Sing: Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng, chờ tia nắng về trong ánh mùa sang.
Gió măi mơn man trên đôi môi hồng, người em yêu t́m quên trong cuộc sống.