• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca

Collapse
X
 • Filter
 • Time
 • Show
Clear All
new posts

 • Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca

  Đại Nam quốc sử diễn ca
  Lê Ngô Cát & Phạm Đ́nh Toái

  Vài ḍng về tác phẩm:

  Tác phẩm ”Đại Nam quốc sử diễn ca” do Phạm Đ́nh Toái hoàn chỉnh trên cơ sở sửa cuốn ”Quốc sử diễn ca” của Lê Ngô Cát (Biên tu quốc sử quán, án sát Cao Bằng, quê Chương Mỹ, Hà Đông).

  Tương truyền khi Lê Ngô Cát làm xong, vua Tự Đức khen, thưởng cho một tấm lụa và hai đồng tiền vàng, và Lê Ngô Cát đă làm hai câu vui khi bạn bè đến chúc mừng: ”Vua khen thằng Cát có tài, ban cho chiếc khố với 2 đồng tiền”. Sách viết xong, vua và nhiều quan văn khen ngợi. Quan B́nh chuẩn Đặng Huy Trứ đọc rất thích và cho đem khắc in lần đầu, năm 1870, ở hiệu Trí Trung Đường, Hà Nội. Sau đó, trong nhiều năm, tác phẩm này đă được tái bản, khoảng 14 lần, cả ở trong Nam và ngoài Bắc, hoặc bằng chữ Nôm, hoặc bằng Quốc ngữ.

  Nhiều người, trước đây cũng như hiện nay, đă thuộc ḷng thích thú toàn bộ hoặc một số đoạn của ”Đại Nam quốc sử diễn ca”. Nhiều nhà nghiên cứu đánh giá cao tác phẩm này, coi là cuốn diễn ca lịch sử nổi bật trong các cuốn diễn ca lịch sử ở Việt Nam (Chương Thâu), là anh hùng ca của Việt Nam (Hoàng Thiếu Sơn, Tri Tân 12-1943)... [...]

  Công của Phạm Đ́nh Toái trong việc sửa chữa tác phẩm của Lê Ngô Cát rất lớn: từ 3774 câu của nguyên tác, ông đă cắt bớt, chỉ lấy 738 câu (1 phần 5), sáng tác thêm 1.262 câu để tác phẩm chỉ c̣n 2.054 câu (bớt đi 1.720 câu), mà vẫn giữ được nội dung, nhưng giản dị, trang nhă hơn...

  ST
  Vạn Xuân

 • #2

  1. Mở Đầu

  Ngh́n thu gặp hội thăng-b́nh,
  Sao Khuê sáng vẻ văn minh giữa trời.
  Lan-đài dừng bút thảnh thơi,
  Vâng đem quốc-ngữ diễn lời sử xanh.
  Nam-giao là cơi ly-minh,
  Thiên-thư định phận rành rành từ xưa.
  Phế-hưng đổi mấy cuộc cờ,
  Thị-phi chép để đến giờ làm gương.


  2. Kinh Dương-vương

  Kể từ trời mở viêm-bang,
  Sơ đầu có họ Hồng-bàng mới ra.
  Cháu đời Viêm-đế thứ ba,
  Nối ḍng Hỏa-đức gọi là Đế-minh.
  Quan-phong khi giá Nam-hành,
  Hay đâu Mai-lĩnh duyên sinh Lam-kiều,
  Vụ-tiên vừa thuở đào yêu,
  Xe loan nối gót, tơ điều kết duyên.
  Ḍng thần sánh vời người tiên,
  Tinh-anh nhóm lại, thánh hiền nối ra,
  Phong làm quân-trưởng nước ta,
  Tên là Lộc-tục, hiệu là Kinh-dương.
  Hóa-cơ dựng mối luân-thường.
  Động-đ́nh sớm kết với nàng Thần-long.
  Bến hoa ứng vẻ lưu-hồng
  Sinh con là hiệu Lạc-long trị-v́.

  3. Lạc-long-quân và Âu-Cơ

  Lạc-long lại sánh Âu-ky.
  Trăm trai điềm ứng hùng bi lạ dường.
  Noăn-bào dù chuyện hoang-đường,
  Ví-xem huyền-điểu sinh Thương khác ǵ?
  Đến điều tan-hợp cũng kỳ,
  Há v́ thủy hỏa sinh-ly như lời,
  Chia con sự cũng lạ đời,
  Qui sơn, qui hải khác người biệt-ly.
  Lạc-long về chốn Nam-thùy,
  Âu-cơ sang nẻo Ba-v́ Tản-viên.
  Chủ-trương chọn một con hiền,
  Sửa-sang việc nước nối lên ngôi rồng.

  4. Hùng-vương và nước Văn-lang

  Hùng-vương đô ở châu Phong,
  Ấy nơi Bạch-hạc hợp ḍng Thao-giang.
  Đặt tên là nước Văn-lang,
  Chia mười lăm bộ, bản-chương cũng liền.
  Phong-châu, Phúc-lộc, Chu-diên,
  Nhận trong địa-chí về miền Sơn-tây;
  Định-yên, Hà-nội đổi thay,
  Ấy châu Giao-chỉ xưa nay c̣n truyền.
  Tân-hưng là cơi Hưng, Tuyên,
  Vũ-ninh tỉnh Bắc, Dương-tuyền tỉnh Đông;
  Thái, Cao hai tỉnh hỗn-đồng,
  Ấy là Vũ-định tiếp cùng biên-manh;
  Hoài-hoan: Nghệ; Cửu-chân: Thanh;
  Việt-thường là cơi Trị, B́nh trung-châu.
  Lạng là Lục-hải thượng-du
  Xa khơi Ninh-hải thuộc vào Quảng-yên.
  B́nh-văn, Cửu-đức c̣n tên,
  Mà trong cương-giới sơn xuyên chưa tường.
  Trước sau đều gọi Hùng-vương,
  Vua thường nối hiệu, quan thường nối tên.
  Lạc-hầu là tướng điều-nguyên,
  Vũ là Lạc-tướng giữ quyền quân-cơ;
  Đặt quan Bồ-chinh hữu-tư
  Chức-danh một bực, đẳng-uy một loài.

  5. Giao-thiệp với Trung-Hoa

  Vừa khi phong-khí sơ-khai,
  Trinh-nguyên xẩy đă gặp đời Đế-Nghiêu.
  B́nh-dương nhật nguyệt rạng kiêu,
  Tấm ḷng qú, hoắc cũng đều hướng-dương.
  Thần-quy đem tiến Đào-đường,
  Bắc Nam từ ấy giao-bang là đầu.
  Man-dân ở chốn thượng-lưu,
  Lấy nghề chài lưới làm điều trị-sinh.
  Thánh-nhân soi xét vật-t́nh,
  Đem loài thủy-quái vẽ ḿnh thổ-nhân.
  Từ sau tục mới văn-thân,
  Lợi dân đă dấy, hại dân cũng trừ.
  Dơi truyền một mối xa-thư,
  Nước non đầm-ấm, mây mưa thái-binh.
  Vừa đời ngang với Chu Thành,
  Bốn phương biển lặng, trời thanh một mầu.
  Thử thăm Trung-quốc thể nào,
  Lại đem bạch-trĩ dâng vào Chu-vương.
  Ba trùng dịch-lộ chưa tường,
  Ban xe tí-ngọ chỉ đường Nam-quy.

  Vạn Xuân

  Comment


  • #3
   6. Chuyện Phù-Đổng Thiên-vương

   Sáu đời Hùng vận vừa suy,
   Vũ Ninh có giặc mới đi cầu tài,
   Làng Phù Đổng có một người,
   Sinh ra chẳng nói,chẳng cười trơ-trơ.
   Những ngờ oan trái bao giờ.
   Nào hay thần tướng đợi chờ phong vân.
   Nghe vua cầu tướng ra quân,
   Thoắt ngồi, thoắt nói muôn phần khích ngang.
   Lời thưa mẹ, dạ cần vương.
   Lấy trung làm hiếu một đường phân minh.
   Sứ về tâu trước thiên đ́nh,
   Gươm vàng, ngựa sắt đề binh tiến vào.
   Trận mây theo ngọn cờ đào,
   Ra uy sấm sét, nửa chiều giặc tan.
   Áo nhung cởi lại Linh San,
   Thoắt đà thoát nợ trần hoàn lên tiên.
   Miếu đ́nh c̣n dầu cố viên,
   Chẳng hay chuyện cũ lưu truyền có không?

   7. Chuyện Sơn Tinh và Thủy Tinh

   Lại nghe trong thửa Lạc-Hùng
   Mị Châu có ả tư phong khác thường,
   Gần xa nức tiếng cung trang.
   Thừa long ai kẻ đông sàng sánh vai?
   Bỗng đàu vừa thấy hai người,
   Một Sơn Tinh với một loài Thủy Tinh,
   Cầu hôn đều gửi tấc thành,
   Hùng Vương mới phán sự t́nh một hai.
   Sính nghi ước kịp ngày mai,
   Ai mau chân trước, định lời hứa anh.
   Trống lầu vừa mới tan canh,
   Kiệu hoa đă thấy Sơn Tinh chực ngoài.
   Ước sao lại cứ như lời,
   Xe loan trăm cỗ đưa người nghi gia.
   Cung đàn tiếng địch xa xa,
   Vui về non Tản, oán ra bể Tần.
   Thủy Tinh lỡ bưởc chậm chân,
   Đùng đùng nổi giận, đem ân làm thù.
   Mưa tuôn gió thổi mịt mù,
   Ào ào rừng nọ, ù ù núi kia,
   Sơn thần hỏa phép cũng ghê,
   Lưới giăng ḍng Nhị, phen che ngàn Đoài.
   Núi cao sông cũng c̣n dài,
   Năm năm báo oán, đời đời đánh ghen.

   8. Chuyện Chử Đồng Tử và Tiên Dung

   Bổ di c̣n chuyện trích tiên,
   Có người họ Chử ở miền Khoái châu.
   Ra vào nương náu Hà châu.
   Phong trần đă trải mấy thâu cùng người.
   Tiên Dung gặp buổi đi chơi,
   Giỏ đưa Đằng các, buồm xuôi Nhị hà,
   Chử Đồng ẩn chốn b́nh sa
   Biết đâu gặp gỡ lại là túc duyên.
   Thừa lương nàng mới dừng thuyền,
   Vây màn tắm mát kề liền bên sông.
   Người thục nữ, kẻ tiên đồng,
   T́nh cờ ai biết vợ chồng duyên ưa.
   Giận con ra thói mây mưa,
   Hùng Vương truyền lịnh thuyền đưa bắt về.
   Non sông đă trót lời thề,
   Hai người một phút hóa về Bồng Châu,
   Đông An, Dạ Trạch đâu đâu,
   Khói hương nghi ngút truyền sau muôn đời.

   9. Hết đời Hồng Bàng

   Bể dâu biến đổi cơ trời,
   Mà so Hồng Lạc lâu dài ai hơn?
   Kể vua mười tám đời truyền,
   Hai ngàn năm lẻ vững bền khôn lay.
   Một ḍng phụ đạo xưa nay,
   Trước ngang Đường đế sau tầy Noăn vương
   Vạn Xuân

   Comment


   • #4
    II. Nhà Thục (258-207 trước TL)

    1. Thần Kim quy giúp vua Thục

    Thục từ dứt nước Văn Lang
    Đổi tên Âu lạc, mới sang Loa thành.
    Phong Khê là đất Vũ Ninh,
    Xây thôi lại lở, công tŕnh biết bao
    Thục Vương thành ư khẩn cầu,
    Bỗng đâu giang sứ hiện vào Kim qui.
    Hóa ra thưa nói cũng kỳ,
    Lại tường cơn cớ bởi v́ yêu tinh.
    Lại hay phù phép cũng linh,
    Vào rừng sát quỉ, đào thành trừ hung.
    Thành xây nửa tháng mà xong.
    Thục Vương cảm tạ tấm ḷng hiệu linh.
    Lại bàn đến sự chiến tranh,
    Vuốt thiêng để lại tạ t́nh quân vương.
    Dặn sau làm máy Linh quang,
    Chế ra thần nỏ, dự pḥng việc quân.

    2. Trung quốc đánh Âu-Lạc

    Bấy giờ gặp hội cường Tần,
    Tằm ăn lá Bắc, toan lần cành Nam.
    Châu cơ muốn nặng túi tham,
    Đồ Thư, Sử Lộc sai làm hai chi.
    Lĩnh Nam mấy chốn biên thùy,
    Quế Lâm, Tượng Quận thu về bản chương.
    Đặt ra úy, lịnh rơ ràng,
    Họ Nhâm, họ Triệu sai sang giữ ǵn.
    Hai người thống thuộc đă quen,
    Long Xuyên, Nam Hải đôi bên lấn dần.
    Chia nhau thủy bộ hai quân,
    Tiên du ruổi ngựa, Đông tân đỗ thuyền.
    Thục Vương có nỏ thần truyền,
    Muôn quân buông một lượt tên c̣n ǵ?
    Nhâm Hiêu mắc bệnh trở về,
    Triệu Đà lại khiến sứ đi xin ḥa.
    B́nh giang rạch nửa sơn hà
    Bắc là Triệu Úy. Nam là Thục Vương.

    3. Trọng Thủy và Mị Châu

    Mặt ngoài hai nước phân cương,
    Mà trong Triệu là mượn đường thông gia,
    Nghĩ rẳng: Nam Bắc một nhà;
    Nào hay hôn cấu lại ra khấu thù.
    Thục cơ tên gọi Mị Châu
    Gả cho Trọng Thủy, con đầu Triệu Vương.
    Trăm năm đă tạc đá vàng,
    Ai ngờ thế tử ra đàng phụ ân.
    Tóc tơ tỏ hết xa gần.
    Thừa cơ đem máy nỏ thần đổi đi,
    Tỉnh thân giả tiếng Bắc qui.
    Đinh ninh dặn hết mọi bề thủy chung
    Rằng: “ Khi đôi nước tranh hùng,”
    ” Kẻ Tần người Việt tương phùng đâu đây?”
    ” Trùng lai dù họa có ngày,”
    ” Nga mao xin nhận dấu này thấy nhau”
    Cạn lời, thẳng ruổi vó câu,
    Quản bao liễu oán, hoa sầu nẻo xa.

    4. Triệu Đà diệt Thục

    Giáp binh sắp sẵn từ nhà,
    Về cùng Triệu Úy, kéo ra ải Tần,
    An dương cậy có nỏ thần.
    Vi kỳ c̣n hăy ham phần vui chơi,
    Triệu quân ruổi đến tận nơi.
    Máy thiêng đă mất, thế người cũng suy.
    Vội vàng đến lúc lưu li,
    C̣n đem ái nữ đề huề sau yên
    Nga mao vẫn cứ lời nguyền,
    Để cho quân Triệu theo liền bông tinh.
    Kim qui đâu lại hiện linh;
    Mới hay giặc ở bên ḿnh không xa,
    Bây giờ Thục chúa tỉnh ra,
    Dứt t́nh, phó lưỡi Thái a cho nàng,
    Bể Nam đến bước cùng đường,
    Văn tê theo ngọn suối vàng cho xuôi.
    Tính ra nước Thục một đời,
    Ở ngôi vừa được năm mươi năm trỏn.
    Nghe thần rồi lại tin con;
    Cơ mưu chẳng nhiệm, thôi c̣n trách ai?
    Vạn Xuân

    Comment


    • #5
     III. Nhà Triệu (207-111 trước TL)

     1. Triệu Vũ vương thần phục nhà Hán

     Triệu Vương thay nối ngôi trời,
     Định đô cứ hiểm đóng ngoài Phiên Ngu .
     Loạn Tần gặp lúc Ngư Hồ ,
     Trời nam riêng mở dư đồ một phương.
     Rồng Lưu bay cơi Phiếm Dương ,
     Mới sai Lục Giả đem sang ấn phù .
     Cơi nam lại cứ phong cho,
     Biên thùy ǵn giữ cơ đồ vững an.
     Gặp khi gà Lữ gáy càn ,
     Chia đôi Hán, Việt lại toan sinh ḷng.
     V́ ai cấm chợ ngăn sông,
     Để cho dứt nẻo quan thông đôi nhà.
     Thân chinh hỏi tội Tràng Sa
     Mân, Âu muôn dặm mở ra một lần.
     Hán Văn lấy đức mục lân,
     Sắc sai Lục Giả cựu thần lại sang.
     Tỉ thư một bức chiếu vàng,
     Ngỏ điều ân ư, kể đường thủy chung.
     Triệu vương nghe cũng bằng ḷng,
     Mới dâng tạ biểu một phong vào chầu.
     Ngoài tuy giữ lễ chư hầu,
     Trong theo hiệu đế làm đầu nước ta.
     Trăm hai mươi tuổi mới già,
     Tính năm ngự vị kể già bảy mươi.

