  Tương đàm kỷ nhâ,t đáo ,
  Thiếp mộng việt phong ba .
  Tạc dạ cuồng phong độ ,
  Xuy chiếc giang đầu thụ .
  Diểu diểu án phong biên ,
  Hành nhân tại hà xứ .
  Hảo thừa phù vân thông ,
  Giai kỳ lan chử đông .
  Uyên ương lục bồ thượng ,
  Phỉ thúy cẩm b́nh trung .
  Tự lân thập ngũ dư ,
  Nhan sắc đào hoa hồng .
  Na tác thương nhân phụ ,
  Sầu thủy phục sầu phong .

  Lư Bạch


  Dịch nghĩa :

  Bài Hát Trường Canh ( bài hai )

  Nhớ lại lúc c̣n ở trong pḥng khuê sâu kín chưa từng biết cảnh gió bụi ; từ khi lấy chồng người Trường Can , thường lên đầu núi , chờ đợi sắc gió .
  Tháng năm khi gió nam thổi , thiếp đang nghĩ chàng dang đi xuống huyện Ba lăng . Tháng tám khi gió tây thổi, thiếp nghĩ đến chàng đang từ sông Dương Tử ra đi .
  Từ trước đến nay đau thương đến như thế nào ? Gặp nhau th́ ít mà ly biệt th́ nhiều . Biết bao nhiêu ngày mới được huyện Tương Đàm ? Thiếp nằm mơ thấy vượt qua sóng gió .
  Đêm qua cơn gió thổi mạnh qua , làm găy cây cối ở đầu sông . Bên gió tối mịt mùng , người đi bây giờ đang ở đâu ?
  Thiếp mong được cỡi con ngựa là đám mây nổi kia , để đến gặp chàng ở phía đông băi lan .Chim uyên ương nằm trên lớp cỏ bồ xanh ; chim phỉ thúy thêu trên bức b́nh phong gấm .
  Trông thấy cảnh đó , thiếp tự thương ḿnh , mới hơn mười lăm tuổi , nhan sắc đỏ thắm như hoa đào , mà sao lại làm vợ người lái buôn , hết buồn v́ nước lại buồn v́ gió .


  Trường Can Hành ( Bài hai )


  Nhớ xưa trong pḥng khuê ,
  Chẳng từng biết gió bụi .
  Lấy chồng người Trường Can ,
  Đợi gió trên đầu núi .
  Tháng năm gió nam nổi
  Chàng đang xuống Ba Lăng .
  Tháng tám gió tây thổi ,
  Chàng đang qua sông Dương .
  Bấy nay buồn biết mấy ,
  Ít gặp , nhiều chia xa .
  Tương Đàm bao ngày tới ?
  Thiếp mộng vượt phong ba .
  Trận cuồng phong đêm trước ,
  Bẻ gẫy cây đầu sông .
  Mịt mùng bên gió tối ,
  Người đi biết đâu vùng .
  Mong cưỡi ngựa mây nổi ,
  Hẹn nhau tại bến đông .
  Uyên ương trên cỏ biếc ,
  Phỉ thúy trong b́nh phong .
  Thương thay mười lăm tuổi ,
  Nhan sắc thắm hoa đào .
  Nay thành người thương phụ ,
  Gió nước gợi sầu đau .

  Bản dịch Trần Trọng San

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  TRƯỜNG TƯƠNG TƯ I

  Trường tương tư , tại Tràng An
  Lạc vi thu đề kim tỉnh lan
  Vi phong thê thê đàm sắc hàn
  Cô đăng bất minh tứ dục tuyệt
  Quyển duy vọng nguyệt không trường thán
  Mỹ nhân như hoa cách vân đoan
  Thượng hữu thanh mạc chi trường thiên
  Hạ hữu lục thủy chi ba lan
  Thiên trường địa viễn hồn phi khổ
  Mộng hồn bất đáo quan san san
  Trường tương tư , tồi tâm can


  Dịch nghĩa :

  Nhớ nhau hoài ở Trường An
  Sẹt sành kêu thu bên giếng vàng
  Sương mỏng lạnh lẽo , sắc chiếu lạnh
  Đèn lẻ loi không sáng ,nỗi nhớ càng nung nấu
  Cuốn rèm ngắm trăng , ngửa mặt lên trời than dài
  Người đẹp như hoa hiện lên sau sắc mây
  Trên có giải xanh trời cao thăm thẳm
  Dước có nước xanh sóng nhẹ đưa
  Trời cao đất rộng hồn thêm khổ
  Mộng hồn bay đến nơi Quan San kia cũng khó
  Nhớ nhau hoài , đứt ruột gan

  Dịch thơ

  TRƯỜNG TƯƠNG TƯ I

  Nhớ nhau hoài , ở Tràng An
  Sẹt sành kêu thu ran giếng vàng
  Sương mỏng buốt giá chiếu hoa lạnh
  Đèn lẻ hắt hiu ḷng trống vắng
  Cuốn rèm nh́n trăng , buột thở than
  Người đẹp hiện lên sau mây ngàn
  Trên có tầng xanh , trời mênh mang
  Dưới có nước biếc , sóng hồ lan
  Trời cao đất rộng hồn bay nhọc
  Mộng hồn khôn đến được Quan san
  Nhớ nhau hoài , nẫu ruột gan


