PDA

View Full Version : Tại sao lại bị xo nick sau khi ghi danhBach_Y_Nhan
08-31-2008, 07:33 AM
Chắc các hạ từng tự hỏi: "Tại sao ghi danh ở Tàng Kinh Cốc lại khó quá vậy? Tại sao nick cứ bị xoá sau khi ghi danh?" ... Câu trả lời rất đơn giản:

Trong quá trình ghi danh đăng nhập, các hạ đã từng thấy dòng chữ sau:


... ghi nhớ khi đăng ký danh tánh ĐỪNG NÊN DÙNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI HAY DÙNG SỐ CŨNG NHƯ TÊN KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN KIẾM HIỆP, RẤT CÓ KHẢ NĂNG BỊ XÓA BỎ DANH TÁNH.

ít ra là 2 lần ... nếu không làm theo điều kiện này thì dĩ nhiên nick bị xoá là điều không tránh được :hmc:

Những nick như là:

HoaManLau234 (có số)
Hungxxp (thêm xxp vào thành vô nghĩa)
DuongQuavn (thêm vn vô hay bất cứ gì khác cũng không chấp nhận)
NguyenVanThanh (tên thật, không giống kiếm hiệp)
BichHuyetKiem (không phải tên người, tên của vũ khí hay chiêu thức hay tên truyện, v.v... cũng không hợp lệ)
JohnJames (tên ngoại quốc)
MaThienVuong (tên có chữ "ma" ... "ma" chỉ dành riêng cho cao thủ Ma Giáo)
Thie^n Tuong (bỏ dấu không thành)
viết hoa toàn bộ
tên kém thuần phong mỹ tục
tên tác giả như Cổ Long, Lương Vũ Sinh, ... cũng không được
...

sẽ không được chấp thuận và sẽ bị xoá :d2:

Ngoài ra nếu các hạ thấy tên mình tuy hợp lệ nhưng vẫn bị xoá thì có lẽ là tên này đã có người lấy nhưng vì là tên có dấu (hay ngược lại) hoặc là có thêm khoảng trắng, underscore hay tương tự, thí dụ:

Lục Tuyết Kỳ, LụcTuyếtKỳ, Lục_Tuyet_Ky, Lục_Tuyết_Kỳ sẽ bị xoá, vì trong Cốc đã có người tên LucTuyetKy.

Khi gặp trường hợp này - hay phỏng đoán là bị trường hợp này - thì nên vào danh sách cao thủ mà xem tên mình muốn chọn đã có chưa, nếu đã có tương tự như vậy rồi thì nên chọn tên khác.

Hy vọng cáo thị này sẽ giúp các hạ thấu hiểu được quá trình đăng nhập của Tàng Kinh Cốc và nhờ vậy, bớt đi công việc cho Ban Chấp Hành. Đa tạ.

Bach_Y_Nhan
10-07-2008, 02:18 PM
Push :D