     2. Triệu Văn Vương và Triệu Minh Vương

     Văn Vương vừa nối nghiệp đời,
     Lửa binh đâu lại động ngoài biên cương.
     Phong thư tâu với Hán hoàng,
     Nghĩa thanh sớm đă giục đường cất quân.
     Vương Khôi vâng lịnh tướng thần,
     Ải lang quét sạch bui trần một phương.
     Hán đ́nh có chiếu ban sang,
     Sai con Triệu lại theo đường cống nghi.
     Xe rổng phút bỗng mây che,
     Minh Vương ở Hán lại về nối ngôi.
     Bợm già bỗng rấm họa thai,
     Vợ là Cù thị vốn người Hàm Đan
     Khuynh thành quen thói hồng nhan,
     Đă chuyên sủng ái lại toan tranh hành.
     Dâng thư xin với Hán đ́nh,
     Lập con thế tử, phong ḿnh cung phi.

     3. Cù thị xin nhập Hán

     Ai vương thơ ấu nối v́,
     Mẹ là Cù hậu, nhiều bề riêng tây.
     Cầu phong đă rắp những ngày,
     Ngoài thông Bắc sứ trong gầy lệ giai.
     Khéo đâu dắc díu lạ đời,
     Sứ là Thiếu Quư vẫn người t́nh nhân.
     Hoa tàn lại bén hơi xuân,
     Giao hoan đôi mặt, ḥa thân một ḷng.
     Nghĩ rằng:về Hán là xong,
     T́nh riêng phải mượn phép công mới già.
     Làm thư gửi sứ đưa qua;
     Mẹ con đă sắm sửa ra sang chầu.

     4. Lữ Gia phá mưu Cù Thị

     Lữ Gia là tướng ở đầu.
     Đem lời can gián bây mưu xa gần.
     Một hai ngăn đón hành trần:
     ” Để cho Triệu Bích về Tần sao nên.”
     Nàng Cù đă quyết một bên.
     Lại toan mượn lấy sứ quyền ra tay.
     Tiệc vui chén cúc giở say,
     Mắt đưa cao thấp, giáo lay dùng dằng.
     Đang khi hoan yến nửa chừng,
     Lữ Gia biết ư ngập ngừng bước ra.
     Chia quân cấm lữ về nhà,
     Tiềm-mưu mới họp năm ba đại thần.
     Đôi bên hiềm khích thêm phần
     Mụ Cù yếu sức, sứ thần non gan.

     5. Hán đánh Nam Việt

     Vũ thư đạt đến Nam quan,
     Hán sai binh mă hai ngàn kéo sang
     Lữ Gia truyền hịch bốn phương:
     Nỗi Hưng thơ dại, nỗi nàng dâm ô
     T́nh riêng chim Việt ngựa Hồ,
     Chuyên vần báu ngọc các đồ sạch không.
     Rắp toan bán nước làm công.
     Quên ơn thủa trước, không ḷng mai sau.
     Cũng tuồng Lữ Trĩ khác đâu,
     Chồi non chẳng bẻ, rễ sâu khó đào.
     Quan binh một trận đổ vào,
     Lửa nào tiếc ngọc, nắng nào tiếc hoa.

     6. Nhà Triệu mất

     Vệ Dương lên nối nghiệp nhà,
     Trong là quốc nạn, ngoài là địch nhân.
     Hai ngh́n giết sạch Hán quân,
     Đem cờ sứ tiết để gần ải quan.
     Tạ từ giả tiếng nói van,
     Mấy nơi yếu hại sai quan đề pḥng,
     Bỗng đâu Hán lại tiếp sang,
     Một kỳ tịnh tiến, năm đường giáp công.
     Trong thành một ngọn lửa thông,
     Chiêu hàng ngoài mạc, hội đồng các dinh.
     Chạy ra lại gặp truy binh,
     Vệ Vương, Lữ tướng buộc ḿnh cửa hiên.
     Kể từ Triệu lịch kỷ niên,
     Năm ngoài chín chục, ngôi truyền năm vua.
     Trách ai gây việc tranh đua,
     Vắn đài vận nước, được thua cơ trời.
     Vạn Xuân

     Comment


     • #6

      2. Thời-kỳ chống Bắc thuộc (Thế-kỷ 2 trước TL – thế-kỷ 10 sau TL)

      IV. Nhà Hán và Hai bà Trưng (111 trước TL – 43 sau TL)


      1. Chính sách nhà Tây Hán

      Giao Châu mới thuộc nước người,
      Ấy về Tây Hán là đời Nguyên phong .
      Bản đồ vào sách hỗn đồng,
      Đất chia chín quận , quan phong thú thần .
      Đầu sai Thạch Đái trị dân,
      Cầm quyền tiết việt giữ phần phong cương.
      Tuần tuyên mới có Tích Quang,
      Dạy dân lễ nghiă theo đường hoa phong .
      Nhâm Diên khuyên việc canh nông,
      Đổi nghề ngư liệp về trong khuê điền .
      Sính nghi lại giúp bổng tiền,
      Khiến người bần khổ thỏa nguyền thất gia.
      Văn phong nhức dấy gần xa,
      Tự hai hiền thú ấy là khai tiên.
      Luân hồi trăm có dư niên,
      Trải qua Đông Hán thừa tuyên mấy người.

      2. Hai bà Trưng dựng nền Độc lập

      Đường ca lâu đă vắng lời,
      Đến như Tô Định là người chí hung.

      Bà Trưng quê ở châu Phong,
      Giận người tham bạo thù chồng chẳng quên.
      Chị em nặng một lời nguyền,
      Phất cờ nương tử thay quyền tướng quân.
      Ngàn Tây nổi áng phong trần,
      Ầm ầm binh mă xuống gần Long Biên.
      Hồng quần nhẹ bước chinh yên,
      Đuổi ngay Tô Định dẹp tan biên thành.
      Đô kỳ đóng cơi Mê Linh,
      Lĩnh Nam riêng một triều đ́nh nước ta.
      Ba thu gánh vác sơn hà,
      Một là báo phục, hai là bá vương.
      Uy thanh động đến Bắc phương.
      Hán sai Mă Viện lên đường tiến công.
      Hồ Tây đua sức vẫy vùng,
      Nữ nhi chống với anh hùng được nao?
      Cấm Khê đến lúc hiểm nghèo,
      Chị em thất thế cũng liều với sông.
      Phục Ba mới dựng cột đồng,
      Ải quan truyền dấu biên công cơi ngoài.
      Trưng vương vắng mặt c̣n ai?
      Đi về thay đổi mặc người Hán quan
      Vạn Xuân

      Comment


      • #7
       V. Giao Châu trong thời Bắc thuộc (43 – 544)

       1. Chính sách nhà Đông Hán

       Trải Minh, Chương đến Hiếu, An ,
       Tuần lương đă ít, tham tàn thiếu đâu.
       Mới từ Thuận Đế về sau,
       Đặt quan Thứ Sử thuộc vào chức phương .
       Ḱa như Phàn Diễn, Giả Xương,
       Chu Ngu, Lưu Tảo dung thường kể chi.
       Trương Kiều thành tín phủ tuy ,
       Chúc Lương uy đức, man di cũng gần.
       Hạ Phương ân trạch ngấm nhuần,
       Một châu tiết việt hai lần thừa tuyên.

       2. Lư Tiến, Lư Cầm làm quan nhà Hán

       Tuần lương lại có Mạnh Kiên,
       Khúc ca Giả phủ vang miền Trung châu.
       Ba năm thăng trạc về chầu,
       Thổ quan Lư Tiến mới đầu Nam nhân.
       Sở kêu:” Ai chẳng vương thần,
       Sĩ đồ chi để xa gần khác nhau?”
       T́nh từ động đến thần lưu,
       Chiếu cho cống sĩ bổ châu huyện ngoài.
       Lư Cầm chầu chực điện đài,
       Nhân khi Nguyên đán kêu lời xa xôi.
       Rằng:” Sao phủ tái hẹp ḥi?
       Gió mưa để một cơi ngoài ... Viêm-phương “ .
       Tấm thành cũng thấu quân-vương,
       Trung châu lại mới bổ sang hai người.
       Nước Nam mấy kẻ nhân tài,
       Mới cùng người Hán chen vai từ rày.

       3. Họ Sĩ tự chủ

       Lửa ḷ Viêm Hán gần bay,
       Thế chia chân vạc, nào hay cơ trời.
       Tranh nhau ba nước ba nơi,
       Cầm quyền sinh sát mặc người phong cương.
       Nho lưu lại có Sĩ vương,
       Khơi nguồn Thù Tứ, mở đường lễ văn.
       Phong tiêu rất mực thú thần,
       Sánh vai Đậu Mục, chen chân Triệu Đà.
       Sĩ Huy nối giữ tước nhà,
       Dứt đường thông hiếu, gây ra cừu thù.
       Cửa hiên phút bỗng hệ tù,
       Tiết mao lại thuộc về Ngô từ rầy.

       4. Bà Triệu Ẩu đánh Ngô

       Binh qua trải bấy nhiêu ngày,
       Mới sai Lục Dận sang thay phiên thần.
       Anh hùng chán mặt phong trần,
       Nữ nhi lại cũng có lần cung đao.
       Cửu Chân có ả Triệu kiều,
       Vú dài ba thước tài cao muôn người.
       Gặp cơn thảo muội cơ trời,
       Đem thân bồ liễu theo loài bồng tang.
       Đầu voi phất ngọn cờ vàng,
       Sơn thôn mấy cơi chiến trường xông pha.
       Chông gai một cuộc quan hà ,
       Dù khi chiến tử c̣n là hiển linh.

       5. Ngô Tấn tranh nhau Giao Châu

       Từ giờ Ngô lại tung hoành,
       Đặt làm Giao, Quảng hai thành mới phân.
       Tôn Tư rồi lại Đặng Tuân,
       Lữ Hưng, Dương Tắc mấy lần đổi thay.
       Đổng Nguyên, Lưu Tuấn đua tay,
       Kẻ Ngô, người Tấn những ngày phân tranh.
       Đào Hoàng nối dựng sứ tinh,
       Tân xương, Cửu đức, Vũ b́nh lại chia.
       Mười năm chuyên mặt phiên ly,
       Uy gia bốn cơi, ân thùy một châu.
       Khi đi, dân đă nguyện lưu ,
       Khi già, thương khóc khác nào từ-thân.

       6. Chính sách nhà Tấn

       Ngô công nối dấu phương trần ,
       Hai mươi năm lẻ nhân tuần cũng yên.
       Dân t́nh cảm kết đă bền,
       Tước nhà Cố Bật lại truyền Cố Tham.
       Dân t́nh khi đă chẳng kham,
       Dẫu là Cố Thọ muốn làm ai nghe.
       Quận phù lại thuộc Đào Uy,
       Rồi ra Đào Thục, Đào Tuy kế truyền.
       Bốn đời tiết việt cầm quyền,
       Phiên b́nh muôn dặm, trung hiền một môn.
       Tham tàn những lũ Vương Ôn,
       Binh qua nối gót, nước non nhuộm trần.
       Tấn sai đô đốc tướng quân,
       Sĩ Hành là kẻ danh thần chức cao.
       Dẹp yên rồi lại về trào,
       Uy danh nào kém họ Đào thuở xưa.
       Nguyễn Phu tài trí có thừa,
       Phá năm mươi lũy tảo trừ giặc Man.

       7. Họ Đỗ ba đời làm Thứ Sử

       Châu diên lại có thổ quan,
       Đỗ công tên Viện dẹp đoàn Cửu Chân.
       Tướng môn nối chức phiên thần,
       Con là Tuệ Độ thêm phần uy danh.
       Bổng riêng tán cấp cùng manh,
       Cơm rau áo vải như h́nh kẻ quê.
       Dâm từ cấm thói ngu mê,
       Dựng nhà học hiệu giảng bề minh luân.
       Ân uy ra khắp xa gần,
       Cửa thành đêm mở, gió xuân một trời.
       Hoàng Văn phủ ngữ cũng tài,
       Một nhà kế tập ba đời tuần lương.

       8. Giao Châu loạn

       Đến triều Lưu Tống hưng vương,
       Ḥa Chi, Nguyên Cán sai sang hội đồng.
       Đuổi Dương Mai, giết Phù Long,
       Khải ca một khúc tấu công về trào.
       Gió thu cuốn bức chinh bào,
       Y thường một gánh, qui thiều nhẹ không.
       Từ khi vắng kẻ chiết xung,
       Tràng Nhân, Lưu Mục tranh hùng mấy phen.
       Pháp Thừa cũng chức tuần tuyên,
       Những chăm việc sách để quyền lại ty.
       Dưới màn có Phục Đăng Chi,
       Cướp quyền châu mục, lộng uy triều đ́nh.
       Tề suy, Nguyên Khải tung hoành,
       Hùng phiên chiếm giữ cô thành một phương.
       Bắc triều đă thuộc về Lương,
       Lại sai Lư Thốc chiêu hàng nẻo xa.
       Giao Châu một giải sơn hà,
       Ái Châu lại mới đặt ra từ rày.
       Vạn Xuân

       Comment


       • #8
        vi. Nhà Tiền Lư (544 – 603)

        1. Lư Nam Đế dựng nền độc lập

        Kể từ Ngô, Tấn lại đây,
        Hai trăm mười bốn năm chầy cát phân.
        Cỏ cây chan chứa bụi trần,
        Thái-b́nh mới có Lư Phần hưng vương.
        Vốn xưa nhập sĩ nước Lương,
        Binh qua gặp lúc phân nhương lại về.
        Cứu dân đă quyết lời thề,
        Văn thần, vũ tướng ứng kỳ đều ra,
        Tiêu Tư nghe gió chạy xa,
        Đông tây muôn dặm quan hà quét thanh.
        Vạn Xuân mới đặt quốc danh,
        Cải nguyên Thiên đức, đô thành Long Biên.
        Lịch đồ vừa mới kỷ niên,
        Hưng vương khí tượng cũng nên một đời.
        Quân Lương đâu đă đến ngoài,
        Bá Tiên là tướng đeo bài chuyên chinh.
        Cùng nhau mấy trận giao binh,
        Thất cơ Tô Lịch, Gia Ninh đôi đường.
        Thu quân vào ở Tân Xương,
        Để cho Quang Phục chống Lương mặt ngoài.
        Mới hay “ nhật phụ mộc lai,”
        Sấm văn trước đă an bài những khi.

