• Nếu bằng hữu muốn bàn thảo chung vui với các cao thủ trong Cốc th́ bằng hữu cần đăng kư danh tánh (bấm vào ḍng "đăng kư danh tánh" để bắt đầu ghi tên gia nhập.

Thông báo

Collapse
No announcement yet.

User Profile

Collapse

Profile Sidebar

Collapse
Profile Picture
gay niggas
Bạch Y
Hắc Bạch song iu

: 6
Joined: 04-27-2003
Location: Trúc Lư Quán
  • Filter
  • Time
  • Show
  • Source
Clear All
new posts
No activity results to display
Show More
Working...
X