  Ngô Văn Phú dịch

  Leave a comment:


 • Ngao_0p
  replied
  Thượng Giang Ngâm

  Mộc lan chi duệ sa đường châu .
  Ngọc tiêu kim quản tọa lưỡng đầu .
  Mỹ tửu tôn trung trí thiên hộc ,
  Tái kỹ tùy ba nhiệm khứ lưu .
  Tiên nhân hữu đăi thừa hoàng hạc .
  Hải khách vô tâm tùy bạch âu .
  Khuất B́nh từ phú huyền nhật nguyệt .
  Sở vương đài tạ không sơn khâu .
  Hứng hàm lạc bút dao ngũ nhạc ,
  Thi thành tiếu ngạo Lăng Thương châu .
  Công danh phú quí nhược trường tại ,
  Hán thủy diệc ưng tây bắc lưu .


  Lư Bạch


  Dịch nghĩa :
  Khúc Ngâm Trên Sông

  Con thuyền bằng gổ sa đường , lái bằng gỗ mộc lan , có tiêu ngọc sáo vàng ở hai đầu . Với ngàn hộc rượu ngon đặt bên trên , thuyền chở kỹ nữ , theo sóng tự do trôi đi .
  Xưa kia có vị tiên chờ cưỡi hạc vàng bay đi , lại có người khách biển vô tâm theo chim âu trắng, c̣n lâu đài của vua Sở ngày nay chỉ c̣n là núi g̣ .
  Khi cảm hứng sau sưa , hạ ngọn bút làm rung chuyển năm ngọn núi lớn; lúc thơ làm xong , tiếng cười cợt , ngạo nghễ vượt qua băi xanh . Nếu như công danh , phú quí mà c̣n tồn tại lâu dài , th́ ḍng sông Hán Thủy hẳn phải chạy lên phía Tây bắc .


  ** Hoàng hạc : tương truyền tiên nhân Tử An cưỡi hạc qua chơi ghềnh đá Hoàng Hộc ở huyện Vũ Xương ,tỉnh Hồ Bắc ; về sau có lầu Hoàng hạc ở đây .
  ** Khuất B́nh : tức Khuất Nguyên , người nước Sở, thời chiến quốc, là tác giả bài phú Ly tao .
  **Ngũ nhạc : năm núi lớn : Thái Sơn , Hoa Sơn , Hành Sơn , Hằng Sơn và Tung Sơn .
  ** Hán Thủy : tên sông , phát nguyên tại tỉnh Thiểm Tây , chảy vào sông Trường Giang ở tỉnh Hoài Bắc .

  Khúc Ngâm Trên Sông

  Chèo lan , thuyền gỗ sa đường ,
  Hai đầu , sáo ngọc , tiêu vàng giúp vui .
  Ngàn b́nh rượu đă sẵn rồi ,
  Chở theo kỹ nữ , mặc trôi con thuyền .
  Có người cỡi hạc lên tiên ;
  Vô tâm , khách biển theo chim quên dời .
  Khuất B́nh văn rực gương trời ,
  Lâu đài vua Sở chôn vùi cổ khâu .
  Hứng say , bút chuyển núi cao ;
  Thơ xong , cười cợt rạt rào băi sông .
  Giàu sang c̣n măi không cùng ,
  Th́ sông Hán hẳn ngược ḍng mà trôi .

  Bản dịch Trần Trọng San

  Leave a comment:


 • Bach Van Phi
  replied
  THÁI LIÊN KHÚC

  Nhược gia khê bàng thái liên nữ
  Tiếu cách hà hoa cộng nhân ngữ
  Nhật chiếu tân trang thủy để minh
  Phong phiêu hương duệ không trung cử
  Ngạn thượng thùy gia du dă lang
  Tam tam ngũ ngũ ánh thùy dương
  Tử lưu tế nhập lạc hoa khứ
  Kiến thử tŕ trù không đoạn trường


  Dịch nghĩa:

  Cô gái hái sen bên khe Nhược Gia
  Cách làn hoa sen đang tươi cười tṛ chuyện
  Mặt trời soi vẻ đẹp vừa điểm trang , sáng ngời cả đáy nước
  Gió thổi nhẹ bay vạt áo đượm hương thơm phơ phất trong khoảng không
  Trên bờ có anh chàng lẳng lơ chẳng biết con cái nhà ai
  Thấp thoáng dưới cây dương liễu rũ mành
  Ngựa tuấn mă tía hí vang dong ruổi trên đường hoa rụng
  Nhác trông thấy cô nàng , chàng ta chần chừ như đứt từng khúc ruột

  Dịch thơ :
  KHÚC HÁT HÁI SEN

  Có cô con gái nhà ai
  Hái sen , chơi ở bên ng̣i Nhược Gia
  Mặt hoa cười cách đóa hoa
  Cùng ai cười nói mặn mà thêm xinh
  Áo quần mặc mới sáng tinh
  Nắng soi đáy nước lung linh bóng lồng
  Thơm tho vạt áo gió tung
  Bay lên phất phới trong không ngạt ngào
  Năm ba chàng trẻ nhà nào
  Đoái trông ai đó ngậm ngùi tiếc thương


  Tản Đà dịch

  Leave a comment:

Working...
X