        2. Triệu Quang Phục phá Lương

        Bấy giờ Triệu mới thừa ky ,
        Cứ đầm Dạ Trạch, liệu bề tấn công.
        Lư Vương phút trở xe rồng ,
        Triệu Quang Phục mới chuyên ḷng kinh doanh.
        Hương nguyền trời cũng chứng-minh,
        Rông vàng trao vuốt giắt vành đầu mâu.
        Từ khi long trảo đội đầu,
        Hổ hùng thêm mạnh, quân nào dám đương.
        Bá Tiên đă trở về Lương,
        Dương Sằn c̣n ở chiến trường tranh đua.
        Một cơn gió bẻ chồi khô ,
        Ải lang dứt dấu ngựa Hồ vào ra,
        Bốn phương phẳng lặng can qua ,
        Theo nền nếp cũ, lại ra Long thành.

        3. Lư Phật Tử đánh Triệu Quang Phục

        Lư xưa c̣n có một cành,
        Tên là Thiên Bảo náu ḿnh Ai Lao.
        Chiêu binh lên ở Động đào,
        Họ là Phật Tử cũng vào hội minh .
        Đào lang lại đổi quốc danh,
        Cũng toan thu phục cựu kinh của nhà.
        Cành dâu mây tỏa bóng tà ,
        Bấy giờ Phật Tử mới ra nối gịng,
        Rừng xanh gió phất cờ hồng,
        Đề binh kéo xuống bẹn sông tung hoành.
        Triệu vương giáp trận Thái b́nh,
        Lư thua rồi mới thu binh xin hoà.
        Triệu về Long Đỗ Nhị Hà,
        Lư về Hạ Mỗ, ấy là Ô Diên .
        Hai nhà lại kết nhân duyên,
        Nhă lang sánh với gái hiền Cảo nương.
        Có người: Hống, Hát họ Trương,
        Vũ biền nhưng cũng biết đường cơ mưu.
        Rằng:” Xưa Trọng Thủy, Mỵ Châu,
        Hôn nhân là giả, khấu thù là chân.
        Mảnh gương văng sự c̣n gần,
        Lại toan dắc mối Châu Trần sao nên?”
        Trăng già sao nỡ xe duyên?
        Để cho Hậu Lư gây nền nội công.
        T́nh con rể, nghĩa vợ chồng,
        Tin nhau ai biết ra ḷng lừa nhau.
        Lâu la mới ngỏ t́nh đâu,
        Nhă lang trộm lấy đâu mâu đổi liền.
        Trở về giả chước vấn yên,
        Giáp binh đâu đă băng miền kéo sang.
        Triệu vương đến bước vội vàng,
        T́nh riêng c̣n chửa dứt đường cho qua.
        Đem con chạy đến Đai Nha,
        Than thân bách chiến phải ra đường cùng!

        4. Lư Phật Tử hàng Tuỳ

        Từ nay Phật Tử xưng hùng,
        Hiệu là Nam-đế nối ḍng Lư vương.
        Phong Châu mới mở triều đường .
        Ô Diên, Long Đỗ giữ giàng hai kinh.
        Tùy sai đại tướng tổng binh,
        Lưu Phương là chức quản hành Giao Châu.
        Đô Long một trận giáp nhau,
        Xin hàng Lư phải sang chầu Tấn Dương.
        Từ giờ lại thuộc Bắc phương,
        Mấy năm Tùy loạn rồi Đường mới ra.
        Vạn Xuân

        Comment


        • #9

         VII. Nền đô hộ của nhà Đường (603 – 905)

         1. An Nam đô hộ phủ

         Quan Tùy lại có Khâu Ḥa,
         Đem dâng đồ tịch nước ta về Đường.
         An Nam mới lại canh trương,
         Đặt Đô hộ phủ theo đường Trung Hoa.
         Mười hai châu lại chia ra:
         Giao, Phong, Lục, Ái, Chi, Nga, Diễn, Tràng.
         Vũ An, Phúc Lộ, Hoan, Thang,
         Cơ Mi các bộ man hoang ở ngoài.

         2. Mai Thúc Loan khởi nghĩa

         Quan Đường lắm kẻ tham tài,
         Binh dân hàm oán, trong ngoài hợp mưu.
         Mai Thúc Loan ở Hoan Châu,
         Quân ba mươi vạn ruổi vào ải xa.
         Hiệu cờ Hắc Đế mở ra,
         Cũng toan quét sạch sơn hà một phương.
         Đường sai Tư Húc tiếp sang,
         Hợp cùng Sở Khách hai đàng giáp công.
         Vận đời c̣n chửa hanh thông.
         Nước non để giận anh hùng ngh́n thu.

         3. Giặc Đồ Bà

         Trấn Nam lại đổi tên châu,
         Một đời canh cải trước sau mấy kỳ.
         Xa khơi ngoài chốn biên thùy,
         Đồ Bà giặc mọi đua bề phân tranh.
         Bá Nghi hợp với Chính B́nh,
         Dẹp đoàn tiểu khấu, xây thành Đại La.

         4. Phùng Hưng khởi nghĩa

         Xiết bao phú trọng, chính hà,
         Sinh dân sầu khổ ai là xót chăng?
         Đường Lâm mới có Phùng Hưng,
         Đă tài kiêu dũng, lại lưng phú hào.
         Cơi Tây nổi việc cung đao,
         Đô quân tôn hiệu, Tản Thao hiệp t́nh.
         Đem quân thẳng đến vây thành,
         Đại La thế bức, Chính B́nh hồn tiêu.
         Nhân phủ trị mở ngôi triều,
         Phong Châu một giải nhiếp điều mấy niên.
         Đế hương phút trở xe biền,
         Đại vương Bố Cái tiếng truyền muôn thu.
         Phùng An con nối thơ ngu,
         Nghe quan nhu viễn bầy mưu hàng Đường.

         5. Chuyện Lư Ông Trọng

         Kể từ đô hộ Triệu Xương,
         Thành La xây lại vững vàng hơn xưa.
         Thuyền chơi qua bến sông Từ,
         Giấc nồng đâu bỗng t́nh cờ lạ sao.
         Thấy người hai trượng dài cao,
         Bàn kinh, giảng truyện khác nào văn nhân.
         Cùng nhau như gửi tâm thần,
         Tỉnh ra mới rơ nguyên căn tỏ tường.
         Lư Ông Trọng ở Thụy Hương,
         Người đời vua Thục mà sang thi Tần.
         Hiếu liêm nhẹ bước thanh vân,
         Làm quan Hiệu úy đem quân ngữ Hồ .
         Uy danh đă khiếp Hung nô,
         Người về Nam quốc, h́nh đồ Bắc phương.
         Hàm dương đúc tượng người vàng,
         Uy thừa c̣n giúp Tần hoàng phục xa.
         Hương thơm cổ miếu tà tà,
         Từ nay tu lư mới là phong quang.

         6. Quan lại nhà Đường

         Triệu công tuổi tác về Đường,
         Quư Nguyên, Bùi Thái tranh quyền với nhau.
         Triều đ́nh kén kẻ trị châu,
         Triệu công vâng mệnh xe thiều, lại sang.
         Bản kiều vừa nhận dấu sương,
         Bến hồng đă định, khói lang cũng tàn.
         Trương Đan thay chức phiên hàn,
         Tập nghề thủy chiến, tạo thuyền đồng mông.
         Đại La mới đắp lũy ṿng,
         Ái, Hoan thành cũ đều cùng tái tu.
         Quan tham ai chẳng oán thù,
         Ḱa như Tượng Cổ sư đồ bạn ly.
         Quan hiền ai chẳng úy uy,
         Ḱa như Mả Tổng man di đầu hàng.
         Nguyên Gia dời phủ Tô Giang,
         Đến năm Bảo Lịch dời sang Tống b́nh.
         Giao Châu binh mă tung hoành,
         Thăng Triều đă dẹp, Dương Thanh lại nồng.
         Ḱa ai tôn trở chiết xung,
         Mă công tên Thực anh hùng kém chi.
         Tiết thanh cảm vật mới kỳ,
         Dưới ḍng Hợp Phố châu đi cũng về.
         Kiềm châu xa ruỗi mă đề,
         Hồng bay c̣n dấu tuyết nê chưa ṃn.
         Nhũng quan lại gặp Vũ Hồn,
         Thành lâu lửa cháy, dinh đồn quân reo.
         Đoàn công vâng mệnh Đường triều.
         Trước xe phủ dụ, giặc nào chẳng tan.
         Thôi trung thổ, lại ngoại man,
         Châu Nhai, Nguyên Hựu sai quan mấy lần.
         Nho môn có kẻ tướng thần,
         Họ Vương tên Thức kinh luân gồm tài.
         Thành môn nghiêm nghị trong ngoài,
         Trồng cây trúc mộc, tập bài cung đao.
         Châu dân đều thấm ân cao,
         Chiêm Thành, Chân Lạp cũng vào hiệu cung.

         7. Giặc Nam Chiếu

         Xe thiều vừa trở về Đông,
         Giặc Man thừa khích ruổi giong cơi ngoài.
         Vương Khoan, Lư Hộ phi tài,
         Đường sai Thái Lập lĩnh bài Giao Châu.
         Biên thư mấy bức về tâu,
         Kẻ xin lưu thú, người cầu băi binh.
         Ghen công vi hoặc, Thái Kinh,
         Thờ ơ để việc biên t́nh mặc ai.
         Tiếc thay muôn dặm thành dài,
         Cô quân nên nỗi thiệt tài chiết xung.
         Ngu Hầu tiếp chiến bên sông,
         Quyết liều một trận đều cùng quyên sinh.
         Vua Đường tuyên chỉ triệt binh,
         Bỏ hàm Đô hộ, đặt hành Giao Châu.
         Trấn, đồn, cửa bể, đâu đâu,
         Tống Nhung, Thừa Huấn hợp nhau một đường.
         Dùng dằng nào dám tiến sang,
         Tám ngàn quân bỏ cương tràng sạch không.
         Dối tâu lại muốn cầu công,
         Rồi ra sự phát đều cùng nghị lưu.

         8. Cao Biền dẹp Nam Chiếu

         Cao Biền là tướng lạc điêu,
         Tài danh sớm đă dự vào giảntri.
         Quân phù vâng lệnh chỉ huy,
         Tiệp thư sai một tiểu ty về chầu.
         Gia quan cho lĩnh tiết mao,
         Đặt quân Tĩnh hải biên vào bản chương.
         Một châu hùng cứ xưng vương,
         Thành La rộng mở, kim thang vững bền.
         Tuần hành trải khắp sơn xuyên,
         Đào Thiên uy cảng, thông thuyền văng lai.
         Chín năm khép mở ra tài,
         Thành tŕ truyền dấu, miếu đài ghi công.
         Rồi khi trở ngựa Hán trung,
         Cao Tầm là cháu nối ḍng xưng phiên.
         Họ Tăng, tên Cổn cũng hiền,
         Giao Châu di kư c̣n truyền một chương.
         Vạn Xuân

         Comment


         • #10
          3. Thời kỳ xây dựng Độc lập và thống nhất (Thế kỷ thứ 10)

          VIII. Nhà Ngô (906 - 967)

          1. Họ Khúc dấy nghiệp
          Ba trăm năm lẻ Tùy, Đường,
          Lại trong Ngũ quư tang thương cũng dài,
          Hồng Châu Khúc Hạo hùng tài,
          Gặp đời thúc quư toan bài bá vương.
          Cơi nhà hùng cứ nam phương,
          Cung cầu một lễ, Hán Lương hai ḷng.
          Qui mô cũng rắp hỗn đồng,
          Điền tô, đinh ngạch đều cùng định nên.
          Thừa gia vừa được tái truyền,
          Bởi cầu Lương tiết hóa nên Hán tù.
          Dương Đinh Nghệ lại báo thù,
          Đuổi người Hán, lĩnh châu phù vừa xong.
          Nghĩa nhi gặp đứa gian hùng,
          Kiều Công Tiện lại nỡ ḷng sao nên.


          2. Ngô Quyền phá quân Nam Hán


          Dương công xưa có rể hiền,
          Đường lâm hào hữu tên Quyền họ Ngô.
          V́ thầy, quyết chí phục thù,
          Nghĩa binh từ cơi Ái Châu kéo vào.
          Hán sai thái tử Hoằng Thao,
          Đem quân ứng viện toan vào giúp công.
          Bạch Đằng một trận giao phong,
          Hoằng Thao lạc vía, Kiều công nộp đầu.
          Quân thân đă chính cương trù,
          Giang sơn rầy có vương hầu chủ trương.
          Về Loa thành mới đăng quang,
          Quan danh cải định, triều chương đặt bày.


          3. Dương Tam Kha tiếm ngôi


          Nền vương vừa mới dựng xây,
          Tiếc cho hưởng nước chưa đầy sáu năm.
          Đến cơn loạn mệnh nên nhầm,
          Cán Long tuyền để trao cầm tay ai?
          Tam Kha là đứa gian hồi,
          Lấy bè thích lư chịu lời thác cô.
          Cành dương đè lấn chồi ngô,
          B́nh vương tiếm hiệu, quốc đô tranh quyền.


          4. Nhà Ngô phục hưng


          Ngô vương vốn có con hiền,
          Trưởng là Xương Ngập nối truyền thế gia.
          Trà Hương lánh dấu yên hà,
          Hộ tŕ lại gặp tôi là Phạm công.
          Xương Văn em thứ con ḍng,
          Nương ḿnh phủ dưỡng , cam ḷng kinhdoanh.
          Nhân khi ra đánh Thái B́nh,
          Vén tay tả đản, về thành tập công.
          Khoan h́nh rồi lại giáng phong,
          Tư t́nh, công nghĩa thủy chung lưỡng tuyền.
          Yên vui lại nhớ anh hiền,
          Rước t́m Xương Ngập chung quyền quốc gia.
          Chi lan xum họp một nhà,
          Anh xưng Thiên Sách, em là Tấn Vương.
          Cùng nhau đều hưởng giàu sang,
          Dù khi chếch lệch biên tường cũng nguôi.
          Bốn năm Thiên Sách vừa rồi,
          Tấn Vương rầy mới chuyên ngôi một ḿnh.
          Sính tài lại hiếu việc binh ,
          Thao Giang đă tĩnh, Thái B́nh lại vây.
          Trận tiền một mũi tên bay,
          Khinh thân vàng ngọc, trách này bởi ai?
          Tiếc thay chửa được lâu dài,
          Mười lăm năm mới hai đời đến đây
          Vạn Xuân

          Comment


          • #11
           IX. Nhà Đinh và nhà Tiền Lê (967 – 1009)

           1. Thập nhị sứ quân

           Nghiệp Ngô rầy có ai thay?
           Đua nhau lại, phó mặc tay quần hùng.
           Tiên du riêng một đề phong,
           Nguyễn Công Thủ Tiệp cứ vùng Nguyệt Thiên
           Đường Lâm riêng một sơn xuyên,
           Ngô Công Nhật Khánh cứ miền Tản Thao.
           Tây phù liệt có Nguyễn Siêu,
           Ngô Xương Xí giữ B́nh Kiều một phương.
           Tế Giang này có Lữ Đường,
           Nguyễn Khoan hùng cứ Vĩnh Tường phải chăng?
           Phạm Pḥng Át giữ châu Đằng,
           Kiều Tam Chế giữ ngàn rừng châu Phong.
           Đỗ Giang ḱa Đỗ Cảnh Công;
           Kiều công tên Thuận ở trong Hồi Hồ .
           Kiến ong Siêu Loại tranh đua,
           Lư Khuê một cơi tŕ khu dầu ḷng.
           Ḱnh nghê Bố Hải vẫy vùng,
           Trần công tên Lăm xưng hùng một nơi.
           Phân tranh hội ấy nực cười!
           Mười hai quan sứ mỗi người mỗi phương.

           2. Đinh Bộ Lĩnh hợp nhất quốc gia

           Xây vần trong cuộc tang thương,
           Trải bao phân loạn mới sang trị b́nh.
           Có ông Bộ Lĩnh họ Đinh,
           Con quan Thử sử ở thành Hoa Lư.
           Khác thường từ thuở c̣n thơ,
           Rủ đoàn mục thụ mở cờ bông lau.
           Dập d́u kẻ trước người sau,
           Trần ai đă thấy vương hầu uy dung.
           Một mai về với Trần công,
           Hiệu xưng Vạn Thắng, anh hùng ai qua.
           Bốn phương thu lại một nhà,
           Mười hai sứ tướng đều là quét thanh.

           3. Chính sách nhà Đinh

           Trường yên đầu dựng đô thành.
           Cải nguyên là hiệu Thái B́nh từ đây.
           Ngh́n năm cơ tự mới xây,
           Lên ngôi hoàng đế đặt bầy trăm quan.
           Có đựng bệ có y quan,
           Đẳng uy có biệt, giai ban có thường.
           Tống phong Giao Chỉ quận vương,
           Cha con đều chịu sủng chương một ngày.
           Hồng Bàng để mối đến nay,
           Kể trong chính thống từ đây là đầu.
           Tiếc không học vấn công phu,
           Chuyện xưa ít biết, lo sau vụng đường.
           Già tăng cũng dự quan sang,
           Bặc, Điền, Cơ, Tú đều phường vũ nhân.
           Nội đ́nh năm vị nữ quân ,
           Nặng t́nh kiêm ái , quên phần di mưu.
           Đă phong Đinh Liễn con đầu,
           Hạng Lang là thứ nhẽ nào đổi thay?
           Pháp h́nh cũng lạ xưa nay,
           Hùm nuôi trong cũi, vạc bày ngoài sân.

           4. Nhà Đinh mất ngôi

           Chơi bời gần lũ tiểu nhân,
           Rượu hoa ngọt giọng, đền xuân mê ḷng.
           Trùng môn thưa hở đề pḥng,
           Để cho Đỗ Thích gian hùng nỡ tay.
           Nối sau Thiếu đế thơ ngây,
           Lê Hoàn tiếp chính từ rầy dọc ngang.
           Tiếm xưng là Phó quốc vương,
           Ra vào cùng ả họ Dương chung t́nh.
           Bặc, Điền v́ nước liều ḿnh,
           Trách sao Cự Lạng tán thành mưu gian

           5. Lê Hoàn phá quân Tống

           Chợt nghe binh báo Nam quan,
           Cùng nhau phù lập Lê Hoàn làm vương.
           Trước mành, vâng lệnh nàng Dương,
           Trong cung đă thấy áo vàng đưa ra,
           Trường yên đổi mặt sơn hà,
           Đại Hành trí lược thực là cũng ghê!
           Vạc Đinh đă trở sang Lê,
           Nàng Dương chăn gối cũng về hậu cung.
           Nguy nga ngói bạc, cột đồng,
           Cung đài trang sức buông ḷng xa hoang,
           Tự ḿnh đă trái luân thường,
           Lấy chi rủ mối, dựng giường , về sau.

           6. Nhà Lê thất chính

           Đoàn con đích, thứ tranh nhau,
           Để cho cốt nhục thành cừu bởi ai?
           Trung Tông vừa mới nối đời,
           Cấm đ́nh thoắt đă có người sính hung,
           Ngọa triều thí nghịch hôn dung,
           Trong mê tử sắc, ngoài nồng h́nh danh,
           Đao sơn, kiếm thụ đầy thành,
           Thủy lao bào lạc ngục h́nh gớm thay.
           Bốn năm sầu oán đă đầy,
           Vừa tuần Lê rụng đến ngày Lư sinh.
           Vạn Xuân

           Comment


           • #12

            IV Thời kỳ phát triển (Thế kỷ 11 – đầu thế kỷ 19)
            X. Nhà Hậu Lư (1010 – 1225)

            1. Lư Thái Tổ

            Bắc giang trời mở thánh minh ,
            Lư Công tên Uẩn nhân t́nh đới suy .
            Lê triều làm chức chỉ huy,
            Lũ Đào Cam Mộc ứng kỳ phù lện
            Đầu năm cải hiệu Thuận Thiên,
            Thăng Long mới đổi đặt tên kinh thạnh
            Định ra thuế lệ phân minh,
            Túc xa, quản giáp quân danh cũng tượng
            Hỗn dồng một mối phong cương ,
            Hai mươi bốn lộ các đường mới chịa
            Cử long sấm dậy binh uy ,
            Diễn châu gió động tinh kỳ thân chinh .
            Biện loan gặp lúc hối minh ,
            Hương nguyền cảm cách, sóng ḱnh cũng ệm
            Bốn phương trong trị, ngoài nghiêm,
            Chiêm Thành, Chân Lạp xa đem cung cầu .
            Ngựa man sang tiến Bắc triều,
            Tống hoàng ban thưởng quan bào thêm vịnh
            Ví hay đạo học tinh minh ,
            Đế vương sự nghiệp nước ḿnh ai hởn
            Có sao tin hoặc dị đoan,
            Say vui đạo Phật lưu tiên cảnh chủa
            Để cho dân tục tranh đua,
            Ni cô nối gót, tăng đồ chen vại
            Bởi v́ sinh cửa Như lai ,
            Tiêu sơn từ thuở anh hài mới rạ
            Sóng t́nh ch́m nổi ái hà ,
            Chín ngôi hoàng hậu, phép nhà cũng sại
            Tự ḿnh đă dựng lệ giai ,
            Khiến nên con cái, thêm bài tương tranh .

            2. Lư Thái Tông b́nh Nùng, phục Chiêm

            Thái Tông nối nghiệp thủ thành,
            Anh em lại rắp đua giành ngôi cạo
            Cùng nhau binh mă sấn vào,
            Cấm thành bỗng chốc xôn xao chiến trượng
            Trận tiền giết Vũ đức Vương,
            Đông Chinh, Dực Thánh t́m đường chạy xạ
            Khoan h́nh lại xuống chiếu tha,
            Thân phiên đă định, nước nhà mới yện
            Ban h́nh luật, canh tịch điền ,
            Mở đồ nhất thống cầm quyền tứ chinh .
            Mừng xem “ Phiên phục, Nùng b́nh” ,
            Huy xưng có chữ rành rành biểu tiên .
            Vắn dài là số tự nhiên,
            Tụng kinh cầu thọ , khéo nên chuyện cượi

            3. Lư Thánh Tông, một ông vua nhân dũng

            Thánh Tông văn học hơn đời,
            B́nh Chiêm, đánh Tống, đủ tài kinh luận
            Khuyến nông chăm việc cần dân ,
            Chiếu chăn thương kẻ tù nhân lạnh lụng
            Thánh hiền tô tượng học cung ,
            Đặt khoa bác sĩ, ưu dung đại thận
            Ân riêng mưa móc đượm nhuần,
            Đă tiền lại lúa ân cần dưỡng liêm .
            Hồ tây vui thú Dâm đàm,
            Nỡ đem của nước xây làm cung tiện
            Chuông Sùng Khánh, tháp Báo Thiên ,
            Phật vàng đúc tượng, say thiền lạ sao.

            4. Bà Ỷ Lan nhiếp chánh

            Nhân Tông tuổi chửa là bao,
            Ngoài ra triều yết , trong vào giảng minh.
            Thụ di có Lư Đạo Thành,
            Ỷ Lan hoàng hậu buông mành giúp nên.
            Mở khoa bác học cầu hiền,
            Ba thăng một mẫu, thuế điền nhẹ thay!
            Có khi xem gặt, xem cầy,
            Ḷng chăm điền dă, một ngày mấy tao.
            Mưa ân ngấm khắp dồi dào,
            Chuộc người bần nữ gả vào quan phu.

            5. Lư Thường Kiệt bại Chiêm, phá Tống

            Thân chinh xe ngựa tŕ khu ,
            Phá Sa động bắt man tù Nguỵ Phang.
            Chiêm Thành nộp đất xin hàng,
            Ba châu qui phụ một đường thanh di .
            Tống binh xâm nhiễu biên thuỳ,
            Tướng quân Thường Kiệt dựng cờ Bắc chinh.
            Bên song Như Nguyệt trú dinh,
            Giang sơn dường có thần linh hộ tŕ.
            Miếu tiền phảng phất ngâm thi,
            Như phân địa thế, như tŕ thiên binh.
            Bấy giờ Tống mới hư kinh ,
            Giảng hoà lại trả mấy thành cố cương .
            Lại c̣n hối hận một chương:
            ” Tham voi Giao Chỉ, mất vàng Quảng Nguyên”
            Năm mươi năm lẻ lâu bền,
            Vũ công văn đức rạng truyền sử xạnh
            Thượng dương sao nỡ bạc t́nh,
            Để bà Dương hậu một ḿnh ngậm oan.
            Ḱa Lê văn Thịnh mưu gian,
            Thương chi quái hổ mà khoan lưới h́nh!
            Phật từ như quả chứng minh,
            Chuông chùa Diên Hựu đă thành phúc cai .
            Cớ sao Trừ quân lại thác vào người hoá duyên.

            6. Lư Thần Tông khuyến khích việc nông

            Thần Tông sinh cửa Sùng hiền,
            Dấu hang thi giải c̣n truyền Sài Sơn
            Thức nồng nhộm vẻ chi lan,
            Thông minh học vấn kiêm toàn cả hai.
            Năm đầu vừa mới lên ngôi,
            Giảng cầu trước đă mở bài kinh diên.
            Qui nông cho lính canh phiên,
            Rộng ân lại trả quan điền cho dân.

            7. Đỗ Anh Vũ lộng quyền

            Anh Tông c̣n thuở xung nhân,
            Đỗ Anh Vũ lấy ngoại thân lộng hành.
            Ra vào trong trướng, ngoài mành,
            Cùng Lê Thái Hậu có t́nh riêng chung.
            Tống giam đă bắt vào trong,
            Mà Lê Hậu lại c̣n ḷng đeo đai.
            Rượu cơm vẫn cứ đưa mời,
            Vàng cho ngục tốt liệu bài thoát ra.
            Nghị đồ rồi lại được tha,
            Để đoàn Vũ Đái đều là thác oan.

            8. Tài kinh quốc của Tô Hiến Thành

            Rồi ra vắng mặt quyền gian ,
            Hiến Thành hết sức cán toàn mới nên.
            Khi triều Tống, khi sính Nguyên ,
            Một niềm cung thuận, đôi bên được ḷng.
            An Nam Tống mới cải phong ,
            Quốc danh từ ấy rạng ḍng viêm phương .
            Thành nam mở chốn vơ tràng ,
            Tập tành cung ngựa phô trương tinh kỳ .
            Uy danh rậy đến biên thùy,
            Chiêm Thành, Ngưu Hống man di cũng b́nh.
            Tuần du đă tỏ dân t́nh,
            Sơn xuyên trải khắp địa h́nh gần xa.
            Trừ quân v́ một ấu niên .
            Thác cô nhờ có tôi hiền,
            Dẫu người hối chúc mà quyền chẳng sai.
            Cao Tông ba tuổi nối đời,
            Hiến Thành cư nhiếp, trong ngoài đều yên.
            Di lưu c̣n muốn tán dương .

            9. Lư Cao Tổ thất chính

            Tiếc không dùng kẻ trung tương ,
            Cao Tông hoang túng mọi đường ai can?
            Dấu xe quanh khắp giang san,
            Chính ḿnh lỗi tiết , du quan quá thường .
            Lại thêm thổ mộc cung tường ,
            Mua quan bán ngục nhiều đường riêng tây.
            Nhạc Chiêm rầu rĩ khéo bầy,
            Những là tai biến từ này hiện ra.
            Trâu đâu lên ngọn am la ,
            Thước đâu làm tổ góc nhà Kính Thiên .
            Bốn phương trộm cướp nổi lên,
            Quân Chiêm, người Tống Quyền cương ngày một đổi dời,
            Phạm Du đă phản lại vời về kinh.
            Bỉnh Di là kẻ trung thành,
            Nghe dèm mà nỡ kim giai .
            Xe loan lánh chạy ra ngoài,
            Hoàng thân đế thích mỗi người một phương.

            11. Họ Trần giúp vua Lư

            Trừ quân đi đến Thiên Trường.
            T́nh cờ lại gặp một nường tiểu thư.
            Con nhà Trần Lư công ngư .
            Lưới chài nhưng cũng phong tư khác thường.
            Trăng già đưa mối tơ vương,
            Mới hay con tạo mở đường di duyên .
            Họ Trần từ ấy nổi lên.
            Kết bè thích lư , dựng nền tiếm giai .
            Trần Tự Khánh ở phương ngoài,
            Đem quân Hải ấp vào nơi đô thành.

            12. Lư Huệ Tông phát điên

            Huệ Tông gặp bước gập ghềnh,
            Nhẹ ân mẫu hậu, nặng t́nh phu nhân .
            Lạng châu xe đă Bắc tuần ,
            Nửa đêm riêng với nàng Trần lẻn đi.
            Gặp quân Tự Khánh rước về,
            Đuơng cơn gió bụi bốn bề chưa êm.
            Huệ Tông cuồng tật lại thêm.
            Khi ngày đứng múa khi đêm nằm dài.
            Xuất gia lại muốn tu trai ,
            Ngôi thiêng phó thác cho người đào thơ .
            Đằng sơn bóng nhật đă mờ,
            Hai trăm mười sáu Lư cơ c̣n ǵ?"

            13. Lư Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng

            Chiêu Hoàng là phận nữ nhi,
            Phấn son gánh việc giannguy được nào!
            Xây vần cơ tạo khéo sao?
            Bỗng xui Trần Cảnh hiện vào hầu trong.
            Người yểu điệu, kẻ thư phong ,
            Bén hơi rơm lửa, động ḷng mưa mây ,
            Vẩy nước chậu, vắt khăn tay,
            Khi đêm đập bóng, khi ngày ngồi chung .
            Hoa đào đă dạn gió đông.
            Vua tôi phận đẹp, vợ chồng duyên may.
            Chiếu rồng ban xuống năm mây .
            Mừng rằng nữ chúa ngày nay có chồng
            Vạn Xuân

            Comment


            • #13

             XI Nhà Trần (Thời kỳ thịnh trị: 1226 1340)

             1. Những việc cải cách đầu tiên

             Đông A tỏ mặt vừng hồng,
             Thái tông cải hiệu Kiến trung rơ ràng.
             Trần Thừa là Thái thượng hoàng,
             Chuyên quyền thính đoán , gồm đường kinh luân.
             Soạn làm thông chế lễ văn ,
             Thuế điền đă định, số dân cũng tường.
             Tướng thần mới đặt b́nh chương ,
             Huyện châu sai kẻ khoa trường trị dân,
             Bạ đầu thi kẻ lại nhân.
             Hiệu quân Tứ thánh, Tứ thần mới chia.
             Hà pḥng rày mới có đê,
             Trăm quan áo mạo, dù xe thêm tường.
             Việc ngoài đánh dẹp bốn phương,
             Phó cho Thủ Độ chuyên đường trị dân.

             2. Văn học và vơ công

             Thượng hoàng phút đă từ trần,
             Thái Tông tuổi mới đến tuần mười hai.
             Cao minh đă có tư trời ,
             Lại thêm Thủ Độ vẽ vời khôn ngoan.
             Sùng văn , tô tượng Khổng, Nhan ,
             Dựng nhà Quốc học , đặt quan Giám thần ,
             Bảy năm một hội thanh vân ,
             Anh tài náo nức dần dần mới ra.
             Trạng nguyên, bảng nhỡn, thám hoa,
             Kẻ kinh, người trại cũng là tài danh
             Lại thi thái học chư sinh,
             Lại thi tam giáo chia rành ba khoa.
             Thân chinh trỏ ngọn thiên qua ,
             Chiêm nam, Nguyên bắc đều là dẹp tan.

             3. Phong tục đời Trần

             V́ ai, đạt gánh giang san?
             Mà đem cố chúa gia oan nỡ nào!
             Chiêu Hoàng duyên trước làm sao?
             Gả đi bán lại , coi vào khó nghe!
             Phép nhà chẳng sửa buồng the,
             Vợ anh sao nỡ đem về hậu cung
             Bởi ai đầu mở hôn phong,
             Khiến nên một đạo khuê pḥng thẹn riêng!
             Thuần bôn dong thói ngửa nghiêng,
             Họ đương lấy lẫn nào kiêng sợ ǵ.
             Thiên Thành công chúa vu quy,
             Sao Trần Quốc Tuấn cướp đi cho đành?
             Sính nghi đem tiến thiên đ́nh
             Thụy bà lăng líu, Trung Thành ngẩn gơ:
             Dị đoan mê hoặc khôn chừa,
             Chùa tô phật tượng, đ́nh thờ Thích ca.
             Tin lời phong thủy khi tà,
             Đào sông đục núi cũng là nhọc thay!
             Lễ đâu yến ẩm quá say,
             Đội mo rót rượu, dan tay vui cười.
             Ba mươi năm chán cuộc đời,
             Truyền cho con nối, ra ngoài Bắc cung.

             4. Đức độ và chánh trị của Trần Thánh Tông

             Thánh Tông hiếu hữu một ḍng,
             Sớm hôm chầu chực, mát nồng thảnh thơi.
             Anh em đệm cả gối dài,
             Sân trong yến lạc, cơi ngoài ấm phong.
             Một thiên truyền thụ phép ḷng,
             Di mưu cho kẻ nối ḍng ngày sau.
             Văn nho khuya sớm giảng cầu,
             Kẻ tu sử kư, người chầu kinh diên.
             Bề ngoài nghiêm việc pḥng biên,
             Kén quân đoàn luyện tập thuyền Cửu sa.

             5. Trần Hưng Đạo phá Mông Cổ

             Trao truyền theo lối phép nhà,
             Nhân tông hùng lược lại là tài hơn,
             Rợ Nguyên quen thói tham tàn,
             Quân năm mươi vạn, những toan tranh hành,
             Sắc sai Hưng Đạo tổng binh,
             Với Trần Quang Khải các dinh tiến vào.
             Chương dương một trận phong đào,
             Ḱa ai cướp giáo, ra vào có công?
             Hàm quan một trận ruổi giong,
             Ḱa ai bắt giặc, uy phong c̣n truyền?
             Giặc Nguyên c̣n muốn báo đền,
             Mượn đường hộ tống binh thuyền lại sang.
             Xương bày trắng đất, máu màng đỏ sông.
             Trần Hưng Đạo đă anh hùng,
             Mà Trần Nhật Duật kể công cũng nhiều.
             Hoài Văn tuổi trẻ trí cao,
             Cờ đề sáu chữ quyết vào lập công.
             Trần B́nh Trọng cũng là trung,
             Đành làm Nam quỷ, không ḷng Bắc vương.
             Khuyển ưng c̣n nghĩa đá vàng,
             Yết Kiêu, Dă Tượng hai chàng cũng ghê!
             Mà trong ngọc diệp kim chi,
             Lũ Trần Ích Tắc sao đi đầu hàng?
             Nhân khi biến cố vội vàng,
             Kẻ trung người nịnh đôi dàng tỏ ra,
             Trùng hưng đem lại sơn hà,
             Đă hay thiên tướng cũng là tài sinh.
             Nước nhà khi ấy thanh b́nh,
             Truyền ngôi thái tử, lánh ḿnh Ngọa vân.

             6. Anh Tông và Minh Tông

             Anh Tông nối giữ nghiệp Trần,
             Trong tu văn đức, ngoài cần vũ công.
             Có châm để dạy Đông cung.
             Thủy vân có tập vui cùng bút nghiên.
             Ví không mến phật, say thiền,
             Cũng nên một đứng vua hiền Đông A.
             Quyện cần rồi lại xuất gía,
             Minh tông kế thống cũng là hiền vương.
             Mười lăm năm giữ phép thường,
             Rạng nền nếp cũ, mở giường mối sau.
             Tiếc không biện biệt ngư châu
             Để cho tà nịnh ở đầu giai ban.
             Khắc Chung thêm dệt lời gian,
             uốc Chân mắc phải tiếng oan thiệt ḿnh.

             7. Việc đánh dẹp về đời Hiến Tông

             Hiến Tông làm máy lung linh,
             Nghiêm xem tinh độ vận hành không sai.
             Thạch đê mới đắp đường dài,
             Nước sông thuận lối về ngoài biển Đông.
             Thừa b́nh lại hiếu vũ công,
             Đà giang xa mă, Nam nhung tinh kỳ
             Cổ quăng mấy kẻ truy tùy,
             Nhữ Hài, Chiêu Nghĩa đều về thủy cung
             Kiềm châu có đá kỷ công,
             Oán dày vẻ triện, sầu đông ngấn rều.
             Vạn Xuân

             Comment


             • #14

              XII Nhà Trần (Thời kỳ suy vi: 1341 1400)

              1. Nhà Trần bắt đầu suy

              Dụ Tông em lại thừa diêu,
              Ngôi thay anh cả, quyền theo Thượng hoàng.
              Thượng thư mới đặt tỉnh đường,
              Đề h́nh chuyển vận chức thường có tên.
              Khuyến nông sai sứ đồn điền,
              Vân đồn đặt trấn tra thuyền khách nhân.
              Khu tào thống lĩnh cấm quân,
              Phong đoàn lại mới kén dần các đô.
              Uy thanh xa động biên ngu,
              Chiêm Thành Chế Mộ dâng đồ thổ nghi
              Mong nhờ đưa lối về quê,
              Hay đâu gặp gió trở về luống công.
              Thượng hoàng đă vắng mặt trong,
              Nào ai kiêng sợ mà ḷng chẳng di?
              Đền Song quế, ao Thanh tŕ,
              Muông chim hoa cỏ thiếu ǵ tṛ chơi!
              Trong cung cờ bạc chơi bời,
              Tiệc vui chuốc chén, trận cười leo dây!
              Đạo thường chẳng cẩn pḥng vi,
              Chị em chung chạ loạn bề đại luân.

              2. Dương Nhật Lễ tiếm vị

              Truyền ngôi con đứa ưu nhân,
              Để Dương Nhật Lễ tiếm trần dựng lên.
              Thói nhà bài hước đă quen,
              Tiếng ḥa nhịp phách, hát chen cung đàn.
              Hiến từ đă phăi hàm oan,
              Trần công mưu hở thân tàn cũng thương!
              Nghệ Tông ḍng dơi thiên hoàng,
              Đà Giang lánh dấu, liệu đường khuất thân,
              Tiềm mưu với kẻ tôn thần,
              Đem về xă tắc nhà Trần thủa xưa.
              Yêu phân dành đă tảo trừ,
              Cũng là nối một mối thừa lại sau.

              3. Chiêm Thành xâm nhiễu

              Tiếc sao một bực ưu nhu,
              Đông A từ ấy cơ đồ mới suy.
              Giậu phên trống trải biên thùy,
              Giặc Chiêm giong ruổi đô kỳ xôn xao.
              Quư Ly cho dự khu tào,
              Báu thiêng lại để gian hàokhải du
              Duệ Tông hăm hở phục thù,
              Đánh Chiêm nào quản tri khu dặm trường.
              Khinh ḿnh vào động Ky mang,
              Tinh kỳ tan tác gió sương mịt mù.
              Em là Phế Đế hôn ngu,
              Chôn tiền giấu của như đồ trẻ chơi.

              4. Lê Quư Ly phế lập

              Quư Ly quyền lấn trong ngoài
              Buông lời sàm gián quên bài tôn thân.
              Truyền vời Phế Đế vào sân,
              Lụa đào một tấm bể trần kết oan.
              Thuận Tông tuổi mọn tài hèn,
              Ngồi không mà để chính quyền mặc ai.
              Phải chăng bởi tại mưu người,
              Mà điềm trẫm triệu cơ trời lạ sao!
              Thượng hoàng một giấc chiêm bao,
              ” Bạch kê, xích chủy” ứng vào câu thơ.
              Loạn trưng đă hiện từ giờ,
              Mà đồ tứ phụ ai ngờ vẽ ra!
              Chim con đem gửi ác già,
              Chắc đâu phó thác hẳn là đắc nhân!
              Vạn Xuân

              Comment


              • #15

               XIII Nhà Hồ và giặc nhà Minh (1400 1418)

               1. Nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần

               Quư Ly gắm ghé vạc Trần.
               Quyết dời kẻ chợ về gần An Tôn.
               Đă xui truyền vị cho con,
               Ngọc Thanh lại kết oan hồn một giây.
               Gặp khi Thiếu Đế thơ ngây,
               Khát Chân, Trần Hăng đêm ngày hợp mưu.
               Hội minh vừa mới lên lầu,
               Ba trăm đồ đảng cùng nhau hiệp t́nh.
               Dùng dằng chưa kịp cất binh,
               Hở cơ một phút tan tành như tro.
               Quư Ly mới đổi họ Hồ,
               Quốc danh là hiệu Đại Ngu chương hoàng.
               Truyền ngôi con cả Hán Thương,
               Tự xưng là Thái thượng hoàng ở trong.
               Sai người dâng biểu cầu phong,
               Dối Minh xin để nối ḍng quốc quân.

               2. Quân Minh diệt nhà Hồ

               Nguyễn Khang giả tiếng họ Trần,
               Sang Minh xin lấy viện quân đưa về.
               Chi lăng nghe động cổ bề,
               Lư Bân, Mộc Thạnh trỏ cờ tới nơi.
               Quân Minh nhân thế đuổi dài,
               Nhị Hồ mới chạy ra ngoài phương xa.
               Núi Cao vọng, bến Kỳ la,
               Đường cùng phải bắt cũng là trời xui!
               Tôn vinh kể được mấy hơi,
               Sáu năm tiếm vị, muôn đời ô danh

               3. Trần Giản Định chống Minh

               Quư Ly tội ác đă đành,
               Rồi ra lại gặp người Minh hung tàn.
               Chia phủ, huyện, đặt quân quan,
               Cỏ cây đều phải lầm than hội này
               Ḍng Trần chưa dứt một dây,
               Triệu Cơ c̣n rắp ra tay đồ hồi.
               Lại phù Giản Định lên ngôi,
               Cảnh Chân, Đặng Tất vua tôi hiệp t́nh.
               Mở cờ đánh với quân Minh,
               Phá đồn Cổ lộng, đốt thành Bô cô.
               Ví hay nhân thế tràng khu,
               May ra khôi phục cơ đồ cũng nên.
               Trùng hưng cơ tự chưa bền,
               Bỗng không đem kẻ tướng hiền giết đi,
               Cho nên hào kiệt bạn ly,
               Cánh vây không có, c̣n ǵ mà mong?

               4. Trần Trùng Quang chống Minh

               Tướng môn lại có con ḍng,
               Đặng Dung, Cảnh Dị mới cùng hợp mưu.
               Một hai quyết chí đồng cừu
               Cùng đem binh sĩ ruổi vào Chi la.
               Lại t́m ḍng dơi Trần gia,
               Tôn phù Quư Khoáng, ấy là Trùng Quang.
               Đem binh vào phủ Thiên tràng,
               Đón vua Giản Định về đàng Nghệ an.
               Cùng nhau gánh việc gian nan,
               Hạ hồng tế ngựa, B́nh than đỗ thuyền.
               Quân Minh cố giữ thành bền,
               Bỗng đâu Trương Phụ băng miền lại sang.

               5. Quân Minh chiếm toàn cơi Đại Việt

               Từ khi Giản Định đầu hàng,
               Nghệ An đất cũ Trùng Quang lại về.
               Quân Minh chiếm giữ Bắc kỳ,
               Vua Trần lánh ở Nam thùy một nơi.
               Đặng Dung, Cảnh Dị mấy người,
               Thế cùng dù có tướng tài cũng thua.
               Trước sau mười bốn đời vua,
               Một trăm tám chục xuân thu chưa chầy.
               Loạn cơ bởi tự ai gầy?
               Quư Ly tiếm thiết tội dây muôn đời.
               Chẳng qua lịch đổi, số dời,
               Xui ra cho đứa gian hồi nhuốm tay.

               6. Chính sách nhà Minh

               Cốc lăng trời khéo đổi thay,
               Giận riêng bờ cơi từ nầy thuộc Minh.
               Người trí thức, kẻ tài danh,
               Nam sơn đào độn, Bắc đ́nh câu lưu,
               Thuế tơ, thuế thóc tham cầu,
               Mỏ vàng mỏ bạc, trưng thâu cũng nhiều;
               Săn bạch tượng, hái hồ tiêu,
               Ṃ châu, cấm muối, lắm điều hại dân.
               Vạn Xuân

               Comment


               • #16

                XIV Nhà Hậu Lê (Thời kỳ thống nhất: 1418 1526)

                1. Lê Thái Tổ phá giặc Minh

                Mới hay cơ tạo xoay vần,
                Có khi bĩ cực đến tuần thái lai.
                Thiếu chi hào kiệt trong đời,
                Non xanh nước bạc có người kinh luân.
                Lương giang trời mở chân nhân,
                Vua Lê Thái Tổ ứng tuần mới ra.
                Lam Sơn khởi nghĩa từ nhà,
                Phong trần lắm lúc kể đà gian nguy.
                Lạc xuyên đầu giết Mă Kỳ,
                Nghệ, Thanh một giải thu về bản chương.
                Chia quân kinh lược mọi đường,
                Hai kinh đă định, bốn phương cũng b́nh.
                Vương Thông bền giữ cô thành.
                Viện binh hai đạo Bắc đ́nh tiếp sang.
                Trời nam đă có chủ trương,
                Mà cơ chế thắng miếu đường cũng tinh.
                Chi lăng các đạo phục binh,
                Liễu Thăng, Mộc Thạnh liều ḿnh nẻo xa.
                Vương Thông thế túng cầu ḥa,
                Quyền phong Trần Cảo gọi là Quốc vương.
                Ngôi thiêng sao xứng tài thường.
                Trần Công trẫm sát để nhường long phi.

                2. Nhà Lê kiến quốc

                Thuận thiên niên hiệu cải đề,
                Non sông mới thuộc về Lê từ rầy,
                Quan danh, quân hiệu mới thay,
                Bản đồ đổi lại huyện này, phủ kia.
                Dựng nhà học, mở khoa thi,
                Triều nghi, quốc luật một kỳ giảng tu
                Mười năm khai sáng cơ đồ,
                Sáu năm b́nh trị qui mô cũng tường.
                Thái Tông rộng mở khoa trường,
                Lập bia tiến sĩ trọng đường tư văn.
                Chín năm noi nghiệp cơ cần,
                Viễn di mến đức, cường thần sợ uy.
                Tuổi xanh hoang túng nhiều bề,
                Vườn xuân lắm lúc say mê v́ t́nh.
                Đông tuần về đến Bắc Ninh,
                Riêng cùng Thị Lộ quên ḿnh bởi ai?
                Nhân Tông tuổi mới lên hai,
                Quyền trong mẫu hậu, chính ngoài thần công.
                Mười năm một hội đại đồng,
                Văn mô rạng trước, vũ công phục ngoài.
                Đánh Chiêm Thành, cắt Bí Cai,
                Đổ Bàn, Cổ Lũy các nơi hướng tiền.

                3. Lê Nghi Dân cướp ngôi

                Diên Ninh vừa độ trung niên,
                Nhân Tông tuổi cả mới lên ngự trào.
                Nghi Dân cốt nhục nỡ nào,
                Tiềm mưu đêm bắc thang vào nội cung
                Mẹ con đương thủa giấc nồng,
                Hồn tiên liều với gian hùng một tay.
                Nghi Dân chuyên tiếm từ đây,
                Lương tâm đă dứt, ác cai lại nồng.
                Đ́nh thần nghị tội truất phong,
                Rước Gia vương, ngự đền rồng cải nguyên.

                4. Thời kỳ toàn thịnh: Lê Thánh Tông

                Thánh Tông cốt cách thần tiên,
                Lại thêm kinh thánh truyện hiền gia công,
                Quốc âm, Đường luật tinh thông,
                Thiên văn, toán pháp, binh nhung cũng tường.
                Tài cao mại, đức thù thường.
                Kiến văn đă rộng, thi trương cũng già,
                Ba năm lại mở một khoa,
                Tân hưng, đại tị theo nhà Thành Châu,
                Nhạc âm, lễ chế giảng cầu,
                Quan danh, phục sắc theo trào (triều) Đại Minh.
                Mở Quảng nam, đặt Trấn ninh
                Đề phong muôn dặm uy linh ai b́.
                Kỷ công núi có Đá bia,
                Thi văn các tập ‘ Thần khuê c̣n truyền.
                Thừa diêu lại có con hiền,
                Hiến Tông nhân thứ rạng nền tiền huy.

                5. Nhà Lê bắt đầu suy

                Túc Tông số lẻ vận suy,
                Để cho Uy Mục thứ chi nối đời.
                Đêm ngày tửu sắc vui chơi,
                Tin bè ngoại thích hại người từ thân.
                Văn Lang xướng suất phủ quân.
                Thần phù nối áng phong trần một phương.
                Giản Tu cùng phái ngân hoàng,
                Vào Thanh hợp với Văn Lang kết thề.
                Đem binh vây bức đô kỳ,
                Quỷ vương khuất mặt, quyền về Trư vương.
                Lại càng dâm ngược kiêu hoang.
                Trăm gian, ngh́n nóc, cung tường xa hoa.
                Lại càng bác tước họ nhà.
                Cành vàng lá ngọc đều là điêu linh.

                6. Loạn Trần Cảo và Trịnh Duy Sản

                Phương ngoài Trần Cảo lộng binh,
                Mà trong Duy Sản mống t́nh bạn quân.
                Đem binh vào cửa Bắc thần,
                Bích câu một phút mông trần bởi ai.
                Giềng Lê khi đă đổi dời,
                Mặc tay Duy Sản đặt người chủ trương
                Đă tôn con Mục ư vương,
                Lại mưu phù lập Chiêu hoàng cớ sao?
                Thị thành vừa lúc xôn xao,
                Lại đưa xa giá ruổi vào cơi Tây,
                Ḷng trời khử tật mới haư,
                Giết Duy Sản lại mượn tay giặc Trần.
                Tướng tài c̣n có Trần Chân,
                Nguyệt Giang chống với giặc Trần mấy phen
                Ngụy Trần vào cứ Đồng Nguyên,
                Truyền ngôi con cả, cải nguyên Tuyên Ḥa,
                Cạo đầu vào cửa Thích già,
                Y qui nương bóng Di đà độ thân.

                7. Chính quyền tan ră

                Trời sinh ra hội phong trần,
                Mạc Đăng Dung lại cường thần nổi lên.
                Trần Chân tay giữ binh quyền,
                Trên ngờ thế cả, dưới ghen tài lành
                Tiếc thay có tướng can thành,
                Tin sàm mà nỡ dứt t́nh chẳng tha.
                V́ ai gây gỗi oan gia,
                Để cho Nguyễn Kính lại ra báo thù.
                Kinh sư khói lửa mịt mù.
                Xe loan ra cơi Bảo châu tỵ trần.
                Nguyễn Sư cũng đảng nghịch thần,
                Nửa năm phù lập hai lần quốc vương.
                Ngàn Tây một cơi chiến trường,
                Phó cho Mạc súy sửa sang một ḿnh.

                8. Mạc Đăng Dung chuyên quyền

                Đăng Dung cậy có công danh,
                Thuyền rồng, tán phượng lộng hành sợ chi.
                Chiêu Tông gặp lúc hiềm nghi,
                Nửa đêm lén bước chạy về Tây phương.
                Đăng Dung lập lại Cung hoàng,
                Hành cung tạm trú Hải Dương cơi ngoài.
                Xe loan về đến kinh đài,
                Sẵn sàng thiền chiếu ép bài sách phong.
                Họa tâm từ ấy càng nồng
                Lương châu Tây nội cam ḷng cho đang.
                Vạn Xuân

                Comment


                • #17

                 XV Nhà Mạc (1527 1592)

                 1. Ngoại giao và nội chính của Mạc Đăng Dung

                 Mạc rầy rơ mặt tiếm cường,
                 Thăng long truyền nước, Nghi dương dựng nhà.
                 Dỗ người lấy vẻ vinh hoa,
                 Nhưng ḷng trung nghĩa ai mà sá theo.
                 Cầu phong sai sứ Bắc triều,
                 Dâng vàng, nộp đất nhiều điều dối Minh.
                 Lê thần có kẻ trung trinh,
                 Trịnh Ngung sang đến Bắc đ́nh tỏ kêu.
                 Minh tham lễ hậu của nhiều,
                 Phụ t́nh trung nghĩa, quên điều thị phi.
                 Đăng Dung thỏa chước gian khi,
                 Tuổi cao rồi lại truyền về Đăng Doanh.
                 Mă giang đầu xướng nghĩa thanh,
                 Gần xa đâu chẳng nức t́nh cần vương.
                 Được thua mấy trận chiến trường.
                 Ngh́n thu tiết nghĩa đá vàng lưu danh.

                 2. Nguyễn Kim khởi nghĩa phù Lê

                 Cành Lê có độ tái vinh,
                 Xui nên tá mệnh trời sinh thánh hiền.
                 Đức vua Triệu tổ ta lên,
                 Cất quân phù nghĩa giúp nền trung hưng,
                 Sầm châu ỷ thế nguồn rừng,
                 Mười năm khai thác mấy từng nước non,
                 Dù khi đỉnh tộ suy ṃn,
                 Cương trù chưa nát vẫn c̣n tôn Lê.
                 Trang tông lưu lạc t́m về,
                 Chia binh Thúy đả, mở cờ Ai lao.
                 Lôi dương một trận binh giao,
                 Phá tan nghịch đảng tiến vào Nghệ an
                 Cỏ hoa mừng rước xe loan,
                 Thổ hào ứng nghĩa dân gian nức ḷng,
                 Tây đô quét sạch bụi hồng,
                 Dặm tràng thẳng trỏ ngọn đ̣ng tràng khu
                 Hẹn ngày vào tới Đông đô,
                 Một hai thu phục cơ đồ thủa xưa.
                 Độc sao hàng tướng tiến dưa!
                 Trước dinh Ngũ trượng bỗng mờ tướng tinh.

                 3. Trịnh Kiểm tiến quân ra Bắc

                 Tiếc thay công nghiệp thùy thành,
                 Dể cho Trịnh Kiểm thay ḿnh thống quân
                 Sáu năm vừa hội hanh truân,
                 Đỉnh hồ đâu đă đến tuần mây che.
                 Trung tông nhờ cậy dư uy,
                 Mạc thần mấy kẻ cũng về hiệu trung.
                 Biện dinh quân mạnh, tướng hùng,
                 Bốn phương hào kiệt nức ḷng y quang.
                 Đông kinh trỏ ngọn việt vàng,
                 Phúc Nguyên Mạc chúa chạy sang Kim thành.
                 Thần phù thuyền giă lênh đênh,
                 Lại c̣n Kính Điển đeo t́nh quấy trêu.
                 Quan binh theo ngọn thủy triều,
                 Duyên giang một trận, nước bèo chảy tan.
                 Anh tông nối nghiệp gian nan,
                 Tây đô một giải giang san cơi nhà.
                 Mạc vào xâm nhiễu Thanh hoa,
                 Thái sư Trịnh Kiểm lại ra tiễu b́nh.

                 4. Nguyễn Hoàng vào Hóa Châu

                 Hóa Châu có đất biên thành,
                 Bốn bề sơn hải trời dành kim thang.
                 Trịnh công tâu với Lê hoàng,
                 Chọn người ra giữ một phương thành dài.
                 Bản triều Thái tổ hùng tài,
                 Gióng cờ ra trấn cơi ngoài từ đây.
                 Việt mao khi đă đến tay,
                 Hoành Sơn một giải mới gây cơ đồ.

                 5. Trịnh Mạc phân tranh

                 Mặt trong đành đă khỏi lo,
                 Trịnh công chuyên ư tŕ khu cơi ngoài.
                 Quận Gia, quận Định mấy người,
                 Hưng, Tuyên binh hợp các nơi thêm dầy.
                 Mạc dần suy yếu từ nay,
                 Vận Lê xem đă đến ngày trùng hanh.
                 Đem quân về giữ Tây kinh,
                 Bể Thanh lại lặng tăm ḱnh như không.
                 Nhân khi Mậu Hợp ấu trùng,
                 Mở đường Phố cát, qua sông Bồ đề.
                 Mạc vào, quân lại rút về,
                 Mạc lui, quân lại bốn bề kéo ra.
                 Tuyết sương trăm trận xông pha,
                 Trịnh Công v́ nước cũng đà cần lao.

                 6. Trịnh Tùng chấp chính

                 Tuổi già vừa giải tiết mao,
                 Con là Trịnh Cối lại vào đổng nhung.
                 Kiêu hoang quen thói con ḍng,
                 Binh quyền lại để Trịnh Tùng thay anh,
                 Cối, Tùng một gốc đôi cành,
                 Vinh khô đă khác, ân t́nh cũng khuê,
                 Anh em mâu thuẫn hai bề,
                 Thừa cơ Mạc lại kéo về nội xâm.
                 Mạc lui, Tùng mới manh tâm,
                 Ngoài trương thanh thế, trong cầm quyền cương.
                 Lại mưu tàn hại trung lương,
                 Vàng đưa ngoài cửa, búa trương dưới màn.
                 Tạ t́nh phụ tấm niềm đan,
                 Đem Lê Cập Đệ giết oan nỡ nào!
                 Bằng không nổi trận ba đào,
                 Để cho xa giá chạy vào Nghệ An.
                 Giá điền vừa mới hồi loan,
                 Lôi dương đă nổi tiếng oan giữa vời.
                 Thế tông con thứ nối đời,
                 Trịnh Tùng phù lập cùng loài giả danh.

                 7. Trịnh Tùng diệt Mạc

                 Cơi ngoài giặc Mạc tung hoành,
                 Bắc hà cát cứ mấy thành nhân dân.
                 Giáng uy nhờ có lôi thần,
                 Nhân khi Mậu hợp đến tuần thiên tru
                 Mạc thần mấy kẻ vũ phu,
                 Sao mai lác đác, lá thu rụng rời.
                 Xuất binh vừa gặp cơ trời,
                 Đường ghềnh len lỏi ra ngoài Thiên quan.
                 Tràng khu một lối duyên san,
                 Huyện châu gió lướt, Tràng an lửa nồng.
                 Bỏ thành, Mạc chạy qua sông,
                 Đuổi sang Phượng nhỡn đường cùng mới thôi,
                 Kể từ Ngụy Mạc tiếm ngôi,
                 Năm đời truyền kế sáu mươi năm chầy.
                 Trần ai quét sạch từ rày,
                 Về kinh ban yến, tiệc bầy thưởng công.
                 Vạn Xuân

                 Comment


                 • #18

                  XVI Nhà Lê Trung hưng (Vua Lê Chúa Trịnh: 1593 1729)

                  1. Giao thiệp buổi đầu với Trung Hoa

                  Mới sai sứ giả cầu phong,
                  Nghe gièm, Minh hăy c̣n ḷng tin nghi.
                  Sai quan hội khám một kỳ,
                  Phong làm Đô thống, cơ mi gọi là!
                  Phùng Khoan sứ tiết cũng già,
                  Biểu từ biện chiết thật đà thiết minh.
                  Mấy lời ôn dụ đinh ninh,
                  Phong vương c̣n đợi biểu tinh có ngày.

                  2. Trịnh Tùng xưng chúa

                  Hổ lui, lang tới khéo thay!
                  Mạc kia vừa dẹp, Trịnh nầy lại lên.
                  Tùng xem căn cứ đă bền,
                  Công danh càng thịnh, uy quyền càng cao.
                  Rỡ ràng ngọc sách, tinh bao,
                  Gia phong Nguyên súy, dự vào sủng chương
                  B́nh an lại tiến tước vương,
                  Gầy nên tiếm thiết, mở đường khải du.
                  Kính Tông c̣n độ ấu cô,
                  Đống lương ai kẻ xanh phù vạc Lê?
                  Triều thần những lũ Bùi Khuê,
                  Lại t́m Mạc nghiệt theo về Kính Cung.
                  Nghi dương tro tắt lại nồng,
                  Thị thành nổi áng bụi hồng bởi ai?
                  Nhân khi giá ngự ra ngoài,
                  Thừa hư Mạc lại vào nơi đô thành.
                  Quan quân ra đánh lại b́nh,
                  Thặng dư mới phát tự Thanh ngự về.
                  Chông gai tuy sạch mọi bề,
                  Mà trong quyền cả chuyên về một tay.
                  Bốn phương tai biến đă đầy,
                  Đầm khô, núi lở, cát bay mù trời
                  Chẳng qua trăm sự tại người,
                  Gẫm cơ hưu cữu biết đời thịnh suy.
                  Súng đâu phục trước đường đi,
                  Để cho Trịnh chúa lại nghi Lê hoàng.
                  Sinh con gặp đứa vô lương,
                  Châu liên sao nỡ quên đường quân thân?

                  3. Trịnh Tráng tăng quyền phủ chúa

                  Thừa gia theo lối cường thần,
                  Vua Lê, chúa Trịnh nhân tuần đă quen,
                  Thần tông vừa mới cải nguyên,
                  Sách phong Trịnh Tráng đă ban từ giờ.
                  Thành đô quyền trọng hơn xưa,
                  Nhà Lê cũng một giải thừa mà thôi!
                  Nước nhà đang buổi yên vui,
                  Xin vua xuống chiếu truyền ngôi nhẽ ǵ?
                  Chẳng qua là dạ gian khi,
                  Làm cho rơ mặt phúc uy tự nhà.
                  Chân Tông tuổi mới mười ba,
                  Hững hờ quyền chúa, ngôi cha mặc ḷng.
                  Quốc vương Minh mới cải phong,
                  Bảy năm lịch số vừa chung một đời
                  Xoay quanh mới tỏ đạo trời,
                  Báu thiêng đem lại cho người truyền gia
                  Thần Tông thay giữ nghiệp nhà,
                  Thượng hoàng lại đổi mặt ra tân hoàng.
                  Thờ ơ cờ đạo nhà vàng,
                  Chính quyền phó mặc Trịnh vương, biết ǵ.
                  Nhà Minh thuở ấy đă suy,
                  Mượn binh lại sắp nhờ uy cường thần.
                  Sắc phong chiếu dụ ân cần,
                  Phó vương Trịnh lại thêm phần tôn vinh.
                  Cả giầu sang, lớn quyền hành,
                  Giang sơn chung một triều đ́nh chia đôi.

                  4. Trịnh Tạc đánh Nguyễn và Mạc

                  Tiếm phong, Trịnh Tạc nối ngôi,
                  Tước vương ḿnh lại tài bồi cho con.
                  Càn cương ngày một suy ṃn,
                  Cuộc đời ch́m nổi, ai c̣n hiệu trung,
                  Bản triều mở dấu Kỳ phong,
                  Thánh thần truyền dơi một ḷng tôn Lê.
                  Quyền gian giận Trịnh nhiều bề,
                  Sắc sai Chiêu, Thuận khắc kỳ tiến chinh.
                  Sáu năm rồi mới băi binh,
                  Lũy dài c̣n dấu uy linh để truyền.
                  Vận Lê c̣n buổi truân chuyên,
                  Huyền tông thơ ấu để quyền Tây vương.
                  Đẳng uy đă biến lễ thường,
                  Vào chầu không lạy, miếu đường có ai?
                  Thiên nhan lại muốn sánh vai,
                  Giường ngồi đem đặt bên nơi ngự tiền.
                  Dọc ngang dưới phủ trên đền,
                  Mống t́nh cải bộ gây nền tranh vương.
                  Vũ công lại muốn phấn dương,
                  Đem quân đánh Mạc lại sang Cao b́nh.
                  Mạc vào cầu viện Yên kinh,
                  Phong làm Đô thống tung hoành cơi xa.
                  Bốn châu riêng một sơn hà,
                  Danh tuy phụ Hán, thực là thê Ngô.
                  Gia tông vừa nối cơ đồ,
                  Xe loan đă giục tŕ khu ra ngoài.
                  Pḥng biên đă có tướng tài,
                  Quân ta một trận, lũy dài phá tan,
                  Mă đầu đă trở quy an,
                  Hà trung Trịnh lại đặt quan lưu đồn.

                  5. Trịnh Căn và nhà Thanh

                  Về nhà lập lại Trịnh Côn (Căn)
                  Nam vương theo lối quyền môn một ḍng.
                  Đêm ngày bí các thong dong,
                  Văn thần thay đổi vào trong chực hầu,
                  Quốc Trinh tham tụng ở đầu,
                  Bởi sao nên nỗi gây thù ưu binh?
                  Hy tông hoàng đệ thay anh,
                  Ngôi không luống giữ, quyền hành mặc ai!
                  Bấy lâu chiếm giữ cơi ngoài,
                  Hăy c̣n Mạc nghiệt mấy đời đến nay.
                  Di thư sang với Quảng tây,
                  Một lần hội tiễu từ này chạy xa.
                  Quân Thanh xâm chiếm đất ta,
                  Vị Xuyên, Bảo Lạc, Nà Oa, Lộc B́nh.
                  Thổ quan lại có tư t́nh,
                  Tham vàng đem giới (...) chuyển di.

                  6. Triều thần nhà Lê

                  Bên ngoài xâm tước nhiều bề,
                  Ở trong chính sự chỉnh tề được bao?
                  Lễ ǵ hơn lễ bang giao,
                  Mà cho quan thị đứng vào đầu ban.
                  Thế mà những kẻ cư quan,
                  Cũng đành ngoảnh mặt cho toàn tôn vinh.
                  Tại triều mấy kẻ trâm anh,
                  Nguyễn Đang, Đồng Trạch công thanh một đường.
                  Thế Vinh tài học ưu trường,
                  Nguyễn Hành, Hà Mục văn chương cũng già.
                  Bởi ai thiên hạ âu ca,
                  Chẳng quan tham tụng Văn hà là chi?
                  Bởi ai thiên hạ sầu bi,
                  Chẳng quan tham tụng Lê Hy hănh thần?
                  Tính đi nghĩ lại xa gần,
                  Nhiều phần v́ Trịnh, ít phần v́ Lê.
                  Mồi giầu sang đă say mê,
                  Lấy ai chỉ trụ làm bia trong đời!

                  7. Những việc cải cách về thời Trịnh Cương

                  Dụ Tông nối giữ ngôi trời,
                  Trịnh Cương chuyên chế theo loài cố gia
                  Lục phiên lại đặt tư nha,
                  Bao nhiêu tài phú đều là về tay.
                  Các quan trấn thủ mới thay,
                  Hưng Tuyên thống hạt từ rầy chia hai.
                  Vũ thần mỗi trấn một người,
                  Để cho vững thế mặt ngoài phiên ly.
                  Lấy năm điều khảo trấn ti,
                  Cứ trong điến tối mà suy hay hèn.
                  Thẩm h́nh đặt viện phủ tiền,
                  Sai quan tra kiện thay quyền pháp ti.
                  Vũ khoa mới đặt phép thi,
                  Hỏi đường thao lược, thử nghề dao cung.
                  Ba trường phúc thí đă xong,
                  Đề danh tạo sĩ bảng rồng cũng vinh.
                  Kén thêm tứ trấn binh đinh,
                  Vệ quân mới đặt sáu dinh từ rầy.
                  Công tư điền thổ xưa nay,
                  Sai quân khám đạc san tay dân cùng
                  Tuần hành có sứ khuyến nông.
                  Giữ ǵn đê lộ, xét trong dân t́nh.
                  Đem thư biện với nhà Thanh,
                  Mỏ đồng, mỏ kẽm lại giành về ta.
                  Lập bia trên Đổ chú hà,
                  Giới cương tự đó mới là phân minh.
                  Qui mô cũng muốn sức b́nh,
                  Mà ḷng lăng tiếm tự ḿnh ra chi?
                  Lập phủ đường ở Cổ bi,
                  Toan đem kinh quốc dời về cố hương
                  Đông cung đă lập Duy Tường,
                  Bỗng không lại đổi Duy Phường cớ sao?
                  Vạn Xuân

                  Comment


                  • #19

                   XVII Nhà Lê suy vi (Trịnh Nguyễn phân tranh: 1729 1782)

                   1. Chính sách đồi bại của Trịnh Giang


                   Trịnh Giang quen lối gian hào.
                   Truất ngôi Vĩnh Khánh hăm vào tội nhân.
                   Thuần Tông đặt bỏ mấy lần,
                   Phúc uy mặc sức cường thần mới ghê.
                   Ư Tông c̣n tuổi hài đề
                   Danh tuy chính thống , quyền về phó vương.
                   Trịnh càng dâm ngược kiêu hoang,
                   Đêm ngày luống những tham đường vui chơi.
                   Dấu xe giong ruổi quanh trời,
                   Sửa sang cảnh Phật, vẽ vời động tiên.
                   Quỳnh lâm, Hương hải, Hồ thiên ,
                   Của thiên hạ chất cửa thiền biết bao?
                   Kho tàng ngày một tiêu hao ,
                   Bán khoa, mua tước tiền vào sáu cung
                   Phó vương c̣n chửa cam ḷng,
                   Thượng vương lại giả sắc rồng nhà Thanh.
                   Tội trời kể đă quánh doanh ,
                   Sao cho nghiệp báo đến ḿnh mới thôi.
                   Bỗng đâu một tiếng thiên lôi ,
                   Thất kinh ngơ ngác như người chứng điên.
                   Ở hang lại gọi cung tiên,
                   Để đoàn nội thụ chuyên quyền lộng uy .

                   2. Sự loạn lạc ở Bắc hà

                   Ḷng người đâu chẳng bạn ly ,
                   Ếch kêu, ác họp thiếu ǵ gần xa!
                   Sơn nam có giặc Ngân già,
                   Nguyễn Cừ, Nguyễn Tuyển ấy là giặc Đông.
                   Sơn tây: nghịch Tế, nghịch Bồng ;
                   Động ngoài ba mặt, nhộn trong bốn bề.
                   Nằm hang Trịnh có biết ǵ!
                   Quận Bào, quận Thực đua b́ tranh công.

                   3. Trịnh Doanh và Lê Hiển Tông

                   Phó vương quen lối nhà ḍng,
                   Chẳng pḥ Trịnh thị sao xong việc đời?
                   Nguyễn công Quí Cảnh mấy người,
                   Vào trong định sách ra ngoài diệu binh .
                   Cùng nhau phù lập Trịnh Doanh,
                   Thái vương Trịnh lại tôn anh làm v́.
                   Sai quan kinh lược bốn bề ,
                   Khải ca mấy khúc đều về tấu công .
                   Cơ mưu Trịnh cũng gian hùng,
                   Nghĩ ḿnh chuyên tiếm ắt ḷng ai ưa.
                   Có Lê mới có đến giờ,
                   Phải cầu hiền đức để nhờ phúc chung .
                   Ḱa người mắt phượng râu rồng,
                   Duy Diêu vốn cũng là ḍng thần minh .
                   Hạ đài khuất bóng tiền tinh ,
                   Khuôn thiêng c̣n để một cành phúc chi .
                   Hay đâu cầu ứng cũng kỳ,
                   Bỗng xui Trịnh chúa tạm di ra ngoài.
                   Vũ công một giấc hiên mai,
                   Mơ màng dường thấy phong tài đế vương .
                   Tinh kỳ nhă nhạc lạ nhường,
                   Thái b́nh nghi vệ rơ ràng chẳng ngoa.
                   Sáng mai vừa mới tỉnh ra,
                   Duy Diêu xảy đến chơi nhà lạ sao?
                   Thấy người mà nghiệm chiêm bao,
                   Mới hay trẫm triệu ứng vào tự nhiên.
                   Nghe lời Trịnh mới phù lên,
                   Hiển Tông từ ấy chịu truyền nối ngôi.

                   4. Trịnh Doanh và Trịnh Sâm dẹp loạn

                   Vận Lê đến lúc suy đồi,
                   Chắp tay rủ áo lặng ngồi mặc ai.
                   Gặp khi nhiều việc chông gai,
                   Loạn trong Ba phủ, giặc ngoài bốn phương
                   Văn thần có kẻ phấn dương ,
                   Phạm công Đ́nh Trọng gồm đường lược thao .
                   Phao sơn trỏ ngọn cờ đào,
                   Nguyễn Cừ đă phá, Nguyễn Cầu cũng tan.
                   Nguyễn Phương cứ Độc tôn sơn ,
                   Tuyên, Hưng là đất, lâm man là nhà.
                   Trịnh vương quyết chí xông pha,
                   Huyệt sào quét sạch, binh xa mới về.
                   Quyền gian kế tập quen lề ,
                   Trịnh Sâm lại cũng sính nghề vũ công.
                   Mạnh thiên hang thẳm núi cùng,
                   Hăy c̣n Hoàng Chất lâm tùng ẩn thân.
                   Sai Đoàn Nguyễn Thục đem quân,
                   Cùng rừng săn thú một lần mới thanh .
                   Lại toan dẹp cơi Trấn Ninh,
                   Chỉn e địa thế, dân t́nh chưa quen.
                   Địa đồ ai khéo vẽ nên,
                   Thu ngoài man cảnh về bên khuyết đ́nh .
                   Gần xa đă tỏ t́nh h́nh,
                   Mới sai chư tướng đề binh đánh liền,
                   Chiềng quang thành lũy vững bền.
                   Bồ chông núi cả cũng nên hiểm trời.
                   Biến đâu trửu dịch lạ đời!
                   Nửa đêm mở lũy cho người tiến sang.
                   Bởi mưu Ngũ Phúc chiêu hàng
                   Nguyễn Thiều trong lại đem đàng nội công .
                   Vậy nên Duy Mật thế cùng,
                   Hỏa viêm một phút cô dung cũng liều.

                   5. Trịnh Sâm đánh chúa Nguyễn

                   Cậy công Trịnh mới thêm kiêu,
                   Càng đầy đức sắc , càng nhiều ác cai ,
                   Vu oan nỡ đặt nên lời,
                   Để cho thái tử thiệt tài thông minh.
                   Phúc uy chuyên tiếm một ḿnh.
                   Mạo giầy điên đảo , nghĩa danh c̣n ǵ?
                   Thế mà vạc cả duy tŕ ,
                   Bởi tiên liệt thánh Nam Kỳ Nối ngôi.
                   Nền danh phận, đạo vua tôi,
                   Gian hùng mất vía đứng ngồi sao an.
                   Bây giờ có giặc Tây san,
                   Ở trong lại có Phúc Loan lộng hành .
                   Thừa cơ Trịnh mới sai binh,
                   Đưa thư vào trước kể t́nh ngoại thân .
                   Rằng: ” Toan trừ đứa lộng thần ,
                   Cùng nhau quét sạch bụi trần cơi Tây .”
                   Lá cờ theo ngọn gió bay,
                   Thừa hư trực để vào ngay nhà Hồ .
                   Phúc Loan đem lại hiến phù ,
                   Trịnh binh nhân thế tràng khu dưới thành.
                   Đôi bên lập lũy phân dinh,
                   Trầm than mấy trận quan binh hiểm nghèo.
                   Độ quân nó bắc phù kiều ,
                   Thúy hoa phất phới qua đèo Hải vân.
                   Quảng nam đồn trú lục quân ,
                   Trong Tây ngoài Trịnh, xa gần với ai?
                   Thuyền rồng vào bến Đồng Nai,
                   Long hưng c̣n đợi cơ trời có khi.

                   6. Trịnh Sâm hỏng mưu thoán đoạt

                   Gió thu lần úa cành Lê,
                   Ác bay chưa biết đỗ về nhà ai.
                   Ngụy Tây gắm ghé mặc ngoài,
                   Trịnh Sâm trong lại sai người cầu phong.
                   Vũ Trần Thiệu kể là trung,
                   Mặt tuy ứng mệnh , nhưng ḷng vẫn kiên.
                   Động đ́nh xa vượt bè tiên ,
                   Trên trời dưới nước tấm nguyền sạch trong.
                   Biểu tiên phó ngọn đuốc hồng,
                   Ngậm cười thề với chén nồng , cho xuôi.
                   Làm cho vỡ mật gian hồi ,
                   Mà người ch́m nổi trong đời thẹn riêng.

                   7. Đặng Thị Huệ lộng quyền

                   Xoay vần hay có khuôn thiêng ,
                   Càng già cỗi ác, càng nghiêng sóng t́nh.
                   Tuyên phi là gái khuynh thành ,
                   Đem bề ân ái chuyên vành phúc uy.
                   Cướp quyền đích trưởng dựng bè đồng mông
                   Yêu cơ khí diễm càng nồng.
                   Khiến nên Trịnh Khải sinh ḷng âm mưu.
                   E khi sự thế đáo đầu ,
                   Ước cùng các trấn đều vào giúp công
                   Điển thư có đứa hầu trong,
                   Tin ḷng nên mới ngỏ cùng Ngô Nhâm .
                   Người sao chẳng chút lương tâm!
                   Khoa danh đă nhục, quan trâm cũng hoài!
                   Ḷng riêng tham đắm mùi đời,
                   Phụ t́nh thầy tớ , căi lời phụ thân
                   Quyết đem sự ấy củ trần ,
                   Làm cho Trịnh Khải một lần châu liên.
                   Vạn Xuân

                   Comment


                   • #20

                    XVIII Cuối đời nhà Lê (1783 1786)

                    1. Loạn kiêu binh ở kinh thành

                    Sâm già, Cán lại thiếu niên
                    Phó cho Hoàng Bảo giúp nên sao đành?
                    Tuyên phi học thói buông mành,
                    Trong dưa dưới mận nhân t́nh đều nghi.
                    Ở trong Khải mới thừa ky,
                    Ngoài quân ba phủ nhân khi lộng hành
                    Cùng nhau sáp huyết hội minh,
                    Trống hồi chửa dứt, các dinh đă vào.
                    Cửa thành binh lửa xôn xao,
                    Một cơn cỏ nội cá ao c̣n ǵ!
                    Cán vong, Khải lại tiếm v́,
                    Phủ binh từ ấy nhiều bề tuyên kiêu,
                    Hung hăng ngoài phố trong triều,
                    Phá nhà cướp của, dập d́u vào ra.
                    Đầy đường những tiếng oán ta,
                    Văn thần, vơ tướng đều là bó tay.

                    2. Nguyễn Huệ ra Bắc lần thứ nhất

                    Tiến đồn nghe đến giặc Tây,
                    Tiềm mưu c̣n rắp đợi ngày xuất chinh.
                    Có tên Nguyễn Chỉnh tài danh,
                    Nhân khi tao loạn đem ḿnh hàng Tây.
                    Cơ quan mưu lược vẽ bầy,
                    Cam ḷng nước cũ, mượn tay người ngoài.
                    Tây sơn biết tỏ một hai,
                    Chia quân thủy bộ quyết bài kéo ra.
                    Ngọn cờ trổ lối sơn pha,
                    Hải vân đồn trấn, đâu là chẳng tan?
                    Cánh buồm đè lớp cuồng lan,
                    Cát dinh, Động hải quân quan chạy dài.
                    Ngụy Tây c̣n sợ mặt ngoài,
                    Rắp ngăn Tràng lũy tính bài phân vương
                    Khéo đâu Chỉnh lại đưa đường,
                    Rằng: ” Trong sự thế chi nhường cho ai?
                    Tướng công uy nhức bên trời,
                    Này cơ phát trúc hẳn mười chẳng xa.
                    Bấy lâu họ Trịnh gian tà,
                    Binh kiêu, dân oán ắt là bại vong.
                    Uy trời ai giám tranh phong,
                    Hăy xin thừa thắng ruổi giong cơi ngoài.”
                    Phải chăng Huệ mới nghe lời,
                    Lại cho Nguyễn Chỉnh, lĩnh bài tiên phong.
                    Lá buồm theo ngọn gió đông,
                    Vượt qua cửa bể vào sông Vị Hoàng.
                    Quân dung, đâu mới lạ nhường!
                    Măo mao, áo đỏ chật đường kéo ra.

                    3. Chúa Trịnh Khải bị bắt

                    Bụi hồng mờ mịt kinh hoa,
                    Lục môn, Thúy ái gần xa tan tành.
                    Quyết liều Trịnh mới thân chinh,
                    Tây luông giáp trận quân ḿnh đảo qua
                    Nài voi toan trở lại nhà,
                    Cờ Tây sơn đă mở ra đầy thành.
                    Qua Hạ lôi rắp lánh ḿnh.
                    Giữa đường gặp đứa phụ t́nh bắt ra.

                    4. Nguyễn Huệ trả quyền Lê Hiển Tông

                    Ngụy Tây vốn kẻ hung tà,
                    C̣n e người chốn Bắc hà khó xong.
                    Phù Lê có biểu mật phong,
                    Mặt ngoài trung nghĩa, trong ḷng gian phi.
                    Hiển tông tuổi tác đă suy,
                    Nghe tin binh biến biết ǵ là đâu.
                    Vừa khi Nguyễn Huệ vào hầu,
                    Vấn an lại kể gót đầu đinh ninh.
                    Rằng: ” Nghe họ Trịnh cường hoành,
                    Vậy đem quân nghĩa quét thanh bụi trần.
                    Chủ trương mừng thấy đông quân.
                    Thái b́nh cây cỏ được nhuần hơi mưa.”
                    Phúc lành chúc chữ cửu như.
                    Của tin mấy quyển đồ thư dâng vào,
                    Bệ rồng ban chiếu tinh bao,
                    Gia phong Nguyễn Huệ đương trào quốc công.
                    Ngọc Hân vừa trạc đào hồng,
                    Ép duyên kim cải kết ḷng sài lang,
                    Đương cơn đ̣ng bác ngổn ngang,
                    Thực hư chưa tỏ, biến thường ai tin.
                    Hơi tàn gần trở gót tiên,
                    Lại vời Nguyễn Huệ gửi quyền quốc gia.
                    Một hai xin trở về nhà,
                    Bóng đèn, tiếng búa giám là di duyên.

                    5. Quân Tây sơn rút về Nam

                    Bảo thành kinh lư đă yên,
                    Ngôi cao phó lại cháu hiền thừa gia.
                    Duy Kỳ nối giữ nghiệp nhà.
                    Cải nguyên Chiêu thống mới là sơ niên.
                    Huệ c̣n lưu ở Long biên,
                    Anh là Nguyễn Nhạc theo miền lại ra.
                    Rước mời ngày tiếp đôi ba,
                    Bệ từ, Nhạc mới lân la tự t́nh
                    ” Đất, dân đâu cũng triều đ́nh,
                    Giao lân rồi sẽ cất ḿnh Nam qui.”
                    Nửa đêm ám hiệu cuốn kỳ
                    Bao nhiêu tài hóa chuyên về sạch không.
                    Bỏ Nguyễn Chỉnh ở Thăng long.
                    Cũng toan cắt cánh mở lồng với ai.
                    Về quê Chỉnh mới giả bài,
                    Rằng vâng mật chỉ hồi sai đất nhà.
                    Mộ quân hương dơng đem ra,
                    Ngoài là chống giặc, trong là giữ kinh.

                    6. Triều đ́nh vua Lê Chiêu Thống

                    Cựu thần mấy kẻ công khanh,
                    Thoái hưu để việc miếu đ́nh mặc ai?
                    Tân khoa c̣n có một hai,
                    Bùi Dương, Trần Án cũng người trung trinh.
                    Cùng nhau phụng sắc triệu binh,
                    Thổ hào củ tập vào kinh hộ tùy.
                    Phân vân tranh lập nhiều bề,
                    Kẻ pḥ Trịnh Lệ, người suy Trịnh Bồng.
                    Yến đô lại cứ tập phong,
                    Những mưu pḥ Trịnh, quên ḷng tôn Lê.
                    Mậu Xưng, Tích Nhưỡng kể chi,
                    Phùng Cơ c̣n biết thị phi nhẽ thương,
                    Trách thay Trọng Tế họ Dương,
                    Cũng trong khoa bảng, cùng phường đai cân
                    Sao không biết nghĩa quân thần
                    Bầy mưu phế lập sắp quân vây thành.
                    Non sông c̣n mặt triều đ́nh,
                    Bạc đen xem thấy nhân t́nh mà ghê.

                    7. Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền

                    Lê hoàng căm giận nhiều bề,
                    Mật thư sai sứ đưa về Nghệ an.
                    Chỉnh xưa tuy giả mưu gian,
                    Được thư rầy mới nở gan anh hùng.
                    Hịch bay đâu cũng nức ḷng,
                    Tứ thành Tứ đột quân ṛng hơn muôn,
                    Dặm trường thẳng ruổi chinh an
                    Nghệ, Thanh quét sạch mấy đoàn kiến ong,
                    Yến đô sức yếu thế cùng,
                    Theo Dương Trọng Tế qua vùng Bắc ninh.
                    Đại quân tiến đến kinh thành,
                    Long tân ngự duyệt, đại đ́nh thưởng công.
                    Loan thư ban trước thềm rồng
                    Cha phong Bằng quận, con phong tước hầu.
                    Trăm quan ngôi thứ ở đầu,
                    Cánh vây sum họp, phủ lầu nghênh ngang.
                    Vạn Xuân

                    Comment


                    • #21

                     XIX Nhà Nguyễn Tây Sơn (1787 1802)

                     1. Quân Tây sơn ra Bắc lần thứ hai

                     Bốn phương lại động khói lang,
                     Ngụy Tây riêng mặt bá vương một trời,
                     Nhạc, Qui Nhơn; Lữ, Đồng Nai;
                     Quảng Nam, Nguyễn Huệ; trong ngoài chia nhau.
                     Nhân cơ lại dấy qua mâu,
                     Văn Nhậm vâng lệnh quân phù kéo ra.
                     Qua Nghệ an, đến Thanh hoa,
                     Thổ sơn giáp trận Trinh hà áp binh.
                     Giặc ra đến đất Ninh b́nh,
                     Chỉnh đem hai vạn tinh binh quyết liều.
                     Một đêm thuyền trái buồm xiêu,
                     V́ con sơ suất, đền điều thua công.

                     2. Lê Chiêu Thống chạy dài

                     Văn Nhậm kéo đến Thăng long,
                     Lê Hoàng thảng thốt qua sông Nhị hà.
                     Bắc ninh cũng đất dân nhà.
                     Bạc thay Cảnh Thước sao mà bất nhân!
                     Nỡ nào quên nghĩa cố quân
                     Đóng thành không rước, sai quân cướp đường.
                     Ngự bào cũng nhuộm mầu sương,
                     Nguyệt Giang, Mục thị nhiều đường gian nguy.
                     Tây binh thừa thế cùng truy,
                     Cha con Nguyễn Chỉnh một kỳ trận vong.
                     Bắt phu canh giữ bên sông,
                     Ḱa Dương Đ́nh Tuấn cũng mong phù tŕ.
                     Chước đâu phản gián mới kỳ,
                     Để cho xa giá chạy về Chí linh.
                     Vội vàng chưa định hành dinh,
                     Mà Đinh Tích Nhưỡng nỡ t́nh đuổi theo!
                     Giải vây lại có thổ hào,
                     Lũ Hoàng Xuân Tú cũng đều cần vương,
                     Thừa dư vừa đến Thủy đường,
                     Kẻ về tấu tiệp, người sang đầu thành.
                     Bỗng đâu thuyền bạt vào Thanh,
                     Nước non man mác, quân t́nh ngẩn ngơ.

                     3. Nguyễn Huệ đặt chức Giám quốc ở Bắc hà

                     Văn Nhâm tự ấy lại giờ,
                     Vỗ về sĩ tốt, đợi chờ chúa công.
                     Huệ sao tàn nhẫn cam ḷng,
                     Một gươm nỡ quyết chẳng dong tướng thần.
                     Mới đ̣i hào mục xa gần,
                     Xem nhân t́nh có mười phần thuận khộng?
                     Nguyễn Huy Trạc cũng hào hùng,
                     Một thang tiết nghĩa quyết ḷng quyên sinh.
                     Biết thiên hạ chẳng thuận t́nh,
                     Lập người giám quốc đem binh lại về.

                     4. Quân nhà Thanh sang nước ta

                     Lê Hoàng truân kiển nhiều bề,
                     Mẹ con cách trở biết về nơi đâu?
                     Thái từ lạc tới Long châu,
                     Thổ quan ḍ hỏi t́nh đầu thủy chung.
                     Cứ lời đạt đến Quảng đông,
                     Gặp Tôn Sĩ Nghị cũng ḷng mục lân,
                     Một phong biểu tấu chín lần,
                     Càn long có ư ân cần v́ Lê.
                     Đền rồng ban ấn tử nê,
                     Đem quân bốn tỉnh trao về một tay.
                     Nam quan thẳng lối đường may,
                     Tắt qua trấn Lạng, sang ngay sông Cầu.
                     Tập công phá trại Nội hầu,
                     Theo đường Kinh bắc, tới đầu Nhị giang.
                     Rượu trâu đâu đă sẵn sàng,
                     Vua Lê mừng thấy đón đàng khao binh.
                     Tôn công quân lệnh túc thanh,
                     Tơ hào chẳng phạm, tấm thành cũng phu
                     Qua sông mới bắc cầu phù,
                     Tây luông quân đóng, Đông đô ngự vào.
                     Quốc vương sẵn ấn tay trao,
                     Truy tùy thưởng kẻ công lao nhọc nhằn.

                     5. Triều đ́nh thời Lê mạt

                     Bao nhiêu hào kiệt xa gần,
                     Đua nhau đều đến cửa quân đầu thầm
                     Xưa sao vắng vẻ hơi tăm!
                     Rầy sao hiệp lực đồng tâm lắm người!
                     Viêm lương mới tỏ thói đời.
                     Dạ trong đă chán, mặt ngoài cũng khinh.
                     Song mà ỷ thế nhà Thanh.
                     Thờ ơ với kẻ nước ḿnh mặc ai!
                     Cơ mưu những chắc lưng người.
                     Để cho đất nước trong ngoài mất trông!

                     6. Quang Trung đại phá quân Thanh

                     Quân Thanh đă được Thăng long,
                     Một hai rằng thế là xong việc ḿnh.
                     Dùng dằng chẳng chịu tiến binh,
                     Nhác đường pḥng thủ, mống t́nh đăi hoang.
                     Ngụy Tây nghe biết sơ pḥng,
                     Giả điều tạ tội, quyết đường cất quân.
                     Dặm tràng nào có ai ngăn,
                     Thừa hư tiến bức đến gần Thăng long.
                     Trực khu đến lũy Nam đồng,
                     Quan Thanh dẫu mấy anh hùng mà đang?
                     Vua Lê khi ấy vội vàng,
                     Cùng Tôn Sĩ Nghị sang đàng Bắc kinh.
                     Qua sông lại sợ truy binh,
                     Phù kiều chém dứt, quân ḿnh thác oan.

                     7. Cuộc lưu vong của Lê Chiêu thống

                     Ngẩn ngơ đến ải Lạng sơn,
                     Theo sau c̣n có quân quan mấy người.
                     Cầm tay Sĩ Nghị than giài,
                     V́ ḿnh kiển bộ nên người luống công,
                     Nhẽ đâu lại giám bận ḷng,
                     Xin về đất cũ để mong tái đồ.
                     Tôn công cũng có tiên trù,
                     Đă dâng một biểu xin cầu viện binh.
                     Quế Lâm c̣n tạm trú ḿnh,
                     Bỗng đâu nghe chiếu nhà Thanh triệu về.
                     Phụng sai có sứ hộ tùy,
                     Sự đâu lại gặp những bề trở nan.
                     Sứ thần là Phúc Khang An,
                     Đă e xa cách, tại toan dối lừa.
                     Dần dà ngày tháng thoi đưa,
                     Lê hoàng luống những đợi chờ Yên kinh.
                     Tấc gang khôn tỏ sự t́nh,
                     Dẽ xem xon Tạo giúp ḿnh hay không?
                     Từ khi tam phẩm gia phong,
                     Mới hay Thanh đế cam ḷng thế thôi!
                     Lỡ làng đến bước xa xôi,
                     Nhưng trong đạo chúa nghĩa tôi chẳng dời.
                     Lê Hân, Lê Quưnh mấy người,
                     Như Ṭng, Ích Hiểu cũng lời thệ minh,
                     Ṭng vong đều kẻ trung trinh,
                     Mă đồng khen cũng có t́nh tôn quân.
                     Vua Lê phút lánh cơi trần,
                     Non sông cách diễn mấy lần xa xa,
                     B́nh Tây nhờ Thánh triều ta,
                     Kẻ gần an chốn, người xa t́m về,
                     Sang Thanh mấy kẻ theo Lê,
                     C̣n ai cũng động ḷng quê ngậm ngùi.
                     Vận Lê đến thế là thôi,
                     Ba trăm sáu chục năm rồi c̣n chi?
                     Vạn Xuân

                     Comment


                     • #22

                      Tổng kết

                      Mới hay có thịnh, có suy,
                      Hang sâu, núi cả có khi đổi dời.
                      Trước sau tính lại trăm đời,
                      Có trời, có đất, có người chủ trương.
                      Khai tiên là họ Hồng Bàng,
                      Thụy thay, Triệu đổi thường thường suy di,
                      Rồi ra hợp hợp chia chia,
                      Trải Đinh, Lê, Lư, Trần, Lê mấy đời,
                      Thiếu chi chuyện văn đầy vơi!
                      Hiếm điều đắc thất, hiếm người thị phi!
                      Lại c̣n nhiều việc tín nghi,
                      Sự muôn năm cũ chép ghi rành rành.
                      Bút son vâng mệnh đan đ́nh,
                      Gác lê lần giở sử xanh muôn đời.
                      Chuyện xưa theo sách diễn lời,
                      Phải chăng xin đă gương Trời rạng soi.


                      Lê Ngô Cát & Phạm Đ́nh Toái
                      Vạn Xuân

                      Comment

                      Working...
                      X